Duben 2013

Sokolům z amerického Westu přispěje ČOS

29. dubna 2013 v 20:10 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

V texaském Westu mají sokolskou tělocvičnou jednotu

Školení vzdělavatelů, které pořádala Česká obec sokolská, se v neděli 28. dubna konalo na netradičním místě v Armádním muzeu v Praze na Žižkově. Zásluhu na tom má mladý pracovník muzea, bývalý gymnasta a zapálený sokol plk. Michal Burian. Je spoluautorem výstavy, vloni tamtéž otevřené u příležitosti 15O. výročí založení Sokola. Výstava měla být otevřena do konce loňského roku, ale nakonec bude prodloužena do září. Její shlédnutí doporučuji všem, kteří se do Prahy chystají.
Na školení se příhlasili vzdělavatelé nebo zájemci o tuto funkci z patnácti českých a jedenácti moravských žup. Z naší župy sokolské Středomoravské - Kratochvílovy jsem byl jediným účastníkem a proto považuji za povinnost se podělit s ostatními vzdělavateli alespoň o některé poznatky ze školení. Samozřejmě, že jen velmi stručně, poněvadž dlouhou vyčerpávající zprávu z tohoto školení by zřejmě jen málokdo četl. Takže k věci. Ses. Květoslava Volková, jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS referovala o zřízení Komise pro mládež a seniory, která se zaměří na pořádání zájezdů. Na podzim chce udělat exkurzi pro mládež do koncentračního tábora Mauthausen. Dále pak podrobně informovala přítomné o povinnostech sokolského archiváře. Pro činovníky v této funkci zpracovala příručku, která bude v blízké době zaslána na jednoty.
Br. Bohuslav Gondík, vedoucí kulturní komise řekl, že ČOS eviduje přes 170 souborů s kulturním zaměřením. Z nich jako jeden z mála vyzvedl loutkový divadelní soubor našeho přerovského Sokola. "Sestra Vermířovská výborně to dělá, ale pochvala patří celému souboru," dodal Gondík. Podle jeho vyjádření dále trvá zájem o provedení sokolské Prodané nevěsty na jevištích sokoloven. Ty však často nemají k tomu řádné vybavení. Br. Stanislav Bubník, vedoucí společenské komise se přimlouval za nošení sokolských krojů. Pro zajímavost přítomným sdělil, že sokol, kterého jsme při zahájení loňského sletu tolik obdivovali v sedle koně je krejčím a vlastní dílnu, která kroje šije. Dále vyzvedl Cenu fair - play, která jako jediná sokolská cena je určena také pro mládež a přimlouval se za spolupráci Sokola s dalšími spolky např. s Českým svazem bojovníků za svobodu, v Čechách s baráčníky a pod.. Vzdělavatel ČOS br. Zdeněk Mička mimo jiné zhodnotil také práci agentury Lehman při propagaci XV. všesokolského sletu. "Ne všechno dopadlo dobře a možná bude i soud," řekl. Pochvalně se však vyjádřil o skutečnosti, že agentuře se podařilo dostat propagaci sletu na televizní obrazovku.
Součástí školení byla i poměrně čilá diskuze. Ta se neplánovitě rozvířila už při prohlídce výstavy a středem jejího zájmu byl ředitel zkrachovalé Sazky Aleš Hušák. Do diskuze jsem přispěl otázkou, jest-li se ještě něco podobného může opakovat. Bylo mi odpovězeno, že ne, protože Sazku už nemáme. Na námitku, že stát má i jiné společnosti jsem slyšel jedinou odpověď - volit do čela firem morální lidi. Ale nikoho z přítomných však nenapadlo co poslanci a senátoři měli udělat už dávno - přijat zákon, který by zamezil možnost udělovat si odměny jaké kdo chce a už vůbec ne v případech, kdy odpovědný pracovník přivede firmu do krachu jak to udělal Hušák se svými kumpány. Z tohoto příkladu je znát, že lidově řečeno, toho musíme ve státě ještě hodně přeskákat než se dostaneme do řádně fungující demokratické společnosti. V závěrečné diskuzi školení jsem vystoupil se dvěma otázkami se kterými jsem přijel už z Přerova. Na dotaz proč před XV. všesokolským sletem kolovaly zprávy, že vstupenky jsou vyprodány a přitom tribuny při obou sletových vystoupeních byly poloprázdné br. Mička odpověděl, že tato záležitost nebyla ještě řádně prošetřena, ale zřejmě došlo k podávání špatných informací ze strany pracovníků stadionu Synot - tip arena, kteří měli prodej vstupenek zajišťovat. Br. Mička proto vyzval přítomné, aby sokolské jednoty dávaly na vedení ČOS připomínky a dotazy k loňskému sletu, poněvadž jeho hodnocení nebylo ještě řádně provedeno. Po mém dotazu vystoupila v diskuzi také účastnice školení z Děčína se svými zkušenostmi se zajišťováním vstupenek pro skupinu starších členů Sokola. Její vyprávění o tom s jakou neochotou se setkávala na ČOS i u pracovníků stadionu dělalo na mě dojem jakoby prodej vstupenek na slet někdo sabotoval. Br. Mička na její vyprávění sdělil, že podobných stížností slyšel víc.
Další mojí otázkou se kterou jsem do Prahy přijel zejména na podnět některých členek Věrné gardy byla otázka jak pomoci sokolům v americkém Westu, kde asi třicet let stará sokolovna spadla spolu s několika dalšími domy jako oběť výbuchu v továrně na hnojiva. Na můj dotaz odpověděl br. Mička, že vedení ČOS se dohodlo na jednorázové pomoci sokolům ve Westu ze svých prostředků. "Při dalším jednání však může dojít ke změně," připustil br. Mička. Dále jsem se zajímal jak probíhá pomoc sokolům ve Westu v sokolské župě Slovácké, jak údajně vysílala televize. Odpověď na moji otázku neznala ani účastnice školení z této župy. Možná proto, že bydlí v Břeclavi a není proto v blízkém kontaktu s jejím vedením.
Další informace o předpokládané pomoci našich sokolů americkým se dovím 11. května na jarním zasedání vzdělavatelského odboru v Praze. Potom se rád o podělím o tyto poznatky s ostatními členy naší župy na stránkách našeho blogu nebo i osobně. O tom jakou formou pomoci sokolům ve Westu bude jednat také výbor naší sokolské jednoty na své schůzi 9. května. Miroslav Rozkošný, vzdělavatel


