Z valné hromady Sokola Přerov 28. února 2013

1. března 2013 v 17:30 | Miroslav Rozkošný, Bohumil Domanský |  Z činnosti

Zpráva Vzdělavatelského odboru T. J. Sokol Přerov za rok 2012

Sestry a bratři, vážení hosté,
také pro členy vzdělavatelského odboru byl nejdůležitější událostí uplynulého roku XV. všesokolský slet. Do jeho nácviku se zapojili všichni naší členové, kterým to zdraví dovolilo. To by však bylo málo. Bylo třeba slet propagovat na veřejnosti a s ním i celý náš Sokol. Vzdělavatelský odbor proto uspořádal v Městském informačním centru výstavu pod názvem Sokolské slety - tradice a současnost. Slavnostní vernisáž výstavy se konala 18. března. Zásluhou naší spolupráce s Muzeem Komenského měla i tato naše výstava vysokou profesionální úroveň. Vernisáže se zúčastnil primátor města i s náměstky a další známé osobnosti města. Místnost, kde se výstava konala, byla lidmi doslova nabita. K slavnostní náladě vernisáže přispělo také vystoupení kytarového souboru místní Základní umělecké školy a občerstvení, o které se postaraly především členky Věrné gardy. Přes řadu potíží se nám podařilo udržet vydávání našeho sokolského zpravodaje pod novým názvem Sokolík. V uplynulém roce to byly dvě vydání. Zásluhu na tom má především župní vzdělavatel br. Douda. Naší členové i veřejnost je dostatečně informována o činnosti naší jednoty také na blogu a v poměrně velkém počtu článků a zpráv, které během roku vyšly v Přerovském deníku a jeho příloze Nové Přerovsko. Blog spravuje starosta župy br. Skopal. Během roku jsme uspořádali také několik besed a akcí ve spolupráci s Věrnou gardou. Ale o tom až v další zprávě.
Sestry a bratři,
Ne všechno se nám však dařilo. Dne 21. dubna jsme se zúčastnili představení opery Prodaná nevěsta ve Valašském Meziříčí, kterou nacvičili čtyři sokolské ochotnické soubory pod vedením br. Gondíka, otce známé televizní moderátorské dvojice. Pro nás všechny účastníky to byl velký kulturní zážitek a po mě osobně největší za posledních několik let. Proto jsem zahájil jednání s vedením Městského domu uspořádat toto představení také v Přerově. Můj návrh byl napřed uvítán a slíbeno, že představení bude uspořádáno v rámci oslav výročí založení Sokola a Sboru dobrovolných hasičů. Ovšem jen za předpokladu, že dojde mezi nájemcem Městského domu a magistrátem k předpokládané dohodě. Bohužel však tento záměr magistrátu nevyšel. Někteří zapálení členové Sokola proto prosazovali, uspořádat toto představení v naší sokolovně. Výbor však tento návrh zamítl, což bylo v souladu i s mojim názorem. Důvod byl především finanční. Přestože herci hrají zadarmo, náklady na jejich dopravu, občerstvení učinkujících a lidí z technického zabezpečení souboru a další související výdaje s představením by mohly nám pořadatelům přinést finanční ztrátu, kterou si v současné době nemůžeme dovolit.
15. září jsme se zúčastnili tradičního setkání slovenských a moravských sokolů na Javorině. Letos v několikanásobně větším počtu než tomu bylo v letech minulých. Tentokrát jsme přijeli s historickým praporem jako jediní z přítomných sokolských jednot a náš prapor budil proto velkou pozornost. Z toho důvodu samozřejmě i naše přerovská jednota. Každoročně je pro nás samozřejmostí účast na slavnostních a pietních akcích pořádaných v našem městě. Vloni navíc to byla i naše krojovaná účast na slavnostním otevření nového Tyršova mostu. Tím jsme, myslím, nemalou měrou přispěli k úrovni události, která byla v našem městě jedna z nejvýznmnějších za posledních několik let. V souhrnu lze říci, že účast našich krojovaných sokolů nebyla na akcích pořádaných Městem v minulém roce menší než v letech předcházejících. Spíš naopak. Při oslavě vzniku Československé republiky 28. října vloni poprve šli v čele našeho malého průvodu tři praporečníci v krojích a historickými prapory. Oproti uplynulým letům letošní pouť ke hrobu Slavomíra Kratochvíla měla dvojnásobou účast. Sešlo se nás devatnáct. Nepodařilo se však zajistit účast mladší sokolské generace, jak o to usiloval především bratr župní starosta. Tato skutečnost opět vyvolává starou otázku, jak výchovně, v sokolském duchu, působit na naší mládež. Mladí nebo alespoň mladší členové nám chybí při obsazování činovnických funkcí. To jsme poznali zejména v loňském roce, kdy br. Domanský se vzdal funkce vedoucího Věrné gardy a br. Zimmermann funkce archiváře. Dlouho za ně nebyla náhrada. Díky stabilní a soustavné činnosti Vzdělavatelského odboru a pomoci ostatních členů Sokola jsme i tento problém zvládli. Doufám, že budoucnost potvrdí, že s úspěchem. Vedoucím Věrné gardy se stal br. Ing. Jiří Skopal a jeho zástupkyní ses. Eva Tšponová. Funkce archiváře se ujala mladá cvičitelka a absolventka vysokoškolského studia oboru archeologie ses. Petra Holcová.
Závěr svoji zprávy bych si dovolil zahájit citátem Renáty Tyršové: "Sokol bez kroje je jako pták bez peří." Tyršovou cituji proto, že vzdělavatelský odbor pečuje o několik málo našich sokolských krojů a snaží se o jejich prezentaci na veřejnosti. Vloni poprve jsme tyto kroje půjčili také jiným jednotám. Konkrétně na oslavu stého výročí založení Sokola Beňov a na oslavu výročí založení naší župy a sokolské jednoty do Vlkoše. Těmto jednotám a Sokolu Týn n. B. jsme zapůjčili také panely z našich dvou výstav. Tím jsme přispěli, a pokud budeme požádáni, budeme dál přispívat k úrovni oslav sokolských jednot, které jsou členy naší župy. Zprávu zpracoval Miroslav Rozkošný, vzdělavatel


