Prosinec 2011

Táto, mámo, nebuď šnek

30. prosince 2011 v 12:13 | Marcela Haraštová

Vánoční soutěž pro děti a jejich rodiče

V úterý 27.12.2011

proběhla v přerovské sokolovně akce s názvem Mámo, táto, nebuď šnek. Hlavní organizátor Petr Suja připravil pro rodiče s dětmi soutěžní odpoledne.
Od patnácti hodin se mohly smíšené rodinné týmy (rodič + dítě) utkat v ping-pongu, šimbalu a badmintonu.


Dvaadvacet dospělých a čtyřiadvacet dětí měřilo své síly, ale hlavně se bavilo až do 18.30 hodin.Když malým závodníkům docházely síly, občerstvili se domácím vánočním cukrovím a když síly docházely závodníkům dospělým, povzbudil je při jejich výkonech malý doušek něčeho ostřejšího.
Každopádně všichni odcházeli domů spokojeni - protáhli si svá těla, udělali něco pro své zdraví a užili si spousty zábavy.Připomenutí Jana Helceleta

27. prosince 2011 v 16:40 | Jaroslav Nešpor |  Historie

Sokolská župa Jana Máchala v Brně a Tělocvičná jednota Sokol Brno I
POZVÁNKA
K UCTĚNÍ PAMÁTKY A DÍLA
MedDr. Jana HELCELETA,

narozeného 2. ledna 1812,
významné moravské společenské a politické osobnosti
druhé poloviny 19. století,
zakladatele Tělocvičné jednoty v Brně
- prvního českého tělocvičného spolku na Moravě -
U PŘÍLEŽITOSTI DVOUSTÉHO VÝROČÍ
JEHO NAROZENÍ
v pondělí 2. ledna 2012 v 15 hodin
na Ústředním hřbitově v Brně u jeho čestného hrobu
Program 2. ledna :
14.45 sraz účastníků u hlavní brány Ústředního hřbitova,
seřazení delegací sokolských jednot a žup
v čele s prapory a praporečníky obou brněnských žup,
seřazení čestných hostů,
sokolských delegací ze žup a jednot
a dalších účastníků slavnosti
15.00 společný odchod k čestnému hrobu a pomníku
Jana Helceleta ačlenů jeho rodinny
15.10 zahájení fanfárami "V nový život" ,
oficielní přivítání účastníků,
krátký projev o významu díla Jana Helceleta
a jeho syna Ctibora - žáka a přítele Miroslava Tyrše,
pozdravy hostů,
položení květin zástupci složek Sokola a hostů,
státní hymna České republiky
a závěrečné poděkování

Některé informace:
- Oznámení či potvrzení účasti není nezbytné, ale usnadní organizaci.
- Příjezd od Hlavního nádraží tramvají č. 2 - zastávka Ústřední hřbitov, ul.Vídeňská
- Příjezd auty na hlavní parkoviště u Ústředního hřbitova
a příchod podchodem k hlavní bráně ÚH MB.
- V odůvodněných případech bude možný příjezd os.aut přímo na hřbitov
branou z ulice Jihlavská . Je nutno ohlásit předem a vyžádat souhlas
prostřednictvím pořadatele
- sokolské župy Jana Máchala (739 652 508) - v pracovní době,
nebo mob. 737 730 638 - kdykoli - stačí SMS - dle možnosti číslo auta.

