Připomenutí Jana Helceleta

27. prosince 2011 v 16:40 | Jaroslav Nešpor |  Historie

Sokolská župa Jana Máchala v Brně a Tělocvičná jednota Sokol Brno I
POZVÁNKA
K UCTĚNÍ PAMÁTKY A DÍLA
MedDr. Jana HELCELETA,

narozeného 2. ledna 1812,
významné moravské společenské a politické osobnosti
druhé poloviny 19. století,
zakladatele Tělocvičné jednoty v Brně
- prvního českého tělocvičného spolku na Moravě -
U PŘÍLEŽITOSTI DVOUSTÉHO VÝROČÍ
JEHO NAROZENÍ
v pondělí 2. ledna 2012 v 15 hodin
na Ústředním hřbitově v Brně u jeho čestného hrobu
Program 2. ledna :
14.45 sraz účastníků u hlavní brány Ústředního hřbitova,
seřazení delegací sokolských jednot a žup
v čele s prapory a praporečníky obou brněnských žup,
seřazení čestných hostů,
sokolských delegací ze žup a jednot
a dalších účastníků slavnosti
15.00 společný odchod k čestnému hrobu a pomníku
Jana Helceleta ačlenů jeho rodinny
15.10 zahájení fanfárami "V nový život" ,
oficielní přivítání účastníků,
krátký projev o významu díla Jana Helceleta
a jeho syna Ctibora - žáka a přítele Miroslava Tyrše,
pozdravy hostů,
položení květin zástupci složek Sokola a hostů,
státní hymna České republiky
a závěrečné poděkování

Některé informace:
- Oznámení či potvrzení účasti není nezbytné, ale usnadní organizaci.
- Příjezd od Hlavního nádraží tramvají č. 2 - zastávka Ústřední hřbitov, ul.Vídeňská
- Příjezd auty na hlavní parkoviště u Ústředního hřbitova
a příchod podchodem k hlavní bráně ÚH MB.
- V odůvodněných případech bude možný příjezd os.aut přímo na hřbitov
branou z ulice Jihlavská . Je nutno ohlásit předem a vyžádat souhlas
prostřednictvím pořadatele
- sokolské župy Jana Máchala (739 652 508) - v pracovní době,
nebo mob. 737 730 638 - kdykoli - stačí SMS - dle možnosti číslo auta.

MUDr. Jan HELCELET,
narozen 2. ledna 1812 v Dolních Kounicích,
původem z pofrancouzštěné rodiny německé, usazené ve Švýcarsku v Bernském kantonu. Jeho rodiče bydlili v Brně. Po prvním školním vzdělání se vyučil mlynářem a teprve ve 22 letech vstoupil na Vídeňskou univerzitu, kde roku 1840 nabyl hodnosti doktorské. Pracoval v Brně v nemocnici U Sv.Anny, vzal si za ženu Annu roz. Möllerovou, kterou si našel, když si u jejího otcem studií přivydělával kondicemi. Krátkou dobu konal lékařskou praxi v Olomouci.
Při studiu ve Vídni absolvoval též hospodářský kurz, od října 1841 pak suploval na stavovské akademii v Olomouci polní hospodářství a přírodopis. V roce 1846 byl tam jmenován profesorem a plně se věnoval učitelskému povolání.
Ovládal znamenitě český jazyk a stal se nadšeným vlastencem. Jeho děti byly pokřtěny slovanskými jmény : Ctibor, Božena a Miroslava.
V Olomouci se začlenil do buditelského kroužku profesora Hanuše. Rok 1848 znamenal jeho začlenění do tehdejší vlastenecké činnosti. Stal se redaktorem "Sedlských novin" a "Prostonárodních olomouckých novin", účastnil se založení "Slovanské lípy" - prvního politického spolku olomouckého.
Do Brna přišel v lednu r. 1850, kde trvale bydlel (v Jánské ul. č.457). Téhož roku byl zvolen starostou "Besedy" a za starostu "Moravské národní jednoty" (později změněné na "Moravskou matici"), redigoval vlastenecký buditelský kalendář "Koleda".
Po pádu Bachova absolutismu byl zvolen r. 1861 zemským a říšským poslancem - stoupencem strany federalistické. Byl obdivovatelem antické kultury - stejně jako Miroslav Tyrš - a posiloval své zdraví tělocvikem , plaval a miloval jízdu na koni.
8. ledna 1862 byla uveřejněna zpráva, že byl Němci v Brně založen "Turnverein" a Jan Helcelet již 13.ledna inicioval založení "Moravského tělocvičného spolku", jehož "komité" se sešlo již 14. ledna a který zahájil cvičení již ve středu 15. ledna večer. Spolku, jehož stanovy byly po průtazích schváleny až 2. prosince, kdy byl spolek nazván "Tělocvičná jednota v Brně". Tím se první moravské sokolské jednotě dostalo úředního potvrzení. Po roce 1864 se Jan Helcelet již nevěnoval veřejné činnosti, věnoval se rodině. Zemřel 19. února 1876.
V započatém díle pokračoval jeho syn Ctibor, který se do Brna vrátil a brzy poté obnovil činnost Tělocvičné jednoty v Brně, která byla narušena Prusko-rakouskou válkou, hladem a epidemií cholery. Nové stanovy byly schváleny již s názvem "Tělocvičná jednota SOKOL" . Z této jednoty se pak sokolská idea šířila po celé Moravě. Jejím přímým pokračovatelem je Sokol Brno I, jehož sídlo bylo od stavby Besedního domu v Brně právě v této budově, kde se konala cvičení i veřejná vystoupení mnoho let. Jaroslav Nešpor
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama