Září 2012

Oslavy 120 let župy a 100 let Sokola Vlkoš u Přerova

24. září 2012 v 22:06 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Zveme všechny příznivce Sokola

Pozváni činovníci župy, jednot župy a hosté z okolních žup


Setkání na Velké Javorině 15. září 2012

23. září 2012 v 21:42 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokolský historický prapor oživil setkání

Fota Jaroslav Skopal

Chcete tvořit pohybové skladby? Proškolte se!

4. září 2012 v 9:22 | Dana Absolonová |  Organizační

SEMINÁŘ

Tvorba pohybové skladby

seminář Ústřední školy ČOS
(20/12)
Termín: 22.-23. 9. 2012
Místo: Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1
Poplatek: člen ČOS 500,- Kč / nečlen 1 000,- Kč
Program: Seminář je určen pro všechny autory skladeb, kteří aktivně tvoří a mají zájem o tuto oblast. Do programu bude zařazena teorie pohybových skladeb, práce s hudbou, pohybovým motivem, půdorysnou choreografií. Společně se ohlédneme za přehlídkou pódiových skladeb ČOS a za XV. všesokolským sletem.

Přihlášky: do 14. září 2012 na adresu: ajurcickova@sokol.eu
ÚŠ ČOS, Újezd 450, 118 01 Praha 1
tel.: 257 007 228/ 261
PaedDr. Anna Jurčíčková
ředitelka ÚŠ ČOS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA-seminář (č. akce 20/12)
titul: . . . . . . . . . . . . .
příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jméno:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . číslo: . . . . . . . . . . .
obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sokolská župa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. průkazu ČOS: . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. J. Sokol: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. cvičitel. průkazu: . . . . . . . . . . . . . . . .
datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresa: ajurcickova@sokol.eu
ÚŠ ČOS, Újezd 450, 118 01 Praha 1, tel.: 257 007 228

Zájezd do Mauthausenu

3. září 2012 v 9:46 | vložil Jaroslav Skopal
Došlo ze vzdělavatelského odbou ČOS
Pozvánka do KT Mauthausen

U příležitosti 70. výročí heydrichiády Vás zveme k uctění památky obětí československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a INTRANSITIVE, zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1.1943 a 3. 2. 1944 v KT Mauthausen.
Termín zájezdu je stanoven na středu 24. 10. 2012. Odjezd je naplánován jako v minulých letech v 6:30 poblíž úřadu Městské části Prahy4 aPolikliniky (stanice metra - parkoviště Budějovická). Návrat tamtéž cca v 19 hodin.
Program zájezdu: pietní vzpomínka spojená s bohoslužbou a následnou prohlídkou tzv. Bunkru a táborového areálu.
Cena zájezdu do 500 Kč, dle obsazení autobusu.
Zálohu ve výši 500 Kč je třeba uhradit do konce září na účet 956644193/0800 s označením jména plátce.
V ceně zájezdu není žádný druh pojištění.
V předvečer zájezdu, tj. v úterý 23. 10. 1942, od 17.00 hodin, se v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě uskuteční zádušní mše, kterou bude celebrovat ThLic. Dominik kardinál Duka.

Za organizační trojici Čvančara-Janík-Šustek
Vlastislav Janík (janik@seznam.cz, mobil 737 283 305, tel. 242 483 119)