Březen 2013

Turnaj v Sokole Beňov

28. března 2013 v 11:08 | František Kubík |  Organizační

T.J. Sokol Beňov pořádá:


Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Kde: sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: sobota6.4. 2013 od 9:00 hod

Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy).
V případě nízkého počtu neregistrovaných hráčů bude počet účastníků doplněn o hráče do úrovně okresního přeboru (v samostatné kategorii)
Startovné: 60,- Kč, mládež do 18 let zdarma
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší v každé kategorii věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do středy 3.4.2013 František Kubík, tel.777327221, E-mail: frantisek.kubik@seznam.cz

Sportovní úbor,přezůvky,pálku a dobrou náladu s sebou!! Srdečně zvou pořadatelé!!

Valné hromady Sokola Rokytnice a Dub nad Moravou

23. března 2013 v 21:01 | Jaroslav Skopal |  Organizační

V Sokole Rokytnice dominuje malá kopaná, v Sokole Dub nad Moravou sporty a cvičení žen.

Valné hromady obou tělocvičných jednot se konaly v jednom dni a to 22. března 2013.
Na valnou hromadu v sokolovně v Rokytnici u Přerova se dostavilo 17 členů ze 30, převážně příslušníků oddílu malé kopané, který dlouhodobě úspěšně vede Jaroslav Havlík. Populární je turnaj oddílů kopané z obcí jež mají v názvu Rokytnice. Tělocvičnu zase využívají rodiče a děti.
Mládež stahuje na sebe Sokol Rokytnice (národní házená), který spadá pod ČSTV. Vztahy mezi objema jednotami jsou dobré. Vede se i společenské činnosti, např. sokolský ples. Starostou byl zvolen Martin Polák, jednatelkou se stala Jana Poláková.







Tělocvičná jednota Sokol Dub nad Moravou má v evidenci 192 členů. Do nové klubovny stavebně vytvořené na galerii k hlavnímu sálu, příšlo víc jak čtyřicet delegátů. Muži i ženy byli rovnoměrně zastoupeny. Díky škole, která tělocvičnu také využívá, je v sále poměrně teplo. Podpora městyse Dub nad Moravou je významná, takže sokolovna dnes představuje významné středisko sportovní, tělocvičné a společenské činnosti. v plánu je výměna starých plynových kotlů. Daří se oddílu badmintonu a stolního tenisu, hraje se i malá kopaná. Náčelnice Marie Řihošková se věnujecvičení čen s hudbou, při kterém se aplikují různé moderní formy. Power jogu pro ženy vede sestra Leona Smělá, jinak i jednatelka jednoty.


Náčelníkem je Petr Ištván, který mě před zahájením valné hromady provedl sokolovnou a seznámil mě i s jejím vybavením a možnostmi využívání. Ve volbách činovníků jednoty byl opětovně zvolen starostou jednoty br. Ing. Petr Hanzlík, který společně s jednatelkou valnou hromadu řídil.
Oproti minulým časům chybí dnes jednotě cvičební jednotky pro děti a mládež. Nemá je údajně kdo cvičit. Drobotina trochu odrostla, zájem rodičů patrně poněkud ochabl. Doufejme, že jde jen o přechodný jev.

Jeďte s námi do Öetzu

21. března 2013 v 17:15 | L. Kraťochová |  Organizační
SOKOL KROMĚŘÍŽ
pořádá ve dnech 17. - 20.5 2013

zájezd na 40. Sokolský sraz,
který se koná v obci Öetz v Rakousku

Vážené sestry, bratři, blíží se květen, kdy se každoročně koná sokolské setkání v obci Öetz v Rakousku. Organizací 40. setkání byla pověřena župa Mnichovská.
sobota - dopol. příjezd, ubytování, výlet na vodopády Stuibenfall a skanzen Ötzi-Dorf,
neděle - výlet lanovkou na horu Hochoetz (2020), procházka nebo túra s průvodcem,
pondělí - mše sv., uctění památky u pomníku Dr. M. Tyrše a odjezd domů,
sobota a neděle - soutěže na louce, (běh okolo jezera, volejbalový turnaj) a jiné,
večer zábava, táborák a opékání špekáčků,
Účast na tomto srazu je pro každého Sokola vítaná příležitost setkat se v krásné přírodě se Sokoly z celého světa.
Cena: 2.300.-Kč - ubytování ve stanu
Cena: 3.950.-Kč - ubytování se snídaní
Cena zahrnuje:ubytování, dopravu, dálniční poplatky ČR, Rakousko, parkovné, Doprava: dopravu zajišťuje autobusová doprava - Jan Dvořáček, Kojetín. V autobuse možnost občerstvení / káva, čaj, nealko nápoje a pivo /
Kontakt: L.Kraťochová č. tel. 720 144 368, e-mail: kratlidka@centrum.cz

Z bilance Loutkového divadla na valné hromadě Sokola Přerov

18. března 2013 v 22:07 | Marie Veřmiřovská |  Z činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA LOUTKOVÉHO DIVADLA SOKOLA PŘEROV

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

v roce 2012

Loutkové divadlo v roce 2012 a v sezoně 2011-2012 se stará o stejné pracovní výkony ve svém herní produkci jako v jiných letech.
V loutkovém divadle pracuje cca 20 ochotníků, kteří tak jako každou sezonu pravidelně hrají loutkové divadelní hry pro nejmenší děti a tak tomu bylo i nyní.
Sezona začínají podzimem a končí na jaře/ jako vždy od "Dušiček"do"Velikonoc"/,takže se roky překrývají.Proto vyjmenujeme a hodnotíme naši základní činnost v pořadí, které se vždy částečně překrývají.
.
SEZONA 2011-2012
Zahráli jsme 5 titulů pohádek, každou pohádku hrajeme 4 krát .
V sezoně se potom snažíme zahrát jednu obnovenou premiéru, nebo úplně novou hru, výjimky jsou a to, že na příklad vánoční pohádku stihneme podle kalendáře jen 3 krát, naopak někdy 5 krát hrajeme například v březnu, kdy ještě není pěkně a nová pohádka by se už hrála jen jednou či dvakrát - a víme že, Velikonoční svátky jsou pohyblivé a bývají někdy třeba až koncem dubna, tak zde naopak přidáme jednu/ pátou/ neděli,
Každou neděli zahrajeme vždy dvě představení ve 14 a v 16 hod,, takže se nám téměř každá pohádka opakovala 8 krát a to je 40 představení za rok/sezonu/ tolik pohádek nejméně v divadélku ročně zahrajeme.
Když pak průměrně sečteme, že jedno představení navštíví asi průměrně do 100 diváků dojdeme k číslu cca 4000 a pokud připočteme další venkovní i jiné divadelní aktivity /přehlídky/, můžeme si přičíst nejméně 1000 diváků - celkem tedy přibližně kolem 5000 diváků ročně-a je to číslo, které se téměř pravidelně opakuje již od obnovy v r 2000.
2011-2012
PRAVIDELNÁ ČINNOST-SEZONNÍ POHÁDKY NA DOMOVSKÉ SCÉNĚ:
LISTOPAD-KAIMOVO DODRODRUŽSTVÍ
PROSINEC-PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

2012-2013
LEDEN-BROUČČCI
ÚNOR-PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
BŘEZEN-KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU aneb O PYŠNÉ BASE
KVĚTEN -10 LOUTKÁŘSKÉ LETNICE
3: INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUPA S LOUTKOU
/s postupem na Chrudim/

2012-2013
LISTOPAD-ČERVENÁ KARKULKA
PROSINEC-ŠTĚDRÝ VEČER
LEDEN - POHÁDKA Z KOUZELNÉ OBÁLKY
ÚNOR -POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE
BŘEZEN-KAŠPÁRKOVO ČAROVÁNÍ

PŘEHLÍDKY A NEPRAVIDELNÁ ČINNOST-HERNÍ PRODUKCE NA NAŠÍ SCÉNĚ
To byly nejdříve hry, které jsme v loňském roce hráli s přesahem do obou sezon a s hlavním programem květnovým a to buď s LOUTKÁŘSKÝMI LETNICEMI.
Dále CELOSTÁTNÍ SOKOLSKÉ PŘEHLÍDKDKY.
Nově pak to je navázání na tradici, kdy se v Přerově konaly INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUPY S LOUTKOU - s postupem na Chrudim, které navazují na přehlídky,jaké se v Přerově konaly v sedmdesátých letech minulého století.
Tenkrát byly pořádány ZÁVODNÍM KLUBEM PŘEROVSKÝCH STROJÍREN-za podpory ministerstva kultury a SČDO-SAL-stejně jako tehdy//.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 LOUTKÁŘSKÉ LETNICE 2012-PŘEROV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desátých jubilejních letnic se účastnilo sedm souborů,osmý olomoucký se omluvil pro nemoc těsně před přehlídkou a tak jsme jej nahradili naším představením.
Skladba programu pak byla tato:
Loutkové divadlo Sokol Přerov
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
ČERVENÁ KARKULKA
JUDr Petr Slunečko

Loutkové divadlo Sokol Přerov
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
PĚTIFOUSEK
Vojtech Cinybulk

Loutkové divadlo
Vysoké Mýto
SRDÍČKO
POHÁDKA O VODNÍKOVĚ HANIČCE
JUDr Petr Slunečko

Loutkové divadlo Sokol Praha Královské Vinohrady
BUBENÍČEK
BONIFÁCŮV PŘÍBĚH
/na motivy pohádky "Kašpárek vaří živou vodu"/
Jan Múller jun.

Loutkové divadlo Praha Kobylisy
JISKRA
KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU ANEB O PYŠNÉ BASE
František Čech,Vojtěch Cinybulk

Loutkové divadlo Chrudim
KACAFÍREK
NÁRAMNĚ VZÁCNÁ VĚC A KAŠPÁREK
Autorské kolektivní dílko

Loutkové divadlo Otrokovice
DIVADLO POVIDLO
KAŠPÁREK V PEKLE
Vlastní volná úprava dle motivů Jiřího Žáčka

Loutkové divadlo Kroměříž
ŘÍŠE LOUTEK
POVÍDEJ PAŇÁCO /Budulínek a Perníková chaloupka/
Autorské dílko souboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUPY S LOUTKOU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-soutěžní přehlídka-
S POSTUPEM NA LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM
Z našeho souboru se do soutěže na Chrudim dostali :
Alena Miklíková a Michala Borošová
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Zdeněk Šnejdar
KOSTLIVEC

Pro osobní problémy nemohly na soutěž odjet s olegyně Perníkovou chaloupkou,
A tak byla vybrána porotou náhrada :
Na Chrudim se tak dostali-
Klára Jančíková a Laďa Horák
STROM ŠTĚSTÍ

NA CHRUDIMI PAK OBDRŽELI OCENĚNÍ ZA ÚČAST A ZAJÍMAVOU INTERPRETACI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVITY SOUBORU MIMO DOMOVSKOU KAMENNOU SCÉNU-2012

NEJVÝZNAMĚJŠÍ AKTIVITOU SE STÁVÁ ÚČAST NA SRPNOVÝCH
"Svatovavřineckých" hodech na hradbách
zde jsme vystoupili s maňáskovou hrou PĚTIVOUSEK

PĚTIVOUSEK
Se odehrál na akci 19.5. pro děti z PŘEROVSKÉHO PIVOVARU ZUBR
i 1.9.na začátek školního roku v Čekyni.
Dále na 24.7. na akci pro děti na jazykové škole-v LD
A v kongresovém centru na firemní akci/člena LD Sokola Přerov Zdeňka Šnejdara/
V Olomouci 10.12 2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDIÁLNÍ PROPAGACI A PRAVIDELNÉ INFORMOVÁNÍ NAŠÍ ČINNOSTI DO MEDIÍ

Stálou mediální propagaci a informační činnost s obměňující se pravidelností provádí spolehlivě na celostátní i místní úrovni Eva Punčochářová i s našimi pravidelnými informacemi o herním programu na našem webu, který privátně sponzorujeme od počátku jeho založení.

Tolik zpráva o činnosti loutkového divadla Sokola Přerov .
Další informace bychom mohli podat z oblasti získávání grantů i soukromých sponzorů a také svépomocné činnosti při úpravách her,i práci na scénách a dalších činnostech spojených s chodem loutkového divadla Sokola Přerov.

Zpracovala :principálka LOUTKOVÉHO DIVADLA SOKOLA PŘEROV
Mgr. Marie Veřmiřovská
Březen 2013

Ochotníci Sokola Dřevohostice nás nezklamali

14. března 2013 v 21:27 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Dokážou lidi pobavit

První akci letošního roku má za sebou Vzdělavatelský odbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. V sobotu 9. března jí byla ve Vlkoši společná návštěva divadelního představení Světáci v podání ochotnického souboru Tělocvičné jednoty Sokola Dřevohostice. Naše odhodlání vidět na jevišti jediný divadelní soubor z naší sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy však doprovázela obava, zda se pro nás najde místo k sezení. Starosta obce mně totiž s lítostí předem sdělil, že místa nám rezervovat nemůže s ohledem na místní zájemce. Nakonec všechno dobře dopdlo. Poslední dvě řady byly při našem příchodu do sálu ještě volné, ale i ty byly po našem dosednutí brzy zcela obsazené. Nebylo divu, v pořadí asi páté představení dřevohostických ochotníků ve Vlkoši mělo rekordní návštěvu dvěstě devatenáct diváků, tj. zhruba dvojnásobnou než při prvním jejich vystoupení na jevišti vlkošské sokolovny. Přitom rok od roku zde měli dřevostičtí ochotníci návštěvu diváků větší.
Plný sál zvědavých návštěvníků však není pro ochotníky Sokola Dřevohostice novinkou. Podobný zájem zažili i na dvou představeních Světáků v dřevohostické sokolovně a 23. března proto vystoupí na domácím jevišti se Světáky po třetí. Další představaní mají už za sebou nebo je čekají ve Skaličce, Paršovicích a Chvalčově. "Už toho budou mít herci plné zuby," konstatoval starosta Sokola Dřevohostice Petr Dostál.
Co je příčinou, že dřevohostičtí ochotníci se o své diváky nemusí bát v době kdy divadlo zejména na vesnici už není ve své bývalé oblibě ? Podle některých "znalců" je to tím, že lidé chtějí vidět na prknech divadla své sousedy, přátele a zkrátka známé tváře. Ochotníky z Dřevohostic však chtějí vidět i diváci ve vzdálenějších místech. Co je tedy tajemstvím jejich úspěchu ?

V první řadě je výběr titulů, které dokážou lidi pobavit. Potom jsou to vkusné herecké projevy jednotlivých postav bez v současné době módního afektovaného přehrávání. V neposlední řadě je to i vrozený herecký talent členů jejich souboru. Jmenovat přitom některé by možná znamenalo zapomenout na jiné, neméně dobré. Ale abychom byli objektivní. Také představení dřevohostikých ochotníků má nedostatky, na kterých by si lidově řečeno "zgustnul" každý divadelní kritik a které neunikli pozornosti ani některých diváků. Klady však převažují. Svědčí o tom také návštěva diváků na jejich provedení komedie Světáci v sobotu 9. března ve Vlkoši.

Společenské akce Sokola Přerov

13. března 2013 v 17:19 | Helena Sedláčková

Sokolský ples a dětské šibřinky

Další obrázky z valné hromady, plesu a dětských šibřinek najdete v Galerii, viz menu vlevo
V pátek 1. března 2013 se v přerovské sokolovně konal již sedmý, letos nejvíce navštívený, sokolský ples. Hudba - Casablanca začala hrát něco po osmé hodině večer. Ples zahájily děti z taneční skupiny manželů Šrámkových. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk a obavy všech mužů, že se budou muset při tanci snažit, jako ti malí kluci.
Na plese v doprovodném programu také vystoupila děvčata ze Sokola Přerov ve cvičení se švihadly na hudbu, tzv. "rope skiping".Všichni jsme byli překvapení, co se dá se švihadly dělat. Třetím zážitkem byla taneční skupina Sokola Sušice a jejich dvě úžasná představení.
Večer se vydařil, jen neradi jsme odcházeli dlouho po půl noci domů.
V sobotu 2. března 2013 patřila přerovská sokolovna tradičně dětem, jejich rodičům a prarodičům. V sokolovně se odpoledne konaly dětské šibřinky. Masky si zatančily, zacvičily, obdivovaly starší kamarády, jak umí tančit a skákat přes švihadlo, své spolužáky z mateřských škol pak, jak hezky pochodují a cvičí.
Obě akce se vydařily, velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě.
Helena Sedláčková
(náčelnice T.J. Sokol Přerov)
Fota včetně galerie jsou od Vojtěcha Podušela

K valné hromadě Sokola Přerov

13. března 2013 v 16:41 | Miroslav Rozkošný |  Organizační
Sokol zápasí s problémy, hlavně finančními, zaznělo na valné hromadě
Místo 674 členů, které měla Tělocvičnájednota Sokol Přerovke dni 31.12. 2011, o rok méně jich bylo už jen 497. Tato informace ve zprávě starosty br. Ing. Vladimíra Taberyho nejvíce zapůsobila na účastníky valné hromady konané 28. února 2013. Neodešla z jednoty jen sedmdesátka házenkářů do nově založené T. J.Sokol PřerovHC, ale možná z řad Sokolů už navždy více než stovka ostatních členů včetně přispívajících. Úbytek počtu členů však na valné hromadě znát nebyl. "Dokonce je nás o deset víc než vloni," konstatoval jednatel br. Martin Krejčíř. Zatímco členové litovali úbytku členské základny, některým se mohlo zdát, že naopak v Přerově je sokolů moc." Nevěděl jsem, že je nás tolik, na schůzi by se ani všichni nevešli," pochvaloval si br. František Hudeček, který po třech letech členství v Sokole byl na sokolské valné hromadě poprvé. Také z jeho názoru je patrné, že povědomí přerovské veřejnosti je o Sokole horší než zrovna právě ne moc lichotivá skutečnost a je proto třeba více dělat pro informovanost veřejnosti, aby o něm věděla.
Přitom zrovna v uplynulém roce 2012, kdy se konal XV. všesokolský slet, se také přerovský Sokol dosti významně prezentoval na veřejnosti. Především krajským sletem, kterému předcházela výstava v Městském informačním centru pod názvem Sokolské slety - tradice a současnost. Počet a úroveň si v minulém roce udržely také tradiční sokolské akce - ples, dětské šibřinky, loutková divadelní představení a festival, veřejná cvičební hodina, mikulášská a vánoční besídka a další. Vidět krojované sokoly bylo možné vidět na všech slavnostních a pietních akcích města, zejména však při oslavě otevření nového Tyršova mostu.
Naopak stinnou stránkou valné hromady bylo konstatování o stavu naší pokladny, kdy schodek v hospodaření přinutil výbor jednoty, aby se šetřilo také na vytápění budovy a místo investic do obnovy se prováděly jen nezbytné opravy. Zejména finanční problémy proto budou zaměstnávat i nově zvolený výbor pro další tři roky. Jeho složení nezaznamenalo větších změn. Starostou byl opět zvolen br.Vladimír Taberyml. a jednatelem br. Martin Krejčíř. Na post místostarosty byl zvolen náčelník br. David Zbořil. Ve funkci hospodáře nahradil ses. Zoru Horákovou iniciativní br. Peter Suja. Funkci technického vedoucího převzal po br. Vladimíru Taberym st. dosavadní člen výboru br. Rostislav Machalík. Dalšími členy výboru zůstávají náčelnice ses. Helena Sedláčková, vedoucí odboru sportuVladimír Futák, vzdělavatel br.Miroslav Rozkošný, Ivan Fašánek, Jaroslav Skopal. Nově zvolena do výboru byla i ses. Marie Veřmiřovská. Na valné hromadě zaznělo i poděkování odstoupivším dvěma místostarostům br. Vladimíru Taberymu st. a br. Bohumilu Domanskému.
K dalším změnám v činovnických funkcích došlo ještě před konáním valné hromady na postech, které patří do kompetence vzdělavatelského odboru Sokola. Bratra Antonína Zimmermannna vystřídala ve funkci archiváře mladá cvičitelka ses. Petra Holcová a obětavého br. Bohumila Domanského nahradí ve funkci vedoucího Věrné gardy dokonce dva činovníci. Vedoucím se stal br.Jiří Skopala jeho zástupkyní ses. Eva Tšponová.

Skákání přes švihadla, anglicky rope skipping

6. března 2013 v 19:13 | Jana Kuchrýková |  Organizační

Jak na to?

Jak už název této aktivity napovídá, řeč bude o skákání přes švihadlo. Myslíte si, že se jedná o nesmyslné hopsání přes kus provazu s pár prvky, které nemůžou ničím překvapit? Tak to jste na omylu! Pokud máte chuť se tomuto sportu věnovat více, brzy zjistíte, že se jedná o fyzicky náročnou aktivitu, která vás zaručeně udrží v kondici. Rope skipping navíc podporuje kreativitu, cit pro rytmus, časování pohybu a týmovou spolupráci. Svaly jsou při skákání zapojovány naprosto odlišným způsobem než u jiných sportů. Celkově se zlepšuje rovnováha, síla dolní i horní poloviny těla a koordinace.
Poskoky snožmo, na levé či pravé noze, …
…to teprve začínáme, tomu nás koneckonců naučí na základní škole, ne-li ve školce. Ropeskipping je víc. Nejprve je důležité mít správné rope skippingové švihadlo, tedy švihadlo, které má delší rukojeť a je dostatečně těžké, aby vám umožnilo provádět nejrůznější triky. Skákání patří mezi náročnější sporty, proto je důležité, aby sportovec byl zdravý. Protože se hlavně zatěžují dolní končetiny a páteř, je potřeba zvolit vhodnou obuv, např. boty na squash nebo na běhání. S potřebným vybavením už můžete skákat.
Zvládnout někdy až doslova krkolomné přeskoky je první krok. Představte si, že si takhle skáčete přes švihadlo (pohoda ne?) a najednou před vás skočí další člověk a skáčete spolu. Přiskočit může skokan i za vás, a pokud máte dostatečně dlouhé švihadlo a potřebné zkušenosti, může vás najednou skákat deset i víc.
Jako další vás určitě zaujmou tzv. double dutch-e, což je prvek, kdy dva lidé točí dvěma švihadly proti sobě a ostatní uvnitř skáčou. Ovšem i tento trik může být složitější. Skokani mohou postupně přiskakovat a vyskakovat, nebo provádět nejrůznější prvky. Zkušenější skupiny skokanů dokáží roztočit i čtyři dlouhá švihadla a zbytek družstva pak přeskakuje.
Rope skipping není jen hopkání na nudné hodině tělocviku, je to sport, který je určen jak pro muže, tak pro ženy, pro dospělé i pro děti. Můžete skákat ve skupině nebo i samostatně a to prakticky po celý rok. Budete-li vy a váš tým mít dostatek zkušeností a kuráže, můžete se přihlásit na rope skippingové soutěže. Letos se tyto soutěže uskuteční 18. května a 23. listopadu v Praze.
Rope skipping centra
Pokud vás lákají nové a moderní věci a rádi sportujete, pak je rope skipping jasná volba. Největší centrum, které pořádá rope skippingové kurzy, kempy, ale také soutěže, se nachází v Praze pod vedením Mgr. Jany Černé - Beránkové, ambasadorky ERSO (Evropská rope skippingová organizace) pro ČR. Informace nejen o jejich kurzech, ale také o švihadlech, které si můžete pořídit na e-shopu, naleznete na adrese www.ropeskipping.cz
Rope skipping Přerov (fotografii z plesu Sokola Přerov pořídil Vojtěch Podušel)
Pokud bydlíte v Přerově či okolí, nemusíte zoufat, že Praha je daleko. V přerovské sokolovně od září 2012 probíhá každý pátek od půl sedmé do osmi hodin skákání. Zatím se skupinka skládá z 10 děvčat, které jste mohli vidět na vystoupení na Sokolském plese či šibřinkách1. a2. března. Jestli by vás zajímala tato zábavná aktivita, přijďte 15. března na otevřenou hodinu do Sokolovny.
Historie rope skippingu
Rope skipping má své počátky v USA. V 60. letech si Richard Cendali, učitel tělocviku, potřeboval zlepšit kondici, proto začal skákat 15 minut denně. Skákání nahoru dolů ho však brzy začalo nudit a tak sipřidal novéposkoky a prvky a tato zábavná celosvětová sportovní aktivita byla na světě. Do České republiky se rope skipping dostal v roce 2005 díky Mgr. Janě Černé - Beránkové, která je také ambasadorkou ERSO (Evropskou rope skippingovou organizací) pro ČR.

Rope skipping jako zábava i soutěžní aktivita
Rope skipping můžete skákat i jednotlivě, ale většinou se skáče ve skupině na nějakou rytmickou hudbu. Pak přichází potřeba spolupráce a synchronizace. Už to není jen hopkání na nudné hodině tělocviku, teď už je to skupinka lidí, kteří skákají jako jeden člověk v nějakém útvaru a společně sdílejí tu radost nad povedenou prací. Pokud již skupinka má dostatek zkušeností a kuráže, může se přihlásit na rope skippingové soutěže. Letos se tyto soutěže uskuteční 18. května a 23. listopadu v Praze.
Soutěží se ve třech disciplínách, přičemž tým se může přihlásit na všechny nebo jen na vybrané. Soutěžit můžete ve skákání přes desetimetrové švihadlo, kdy přes jedno švihadlo přeskakuje 12 - 20 členů. Přes švihadlo musí skákat vždy alespoň deset členů a zbytek může postupně přiskakovat a odskakovat a získávat tak body. Jako další je tzv. rychlostní štafeta týmů - single rope, která je určena pro 4 členy týmu. Skokani se střídají ve skákání po 30 vteřinách, první dva skáčou sdřídmonož a třetí se čtvrtým provádí dvojšvihy. Poslední disciplínou je double dutch-speed, kterého se účastní opět jen 4 lidé. Dva točí dvěma švihadly proti sobě a jeden uvnitř skáče, pak si převezme švihadla od jednoho z točících a do švihadel vskakuje čtvrtý člen družstva a takto se postupně střídají. Účastníci musí skákat střídmonož po dobu 45 vteřin každý, započítává se pouze přeskok pravé nohy.
Rope skipping a zdraví
Je to sport, který je určen jak pro muže, tak pro ženy, pro dospělé i pro děti. Můžete skákat ve skupině nebo i samostatně a to prakticky po celý rok. Jedinou limitující podmínkou je vaše zdraví. Jestliže máte problémy s kloubním aparátem a páteří, trápí vás vysoký krevní tlak či potíže se srdcem a cévami nebo vás zchvátilo virové onemocnění, není skákání vhodné. Nic z výše uvedeného vás netrápí - skvěle, můžete začít skákat.

Po obnově řádné činnosti Sokola v župě v r. 1919

6. března 2013 v 18:42 | Alois Košťálek |  Historie

Na okraj župního srazu cvičitelů 9. března 2013

Právě před 94 lety v týdnu od 2. do 9. 3. 1919 pořádala sokolská župa "Středomoravská" jeden z prvních cvičitelských "běhů" naší župy v nové Československé republice v poválečném Sokole.
Fotografii dal k dispozici Sokolu Kokory syn tehdejšího starosty Sokola Kokory Františka Hučína (tehdy zároveň i rádce ženského odboru) Ing. Jan Hučín. Na fotografii jsme identifikovali jednu z Kokorských cvičitelek, sestru Anežku Pavlíkovu (čtvrtá od okraje pravého okna v horní řadě.) Cvičitelek ze sokolských jednot župy bylo v poválečné euforii více než 50, význam soustředění podtrhuje i účast funkcionářů župy. Zajímavá je i skutečnost, že oblečení cvičitelek nebylo ještě zcela jednotné. Označení župy "Kratochvilova" teprve příjde. Vzhledem k poměrně dobré kvalitě fotografie by snad mohlo dojít i k dalším zařazením frekventantek i funkcionářů. V období současných valných hromad našich jednot poznamenáváme, že Sokol Kokory obnovil svou činnost bezprostředně po I. světové válce ustavující valnou hromadou 1. prosince 1918.

Z valné hromady Sokola Přerov 28. února 2013

1. března 2013 v 17:30 | Miroslav Rozkošný, Bohumil Domanský |  Z činnosti

Zpráva Vzdělavatelského odboru T. J. Sokol Přerov za rok 2012

Sestry a bratři, vážení hosté,
také pro členy vzdělavatelského odboru byl nejdůležitější událostí uplynulého roku XV. všesokolský slet. Do jeho nácviku se zapojili všichni naší členové, kterým to zdraví dovolilo. To by však bylo málo. Bylo třeba slet propagovat na veřejnosti a s ním i celý náš Sokol. Vzdělavatelský odbor proto uspořádal v Městském informačním centru výstavu pod názvem Sokolské slety - tradice a současnost. Slavnostní vernisáž výstavy se konala 18. března. Zásluhou naší spolupráce s Muzeem Komenského měla i tato naše výstava vysokou profesionální úroveň. Vernisáže se zúčastnil primátor města i s náměstky a další známé osobnosti města. Místnost, kde se výstava konala, byla lidmi doslova nabita. K slavnostní náladě vernisáže přispělo také vystoupení kytarového souboru místní Základní umělecké školy a občerstvení, o které se postaraly především členky Věrné gardy. Přes řadu potíží se nám podařilo udržet vydávání našeho sokolského zpravodaje pod novým názvem Sokolík. V uplynulém roce to byly dvě vydání. Zásluhu na tom má především župní vzdělavatel br. Douda. Naší členové i veřejnost je dostatečně informována o činnosti naší jednoty také na blogu a v poměrně velkém počtu článků a zpráv, které během roku vyšly v Přerovském deníku a jeho příloze Nové Přerovsko. Blog spravuje starosta župy br. Skopal. Během roku jsme uspořádali také několik besed a akcí ve spolupráci s Věrnou gardou. Ale o tom až v další zprávě.
Sestry a bratři,
Ne všechno se nám však dařilo. Dne 21. dubna jsme se zúčastnili představení opery Prodaná nevěsta ve Valašském Meziříčí, kterou nacvičili čtyři sokolské ochotnické soubory pod vedením br. Gondíka, otce známé televizní moderátorské dvojice. Pro nás všechny účastníky to byl velký kulturní zážitek a po mě osobně největší za posledních několik let. Proto jsem zahájil jednání s vedením Městského domu uspořádat toto představení také v Přerově. Můj návrh byl napřed uvítán a slíbeno, že představení bude uspořádáno v rámci oslav výročí založení Sokola a Sboru dobrovolných hasičů. Ovšem jen za předpokladu, že dojde mezi nájemcem Městského domu a magistrátem k předpokládané dohodě. Bohužel však tento záměr magistrátu nevyšel. Někteří zapálení členové Sokola proto prosazovali, uspořádat toto představení v naší sokolovně. Výbor však tento návrh zamítl, což bylo v souladu i s mojim názorem. Důvod byl především finanční. Přestože herci hrají zadarmo, náklady na jejich dopravu, občerstvení učinkujících a lidí z technického zabezpečení souboru a další související výdaje s představením by mohly nám pořadatelům přinést finanční ztrátu, kterou si v současné době nemůžeme dovolit.
15. září jsme se zúčastnili tradičního setkání slovenských a moravských sokolů na Javorině. Letos v několikanásobně větším počtu než tomu bylo v letech minulých. Tentokrát jsme přijeli s historickým praporem jako jediní z přítomných sokolských jednot a náš prapor budil proto velkou pozornost. Z toho důvodu samozřejmě i naše přerovská jednota. Každoročně je pro nás samozřejmostí účast na slavnostních a pietních akcích pořádaných v našem městě. Vloni navíc to byla i naše krojovaná účast na slavnostním otevření nového Tyršova mostu. Tím jsme, myslím, nemalou měrou přispěli k úrovni události, která byla v našem městě jedna z nejvýznmnějších za posledních několik let. V souhrnu lze říci, že účast našich krojovaných sokolů nebyla na akcích pořádaných Městem v minulém roce menší než v letech předcházejících. Spíš naopak. Při oslavě vzniku Československé republiky 28. října vloni poprve šli v čele našeho malého průvodu tři praporečníci v krojích a historickými prapory. Oproti uplynulým letům letošní pouť ke hrobu Slavomíra Kratochvíla měla dvojnásobou účast. Sešlo se nás devatnáct. Nepodařilo se však zajistit účast mladší sokolské generace, jak o to usiloval především bratr župní starosta. Tato skutečnost opět vyvolává starou otázku, jak výchovně, v sokolském duchu, působit na naší mládež. Mladí nebo alespoň mladší členové nám chybí při obsazování činovnických funkcí. To jsme poznali zejména v loňském roce, kdy br. Domanský se vzdal funkce vedoucího Věrné gardy a br. Zimmermann funkce archiváře. Dlouho za ně nebyla náhrada. Díky stabilní a soustavné činnosti Vzdělavatelského odboru a pomoci ostatních členů Sokola jsme i tento problém zvládli. Doufám, že budoucnost potvrdí, že s úspěchem. Vedoucím Věrné gardy se stal br. Ing. Jiří Skopal a jeho zástupkyní ses. Eva Tšponová. Funkce archiváře se ujala mladá cvičitelka a absolventka vysokoškolského studia oboru archeologie ses. Petra Holcová.
Závěr svoji zprávy bych si dovolil zahájit citátem Renáty Tyršové: "Sokol bez kroje je jako pták bez peří." Tyršovou cituji proto, že vzdělavatelský odbor pečuje o několik málo našich sokolských krojů a snaží se o jejich prezentaci na veřejnosti. Vloni poprve jsme tyto kroje půjčili také jiným jednotám. Konkrétně na oslavu stého výročí založení Sokola Beňov a na oslavu výročí založení naší župy a sokolské jednoty do Vlkoše. Těmto jednotám a Sokolu Týn n. B. jsme zapůjčili také panely z našich dvou výstav. Tím jsme přispěli, a pokud budeme požádáni, budeme dál přispívat k úrovni oslav sokolských jednot, které jsou členy naší župy. Zprávu zpracoval Miroslav Rozkošný, vzdělavatel


Zpráva o činnosti odboru Věrná garda Sokola Přerov za rok 2012

Odbor Věrné gardy je složen ze cvičích i necvičících členů Sokola Přerov. V roce 2012 se konalo pět řádných schůzí s průměrnou účastí 21 členů a několik mimořádných akcí.
Leden - seznámení s činností vedoucího sokolské odbojové skupiny Jindra - Ladislava Vaňka, který po svém zatčení v roce 1942 spolupracoval s gestapem. Článek vyšel v Národním osvobození č. 22/2011.
Únor - Čtyři zástupci našeho odboru společně se starostou br. Ing. Vladimírem Taberym se zúčastnili schůze v Olomouci, pořádané ke 150. výročí založení Sokola.
Březen - Bratr Zimmermann připravil vzpomínku na zemřelého našeho člena br. Čestmíra Hapalu, který zemřel v lednu 2012.
Květen - Župní starosta br. Ing. Jaroslav Skopal nám promítl na DVD staré filmy br. Arnošta Heinze o činnosti Sokola z období 1948 - 1949.
Odbor Věrná garda daroval 2000 Kč ze svého podúčtu na vyhořelou sokolovnu ve starém Lýskovci (župa Máchalova). Tisíc korun darovala naše jednota.
Červen - červenec - Sestry a bratři z našeho odboru cvičili na župním sletu v Hranicích, krajském sletu v Přerově a XV. všesokolském sletu v Praze.
Září - vzpomínka na Zlatou bulu sicílskou, která byla vydána před 800 lety a vzpomínka na armádního generála br. Tomáše Sedláčka, který zemřel v srpnu 2012. Bratr Sedláček v březnu 2012 přednesl hlavní projev v pražském Karolinu, kde byly zahájeny oslavy oslavy 150. výročí založení Sokola. Blahopřání ses. Boženě Weberové k 90. narozeninám.
Listopad - Shlédnutí videozáznamu "Zahájení XV. všesokolského sletu a blahopřání br. Zimmermannovi k 85. narozeninám.

Členové odboru VG byli seznamováni s činností Sokola Přerov a a ČOS. Zúčastňovali se všech vzpomínkových akcí a také otevření nového Tyršova mostu. Na schůzích našeho odboru vybíráme dobrovolný příspěvek ukládaný na podúčet Věrné gardy. V roce 2012 jsme vybrali celkem 1854 Kč. Stav podúčtu VG k 31.1. 2013 je 25430 Kč.
Zprávu zpracoval br. Bohumil Domanský