Únor 2013

Sokol Přerov HC - Zubří 26 : 26

24. února 2013 v 22:54 | převzato z e - Přerovského Deníku |  Z činnosti

Blahopřání sokolů z Přerova k dnešnímu pěknému výkonu házenkářů

Foto Jan Pořízek

Dětské šibřinky v Beňově

24. února 2013 v 22:10 | Yveta Hrbasová |  Z činnosti
Nejoblíbenější akcí v Beňově jsou dětské šibřinky. Letos je Tělocvičná jednota Sokol Beňov uspořádala v neděli 24. února. V úvodu se všechny masky představily v průvodu a pak se děti zabavily v mnoha soutěžích, které jim členky Sokola nachystaly. Nechyběla tombola a bohaté občerstvení. Všechny děti se při hrách dosyta vydováděly.
Y. Hrbasová

Pozvánka od švýcarských sokolů

18. února 2013 v 18:56 | Beatrice Jordan

Letní sokolský tábor

Vážené sestry, vážení bratři,
posílám Vám přihlášku na sokolský letní dětský tábor v Bürserbergu
(Rakousko), který pořádá Sokolská župa Švýcarská v termínu 31. 7. - 8. 8.
2013. Odbor všestrannosti na tábor přispívá pouze dvěma vítězným družstvům
z Přeboru ČOS 2013 v sokolské všestrannosti mladšího žactva (uskuteční se
1. a 2. 6. 2013 v Brně).
Nazdar!
Miroslava Koutská
referentka OV ČOS

Beatrice Jordan, Ahornweg 2, 6020 Emmenbrücke - CH tel/fax: 0041 (0)41 260 98 58, vedoucí letního tábora E-mail: beatrice.jordan@hispeed.ch

Milé sestry a bratři, milí přátelé Emmenbrücke leden 2013
Tradice letních táborů mládeže župy Švýcarské je dlouhá. Tábory pro děti a mládež, pak tábory pro pamětníky, pro pamětníky a jejich děti, nyní jsou to opět tábory sokolské mládeže. Tábor byl dosud vždy úspěšný, a proto se i v letošním roce sejdeme na známém místě v Bürserbergu, kde se koná

Letní tábor sokolské mládeže
Datum: středa 31.7. - čtvrtek 8.8.2013
Místo: chata Alpila, Dunza 214, 6700 Bürserberg (Vorarlberg) AT
Fam. Maurer hotel Burtschahof tel: 0043 (0)5552 65307, info@burtschahof.at
Cena: žactvo členové Sokola 140.- Euro
hosté Sokola 160.- Euro
dospělí členové Sokola 190.- Euro
hosté Sokola 220.- Euro
Cenu za pobyt zaplatíte prosím hotově při příjezdu.


Každý rok je zájem o tábor veliký. Dospělí se mohou ubytovat v Alpile jen pokud bude v chatě místo, ve stanu u chaty stejně jako vedoucí anebo mají možnost objednat si v hotelu Burtschahof ubytování se snídaní případně i s polopenzí.
Program tábora je především sportovní a od ranní rozcvičky až po večerní táborák se program bude podobat programu všech letních táborů mládeže. Loňská táborová hra se všem velice líbila, a já vím, že vedoucí mají už nyní nové nápady na zpestření každodenního sportování.

Přihlášky na letní sokolský tábor pošlete prosím na moji adresu do 30.3.2013. Těším se na setkání se všemi účastníky tábora.
NAZDAR

P Ř I H L Á Š K A
na letní sokolský tábor 2013 v Bürserbergu

Jméno___________________________nar:_______________jednota__________________
Jméno___________________________nar:_______________jednota__________________
Jméno___________________________nar:_______________jednota__________________
Jméno___________________________nar:_______________jednota__________________
Vedoucí_________________________nar:_______________jednota___________________
tel.___________________________________Mail_________________________________

Pozvánky z Brna

18. února 2013 v 18:22 | Eva Doudová |  Organizační

Aerobik v Brně a oblastní sraz cvičitelů RaD a PD

Nazdar,

v příloze zasílám pozvánky, prosím o rozeslání do vašich jednot.

Děkuji

Eva Dudová
Sokolská župa Jana Máchala
602 00 Brno, Kounicova 20/22
tel.: 541 213 240
mob.: 739 652 508

Pozvánka na oblastní sraz cvičitelů R+D a PD

Termín: Sobota 23.3.2013
Místo: horní tělocvična - T.J. Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno
Doprava: GPS souřadnice: 49°12'12.063"N, 16°36'1.281"E
od Hlavního nádraží ČD a od autobusového nádraží Grand:
tramvaj č. 12 směr Technologický park - výstup zastávka Grohova, ulicí Pekárenskou
ke Stadionu na Kounicově ul.
od autobusového nádraží Zvonařka:
ulicí Zvonařka na ulici Dornych, tramvají č. 12 směr Technologický park
Čas: 9.00 - 15.00 (prezence od 8.30)
Program: 9.00 - 10.30 barevné hraní a žonglování pro děti Dagmar Trávníková
10.45 - 12.15 psychomotorika a relaxace Marie Blahutková
12.30 - 13.15 pohybové hry s netradičními
pomůckami Martina Chvílová
13.30 - 14.15 míče a míčky Martina Chvílová
14.20. - 15.00 bubnování + pohybová skladba
s PET lahvemi Martina Chvílová
Garant akce: Martina Chvílová
Cestovné: na náklady vysílající složky, případně na vlastní náklady
S sebou: cvičební úbor a obuv do tělocvičny, poznámkový blok
Martina Chvílová Jarmila Staňková
župní vedoucí R+D župní vedoucí PD

Vzdělavatelé a vedoucí sportu hodnotili

14. února 2013 v 12:13 | Miroslav Rozkošný

Hledejme finanční prostředky pro sport

Předsedové odborů sportů a vzdělavatelé tělocvičných jednot Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy se sešli 11. února 2013 v přerovské sokolovně, aby zhodnotili uplynulý rok a zvolili své nové vedoucí. Předseda odboru sportu župy br. Alois Košťálek vzpomněl z akcí župy Memoriál Jaroslava Václavíka v Dřevohosticích v roce 2011 na krajské sokolské úrovni, turnaj ve volejbale uspořádaný T. J. Sokol Velká a atletické přebory župy v Přerově a označil je v rámci možností za úspěšné. Vyzvedl také nově vzniklou Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov HC, která jako jediná z župy reprezentuje Sokol v soutěži extraligy, i když jak podotkl, současné výsledky házenkářů by mohly být lepší. Ocenil také T.J. Sokol Brodek za největší počet sportovních oddílů v rámci župy.
Vzdělavatelé pak vyzvedli vysokou úroveň oslav stého výročí založení Tělocvičných jednot Sokol Beňov a Vlkoš a zejména skutečnost, že pořadatelé dokázali zapojit do programu oslav značný počet dětí i dospělých z uvedených obcí. "V beňovské sokolovně je stále plno i dnes," konstatoval zástupce této jednoty br. Zbyněk Batěk. Obě jednoty se mohou chlubit také skupinami pódiových skladeb z nichž vlkošská vloni reprezentovala župu na Sokolském soutěžním festivalu pódiových skladeb v Trenčíně. Účastníci schůze také letos vyzvedli tradičně vysokou úroveň představení divadelních ochotníků T. J. Sokol Dřevohostice.
Více než na úspěchy se však následující diskuse zaměřila na nedostatečné financování tělovýchovy a sportu. Odsoudili také podíl minulého vedení České obce sokolské za nedostatečnou ostražitost, která nakonec vedla k pádu loterijní společnosti Sazka. "Ale mezi vlky by stejně neobstáli," omluvou reagoval na morální stav současné české společnosti br. Alois Košťálek. V další diskuzi pak účastníci schůze požadovali jednotné a transparentní financování tělovýchovy a sportu, které má prostřednictvím obcí nahradit peníze ze zkrachovalé Sazky.
"Peníze chybí všem," konstatoval br. Richard Buček z T.J. Sokol Přerov HC. Chybí například i ve vytápění tělocvičen. "Děti ze špatně vytopené sokolovny nám odcházejí jinam, protože karate se provozuje na boso. Dále platí startovné na závodech a další poplatky, což děti z finančně špatně zabezpečených rodin ze sportu vylučuje," přidal se br.Vladimír Futák z T. J. Sokol Přerov. Současná hospodářská situace státu zapříčinila, že v loňském roce ubyl i značný počet přispívajících členů Sokola. Například v Kokorách a Přerově. Ze stejného důvodu je však ještě citelnější úbytek finančních prostředků do tělocvičných jednot ze strany sponzorů.
Jako východisko ze současné finanční situace sokolských jednot a určitého nezájmu o tělovýchovu a sport vidí účastníci schůze ve snaze o maximální získávání grantů a nabízení stále nových způsobů sportovního a společenského vyžití. "Během roků se stále mění priority, lidi táhnou nové věci a je třeba na ně reagovat," konstatoval župní vzdělavatel Petr Douda.
V dalším bodu jednání zvolili přítomní zástupci tělocvičných jednot předsedou odboru sportu župy br. ing. Aloise Košťálka z T. J. Sokol Kokory, jeho zástupcem br. Richarda Bučka z T. J.Sokol PřerovHC.

Do funkce župního vzdělavatele opět br. Petra Doudu a jeho zástupce br. Miroslava Rozkošného. Oba z T. J. Sokol Přerov.

Badminton v sokolovně

13. února 2013 v 23:26 | Zora Horáková |  Organizační

Sokol Přerov pojede do Roudnice

9. února 2013 v 12:31 | Helena Sedláčková |  Organizační
Slet pod Řípem
Koncem května, přesně 25. a 26. května, se do Roudnice nad Labem slétne několik tisíc sokolů z celého světa. Sokolská župa Podřipská pořádá akci s názvem Sokolové pod Řípem. Je přihlášeno přes 6 000 účastníků z Čech, Moravy a ze zahraničí.
Někteří účastníci dorazí již v pátek. Po celou sobotu budou probíhat na Tyršově stadionu zkoušky hromadných skladeb a v podvečer se společně vydáme na horu Říp.Bude předvedeno 12 skladeb, sletové, z července 2012, i dvě nové. Hlavnímu vystoupení v neděli odpoledne bude předcházet slavnostní průvod městem.
Co bychom mohli vědět, než vyrazíme do Roudnice
Říp je důležitým orientačním bodem rovinaté krajiny, kterou svými 455m n.m. převyšuje asi o200 metrů. Jméno je indoevropské, jeho původ sahá až někam do doby bronzové. Znamená "Hora". Pochází z keltského výrazu "rib" - to je žebro, přeneseně tedy "žebro země". Leží přesně ve středu slovanského osídlení.
Legenda o osídlení této oblasti kmeny Slovanů, kteří přijali jméno svého náčelníka Čecha (latinsky to jméno znělo Boemus) pochází z 12. století. Najdeme ji u Kosmase, který popisuje rituální "vzetí do vlastnictví" okolní země. V 16.století pověst rozvinul další kronikář, Václav Hájek z Libočan. Podle jeho kroniky je vévoda Čech pochován v nedaleké Ctiněvsi, což je necelé dva kilometry od vrcholu Řípu. Legendu o příchodu "Čechů" do této oblasti však nejvíce uvedly ve známost Jiráskovy "Staré pověsti české" vydané roku 1894.
Říp má nápadný, typický zvonovitý tvar a geologicky je součástí České tabule. Ta vznikala po ústupu moře v druhohorách, v třetihorách se zde však uplatňovala čilá sopečná činnost. Říp je tedy pozůstatkem třetihorního vulkánu, původně byl ovšem daleko vyšší. Tyčil se asi o 1000m výše než dnes. Během dlouhých věků zde působily povětrnostní vlivy, tekoucí voda a vítr, mráz, rostlinstvo - intenzivní větrání snížilo jeho výšku na dnešních 455m n. m. Temeno a boky hory jsou tvořeny jádrem třetihorního vulkánu, tedy původního komínu sopky. Určující horninou je čedič s příměsí olivínu a magnetovce. Úpatí hory tvoří čedičové balvany, úlomky ,drť, křemenné písky a naváté spraše a pochází až ze čtvrtohor. Projevuje se tu magnetická anomálie, která způsobuje výchylky kompasu. Na úpatí najdete tři prameny, ten východní je považován za léčivý. Stejnou stavbu mají i pozůstatky sopek v nedalekém Českém středohoří.
Až do r. 1879 byla hora bezlesá, dnes je poměrně hustě zalesněna - vyskytují se duby, habry, javory, jasany a lípy, z jehličnanů především borovice. Říp je také znám svou teplomilnou květenou - vyskytuje se křivatec český a kosatec nízký.
Zalesnění neumožňuje rozhledy z vrcholu, ale na bocích hory je několik skalních vyhlídek, poskytujících dobrý rozhled.
Na vrcholu stojí románská rotunda sv. Jiří (původně zasvěcená sv. Vojtěchu), vznikla r. 1126, kdy dal kníže Soběslav opravit a rozšířit původní kostel. Současná podoba je výsledkem puristické přestavby v 70. letech 19. století.
V 17. - 18. století se Říp stal oblíbeným poutním místem, od poloviny 19.století se zde konaly tábory lidu a národní manifestace.
Roudnice nad Labem - není velké město. Má asi 13 tisíc obyvatel a leží na levém břehu řeky u jejíhož brodu byly nalezeny stopy prehistorického osídlení.
Roudnice je jedním z nejstarších českých měst, její původní název Rúdník nebo Rúdnice je odvozen od vývěru rudného pramene. První písemné zprávy o Roudnici jsou až z let1167 a1176. Na přelomu12. a13. století zde byl vybudován románský hrad - druhá světská stavba v Čechách. Výstavba pokračovala i ve13. a14. století, kdy za biskupa Jana IV. z Dražic byl vybudován třetí nejstarší most v Čechách - a první přes Labe.
V tomto roce si v Roudnici připomínají dvě významná výročí. Uplyne 170 let od narození roudnického patriota, vlastence Ervína Špindlera, který před 145 lety stál u zrodu roudnického Sokola a v roce 1887 se stal prvním starostou nově založené Sokolské župy Podřipské.
A co na to Sokol Přerov?
V naší jednotě se přihlásily do Roudnice jen ženy / vlastně i dva muži !/ a to Věrná garda se skladbou Jen pro ten dnešní den / celkem 9 /, ženy se skladbou Waldemariana / celkem 9 /,
ženy s kužely se skladbou Malá hezká chvilka / celkem 13 / a ženy se švihadly se skladbou Nebe nad hlavou / celkem 10 /.
Nácvik už začal na začátku nového roku.
Tak nám držte všichni palce….


Z nácviku seniorek v Holešově 2. února 2013

4. února 2013 v 18:10 | Marie Kolaříková |  Z činnosti
Waldemariana - Roudnice 25.5. - 26.5.2013
popis skladby s obrázky - III. část (Houpavá)
Autor dokumentu: Jarina Žitná, obrázky Věra Pařízková
Secvičné s Jarinou Źitnou 2. února 2013 v sokolovně v Holešově se zúčastnili i seniorky ze Sokola Přerov.
Dále přijeli cvičenci a cvičenky ze Zlína, Veselí nad Moravou, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže a Ćech pod Kosířem.
Vzdělavatel Sokola Přerov se zamýšlí nad úbytkem počtu členů v jednotě

3. února 2013 v 12:25 | Miroslav Rozkošný

Členů ubylo a co s tím ?