Zpráva o činnosti odboru Věrná garda Sokola Přerov za rok 2012

Odbor Věrné gardy je složen ze cvičích i necvičících členů Sokola Přerov. V roce 2012 se konalo pět řádných schůzí s průměrnou účastí 21 členů a několik mimořádných akcí.
Leden - seznámení s činností vedoucího sokolské odbojové skupiny Jindra - Ladislava Vaňka, který po svém zatčení v roce 1942 spolupracoval s gestapem. Článek vyšel v Národním osvobození č. 22/2011.
Únor - Čtyři zástupci našeho odboru společně se starostou br. Ing. Vladimírem Taberym se zúčastnili schůze v Olomouci, pořádané ke 150. výročí založení Sokola.
Březen - Bratr Zimmermann připravil vzpomínku na zemřelého našeho člena br. Čestmíra Hapalu, který zemřel v lednu 2012.
Květen - Župní starosta br. Ing. Jaroslav Skopal nám promítl na DVD staré filmy br. Arnošta Heinze o činnosti Sokola z období 1948 - 1949.
Odbor Věrná garda daroval 2000 Kč ze svého podúčtu na vyhořelou sokolovnu ve starém Lýskovci (župa Máchalova). Tisíc korun darovala naše jednota.
Červen - červenec - Sestry a bratři z našeho odboru cvičili na župním sletu v Hranicích, krajském sletu v Přerově a XV. všesokolském sletu v Praze.
Září - vzpomínka na Zlatou bulu sicílskou, která byla vydána před 800 lety a vzpomínka na armádního generála br. Tomáše Sedláčka, který zemřel v srpnu 2012. Bratr Sedláček v březnu 2012 přednesl hlavní projev v pražském Karolinu, kde byly zahájeny oslavy oslavy 150. výročí založení Sokola. Blahopřání ses. Boženě Weberové k 90. narozeninám.
Listopad - Shlédnutí videozáznamu "Zahájení XV. všesokolského sletu a blahopřání br. Zimmermannovi k 85. narozeninám.

Členové odboru VG byli seznamováni s činností Sokola Přerov a a ČOS. Zúčastňovali se všech vzpomínkových akcí a také otevření nového Tyršova mostu. Na schůzích našeho odboru vybíráme dobrovolný příspěvek ukládaný na podúčet Věrné gardy. V roce 2012 jsme vybrali celkem 1854 Kč. Stav podúčtu VG k 31.1. 2013 je 25430 Kč.
Zprávu zpracoval br. Bohumil Domanský
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama