Mezisletový program

14. ledna 2013 v 15:29 | Komise Pobytu v přírodě |  Organizační

Podnět ze sokolského ústředí: U nás v Sokole

Všem náčelníkům a náčelnicím žup!
V Praze dne 11.1.2013
Vážené sestry a bratři,
na podzimním srazu župních náčelníků a náčelnic 3.11.2012 Vám byl představen projekt mezisletové aktivity na léta 2013 - 2017 zpracovaný komisí pobytu v přírodě s názvem
U nás v Sokole.
V další etapě realizačních kroků se na Vás obracíme s žádostí, abyste na půdě své župy seznámili s tímto projektem Vaše tělocvičné jednoty Sokol jako nabídky veřejné prezentace jejich činnosti.
Kdo z Vašich jednot, nebo župa sama, projeví zájem o tento dlouhodobý projekt, má možnost se ucházet o zařazení do projektu vyplněním přiložené přihlášky a zasláním na adresu odboru všestrannosti do 28.2.2013. (odbor.vsestrannosti@sokol.eu)
Po vyhodnocení obdržených přihlášek Vám oznámíme, kdo bude do projektu v roce 2013 a dalších letech zařazen. Komunikaci s přihlášenými jednotami nebo župami bude zajišťovat komise pobytu v přírodě.
Zároveň přikládáme aktualizovaný Projekt a přihlášku ucházející se jednoty nebo župy.
S pozdravem NAZDAR!
Lenka Kocmichová v.r. Miroslav Vrána v.r.
náčelnice ČOS náčelník ČOS

Česká obec sokolská - odbor všestrannosti
Komise pobytu v přírodě náčelnictva ČOS
PROJEKT MEZISLETOVÉ AKTIVITY
odboru všestrannosti
s názvem
" U NÁS V SOKOLE "
Leden 2013

Úvod:
Stalo se pravidlem, že komise pobytu v přírodě náčelnictva ČOS stojí za řadou realizovaných projektů, které byly nabídkou turistických aktivit určených jednotlivcům, jednotám, či župám v mezisletových obdobích.
Lze vzpomenout např. projekty Třináct sletových vrcholů, Sokolské vrcholy, Expedice Kameny, Sokolské cesty, aj., které rozšiřovaly program odborů všestrannosti do celoročního nebo dlouhodobého plánu a staly se jejich trvalým příspěvkem.
Pravidelná setkávání členů Sokola, jejich rodinných příslušníků a příznivců na těchto akcích se stala v minulých letech i vítanou společenskou a propagační událostí.
Po úspěšném XV.všesokolském sletu přichází opět komise pobytu v přírodě s návrhem mezisletového projektu, který zahrne období let 2013 - 2017.
Propagace sokolské činnosti v jednotě, župě, i deklarace spolupráce Sokola s ostatními složkami v místě je dalším ze záměrů předloženého projektu s názvem


U NÁS V SOKOLE


Cílem projektu
je v mezisletovém období umožnit zapojeným jednotám nebo župám představit se sokolské i ostatní veřejnosti v jednotě či župě programem, který bude co nejvystižněji vyjadřovat samotný název projektu - U nás v Sokole.
Obsah projektu

Programová část projektu skýtá možnost nepřeberné nabídky činností, které hodlá jednota či župa představit. Půjde vždy o volbu mezi rozličnými tématy, která vhodně zařadí do víkendového programu.
Může se jednat o témata z oblasti kulturně poznávací, tělovýchovné a sportovní, společenské, vzdělávací a jiné. Příklady námětů: skanzen, pramen řeky, významný vrchol, památný strom, lom, skála, jezero, jeskyně, propast, hrad, zámek, kostel, letiště, muzeum, lanové centrum; též hry v lese a na louce, tábornické dovednosti, hry ve městě, tajný výlet, šibřinky, sokolská zabíjačka, divadelní představení, výstava, folklorní večer, beseda s hostem, večerní táborák, promítání filmů, založení aleje Sokola a další.
Rámcový program víkendového setkání
1. Pátek odpoledne, večer
- příjezd účastníků, ubytování, večerní program, prohlídka města, hra
2. Sobota celý den
- programové bloky z různých zvolených témat
3. Neděle dopoledne
- pokračování programové nabídky
- odjezd účastníků
Organizace a realizace projektu

Představou komise PP v tomto návrhu je, že se do projektu U nás v Sokole přihlásí na jednotlivé roky ty jednoty či župy, které mají důvod představit svou činnost na území své působnosti buď v rámci významných výročí v jednotě, župě či obci, nebo chtějí seznámit veřejnost s dosaženými výsledky v různých oblastech své pestré činnosti. Župa či jednota může také "jen" pozvat sokolskou rodinu např. k návštěvě místních pozoruhodností. Prozatímní předpoklad je, že ročně půjde o dvě až tři akce tohoto projektu.
Přijetím přihlášky jednoty či župy do projektu se tato pořádající jednota či župa stane "garanční župou" a v těsné součinnosti s pověřeným členem komise PP či jiným členem vedení náčelnictva ČOS (jako gestorem) bude celou akci v rámci projektu zajišťovat.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá víkendová doba trvání a zájem účastníků ze vzdálenějších míst, musí garanční župa počítat s možností ubytování, s nabídkou stravování a dopravní dosažitelností.
Postup zapojení jednot nebo žup do projektu je následující:
- projednání tohoto návrhu projektu s župními vedoucími PP dne 13.10.2012
- předložení návrhu poradě vedení náčelnictva a náčelnictvu 2.11.2012
- prezentace návrhu projektu na srazu župních náčelníků a náčelnic 3.11.2012
- přijímání přihlášek jednot a žup do projektu - do 28.2.2013
- vyhodnocení přihlášek jednot a žup do projektu - do 31.3.2013
- realizace pilotní akce projektu na jaře 2013 (ses. Eimová) a na podzim 2013
(br.Němec)
Financování projektu

Přijetím a schválením projektu U nás v Sokole do plánu činnosti odboru všestrannosti ČOS je nutno v ročních plánech počítat s finanční částkou, která bude krýt náklady organizačního zabezpečení gesční komise PP (např. tisk pozvánek, propozic, diplomů, účastnických listů, reklamních prostředků, dopravného a cestovného). Ostatní programové a organizační výdaje nese na svůj náklad pořádající garanční župa nebo jednota a jednotliví účastníci.
Prezentace projektu

Gesční komise PP zajistí prezentaci schváleného projektu včetně jeho průběžného hodnocení standardními propagačními prostředky ČOS, (stránky www., časopis Sokol).
Závěr
Komise PP je připravena přijmout veškeré relevantní připomínky a další návrhy k projektu s přáním, aby se projekt U nás v Sokole stal dalším úspěšným počinem
programu Sokola mezi příštím XVI.všesokolským sletem v roce 2018.


Projekt mezisletové aktivity 2013 - 2017
U NÁS V SOKOLE
PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE
Název
Tělocvičná jednota SOKOL ……………………………………………………………..
Sokolská župa ……………………………………………………………………č. ……….
se uchází o zařazení do projektu U nás v Sokole :
201320142015další roky
Termín
s následujím rámcovým víkendovým programem:
(stručný popis programu, u jaké příležitosti, atd.)
Místo konání …………………………………………….
Kontaktní osoba (garant ) …………………………………………………
funkce ………………………………………………………..
telefon. ...………………………………………
e-mail ………………………………………………………..
Další sdělení:
Datum přihlášky:Podpis + razítko
Rozhodnutí komise PP- ČOS o zařazení do Projektu:
Přihlášku adresovat na : odbor.vsestrannosti@sokol.eu - do 28.2.2013
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama