Říjen 2012

V Mauthausenu umírali sokolové

31. října 2012 v 20:56 | Jaroslav Skopal |  Historie

24. říjen 1942 den nacistické odplaty za vykonaný atentát na Reinhardu Heydrichovi

V německy psané publikaci vídeňského Čecha Hanse Maršálka a Kurta Hackera, sepsané ještě v minulém století a opakovaně vydávané hlavně jako dokument pro mladou generaci navštěvující památník Mauthausen, se o 24. říjnu 1942 na straně 25 píše: "Dne 24. října 1942 bylo jako odplata za atentát na Heydricha (27. května 1942) udušeno v mauthausenské plynové komoře 133 Češek a ještě týž den byly dvě ženy (matka s dcerou) se 126 muži zastřeleny. Dne 26. ledna 1943 bylo 15 českých činovnic tělocvičného spolku Sokol zavražděno v plynové komoře." Autoři uvádějí jako zdroj Holandský ústav pro dokumentaci války v Amsterdamu.

Mnozí z nás, co jsme se zájezdu do Mauthausenu zúčastnili, jsme mohli den předem nebo dodatečně z archivu ČT 2 shlédnout nový dokument Mauthausen - tajné popravy Čechů. Na něm se podíleli i dva průvodci zájezdu Jaroslav Čvančara a Vojtěch Šustek.
Ta událost před sedmdesáti lety je dnes jimi popisována trochu jinak, i počty tehdy zavražděných jsou trochu jiné, což má být výsledkem dalšího bádání, kterého se mezitím spoluautoři televizního dokumentu zúčastnili. Nic to nemění na tragice událostí, na které opakovaně vzpomínají pozůstalí obětí, které onoho 24. října 1942 přišli v Mauthausenu o život.
S jednou takovou osobou jsem více méně náhodou měl možnost přímo na místě hovořit. Byla to Jana Vávrová, dcera Josefa Nitky a Anny Nitkové. V osudné době jí byl jeden rok. Tatínek Josef Nitka byl náčelníkem Sokola Kostelec nad Labem. Organizoval pomoc pro parašutisty, zejména sběrem potravinových lístků. Přišlo se na to a tak on i jeho žena skončili svůj život v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Jana Vávrová vzala sebou fotografie svých rodičů a ráda mi je i ukázala. Její příběh lze nalézt i na internetu pod "Pamětí národa".
Letošního zájezdu se rovněž zúčastnili představitelé některých církví, především Římskokatolické. Přítomnost kardinála Dominika Duky podtrhla význam nejen celebrované mše v kapli, dodatečně zřízené v prostoru někdejší táborové prádelny, ale i prohlídce všech ostatních významných míst tábora. Římskokatolická církev se dnes chová jinak, než jak to známe např. z historie první republiky. Možná je to i tím, že v období nastupující komunistické totality u nás museli někteří její představitelé sdílet podobné dramatické osudy jako příslušníci Sokola.

Návštěva Mauthausenu byla pro mě důležitým příspěvkem k poznání detailů forem prosazování nacistické moci v tehdejším Protektorátu, na nějž si sám ještě trochu pamatuji. A sokolové si užili své. Ze sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy zahynulo v Mauthausenu podle poválečných sokolských dokumentů za účast v protinacistickém odboji nejméně deset významných příslušníků Sokola.
Patřili k nim por. Miroslav Holomucký (popraven 22.10.1941), Miloslav Pisařík (umučen 13.3.1942), Rajmund Polišenský (umučen 14.12.1941), Dr. Ladislav Prchal (umučen 20.12.1941), Josef Riedl (umučen 3.4.1942), Josef Riedl ml. (umučen 3.4.1942), Dr. Václav Skalák (umučen 27.4.1943), Rudolf Smutek (7.5.1942), Vladimír Klímek (umučen 4.12.1944) a Bohuslav Novák (popraven 1942).

Šplh 2012 v Přerově

29. října 2012 v 18:38 | Zbyněk Harašta |  Organizační

Přijeďte!


Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova pořádá ve spolupráci s T.J. Sokol Přerov
otevřený závod ve šplhu
pro mládež i dospělé
Datum konání: čtvrtek 29. listopadu 2012 průběžně od 14:45 do 18:00 hod
Místo konání: sokolovna v Přerově
Kategorie:
předškolní děti 2006 a mladší 3 m tyč s přírazem
mladší žáci a žákyně I. 2003 - 2004 3 m tyč s přírazem
mladší žáci a žákyně II. 2001 - 2002 4,5 m tyč s přírazem
starší žáci III. 1999 - 2000 4,5 m lano s přírazem
starší žákyně III. 1999 - 2000 4,5 m tyč s přírazem
starší žáci IV. 1997 - 1998 4,5 m lano s přírazem
starší žákyně IV. 1997 - 1998 4,5 m tyč s přírazem
dorostenci 1994 - 1996 4,5 m lano bez přírazu
dorostenky 1994 - 1996 4,5 m tyč s přírazem
muži 1993 a starší 4,5 m lano bez přírazu
ženy 1993 a starší 4,5 m tyč s přírazem
starší muži nad 50 let 4,5 m lano s přírazem
starší ženy nad 50 let 4,5 m tyč s přírazem
Odměny: závodníci na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom
Závod je otevřený, startují členové Sokola i veřejnost. Pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné kategorie rozhoduje rok narození. Žáci a žákyně startují ze stoje na startovní značce držením lana (tyče) jednoruč v maximální výšce 150 cm od podlahy. Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na značku nebo nad značku ve výšce stanovené pro danou kategorii.
Milada Havlíčková v.r. Zbyněk Harašta v.r.
župní náčelnice župní náčelník

Přerovští sokolové se s prapory zúčastnili oslav vzniku Československa

28. října 2012 v 21:32 | Martin Krejčíř, Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Oslavy proběhly za mimořádně chladného počasí

Ještě před odchodem krojovaných sokolů a sokolek z přerovské sokolovny připomenul br. Bohumil Domanský u pamětní desky Rudolfa Lukaštíka jeho význam pro Sokol a republiku. Citujeme závěr řeči br. Domanského, kde je použito Lukaštikových slov z roku 1935: "Kéž příští rok přinese národu našemu i lidstvu veškerému ulehčení, tisícům bratří našich nezaměstnaných práci, aby mohli zabezpečiti svým drahým rodinám klidnou a šťastnou budounost, kéž urovná a sblíží všechny protivy, zažehná navždy těžké chmury, nejistoty a zabezpečí trvalý mír, skvělou budoucnost načí milené vlasti a národu. Nazdar!"
Pět minut před desátou napochodovali naši sokolové k plaketě prezidenta Masaryka vsazené do zdi přerovské radnice. Položili kytici, vyslechli dva projevy a státní hymnu.
Pak se přemístili k pomníku legionáře Jana Gayera, který zemřel v Rusku na následky zranění v boji u Lipjagu. I zde položili kytici a svou stafáží přispěli ke slavnostnímu průběhu tohoto závěrečného aktu. O Janu Gayerovi hovořil Jiří Lapáček.

Ohlížejme se do minulosti a směřujme vpřed

17. října 2012 v 11:54 | Miroslav Rozkošný, Petr Douda |  Organizační

Vyjádřete se v anketě

Po XV. všesokolském sletu jsme na našem blogu vyhlásili anketu s otázkou: "Jak hodnotíte XV.všesokolský slet v Praze ? " Všechny odpovědi na tuto otázku jsme uveřejnili také v našem zpravodaji Sokolík. Čtenářům se tento záměr líbil natolik, že hodnotili toto číslo jako mimořádně zdařilé. Vzdělavatelský odbor proto vyhlásil další dvě otázky pro anketu na našem blogu. Můžete na ně odpovídat až do uzávěrky dalšího čísla Sokolíku 30. listopadu.

První otázka je určena pro účastníky oslav ve Vlkoši a zní: "Jak hodnotíte průběh oslav 120. výročí založení naší sokolské župy a 100 let Tělocvičné jednoty Sokol Vlkoš.

Druhá otázka zní: "Jak vidíte budoucnost Sokola ?" Tuto otázku vybral Petr Douda, člen loutkového divadla,vzdělavatel župy a člen komise pro marketing a propagaci při ČOS. Odpovědi na tuto otázku pomohou komisi v jejich činnosti. V odpovědích budou proto vítané návrhy na zvýšení přitažlivosti Sokola pro všechny věkové kategorie a také vaše vyjádření na téma financování tělovýchovy a sportu, které se po krachu loterijní společnosti Sazka dostalo do větších problémů.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel T.J. Sokol Přerov

Považská župa nás zve na soutěžní přehlídku

15. října 2012 v 23:28 | Ĺubica Držková, Jaroslav Skopal |  Organizační

Kdo zareaguje?

Od slovenských sokolských přátel v Trenčíně došla pozvánka s propozicemi a přihláškovým formulářem na přehlídku pódiových skladeb 25. listopadu 2012.

Sokolský súťažný festival pódiových skladieb - 25.11.2012 - VI. ročník

P r i h l á š k a

Názov skupiny: ...........................................................................................................................
Autor skladby: .............................................................................................................. ............
Názov skladby: ............................................................................................................... ............
Minutáž skladby: ...........................................................................................................................
Počet interpretov a pohlavie: .......................................................................................................
Zaradenie skladby do vekovej kategórie ( označte podčiarknutím Vaše zaradenie):
Deti Mládež Juniori Seniori Zlatý vek
(do 6r.) (7-10r.) (11-15r.) (16-49r.) (nad 50r.)
Kontaktná osoba - meno a priezvisko: ..................................................................................
adresa: .............................................................................................................
telefón: ....................................... e-mail:........................................................
Obsah skladby: gymnastika - aerobik - tanec - iné (podčiarknuť daný obsah skladby)
Použité náčinie: .....................................................................................................................
Meno delegovaného rozhodcu za klub: ........................................................................................
Doplňujúce informácie : 1/ nahrávka musí byť na CD nosiči/priniesť aj kópiu
2/ súťažnej prehliadky sa zúčastňujú len amatérske skupiny,
profesionálne skupiny sa môžu prihlásiť, budú zaradené do
programu mimo súťaže
3/ dodržať termín zaslania prihlášky pre zaradenie do súťaže
4/ požiadavka na ubytovanie /na vlastné náklady/ áno - nie
Uzávierka prihlášok: 5. 11. 2012 Jednota SOKOL Trenčín
Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín
CHARAKTERISTIKA SKUPINY (povinná časť prihlášky):
I
I
I
I
V ........................, dňa: ........................ ..................................................
Meno a priezvisko
Trenčínský hrad - pohled při ukončení sestupu (červen 2010)

K oslavám 120 let župy a 100 let Sokola Vlkoš

9. října 2012 v 17:47 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel, Petr Sobek |  Z činnosti

Sokol Vlkoš zaktivizoval celou svou členskou základnu

Sokolové ve Vlkoši spojili oslavy vzniku své tělocvičné jednoty s oslavami 120 let ustavení Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, jejíž součástí se vlkošská jednota po svém vzniku stala.
Již 27. září 2012 o 17. hodině se v sále vlkošské sokolovny sešlo kolem sta místních členů Sokola a hostů z dalších jednot župy, např. Sokola Přerov, Kokory, Beňov, Říkovice, Veselíčka, Dřevohostice a také ze sousedních žup. Z Prostějovské župy přijel její starosta br. Svatopluk Tesárek, z Olomoucké - Smrčkovy její jednatel br. František Kráčmar a starosta Sokola Olomouc br. Oldřich Jaroš.
Na slavnostním shromáždění, na němž převažovali příslušníci Sokola Vlkoš, vyslechli účastníci nejdříve zprávu o 120-leté historii naší župy a proměnách její skladby, pokud jde o tělocvičné jednoty a počty členstva. Byla přiblížena i osobnost Slavomíra Kratochvila, sokola z Přerova, který v mladém věku nedožitých 26 let klesl pod salvou popravčí čety 23. listopadu 1914 v Ostravě za rozmnožování a rozšiřování protistátních letáků, což bylo hodnoceno jako velezrada Rakousko-uherské monarchie.
Starosta obce Vlkoš a člen výboru Sokola Vlkoš br. Miroslav Kroupa pak pohovořil o stoleté historii Tělocvičné jednoty Sokol Vlkoš jak na poli tělocvičném a sportovním, tak i na poli výstavby sokolovny a dalších sportovišť.
Do slavnostního rámce dobře zapadla i přednáška s besedou astrofyzika Jiřího Grygara, nazvaná Pohledy do nebe, která populární formou seznámila posluchače s posledními objevy ve vesmíru a podílem českých vědců na nich.
Státní svátek 28. září byl věnován sokolským aktivitám. Dopoledne se nejdříve především děti a mládež zúčastnily zábavných soutěží, které pro ně v blízkosti sokolovny pečlivě připravili místní činovníci a cvičitelé.
Vyvrcholení pak nastalo odpoledne, kdy za župním sokolským praporem nastoupilo místní sokolské členstvo k zahájení slavnostní akademie. Průvodním slovem diváky předváděnými vystoupeními provázela ses. Simona Prečanová.
Zahájili senioři z celku naší župy, který vystupoval na letošních sletových vystoupeních ve skladbě Jen pro ten dnešní den. O další čísla se už postarali domácí cvičenci od těch nejmenších až po tzv. "pozdní sběr" z řad místních seniorek.
Zaujala nápaditost a pestrost, jak v nových ukázkách např. taneční skupiny Grácie, tak i v retro ukázkách historických sokolských vystoupení včetně některých spartakiádních skladeb.
Zařazeny byly i stylizované ukázky cvičení v jednotkách sokolské všestrannosti. Vše probíhalo ve cvičebních úborech dobových či současných. Domácí ženy organizátorky dohledávaly staré úbory a při pořizování nových jednotných úborů musely být jistě vynaloženy i nemalé finanční prostředky.
Mě v programu osobně velice potěšily ukázky cvičení gymnastického charakteru, nejdříve dovedností převzatých z tzv. parkuru a přenesených do akrobacie a přeskoků dvou švédských beden.
O něco později se pak hlavní aktér Adam Vašica a Jan Tomanec předvedli ve cvičení na bradlech ukázkami výsledků ze své intenzivní měsíční přípravy a zcela nechtěně pomohli k popularizaci a vzkříšení základní sportovní gymnastiky v sokolských jednotách.
Z jejich hlavy se zrodilo i společné současné cvičení dvou borců na jedněch bradlech. Také krátká mužská vystoupení inspirovaná skladbou Chlapáci III a někdejšími armádními cvičenci na spartakiádách ukázala, že Sokol Vlkoš má na to, aby v r. 2018 se jak jeho mužské, tak i ženské složky zapojily do nácviku skladeb pro příští všesokolský slet. Ten má tvořit jádro oslav sta let od vzniku Československé republiky.
Náčelnice ses. Ludmila Tomancová mi prozradila, že na mužské straně se vystoupení zúčastnili všichni členové sportovních oddílů Sokola Vlkoš. O ukázky ze cvičení žactva se zasloužily ženy cvičitelky a často padalo jméno Aleny Gálíčkové, známé dosud hlavně z řízení souboru Grácie. Pokud nejmenuji další, nechť mi to prominou, ale je zřejmé, že do vedení nácviku jich bylo zapojeno víc. Poděkování zaslouží i starosta jednoty Jaroslav Piska.
Už jen z fotografií Petra Sobka, který zdokumentoval i program zbytku dne, jsem dodatečně seznal, že i posezení u táboráku s country hudbou a po setmění též ohňová show mohly představovat příjemné zakončení sokolských oslav pořádaných shodou okolností právě o Dni česká státnosti.
Jaroslav Skopal