Dost nepříjemně zazněla na první letošní schůzi výboru jednoty zpráva, že nám podstatně ubylo našich členů. V tu dobu však nikdo nevěděl o kolik přesně a proč. Obrátil jsem se pro na naší tajemnici ses. Tovaryšovou a díky její perfektní evidenci získal přehled o stavu naší členské základny. Pojďme tedy přímo na čísla. K 31. 12. 2011 měla naše jednota celkem 678 členů a o rok později na konci loňského roku už jen 483. Bez pěti členů nás tak za rok ubylo o celé dvě stovky. Číslo je to hrozivé, ale když víme, že největší podíl na tomto úbytku má odchod členů oddílu házené do samostatné sokolské jednoty, je úbytek našich členů o něco přijatelnější, ale i tak je velký. Další velký úbytek eviduje naše statistika v kategorii ženy. K 31. 12. 2011 jich tajemnice evidovala 158 a o rok později jen 115. Podobně je tomu u žen seniorek, kde za toto období klesl jejich počet z 95 na 70. Tomu však nechtějí věřit ženy z Věrné gardy: "Je nás v sokolovně stále plno, asi některé nemají zaplacené příspěvky. Špatně to kontrolují, " říkaly na minulé schůzi. S tím však nesouhlasí náčelnice ses. Helena Sedláčková, protože podle ní seznam cvičenek z každé hodiny sleduje tajemnice Tovaryšová.
Mimo loutkového divadla, kde počet členů se vůbec nezměnil, u oddílů počty členů mírně kolísají. Potěšitelné je, že v roce 2011 jsme neměli žádnou dorostenku a nyní už tři. Jednu v kategorii všestrannosti a dvě v oddíle karate. Zarážející je však na první pohled úbytek počtu členů ve cvičení rodičů s dětmi, kdy nedávno jsme jich měli tak moc, že přijímání nových se muselo zastavit z důvodu jejich velkého počtu. Za sledované období ubylo členů v této kategorii z 52 na 33. Úbytek vysvětluje sestra Tovaryšová tím, že na začátku cvičebního roku chodili rodiče s dětmi cvičit jen tak zvaně na zkoušku a teprve nyní se chodí postupně registrovat. A nelze se jim divit, protože z vlastní zkušenosti vím jak je dnes těžké děti přesvědčit k trvalé návštěvě i některého zájmového kroužku. Nesmíme také zapomenout, že v minulém roce došlo v naší jednotě k rozpadu oddílu capuera a tím také ubylo sedm členů. Úbytek zaznamenal i oddíl sportovní gymnastiky z 11 na 7. Přičiny poklesu členské základny však nelze hledat v penězích, protože za poslední léta se výše členských příspěvků zvyšovala jen minimálně. Přesto se snížil i počet přispívajících členů ze 46 na 26.
Jak tato čísla vylepšit ? Předně je třeba si uvědomit, že původní poslání Sokola je působit na zdraví a kondici jejich členů v duchu zásady V zdravém těle zdraví duch. Dnes, kdy podle průzkumu, který konstatoval, že v současné době umírá ve světě stejný počet lidí na nedostatek pohybu jako na rakovinu je tato sokolská idea zvláště aktuální. Proč tedy lidé necvičí ? Málo cvičí muži a dorostenci. Někteří dorostenci jen sportují. V naší jednotě v oddíle boxu - 7. Ale jak dostat třeba muže do sokolovny, když většinou mají moc práce nebo moc nemocí. Nejčastěji však obojí dohromady. Nejnověji na silvestra jsem se také dověděl, že jsou znechuceni z nemožnosti sehnat zaměstnání a tím otráveni projevovat jakoukoliv aktivitu. Vím o čem píšu, protože s nabídkou cvičit v Sokole jsem oslovil asi dvacet svých známých a zatím ani jeden nepřišel do sokolovny se alespoň podívat. Jen jeden na můj popud už tři roky platí členské známky do Sokola, ale z výše uvedených důvodů ještě cvičit nezačal. Jak tedy zvýšit členskou základnu na počet alespoň z roku 2011 ? Zřejmě nejschůdnější cestou bude zakládat nové sportovní odíly. "Nějaké volné cvičební hodiny by se na sále k tomu našly", konstatuje ses. Tovaryšová. Volná je i místnost vinárny, kde by našel místo třeba oddíl kulečníku nebo i jiný na prostory méně náročný sport. Jak ale s takovými nabídkami oslovit veřejnost je další otázkou pro všechny kterým na srdci leží současnost i budoucnost Sokola. Miroslav Rozkošný