Říjen 2011

Ze zahájení výstavy 24. října 2011

28. října 2011 v 21:30 | Vojtěch Podušel, Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Velký zájem o výstavu ke vzniku Sokola

24. října odpoledne byla v Městském informačním centru na Kratochvilově ulici (Pasáž) zahájena výstava ke 140. výročí vzniku Tělocvičné jednoty v Přerově a ke 150 letům od založení prvního tělocvičného spolku v Praze pod názvem Jednota pražská. Ta pak od roku 1864 oficiálně přijala do svého názvu i termín Sokol. Postupně vznikaly další sokolské jednoty v Čechách a na Moravě
Zahájení výstavy se zúčastnili primátor Přerova Jiří Lajtoch, ředitel Muzea Komenského Radim Himmler, ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček a také starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov Vladimír Tabery.
Čestným hostem byla pamětnice činnosti přerovského Sokola a župy ještě z období po prvé světové válce sestra Ludmila Chytilová.
Výstava je moderně technicky provedena, o což se zasloužila paní Kristina Sehnálková z Muzea Komenského.
Sleduje všechna období Sokola od jeho založení, přes účast přerovských sokolů v obou sokolských odbojích za první a druhé světové války až po současnost.

Zájem prvních diváků, kterých se v krátké době po zahájení vystřídalo na šedesát, byl neočekávaně velký.Mnozí slíbili, že přijdou ještě jednou a v klidu si vše prohlédnou. Výstava potrvá do konce listopadu t.r.
Přítomní představitelé výboru Sokola Přerov byli s průběhem zahájení výstavy spokojeni.

Pozvánka do Sokola Beňov

24. října 2011 v 22:18 | František Kubík |  Organizační

Tělocvičná jednota Sokol Beňov

zve všechny příznivce hnutí SOKOL

u příležitosti zahájení oslav 100.výročí založení T.J.Sokol Beňov v roce 2012

na povídání o historii Sokola nejen v Beňově a na ukázku skladeb na XV. všesokolský slet v roce 2012.


Akce se koná:

26.října 2011 od 18 hod

v sokolovně v Beňově

Příjděte se aktivně zapojit do nácviku na XV. všesokolský slet.

Srdečně zve výbor TJ.Sokol Beňov

Pozvánka na výstavu

21. října 2011 v 19:13 | Jaroslav Skopal |  Historie

SOKOL 150 let v pohybu a 140 let od vzniku Sokola v Přerově

V pondělí 24. října 2011 v 16,00 bude otevřena výstava ke 150 letům vzniku Sokola a ke 140. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Výstava potrvá do konce listopadu 2011. Je instalována v malé výstavní síni Městského informačního centra v Kratochvilově ulici (Pasáž).
Díky zapojení Muzea Komenského a Státního okresního archivu v Přerově do příprav a provedení výstavy byly shromážděny zajímavé historické fotografie a jiné exponáty. Technické provedení v koncepci Mgr. Kristiny Sehnálkové má vysokou profesionální úroveň.
Různé publikace z historie Sokola včetně ukázek historických cvičebních úborů, odznaků a jiných předmětů, to už bylo přineseno z domácích archivů Sokola Přerov. Fotografie z posledních 22 let po obnově Sokola jsou už většinou dílem členů místní jednoty nebo činovníků Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, jejíž historii je též věnován jeden výstavní panel.
S ohledem na zařazení nových snímků ze strany Muzea Komenského v Přerově a Státního okresního archivu v Přerově některé Sokolem Přerov nebo župou zařazené snímky se na panely nedostaly. Je možno je v originále nebo kvalitní kopii dostat ještě v omezeném počtu do zasklených vitrinek.
Výstavu si rozhodně nenechte ujít, vstup na ni je volný.

Nová sokolská jednota v Přerově

21. října 2011 v 18:24 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Házená Sokola Přerov vytvoří samostatnou tělocvičnou jednotu

Rozhodla o tom ustavující schůze svolaná přípravným výborem na 20. října 2011 do sportovní haly Spartaku Přerov, kde mají sokolští házenkáři své tréninkové a zápasové zázemí. Nově zvolený starosta ustavené "Tělocvičné jednoty Sokol Přerov - Handball Club" Richard Buček zdůvodnil potřebu samostatné právní subjektivity možnostmi operativnějšího samostatného jednání se sponzory a dárci. Také se usnadní komunikace se Svazem házené, který řídí soutěže. Nová jednota bude součástí Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, přihlásila se k jednotným Stanovám České obce sokolské a chce i nadále udržovat dobré vztahy s T.J. Sokol Přerov.
Potěšitelná byla účast zletilého členstva 25 ze 40, kteří většinově schválili přechod do nové jednoty. T.J. Sokol Přerov HC (zkrácený název) se může pochlubit dvěma oddíly mužů (A a B), starším dorostem, staršími žáky a přípravkou, která bude i nadále zázemím pro členskou základnu. Mužům A se podařilo nedávno porazit svého okresního rivala z Hranic o osm branek na jeho palubovce, což pozvedlo náladu v členstvu. Možná se vytvoří i jakási obdoba Věrné gardy, kde se budou moci scházet bývalí hráči a činovníci, kteří jsou stále srdcem poutáni ke "klubu".
Vznik nové jednoty musí ještě potvrdit předsednictvo sokolské župy na nejbližším zasedání a poté i předsednictvo ČOS v Praze. Teprve od tohoto okamžiku nabude ustavení jednoty právní moci. V nově zvoleném výboru se jednatelem stal Ladislav Kuda, místostarostou Radek Hošek a členy ing. Richard Buček a Petr Mikeška. Byla zvolena i tříčlenná kontrolní komise, kterou povede Tomáš Kopal.
Účastníci valné hromady, většinou aktivní hráči, projevili zájem i o vysvětlení rozdílů mezi pojmy tělocvičná a tělovýchovná jednota nebo zkratkami TJ a T.J., takže jsem jim mohl vysvětlit, že v prvém případě jde o jednoty v ČSTV, zatímco v druhém případě je názvem a zkratkou s tečkami vyjádřena příslušnost k České obci sokolské. Dokonce se začali v oficiálních projevech oslovovat i "bratře". Možná jim účast ve spolku s víc jak stoletou tradicí nečiní problém. Rád jsem jim poblahopřál k nedávnému vítězství áčka nad Cementem Hranice na jeho palubovce a k tomu, aby si v extralize mužů dokázali držet střed tabulky.

Ze sokolské oslavy 100-letých narozenin

7. října 2011 v 20:30 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

sestry Ludmily Chytilové

Zařazujeme čtyři snímky, jejichž autorem je Miroslav Rozkošný

1. ročník krajského sokolského pětiboje

6. října 2011 v 17:30 | Vlasta Krejčířová, Zbyněk Harašta, Jaroslav Skopal |  Z činnosti

uspořádala Sokolská župa Olomoucká Smrčkova 1. října 2011

Minulou sobotu se naše župa zúčastnila krajského závodu, jehož disciplíny jsou voleny podle Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Iniciátory jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Tato soutěž nahradí krajskou atletickou soutěž. Naše župa skončila na pěkném 2. místě, viz. výsledky.
Výsledné pořadíŽUPAžáci Ižáci IIžáci IIIžáci IVdorostencimuži Imuži IIžáckyně Ižákyně IIžákyně IIIžákyně IVdorostenkyženy Iženy IIcelkem bodů
1.Olomouc5320071847018182093
2.Přerov9015109310357600077
3.Prostějov21444704101231000070
4.Zábřeh54065116004500046
Díky všem za příkladnou reprezentaci.

Pro ty, co nebyli, posílám výsledky, můžete si to u vás vyzkoušet
a porovnat, ať víte, jak jste na tom. Je pravděpodobné, že příští rok to možná uspořádáme v naší župě s menšími změnami. ZH

Autorkou všech uvedených obrázků je Vlasta Krejčířová

K jedné historické fotografii

5. října 2011 v 17:10 | Alois Košťálek |  Historie

ZA HISTORIÍ SOKOLA DO KOKOR

Pod tímto názvem se objevila na blogu Sokola Přerov a župy v dubnu 2011 zdařilá historická fotografie mohutného průvodu sokolské župy Středomoravské, procházejícího po Tyršově mostě z levého břehu Bečvy na břeh pravý, za velkého zájmu přihlížejících. Tuto sokolskou slavnost jsme tehdy datovali zhruba na rok 1913 s tím, že pod praporem župy reprezentuje Sokol Kokory náčelník a rádce nově zřízeného ženského odboru bratr František Hučín. Se stanovením data průvodu jsme i později váhali spolu se starostou župy J. Skopalem a synem kovaného kokorského Sokola F. Hučína Ing. Janem Hučínem.
Po čase se ukázalo, že oprávněně. Jan Hučínsi z rodinné tradice vybavil, že jeho otec si oholil knír ihned po ukončení 1. světové války a že na fotografii před župním praporem je při podrobnějším zkoumání už bez kníru. (?) Druhou indicií je dlouhý dvoubarevný prapor, spuštěný z budovy pozdějšího kina JAS na trase průvodu. Červenobílý prapor se užíval ještě nějakou dobu 1. republiky až do vytvoření a schválení nové československé vlajky s modrým klínem, tak jak ji známe dnes. Prozkoumáme li na zvětšenině fotografie tabuli, která je nesena v čele průvodu, uvidíme pojmenování župy ještě bez současného přídomku Kratochvilova. To vše nám posunuje hledané datum konání průvodu pravděpodobně do roku 1919 (nejvýše 1920), kdy v nové republice došlo k obnově a nebývalému rozvoji sokolského hnutí,František Hučín se stal starostou kokorského Sokola a už na podzim roku 1919 otvírali naši otcové novou (rekonstruovanou ovšem z rolnické mlékárny) sokolovnu, která zčásti slouží dodnes. Bohužel při některých historických ohlédnutích zůstáváme alespoň jednou nohou na půdě dohadů a hypotéz a to platí možná i pro tento případ.
Bádání nad dávnější i nedávnou sokolskou historií je ovšem často velmi zajímavé a poučné. Zjistili jsme při něm např., že mladší bratr Františka Hučína Vojtěch, který se po návratu z legií dostal jako bednář do Velkopopovického pivovaru, se významně angažoval jako Sokol i na novém působišti v Čechách a dokonce zde zakládal sokolské loutkové divadlo, které (samozřejmě po významných transformacích) dokonce údajně působí dodnes.
Abychom se zejména v první části příspěvku mohli lépe orientovat, přikládáme zmíněný snímek sokolského průvodu po Tyršově mostě ještě jednou, aktuálně v období obnovy a ukončované výstavby tohoto pozoruhodného přerovského objektu.
Ing.Alois Košťálek, vzdělavatel Sokola Kokory.