Za ledňáčky k tovačovským rybníkům

29. dubna 2013 v 19:43 | Helena Sedláčková, Jarmila Kačírková |  Z činnosti

Sokolky si vyšláply

28. dubna 2013 se uskutečnila výprava sokolek do Tovačova s pozorováním ledňáčků. Vedoucí výpravy byla Ing. Jarmila Kačírková, ornitoložka a učitelka gymnázia J. Blahoslava.
Účastnilo se celkem devět žen včetně odborné vedoucí, která též pořídila fotodokumentaci, z níž zveřejňujeme dva snímky.

Vyberte si svůj slet čarodějnic

29. dubna 2013 v 19:29 | Vladimír Tabery, Petr Dostál, Vít Řihošek |  Organizační
T.J. Sokol Sušice pořádá
a srdečně Vás zve

v úterý30.4. 2013v17:00hodin
nafotbalovém hřišti
9. SLET ČARODĚJNIC
"NÁVRAT DO BRADAVIC"

Čarodějnice a čarodějové budou rozděleni
do 4 kolejí,(mezi 17:00 a 17:30)
které se mezi sebou utkají
v netradičních disciplínách.
Každá kolej bude mít svého patrona
v podobě zkušené čarodějnice.

Letos budete moci opět volit
MISS ČARODĚJNICI

Do tohoto hodnocení budou zahrnuty všichni
čarodějnice a čarodějové bez vyjímky věku,
proto se těšíme i na vtipné kreace z řad dospěláků.

Pro děti i dospělé bude připraveno občerstvení
v tuhém i tekutém skupenství a MYSLIVECKA KUCHYNĚ
Přijďte se společně s námi pobavit a prožít
příjemný podvečer se svými dětmi a přáteli.

Těší se pořadatelé.
Jarní výšlapy do Tršic a okolí

23. dubna 2013 v 17:56 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Výlet za poznáním soudobé historie

Prvá tři fota Ellis Nováková, zbývající Jan Fajt
Vzdělavatelský odbor T. J. Sokol Přerov byl v dubnu pořadatelem dvou vzdělávacích a zároveň turistických akcí. Členové Sokola spolu s turisty Spartaku Přerovské strojírny si 17. dubna vyšlápli do Tršic a okolí a o dva dny později v pátek zhruba stejnou trasu další sokoli absolvovali se studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově a členy Vlastivědného kroužku Žerotín při Základní škole v Dřevohosticích. Cílem obou pochodů byla prohlídka před týdnem odhaleného pomníku věnovaného obětem holocaustu a lidem z Tršic a Zákřova, kteří pomáhali pronásledované židovské rodině Wolfových.
Další zastávkou bylo obecní muzeum. Poté cesta účastníků výšlapu pokračovala na přehradu a odtud do lesa Bělá, kde dva pomníčky připomínají tragické události. Jeden na místě bunkru ve kterém se za války skrývala rodina Wolfových a druhý na kraji lesa věnovaný památce letce Miroslava Chalupníčka, který zde havaroval v prosinci 1948 při pokusu o útěk za hranice.
Středečního výšlapu se zúčastnilo 11 sokolů a 15 turistů. V pátek i přes deštivé počasí na výšlap přišli téměř všichni žáci i studenti, kteří se měli akce zúčastnit - 15 studentů a 12 žáků s pedagogickým dozorem. Přišli i tři sokoli, kterým středeční termín nevyhovoval a v pátek se nedali zatrašit deštivým počasím - ses. Vlasta Poláková a br. František Jemelka s manželkou. Žáci i studenti spolu se sokoly si program výšlapu ještě rozšířili o prohlídku místního kostela, kde je tablo obětí zákřovské tragedie z dubna 1945. Na Zákřově také svůj výšlap zakončili.
Zde si prohlédli nedávno obnovený památník zákřovských mučedníků a vyslechli si výklad vedoucího skautů Velkého Týnce Jana Pečínky - Jambo, který pro účastníky na místě připravil i malou výstavku dokumentů. K úrovni celé vzdělávací a turistické akce přispěli i samotní studenti, kteří na místě lesního úkrytu židovské rodiny přečetli několik záznamů z deníku Otty Wolfa.
Myslím si, že i přes nestálé páteční počasí, mohli být všichni účastníci s výšlapem do Tršic spokojeni. Dokonce i část turistů, kteří spěchali a oba pomníky v lese proto raději minuli. Ne však k vlastní škodě, protože jak se někteří přiznali : "nějaké pomníky je nezajímají."
Starší sokoli z Věrné gardy si zase v lese posteskli, že nebyli o náročnosti zhruba sedmikilometrové trasy dopředu informováni. "Jinak bychom se na ni nedali, " říkali. Nakonec všem sokolům spravilo náladu posezení u pomníčku v příjemném prostředí jarního lesa a hlavně pak výborná "plzenˇ s pravou domácí klobásou přímo od řezníka na terase restaurace Jezdeckého areálu Hostinův Důl, který je nově postavený u silnice mezi Tršicemi a Zákřovem.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Výlet za poznáním

21. dubna 2013 v 21:01 | Helena Sedláčková |  Organizační

Pojeďte s námiŽupní soutěž všestrannosti, část I

15. dubna 2013 v 21:43 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Gymnastika, šplh a plavání v přerovské sokolovně a v krytém městském bazénu 13. dubna 2013


Obrázky z této akce najdete v Galerii v levé záložce na konci (formou komentáře můžete doplnit název obrázku)

I když Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova soustřeďuje celkem 23 tělocvičných jednot, ke gymnastické části soutěže všestrannosti, šplhu a plavání se v sobotu 13. dubna dostavili závodníci jen ze šesti tělocvičných sokolských jednot: Přerov, Lipník, Hranice, Brodek, Vlkoš a Kokory. V součtu se na jednotlivých stanovištích vystřídalo kolem šedesáti cvičenců a cvičenek, ne všichni však absolvovali všechno.
Ukazuje se, že u sportovní gymnastiky jednoty limituje nedostatečná vybavenost tělocvičen nářadím, které bylo v postupných vlnách modernizace tělovýchovného procesu mnohde odstraněno a činnost se víc zaměřila na cvičení s náčiním, při hudbě a sálové sporty. I tak nás může těšit, že alespoň v Sokole Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice se základní gymnastice věnují už od nejmladšího žactva.
Tam, kde soutěžilo alespoň pět účastníků, uvádím některé výsledky. U předškolních dětí soutěží chlapci s děvčaty společně. Nejlepší z desíti byl v gymnastickém trojboji Lucián Poljak před Marií Gájovou a Matějem Haraštou (všichni Sokol Přerov). Ve šplhu na tyči deseti a jedenáctiletých žáků závodilo osm hochů. Prvá tři místa obsadili Štěpán Kosík (čas 5,9 s) před Jakubem Haraštou, oba Přerov, a Ondřejem Markem z Kokor.
V přerovském bazénu byla nejlépe obsazena kategorie pro deseti a jedenáctileté žáky, plavalo jich sedm na vzdálenost 25 metrů. Zvítězil Marek Zábojník (čas 23 s) ze Sokola Přerov před Ondřejem Markem, Kokory, a Jakubem Haraštou, Přerov. Mezi pěti muži se na 100 metrů nejlépe dařilo Danielu Kratochvílovi z Brodku u Přerova (čas 1:17,4) před Martinem Krejčířem a Zbyňkem Haraštou, oba Přerov.
Ocenění si zaslouží cvičitelka Martina Šromotová ze Sokola Lipník, která přijela do Přerovské sokolovny spočetnou skupinou děvčat, která ve svých kategoriích úspěšně bodovala téměř ve všech soutěžích. Společně s žákyněmi a dorostenkami ze Sokola Přerov a Hranice okrášlily svým vystoupením přerovskou sokolovnu. Dvě ženy ze Sokola Vlkoš si přijely alespoň zaplavat. Atletická část soutěžně všestrannosti proběhne 12. května v Přerově. Do ní mají v ženské složce zatím pěkně nakročeno žákyně Johana Šromotová z Lipníka, Tereza Krejčířová, Andrea Poljaková, obě Přerov, Klára Kálalová z Hranic a dorostenka Aneta Machalíková, Přerov, které zatím nevynechaly žádnou disciplínu soutěže všestrannosti.

Vydařený sraz cvičitelů

1. dubna 2013 v 19:08 | Milada Havlíčková |  Z činnosti
Župní sraz cvičitelů - 9. března 2013
Župní sraz cvičitelů župy Středomoravské - Kratochvilovy se konal 9. března v tělocvičně Sokola Přerov za účasti 35 cvičitelů z 12 tělocvičných jednot naší župy.
Program cvičitelského srazu byl pestrý a byl dodržen dle stanoveného programu. Cvičitelé velmi kladně hodnotili hodinu basketbalu, kde jim bratr Fašánek hravou i zábavnou formou přiblížil základy basketbalu, které můžou využít ve svých cvičebních hodinách.
V další části srazu byli cvičitelé seznámeni s netradičním náčiním - flexybary, které se také používají jako rehabilitační pomůcka při zdravotních potížích. Hodinu vedla Lenka Fasnerová z Centra pohybu v Olomouci. Na tuto hodinu pak navázala další cvičitelka z Olomouce, která si pro cvičitele připravila Zumbu - pomalejší verzi. I toto cvičení pod vedením Jany Pelclové se přítomným velmi líbilo a s chutí se do něj zapojili.
Na srazu byl také dán cvičitelů prostor k výměně zkušeností a poznatků ze své práce a rovněž byla diskuze k pořádání soutěže všestrannosti- gymnastiky, šplhu, plavání i atletiky. Soutěže se v letošním roce uskuteční 13.dubna a 12.května a proběhnou v Přerově.
Také byla provedena kontrola cvičitelských průkazů a prodloužena platnost jejich trvání.
Příští župní sraz je naplánován na podzim - 19. října 2013 a bude zaměřen na zdravotní cvičení pod vedením lektorů z ČOS ses. Rakové a bratra Kučery.