MUDr. Jan HELCELET,
narozen 2. ledna 1812 v Dolních Kounicích,
původem z pofrancouzštěné rodiny německé, usazené ve Švýcarsku v Bernském kantonu. Jeho rodiče bydlili v Brně. Po prvním školním vzdělání se vyučil mlynářem a teprve ve 22 letech vstoupil na Vídeňskou univerzitu, kde roku 1840 nabyl hodnosti doktorské. Pracoval v Brně v nemocnici U Sv.Anny, vzal si za ženu Annu roz. Möllerovou, kterou si našel, když si u jejího otcem studií přivydělával kondicemi. Krátkou dobu konal lékařskou praxi v Olomouci.
Při studiu ve Vídni absolvoval též hospodářský kurz, od října 1841 pak suploval na stavovské akademii v Olomouci polní hospodářství a přírodopis. V roce 1846 byl tam jmenován profesorem a plně se věnoval učitelskému povolání.
Ovládal znamenitě český jazyk a stal se nadšeným vlastencem. Jeho děti byly pokřtěny slovanskými jmény : Ctibor, Božena a Miroslava.
V Olomouci se začlenil do buditelského kroužku profesora Hanuše. Rok 1848 znamenal jeho začlenění do tehdejší vlastenecké činnosti. Stal se redaktorem "Sedlských novin" a "Prostonárodních olomouckých novin", účastnil se založení "Slovanské lípy" - prvního politického spolku olomouckého.
Do Brna přišel v lednu r. 1850, kde trvale bydlel (v Jánské ul. č.457). Téhož roku byl zvolen starostou "Besedy" a za starostu "Moravské národní jednoty" (později změněné na "Moravskou matici"), redigoval vlastenecký buditelský kalendář "Koleda".
Po pádu Bachova absolutismu byl zvolen r. 1861 zemským a říšským poslancem - stoupencem strany federalistické. Byl obdivovatelem antické kultury - stejně jako Miroslav Tyrš - a posiloval své zdraví tělocvikem , plaval a miloval jízdu na koni.
8. ledna 1862 byla uveřejněna zpráva, že byl Němci v Brně založen "Turnverein" a Jan Helcelet již 13.ledna inicioval založení "Moravského tělocvičného spolku", jehož "komité" se sešlo již 14. ledna a který zahájil cvičení již ve středu 15. ledna večer. Spolku, jehož stanovy byly po průtazích schváleny až 2. prosince, kdy byl spolek nazván "Tělocvičná jednota v Brně". Tím se první moravské sokolské jednotě dostalo úředního potvrzení. Po roce 1864 se Jan Helcelet již nevěnoval veřejné činnosti, věnoval se rodině. Zemřel 19. února 1876.
V započatém díle pokračoval jeho syn Ctibor, který se do Brna vrátil a brzy poté obnovil činnost Tělocvičné jednoty v Brně, která byla narušena Prusko-rakouskou válkou, hladem a epidemií cholery. Nové stanovy byly schváleny již s názvem "Tělocvičná jednota SOKOL" . Z této jednoty se pak sokolská idea šířila po celé Moravě. Jejím přímým pokračovatelem je Sokol Brno I, jehož sídlo bylo od stavby Besedního domu v Brně právě v této budově, kde se konala cvičení i veřejná vystoupení mnoho let. Jaroslav Nešpor

Přijeďte si zahrát do Beňova

19. prosince 2011 v 9:36 | František Kubík
T. J. Sokol Beňov pořádá:
Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Kde: Sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: 29. 12. 2011 od 10:00 hod
Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy).
V případě nízkého počtu neregistrovaných hráčů bude počet účastníků doplněn o hráče do úrovně okresního přeboru (v samostatné kategorii)
Startovné: 60,- Kč, mládež do 18 let zdarma
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší v každé kategorii věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do 23.12.2011 František Kubík, tel.777327221,
E-mail: františek.kubik@seznam.cz
Sportovní úbor,přezůvky,pálku a dobrou náladu s sebou!!
Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé!!

Pozvánka do přerovské sokolovny

17. prosince 2011 v 16:33 | Vlasta Krejčířová |  Organizační

…mámo, táto nebuď Šnek…

V úterý 27. 12.2011 v 15 hodin se uskuteční v přerovské sokolovně souboj rodin v míčových hrách.
Tým se skládá vždy ze dvojic (dospělý a dítě).

Ilustrační foto je z dětských šibřinek 2009

Nabídněte dokumenty o sletech

15. prosince 2011 v 20:29 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Tělocvičná jednota Sokol Přerov vyzývá nejen své členy.

V příštím roce se bude konat od 1. do 6. července XV. všesokolský slet v Praze. Této významné události bude předcházet 9. června náš župní slet v Hranicích a 16. června krajský slet v Přerově. Ten v duchu tradice se poprve uskuteční i se slavnostním průvodem účastníků přes nově postavený Tyršův most. K těmto významným událostem připravujeme ve spolupráci s Muzeem Komenského a Státním okresním archivem v Přerově výstavu pod názvem Sokolské slety - tradice a současnost. Výstava se bude konat ve dnech 16. března až 30. dubna v Městském informačním centru v Přerově, Kratochvílova ulice.
Vyzýváme své členy i širokou veřejnost s žádostí o zapůjčení, případně darování fotografií, filmů a upomínkových předmětů, které sokolské slety připomínají. Přivítáme i fotografie a další předměty ze sletů pořádaných dalšími tělocvičnými jednotami v rámcu sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy. Předměty určené pro výstasvu můžete přinést do konce ledna do Městského informačního centra v Kratochvílově ulici.
Vzdělavatelský odbor
Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Mikulášká u žactva v Přerově

13. prosince 2011 v 14:42 | Miroslav Rozkošný, Helena Sedláčková |  Z činnosti

Tradice byla dodržena


I v letošním roce se do Sokolovny v Přerově seběhli čerti a čertice z celého širokého okolí. Tito čerti, ale rádi cvičí a závodí a tak se celou čertovskou hodinu běhalo, hrály hry a závodilo.Na závěr se přišel podívat i Mikuláš a šikovné čertíky odměnil sladkou odměnou.

Dvě stříbrné medaile ČOS pro naší župu

9. prosince 2011 v 18:30 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Michnův palác v komplexu Tyršova domu 26. listopadu 2011

Sestra Blanka Zelingerová a bratr Bohumil Domanský, oba bývalí župní činovníci a dosud aktivní cvičitelé Sokola Přerov obdrželi na návrh výboru T.J. Sokol Přerov a po doporučení župy stříbrné medaile ČOS. Za předsednictvo ČOS se předávání zúčastnili starostka ČOS Hana Moučková, jednatel ČOS Jan Mandát a vzdělavatel ČOS Zdeněk Mička.
Bratr Domanský se slavnostního aktu osobně nezúčastnil, takže jsem za něho medaili převzal já. Jsou to slavnostní okamžiky, když přitom vystupují s krátkou kulturní vložkou i pozvaní hudebníci nebo soubory.
Medaile se dávají za dlouhodobou práci pro Sokol a zdůvodnit je musí navrhující jednota. Začíná se u bronzové medaile, která je doručena příslušné župě a ta už si pak s jednotou zvolí vhodnou příležitost k předání. Zamyslete se v jednotách, zda máte vhodné kandidáty či kandidátky.

Mikulášská besídka pro děti i dospělé

4. prosince 2011 v 21:22 | Yveta Hrbasová |  Z činnosti

v Sokole Beňov 4. prosince 2011

Jak ukazují oba obrázky, sokolovna v Bňově se naplnila. Děti si za účasti rodičů nejdříve zasoutěžily.
Potom je čekaly dárky od Mikuláše a jeho doprovodu.

Osmdesátka Bohumila Domanského

4. prosince 2011 v 21:12 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Bratr Bohumil Domanský cvičí po osmdesátce stejně jako před ní

Téměř celý listopad se v přerovské sokolovně táhly oslavy osmdesátých narozenin bratra Bohumila Domanského. Nejprve slavil s výborem jednoty, poté s kolegy ze souboru loutkového divadla a nakonec 30. listopadu s Věrnou gardou. Přitom jubilant jistě nezapomněl ani na řadu přátel, se kterými se pravidelně schází i mimo přerovskou sokolovnu. Stále aktivního člena Sokola na těchto oslavách nezlomilo ani množství dobrot a přiměřeně alkoholu, včetně slivovice z plodů vlastní zahrady, které si spolu s přáteli na těchto oslavách dopřával. Díky tomu jubilant i po své osmdesáce zvládne na hrazdě výmyk a toč vzad, jak tyto cviky předvedl 2. prosince ostatním bratrům při cvičení mužů. "Chodím tu jen proto, aby nás bylo víc," řekl jubilant skromně o svých pravidelných návštěvách cvičebních hodin mužů. Skromně proto, že bez cvičení by si určitě současnou fyzickou formu neuchoval a tyto cviky nezvádl.
Bratr B. Domanský vedle pravidelného cvičení nezapomíná ani na činnost vzdělávací, která má v Sokole dlouholetou tradici. Při jeho oslavě se členy Věrné gardy se proto nesmělo zapomenout ani na úkoly, které členové Věrné gardy projednávají na svých pravidelných setkáních. Navíc připravil pro své sokolské sestry a bratry promítání filmu a fotografiíí z nedávné oslavy další členky naší jednoty stoleté ses. Lídy Chytilové. Není divu, že při všech aktivitách, které Bohumil Domanský stíhá a ještě by stihnout chtěl, všechno zvládnout nemůže. Nemohl proto v Praze převzít stříbrnou medaili ČOS za dlouholetou obětavou práci pro Sokol, kterou mu Česká obec sokolská udělila na návrh mateřské jednoty. Zdráhajícímu se oslavenci, který obvykle všechny pocty odmítá a na jednom z prvních míst ctí sokolské heslo Ni zisk, ni slávu, plaketu proto na schůzi Věrně gardy předala náčelnice jednoty sestra Helena Sedláčková.