Kardinál Dominik Duka sokolům

16. července 2012 v 17:20 | Z webu pana kardinála |  Z činnosti

Někteří účastníci XV. VS tam byli i s praporem

Katolická církev se otevírá lidem podobně jako Sokol se otevírá veřejnosti


Homilie pro všesokolský slet

Homilie pro všesokolský slet

V rámci hlavního týdne oslav 150 let Sokola sloužil 1. července 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro účastníky sletu. Dopoledne se od 10.00 hodin rovněž zúčastnil Sletového průvodu Prahou.
03. 07. 2012 15:21
Sestry a bratři,
150 let tělovýchovné organizace Sokol je úctyhodná doba, která vypovídá mnohé o životě cirka sedmi generací, o poměrech ve společnosti, i osudech státního útvaru, ve kterém Sokol působil a působí. Zákaz činnosti, persekuce, popravy a věznění, to jsou také dějiny Sokola. Vždy, když chyběla na veřejnosti přítomnost vašeho stejnokroje, byl to signál, že v naší vlasti není dobře, že byla oloupena o svobodu a suverenitu.
Jsem rád, že jsem vás mohl uvítat v naší katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, abych spolu s vámi, bratři a sestry, z domova i z daleké ciziny, společně vyznal velikost lidského údělu, velikost člověka, bytosti, která je určena, jak jsme slyšeli z knihy Moudrosti, k nesmrtelnému životu. Evangelní úryvek o vzkříšení dcery Jairovy nám říká, že ani smrt nezadusí život, čistý a krásný, život v lásce rodiny a společnosti. Stejně tak ani zloba nacismu a komunismu nezlomila a neusmrtila vaši víru v hodnoty a ideály, které jsou vlastní naší západní civilizaci, dědičce izraelského a antického odkazu, jak o ní krásně zpívá básník, spisovatel a statečný voják Antoine de Saint Exupéry. Tato civilizace vidí člověka v jeho plné dimenzi lidství vyjádřené diktem: "Mens sana in corpore sano.", což váš zakladatel dr. Tyrš přeložil: "V zdravém těle zdravý duch." Síť vybudovaných sokoloven v našich vsích a městech svědčila a svědčí o zájmu nejen o tělesnou kulturu, ale také o výchovu a morální formování svobodného, zodpovědného člověka, kterého se tolik bály moderní otrokářské režimy. Bály se právem. Váš demokratický přístup otevírá dveře všem občanům a formuje z nich opory svobodné a demokratické společnosti s nezlomnou vírou ve smysluplnost hodnot, na kterých byla vybudována tato katedrála a náš stát. Vaše slety, především ty v roce 1938 a 1948 jsou výmluvným svědectvím o opravdovosti vašich zásad a principů.
Myslím, že velmi dobře rozumíte slovům apoštola Pavla a běželi jste svůj závod naplno, nejen dodržováním předpisů "fair play", ale vždy s vírou ve vítězství Pravdy, Svobody a lidského Bratrství. Vaše sestry i bratři tvořili vždy páteř prvního, druhého, ale i třetího odboje.
Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct "Ne" lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí. Pokračujte v péči o děti a mladou generaci, která se sportem učí odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, rodinné soužití. Řekněme dost budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti.
Včera jsme si připomenuli zrození naší armády, svobodného státu v roce 1918 ve francouzské obci Darney. Slova přísahy začínala: "Přísaháme na vše, co je nám svaté…" Tím bylo možné, aby se k této přísaze přihlásili všichni bez rozdílu.
Přísahejme v duchu našich předků věrnost Tomu, který je, přísahejme Ježíši Kristu, že jeho jediný zákon lásky k Bohu a člověku, který se prokazuje tím nejvyšším demokratickým principem: "Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili," bude nám opravdu svatým.
Kardinál Dominik Duka OP
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama