Červen 2013

V rodišti Jana Kubiše

30. června 2013 v 20:11 | Bohumil Domanský |  Historie

Sto let národního hrdiny Jana Kubiše

Před sto lety 24. června 1913 se v Dolních Vilémovicích u Třebíče narodil Jan Kubiš, který společně s Jozefem Gabčíkem provedl v roce 1942 v Praze atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Obec Dolní Vilémovice k tomuto výročí opravila jeho rodný domek, kde budou soustředěny materiály o mládí a rodině Jana Kubiše, kopie dokumentů týkajících se výcviku ve Velké Británii a vysazení v Protektorátu, dokumenty z období heydrichiády a další dobové dokumenty.
V sobotu 22. června t.r. jsem se společně s rodinou zúčastnil slavnostního otevření tohoto malého zatím nedokončeného Muzea Jana Kubiše. Součástí vzpomínky byla prezentace vojenských historických vozidel, ukázka dobového vojenského tábora Čs. armády ve Velké Británii, otevření rodného domu s prohlídkou zatím instalovaných předmětů a uctění památky obětí světových válek.
Zúčastnilo se odhadem několik set občanů, mnoho příslušníků Armády České republiky od mužstva až po vysoké důstojníky a generála. Protože Kubiše, Gabčíka a další parašutisty ukrývaly v Praze i jinde hlavně sokolské rodiny, očekával jsem účast sokolské delegace, bohužel marně.
Zbyněk Petráček uvedl v Lidových novinách dne 24. června mj.: Kubiš a Gabčík se vymykají z domácího i evropského odboje nejen svým osobním hrdinstvím, ale i tím, že zabili Heydricha, nacistického pohlavára č. 3, který by jinak další tři roky řídil hitlerovskou policii, tajné služby a "konečné řešení židovské otázky".
Jsem rád, že jsem se mohl této slavnosti zúčastnit. Zvláště na mne zapůsobila slova občanů Dolních Vilémovic, že Jan Kubiš zachránil čest národa.
Fota Marie Domanská

Pomoc sokolům z Westu

28. června 2013 v 18:00 | Miroslav Rozkošný, Marie Kolaříková

Sokolové sokolům

Výbuch v továrně na hnojiva v dubnu letošního roku v americkém městečku West, kde většina obyvatel má české kořeny, se stal událostí, kterou zaznamenala snad všechna světová média. Důvodem byl rozsah škod, které výbuch napáchal. Ušetřena nezůstala ani poměrně nová budova sokolovny postavená teprve před třiceti lety. Událost stará už více než dva měsíce ihned vzbudila velkou pozornost mezi členy Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a vyvolala debatu jak sokolům ve Westu pomoci, poněvadž finanční pomoci se dostalo od amerických sokolů také Sokolu Přerov po záplavách v roce 1997. Navíc přátelé z amerického Sokola jsou obětaví hostitelé českých sokolů při svých společných akcích a stejně tak se věnují svým hostům v případě individuelních návštěv našich sokolů v USA. Při jednání jak tuto pomoc americkým sokolům alespoň částečně vrátit, padl návrh přispět také sokolům z Westu stejně jako přerovská Věrná garda přispívá tělocvičným jednotám v republice v případě zničení jejich sokolovny živelnou pohromou. Peníze na tuto malou pomoc věnovali členové Věrné gardy z účtu, který se skládá z drobných příspěvků členů.
Nyní nastal problém jak tyto peníze do Westu doručit. Původní nápad poslat peníze do Westu stejnou cestou jako přátelé ze sokolské župy Slovácké se ukázal komplikovaný, ale naštěstí pomohla zpráva o pobytu mládeže z krajanských rodin z Westu v Kunovicích na pozvání tamní starostky. Za nimi se v neděli 23. června vypravily sestry Zdena Koluchová a Marie Kolaříková. Zde byli vřele přijati jejich pedagogickým doprovodem, který tvořila Kathy Podsednik s manželem, a setkání s nimi bylo dojemné. Slova díků a objímání dokazovalo, že američtí přátelé mají z návštěvy členek Věrné gardy přerovského Sokola vekou radost. Ale jen o peníze určitě nešlo. Radost měli i ze zájmu a pozornosti, které se jim od členek přerovského Sokola dostalo. Dojemně zapůsobilo na americký manželský pár i čtení dopisu, který malý finanční dar pro sokoly ve Westu doprovázel. V něm se na závěr píše: "Víme, že zaslaný finanční obnos není pro Vás významný. Chceme však tímto vyjádřit morální podporu a úctu se kterou si vážíme vaší sokolské činnosti daleko za hranicemi vlasti vašich rodičů a prarodičů."

Pozvánka do Lověšic

27. června 2013 v 22:46 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Návštěva rekonstruované sokolovny

Vzdělavatelský odbor a Věrná garda T. J. Sokol Přerov pořádá v úterý 9. července 2013
Návštěvu sokolovny v Lověšicích
Program: 1. Prohlídka probíhající rekonstrukce sokolovny
2. Beseda se starostkou Tělocvičné jednoty Sokol Lověšice
Začátek ve 14,30 hodin
Odjezd autobusu od Prioru 13,42 hod.
Odjezd na kolách ve 14,00 hodin z parkoviště u kina Hvězda
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

mobil 732650572


Akce mikroregionu v Beňově

25. června 2013 v 14:50 | zaslal František Kubík |  Organizační

Minikonference
aneb setkání pro rodinu a venkov
v rámci akce Beňovské poklady 2013
Kdy: 29. června 2013 od 17:00 hodin
Kde: Beňov- asi5 km od Přerova (areál Sokolovny)
Přihlášky: 720 738 510, osbenov@gmail.com

Minikonference bude součástí celodenní masové akce Beňovské poklady 2013 aneb Rodinná naučná stezka ožívá prakticky představující jednotlivé úspěšné prorodinné dotačně podpořené projekty (ožívající mezigenerační naučná stezka, stolní desková hra Putování Mikroregionem Moštěnka, Komunitní loutkové divadlo, Skřítkovo naučné retrokino a další).

Program bude sloužit k prezentaci konkrétních příkladů dobré praxe odpovídající žádoucí a vzorové koncepci, výměně zkušeností a hledání společné cesty k reálnému naplnění v praxi
(v rámci diskuse bude představen projekt zajímavé užší dotační spolupráce):

- 17.00- Zahájení (poukázání na akci představující činnost pořadatele v praxi)
17.00- 17.15- Příklady dobré praxe z Obce Skotnice+ PS POR (Bc. Anna Mužná)
17.15- 17.20- Naše koncepce, naše úspěchy (Radek Polášek, beňovský tým Think Big)
17.20- 17.30- Uvádění prorodinných koncepcí do praxe (zástupce PS POR, SPOV )
17.30- 17.35- Prostor pro místní samosprávy v regionu, MAS Moštěnka, ap. (v jednání)
17.35- 17.45- Koncepce Olomouckého hejtmanství (zástupce vedení)
17.45- 17.50- Slovo senátora Ing. Zdeňka Škromacha
17.50- 18.00- Slovo arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
18.00- Diskuse účastníků a představení NNO
* uvedé časy jsou jen velmi orientační

Účast přislíbili: Bc. Anna Mužná- starostka obce Skotnice, arcibiskup Jan Graubner, senátor Zdeněk Škromach, členové předsednictva SPOV, vedení Olomouckého kraje, zástupci programu Thing Big Nadace O2, ohlášeny jsou i regionální a celoplošná média a další.
Radek Polášek
předseda organizace
Občanská společnost DSI, o.s.
www.osbenov.webnode.cz

Tel.:: 720 738 510

Před koncem cvičebního roku

22. června 2013 v 20:57 | Miroslav Rozkošný, fota dodal Jar.Skopal |  Z činnosti

Ve vodě lepší než v sokolovně


Rekordní teploty posledních dnů byly znát také v tělocvičnách. Horko bylo i mužům v přerovské sokolovně při pravidelném cvičení v úterý 18. července. Na místo naříkání se však k tomuto problému postavilo třetí družstvo složené ze seniorů s přiměřenou dávkou kreativity a další cvičební hodinu si užili ve vodách přerovské Laguny.
Sešli se zde všichni, kteří právě nebyli mimo Přerov nebo jinak zaneprázdnění a jen si pochvalovali. Voda byla báječně teplá a když svojím obsahem neuškodí ani dětem, které se v Laguně také často koupou, neměla by škodit ani seniorům zvyklých z mládí na tvrdší podmínky. U závěrečného na Laguně bylo proto rozhodnuto jednohlasně - příští cvičební rok zakončíme znovu na Laguně a jak přejde meterology ohlašovaná studená fronta, na Laguně při koupání se sejdeme ještě letos.
Závěr patřil jednomu.

O šikaně a sexuálním obtěžovíní

18. června 2013 v 15:44 | došlo z ČOS |  Organizační

Převzato od:

Informace Komise sportu žen ČOV

Vážené kolegyně a kolegové,
Mezinárodní olympijský výbor se v rámci své činnosti mimo jiné dlouhodobě zabývá ve společnosti stále aktuálnějším tématem šikany a sexuálního obtěžování ve sportu. Zajímavou formou, jak upozornit na tuto problematiku, jsou videa poukazující na nejčastější případy diskriminace tohoto druhu ve sportu. Můžete je zhlédnout na webových stránkách http://www.olympic.cz/front/text/harrasment . Materiál vytvořený expertní skupinou MOV je určen široké veřejnosti a svým charakterem je zaměřen převážně na mládež.
Komise sportu žen Českého olympijského výboru videa opatřila titulky v češtině.
Vyzýváme Vás tímto k zařazení informace a odkazu na videa na web Vašeho sportovního svazu či organizace.
Šikana a sexuální obtěžování jsou formy diskriminace. V prostředí, kde nejsou vaše práva respektována nebo si vás neváží jako jednotlivce, je riziko sexuálního obtěžování vyšší. Nebuďte, prosím, lhostejní k této problematice a předávejte informace o ní ve Vašem okolí

Pošlete své zájemce na školení cvičitelů III. třídy

17. června 2013 v 15:45 | Martin Chlumský, ČOS |  Organizační

Základní část o jednom víkendu v září 2013

Ústřední škola České obce sokolské pořádá
Základní část školení pro cvičitele III. třídy
(číslo akce 24/13)
Termín: 27.-29. září 2013
Místo: Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1, 118 01
Poplatek: člen ČOS 600,- Kč/ nečlen 1 200,- Kč
Přihlášky: do 13. 9. 2013 (možno e-mailem)
Školení je určeno pro všechny zájemce o získání kvalifikace III. třídy jakékoli odbornosti. ÚŠ ČOS bude v nejbližší době otevírat školení cvičitelů III. třídy aerobiku, cvičitelů III. třídy zdravotní TV a VSO (Vzdělávací středisko Sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy) připravuje školení cvičitelů III. třídy rodičů a dětí a předškolních dětí. Absolvování základní části je podmínkou pro tato školení.
Základní část školení pro cvičitele III. třídy neumožňuje cvičiteli vést samostatně cvičební jednotku.
Rozsah školení je 20 hodin (jeden víkend).
Bližší informace: Dana Absolonová, DiS., e-mail: dabsolonova@sokol.eu
ÚŠ ČOS Újezd 450, 118 01 Praha 1
tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213
Mgr. Martin Chlumský, DiS.
ředitel ÚŠ ČOS


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA č. akce
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:
Tel.:
email:
Sokolská župa:
č. průkazu ČOS:
T. J. Sokol:
č. cvičitelského průkazu:
Datum:
Souhlasím se zasíláním informací emailem o dalších akcích pořádaných ÚŠ ČOS
Přihlášku zasílejte na:
dabsolonova@sokol.eu
ÚŠ ČOS, Újezd 450, 118 01 Praha 1, tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213

Pozvání na folklorní festival v Přerově

13. června 2013 v 9:47 | Irena Darmová |  Organizační

již sedmý ročník


Dětský den v Sušicích

12. června 2013 v 15:51 | Vladimír Tabery |  Organizační

spolupořádá T.J. Sokol Sušice

MŠ Sušice ve spolupráci s Moravskou Veselkou
a T.J. Sokol Sušice pořádají
za podpory Olomouckého kraje
v sobotu 15.6. 2013
DĚTSKÝ DEN
"Mezi námi indiány!"
Sraz ve 15:00 hod na dolním hřišti v obci.
Od 15:30hod začínáme soutěžit.

Přijďte si s námi zasoutěžit, kluci i děvčata,
v tradičních i netradičních disciplínách
po vzoru indiánů.
Budete rozděleni do tří nebo čtyř indiánských kmenů
a sami rozhodnete, který kmen bude ten vítězný.
Odměna se dostane na každého.
Připraveno bude i malé občerstvení
a samozřejmě indiánský ohníček,
na kterém si opečeme buřty.

S sebou hlavně dobrou náladu
a klidně i indiánský obleček,
ať je nás víc a nebojíme se vlků nic.

Na setkání s vámi všemi se těší

a srdečně zvou pořadatelé.

Za zábavou do Beňova

12. června 2013 v 15:48 | František Kubík |  Organizační

Červnová noc s pěkným počasím


Ženy Sokola Přerov stále vzpomínají na Říp a Roudnici

11. června 2013 v 22:15 | Marie Kolaříková, text i foto |  Z činnosti

Je to naše náplň

25.a26.května 2013 se sjelo 6 tisíc Sokolů do Roudnice nad Labem. Mezi nimi 46 členů Přerovského Sokola. Nacvičili jsme 4 skladby:Jen pro ten dnešní den-Věrná garda, Nebe nad hlavou-švihadla, Malá hezká chvilka-kužele, Waldemariána nacvičená s turistickými holemi Věrnou gardou na písničky Waldemara Matušky. Za slunečného počasí jsme vystoupali na Říp a prohlédli si Roudnici. V neděli pršelo, vítr a 9 stupnů. Přesto jsme s chutí předvedli divákům naše skladby a zvládli jsme to i když déšť smazal značky a stáli jsme v kaluži. Marie Kolaříková .

Prodaná nevěsta v Kroměříži

5. června 2013 v 14:30 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Jarina Žitná děkuje

3. června 2013 v 19:25 | Jarina Žitná, Marie Kolaříková |  Historie

za přijetí svých skladeb v Roudnici

Liberec, 27. května 2013.
Nazdar sestry a bratři!
Domnívala jsem sem že Vám všem napíši a poděkuji hned v neděli večer nebo v pondělí dopoledne, ale nějak jsem toho nebyla schopná - pořád jsem v duchu v Roudnici,moknu a mrznu - a mám radost a jsem spokojená.
Přiznám se, že jsem do Roudnice jela s určitými obavami - snad ani ne že bych si myslela, že to roudničtí organizačně nezvládnou - spíš mi ležely v hlavě obě moje skladby. Uvědomovala jsem si totiž, jak obtížné je "oprašovat" skladbu po třech letech, kdy jsme cvičili něco jiného i dovést do konce druhou skladbu, která neměla žádný společný nácvik a já sama jsem ji v podstatě vlastně nikdy ve větším měřítku neviděla.
Ukázalo se, že jsme společně schopni zvládnout skutečně mnoho - a mně spadl kámen ze srdce!
Mozart i Waldemariána jsou dvě naprosto odlišné skladby - bylo to vidět a obě byly krásné.
Takže děkuji cvičenkám a hlavně cvičitelkám, které věnovaly spoustu času panu Mozartovi, který si to opravdu zasloužil. Trochu mne mrzelo, že se nás k němu vrátilo málo, ale chápu to, protože jsme od té doby nacvičovaly skladby sletové, někde chybělo oblečení (ale upozorňuji, že ta jednolitá modrá byla i v dešti úžasná!!) a celkem to dalo spoustu práce. Já sama jsem se k tomu vracela a musela znovu nastudovat popis. Myslím, že mohu říci, že jsme se se skladbou rozloučily více než důstojně - a to je zásluha dobrých cvičitelek a nadšených cvičenek.
Pokud se týče Waldemariány - nesmírně mne překvapil obrovský zájem a snaha cvičitelů i cvičenek a cvičenců. Skladba má jeden problém, který se v Roudnici potvrdil - je příliš hustá a bez dostatečného náhledu zaniká choreografie, Vzhledem k tomu, že si myslím, že jsme ji necvičili naposled - bude asi možno tenhle nedostatek poměrně snadno napravit (bez velkého přecvičování!) Obrovským kladem v Roudnici bylo, že z Vás všech vyzařovala radost z pohybu a vnitřní pohoda - i přes to, že jsme všichni byli patřičně zmrzlí. Pro mne to byla velká odměna a jakékoliv díky nejsou dostatečné.
Nejkrásnější na tom všem bylo, že v Roudnici nejen z těchto "mých" skladeb, ale i z ostatních přímo čišela pohoda a radost z toho, že jsme pohromadě. Měli bychom být takhle jednotni a svorni i ve všedním životě.
Věřím, že jsme se takhle společně nenamáhali a neradovali naposled !
Děkuji ze srdce Vám všem a věřím a doufám v další společnou práci a společné sokolské zážitky! Hodně pohody a odpočinku o prázdninách a dovolených - v září se sejdeme v tělocvičnách, na hřištích, na značkách ke společnému pokračování v sokolském úsilí!
Jarina

Děkuji také všem, kteří mi napsali v posledních dnech, jejich dopisy (maily) byly pro mne ohromným povzbuzením.

Cvičební jednotka mužů Sokola Přerov

1. června 2013 v 19:09 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Mládí versus senioři, nafukovací pás (air-track) a klasická gymnastika 31.5.2013

T.J. Sokol Přerov si na několik týdnů pronajal nafukovací pás (air-track).
Pod dohledem cvičitelů si na nich sokolské žactvo a dorost zkouší, jak se dají akrobatické cviky (salta, přemety, rondaty aj.) provádět s menší námohou a ve větším rozsahu.
Ještě před zahájením cvičení mužů zůstali tři starší žáci - skákači a předvedli, co na pásu dokážou.
Po obvyklé úvodní rozvičce mužů, vedené Vladimírem Taberym ml. se muži mladší a středního věku věnovali akrobacii na nafukovacím pásu a muži senioři odešli na galerii, kde vystřídali nářadí, které galerie trvale nabízí, a zkoušeli, kolik toho na něm ještě dokážou.
Také jsem si asi před týdnem zkusil air-track a můj záměr se podařil. Pružný pás mně pomohl dostat se po kotoulu napřed do stoje bez opory rukou. Tak vida, i seniorům air-track jakési možnosti může nabídnout.