O budoucnosti Sokola podrobněji

29. ledna 2013 v 12:27 | Milan Geryk |  Historie

Navazuje na anketu Sokola Přerov k 30. listopadu 2012

Druhá otázka: Jak vidíte budoucnost Sokola?
Než odpovím na položenou otázku, zamyslím se nad Tyršovým Naším úkolem, směrem a cílem s dnešního pohledu. Český národ neskoná, jak vyzpívala česká kněžna Libuše. Svatý Václav v čele Blanických rytířů dosud čeká, až bude nejhůř. Mnohá jiná pozdější hnutí už vyháněla nepřátele z českých zemí. V 19. století to byli Tyršovi Sokoli vychovaní k tělesné zdatnosti, otužilosti, kázni a vlastenectví. Soupeřili s pražskými německými tělovýchovnými spolky, při čemž Rakousko-Uhersko utlačovalo slovanské národy. První světová válka hnala do boje Čechy za zájmy Němců. T. G. Masaryk diplomaticky využil popravy přerovského bratra Slavomíra Kratochvíla na začátku války a podporoval české legie v protirakouských armádách. Tyto legie prodchnuté vlastenectvím a sokolskými idejemi se vyznamenaly v bojích. Období první československé republiky po třistaletém útisku vděčilo Sokolu za pořádkovou službu, za dobytí měst bránících se zařazení do republiky, přepadení od Maďarů a účinnou obranu proti trvalému tlaku sudetských Němců a slovenských Maďarů na odtržení od ČSR. Moje generace pamatuje, že při mobilizaci 1938 Češi s udivující rychlostí nastupovali k obraně vlasti. Znechuceně pak opouštěli hraniční opevnění, když smluvně zajištění spojenci nepomohli, ačkoliv zřejmě už nebyla žádná jiná reálná možnost. Pátá kolona vytvořená Němci usazenými v českých zemích podněcovaná nacistickou propagandou rozvracela republiku a její obranu. Kdo z Čechů našel odvahu, odešel do zahraničí bojovat za českou věc v jiných armádách. Tam Češi vynikali statečností a mnoho z nich padlo. Okupační nacistická armáda pak v českých zemích hubila zejména sokoly a českou inteligenci, Sokol zakázala a zavřela vysoké školy..
V prvních třech letech po druhé světové válce se v Přerově obnovila činnost Sokola v předválečném rozsahu. Finančně přispívali přerovští členové Sokola vlastnící podniky, např. bratří Zapadlo a Zejda. Sokol pořádal prázdninové tábory pro děti, případně s výchovnou prací sekerou a pilou v lese. Bratr Jaroslav Lesák, vedoucí stovky dorostenců, nikdy nevynechal cvičení. Rádi vzpomínáme na 11. všesokolský slet v Praze, na který vedl nácvik. Na klavír trpělivě doprovázel bratr Klimeš. Můj otec vedl hudební odbor. Pro dorostence a dorostenky pořádal Sokol Přerov taneční hodiny s vlastním kulturním programem. Při našem přeřazení do mužů nám Sokol Přerov nabídl řadu možností uplatnění, např. veslování (tam jsem vesloval na gigu), kanoistiku, volejbal, basketbal, tenis, cyklistiku, turistiku, gymnastiku, atletiku a další. Sokolská základní tělesná výchova byla základem pro všechny další sporty. Absolvoval jsem cvičitelský kurz 1950 a vedl družstvo žáků. V Památníku k 25. výročí TJ Sokola Přerov 1871-1996 se dočteme podrobnosti z této a pozdější doby, m.j. i z mého příspěvku Blednoucí vzpomínky.
Komunistický puč 1948 nic nezměnil na vlastním cvičení a Tyršově soustavě, zpívali jsme sokolské a vlastenecké písně a pochodovali. Ale někteří cvičitelé byli vyloučeni nebo odešli sami, když se jejich činnost nepovažovala za rovnocennou politické práci. Ideologie v kurzu cvičitelů byla již politicky zkreslená. Reformy postihly školství i tělovýchovu. Každý musel cvičit v organizaci, kde byl zaměstnán. Jako student jsem byl členem a funkcionářem Slavie vysoké školy Brno (šach, volejbal). Sokol byl pohlcen sjednocenou tělovýchovou. Nacvičovali jsme na spartakiády. "Majitelem" sokolovny se stal Spartak Přerovské strojírny. Stará sokolovna byla nesmyslně zbourána. V rámci Rekreačních sportů jsme zřídili oddíl volejbalu, který pokračoval v Sokole a udržel se dodnes. Tedy zatím 35 let. Naprogramovali jsme a zavedli využití půjčených počítačů pro zpracování výsledků gymnastických a jiných závodů a použili jsme počítač i při řízení závodů v triatlonu, které byly pořádány několikrát kolem roku 1990 společně se Sokolem Tovačov.
Po roce 1989 se obnovil Sokol v Tyršově pojetí a získal pracně nazpět přerovskou sokolovnu. Členové Spartaku odchovaní v sokolovně většinou přešli do Sokola. Spolků konkurujících Sokolu je však více, lze si vybrat cvičení blízko bydliště, aby nebylo třeba dopravy autem. Do Sokola vodíme již naše vnuky. Za celoživotní odbornou práci jsem dostal v roce 2007 medaili J.A. Komenského od statutárního města Přerova a v roce 2012 jsem obdržel za celoživotní zásluhy v tělovýchově a sportu i vyznamenání ČSTV (šachy od 1951, Sokol od 1945).
Abychom mohli pohlédnout do budoucnosti, musíme vyjít z dnešního stavu. Máme 67 let po zatím poslední válce. Přežili jsme studenou válku s hrozbou nukleární války. Přežili jsme období komunistické totality. Lehkomyslně se domníváme, že už nám nic nehrozí, nebudujeme kryty. Dnes už nepochodujeme a nezpíváme sokolské písně, tradici a krok udržuje jen Věrná garda. Ideologicky nadále platí Tyršův Náš úkol, směr a cíl, ale nemusíme se zatím prát o český jazyk a stát. Otevřely se státní hranice a většina Čechů mluví i cizími jazyky. Při dnešním stavu zbraní nejsme schopni se sami vojensky ubránit a ani by to nemělo smysl. Naši přátelé a nepřátelé se formují v každé době jinak. Morálka je mnohem horší, než byla po válce. Někteří připouštějí, že mladá generace je velmi sebevědomá a sebestředná. Co se týče stavu hospodářství, zatím není spolehnutí na právo a stálost předpisů. .
Budoucnost je otazník. Svět se hne tam, kam se napře síla. Sokol je síla a ta musí mít směr a smysl. Proti čemu a komu bude nutno Sokol postavit? Až toto bude jasné, nepochybuji, že Sokol bude stát v první řadě, i když možná nebude již vedoucí hnací silou, jakou kdysi býval. Už není potřebný k předvýchově vojáků, asi proto stát neoplývá ochotou ho dostatečně podporovat. Sokol se bude muset spoléhat hlavně sám na sebe. Nemůže být chyba, že pěstujeme v národě tělesnou zdatnost, odolnost, vytrvalost a čestnost, ovšem lásku k vlasti lze snadno demagogicky zmanipulovat. Národ a uvnitř něho i Sokol se stává takřka kybernetickou myší hledající si cestu mezi pohybujícími se omezujícími hřebíky, když úloha není korektně zadána a logika nemusí trvale platit. Co z toho plyne konkrétně pro mne? V roce 1988 jsem si obnovil cvičitelské zkoušky z roku 1950. Podle stavu zdraví budu nadále jako cvičitel vychovávat mládež v Sokole i v rodině. Společně s ostatními jako mravenci a včelky svou bezplatnou činností zatím budeme udržovat sokolovnu a sokolské tradice a mediálně vystupovat v politice a ve vědě s nadějí, že snad Brownovým pohybem a barevnými efekty po delší době někam dospějeme.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama