Srpen 2011

Pozvánka ze Sokola Mohelnice

29. srpna 2011 v 22:34 | Jaroslav Skopal

Prověřte svou vytrvalost


Pozvánka na přebor sokolských žup

16. srpna 2011 v 22:13 | Jiří Sobotík, Pavel Burget |  Organizační

Míčový víceboj dvojic

T.J. Sokol Dubicko a Sokolská župa Severomoravská
pořádají
přebor sokolských žup Olomouckého kraje
V MÍČOVÉM VÍCEBOJI - dvojic
/8. ročník/
Termín: 3.září 2011
Začátek: 8.30 hod.

SPORTY: volejbal, stolní tenis, tenis,nohejbal


Soutěž je pořádána pro širokou sportovní veřejnost
Místo: 3 antukové kurty a tělocvična T.J. Sokol Dubicko
Startovné : 150,- Kč na dvojici

· Každá dvojice hraje všechny sporty a konečné pořadí se stanovuje podle součtu umístění v hraných sportech

· Soutěže probíhají na hřišti a v tělocvičně, proto je povinné mít dvojí sportovní obuv

· Pravidla a systém soutěže budou upřesněny při zahájení

· Volejbal se hraje na hřišti 3 x 9 m podle upravených pravidel

· Občerstvení a ceny jsou zajištěny

· V případě špatného počasí bude soutěž probíhat v tělocvičnách a tenis bude nahrazen badmintonem

Přihlášky: do 28.srpna 2011 Jiřímu Sobotíkovi na adresu jirisobotik@seznam.cz popřípadě na telefon 604 767 796
Každá dvojice musí nahlásit číslo na mobil pro další komunikaci.

V Dubicku 10.8.2011
Pavel Burget v.r., tajemník
Jiří Sobotík, v.r., starosta

Se Sokolem na rozhlednu v Telči

5. srpna 2011 v 11:53 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

V SOBOTU 10. září 2011 se v TELČI - ROZHLEDNA "OSLEDNICE"

koná poslední akce dlouholetého projektu ČOS - "Se Sokolem na rozhledny" Vyzýváme sokolské jednoty k účasti na této akci a tešíme se na setkání. V příloze naleznete veškeré informace. !!! Zahajte nový cvičební rok tímto krásným výletem ;-) !!! S pozdravem za Sokol Telč a Sokolskou župu plukovníka Švece Martin Zuzaňák Sokolská župa plk. Švece Sokolovská 122c 586 01, Jihlava www.zupaplksvece.estranky.cz tel. kancelář: 567 210 233, 567 322 630 mob. tajemník: 736 106 362 mob. hospodářka: 606 313 622
Všechny další informace včetně mapek najdete na výše uvedené webové stránce.
Níže jsou uvedeny jen možné trasy.

Doporučené turistické trasy: ( viz. mapa)
Trasa A - cca18 km - Telč, hrad Roštejn, rozhledna
(žlutá značka Telč, kolem rybníku Roštýn, Volevčice, Doupě, hrad Roštejn, zde razítko, možnost občerstvení, zpět po modré k Velkopařezitému rybníku, dále po červené přes Řásnou, Vanov, kolem kaple sv. Karla, lipovou alejí přes Telč k rozhledně)
Trasa B - 6 km - Lipky - naučná stezka, rozhledna
Trasa C - 3 km - Telč, vodní cesta, rozhledna (B a C lze spojit, viz mapky)
Doporučené cyklistické trasy: (viz. mapa)
Trasa A - cca 36 km - Telč, Třešť, Řásná, rozhledna
( 5091 směr k pramenům Dyje, Třešť, 16 - Čenkov, Růžená, hrad Roštejn, 5021 - Velký pařezitý rybník, 5126 - Řásná, Vanov, Telč.)
Trasa B - cca 21 km - Telč, Roštejn, Řásná, rozhledna
( 16 - Roštejn, 5021 - Velký pařezitý rybník, 5126 - Řásná, Telč)
Pro zdatnější doporučujeme přidat trasu od Velkopařezitého rybníku na Javořici. Je to nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny.
Pro turisty po zelené kolem Míchovy skály(3km) a pro cyklisty po
silnici(5km) - 1165
( Míchova skála - přírodní památka - skalní věž - krásný výhled)

Sokol Přerov začíná 5. září 2011

4. srpna 2011 v 18:34 | Helena Sedláčková, Jana Tovaryšová |  Organizační

Chybí vám pohyb?

Zdá se vám, že vaše kondice je horší a horší? Myslíte, že tloustnete? Bolí vás záda a klouby?
Chcete s tím něco udělat?
Přijďte do Sokola Přerov, do tělocvičné jednoty se 140 letou tradicí.
Cvičení všestrannosti v osmi různých věkových skupinách dvakrát týdně začíná již 5. září 2011:
Nejmladší žactvo 4-6 let pondělí a čtvrtek 16 - 17 hodin
Mladší žactvo1.- 5. třída úterý a pátek 17 - 18 hodin
Starší žactvo 6.-9. třída, dorostenky úterý a pátek 18 - 19 hodin
Ženy zdravotní cvičení pondělí a čtvrtek 17 - 18 hodin
Ženy seniorky pondělí a čtvrtek 18 - 19 hodin
Ženy aerobik pondělí a čtvrtek 19 - 20 hodin
Muži a dorostenci úterý a pátek 19 - 20,30 hodin
Rodiče a děti úterý 16 - 17 hodin
Další možnosti: Karate, box, capoeira, basketbal - muži, rekreační volejbal, posilovna
V letošním roce se mohou zájemci zúčastnit nácviku skladeb pro XV. Všesokolský slet, který vyvrcholí v červenci 2012 v Praze. V Přerově se 16. června 2012 uskuteční krajský slet.
V naší jednotě začneme s nácvikem skladeb v říjnu t.r.
Další informace obdrží zájemci v kanceláři Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, Brabansko 2, na telefonním čísle 581201956 tajemnice Jany Tovaryšové,
e-mail: sokol-prerov@volny.cz,
informace o činnosti: http://sokolprerov.blog.cz
Přijďte si zacvičit, přijďte mezi nás!
Za cvičitelský sbor vás zvou
náčelnice Helena Sedláčková a náčelník David ZbořilSletová štafeta v naší župě

2. srpna 2011 v 12:03 | Zbyněk Haraštal |  Organizační

již v září 2011

Sletová štafeta 2011

Sestry a bratři,
oslovuji vás v souvislosti s blížícím se konáním Sletové štafety 2011. Protože většina z vás už absolvovala štafetu v roce 2005, navíc jste byli informovaní v tisku a na několika župních akcích, nebudu znovu opakovat, co to štafeta je, její historii a zaměřím se na konkrétní detaily týkající se tohoto ročníku a naší župy.

Pro letošní štafetu byl zvolen dostředný model, kdy kurýři putují z okrajů země do Prahy. Termín v naší župě je stanoven na sobotu 25.9.2011. Konkrétně to znamená převzetí štafetových kolíků v Hranicích v 10:30 hod a v Žalkovicích ve 12:00 hod, spojení obou tras ve 13:00 hod v Přerově a předání ve 14:00 hod v Grygově. Tyto časy jsou závazné a bude je nutné dodržet i za cenu toho, že se kolíky pro následující župy dovezou na místo předání autem. Oproti minulému ročníku, kdy štafeta u nás přenocovala a mohli jsme si časy upravit, je tentokrát citelně méně času. Celkově délka štafety na území naší župy dosáhne téměř70 km. Delší úsek trasy Hranice - Přerov - Grygov má délku48 km a je potřeba jej urazit za 3,5 hodiny, což vychází na cca14 km za hodinu, což na druhé straně při použití kol na některých úsecích není až tak dramatické. Jako inspiraci přikládám v příloze itinerář minulé štafety v naší župě. Pro začátek bychom použili stejnou trasu, místa předání, logicky v opačném pořadí.
Tak jako minule chci od jednotlivých jednot znát tyto informace:
§ Účast: určitě ano / určitě ne / zatím nevíme, rádi bychom. Dostředný model dává větší šanci zúčastnit se i jednotám, které neleží na "nejkratší" trase přes župu, je možné se k této trase na vhodném místě připojit s vlastním kolíkem, který pak bude pokračovat dál.
§ Předpokládaný počet účastníků (zatím opravdu jen orientačně)
§ Jméno garanta v jednotě a kontakt na něj (telefon, mail)
§ Způsob přepravy kolíku (běh, kolo, kombinace, auto jen v nejnutnějším případě, minule ho použily na části trasy dvě jednoty a bylo by pěkné dokázat převézt kolíky tentokrát plně vlastními silami). Podle typu bude možné upravit časy přepravy na konkrétním úseku.
§ Souhlas s navrženou trasou a body předání. Požadavky na úpravu jako například: chci delší úsek a kratší čas J

Z časových důvodů určitě vznikne problém na úseku Vlkoš - Přerov, který už nebude zřejmě možné vést přes Beňov, ale přes Lověšice. Beňov by se mohl připojit. Na základě vašich odpovědí navrhnu trasu, místa předání, časy a další už budu řešit jen s přihlášenými jednotami resp. jejich garanty.

Pro zdárný průběh celé akce je nezbytné dodržovat časový harmonogram a především zajistit bezpečnost účastníků. Ze strany župního garanta bude zajištěno jedno doprovodné vozidlo a zdravotník. O pokrytí úseku Žalkovice - Přerov doprovodným vozidlem není rozhodnuto. Pokud by někdo z příslušných jednot (Přerov, Beňov, Lověšice, Vlkoš) byl ochoten se tohoto úkolu ujmout, dejte mi, prosím, vědět.

Všichni účastníci štafety, ať už běžci či cyklisté, by se měli řídit pokyny známými z předchozího ročníku:
1. Vybavení
· jízdní kola - předepsaná výbava, doporučena kontrola technického stavu
· kurýři - cyklisté s přílbou (bez výjimek), cyklisté i běžci - výrazný oděv, doporuč. reflexní pruhy úbor - vhodná jsou jednotná světlá trička se sokolskou symbolikou (např. i logo Sletové štafety), v případě nepříznivého počasí sokolská symbolika na svrchním oděvu
· doprovodná auta (doprovodná i "kurýrská") plní také roli propagační, proto by měla být patřičně označena a vyzdobena
· štafetové kolíky a stuhy - kolíky se stuhami nesou běžci v ruce, u cyklistů se doporučuje připevnit
kolík na vhodný malý batoh (síťka nebo upínací pásky či gumy na zadní straně batohu); kolíky předcházejících žup a zejména stuhy jednot cestují většinou v doprovodném vozidle
2. Pohyb
· základní pokyn: každý účastník silničního provozu musí dodržovat všechny dopravní předpisy a dbát při tom zvýšenou měrou bezpečnosti své i cizí
· cyklisté - skupiny od 2 do 8 osob jedoucích za sebou; je-li k dispozici více osob, je vhodnější daný štafetový úsek rozdělit na více částí po malých skupinách jezdců
· běžci - skupiny od 2 osob, všichni přibližně stejné výkonnosti, velké nesourodé skupiny jen na krátké vzdálenosti; skupina běží vpravo (před doprovodným vozidlem), štafetové kolíky nesou čelní běžci (mohou být střídáni)
· doprovodné vozidlo veze skupině věci a chrání ji zezadu; jede v bezpečné vzdálenosti a dovoleným způsobem upozorňuje okolí na nestandardní situaci na silnici
3. Předání štafety
· Předávací místo musí být bezpečné a prostorné, neboť v okamžiku předávání tam může být větší množství lidí i aut; toto místo by zároveň mělo být důstojné a pokud možno hezké. V zájmu účinné propagace záleží na výrazném označení - symbolika Sokola, XV.sletu, Sletové štafety 2011 - zejména v obcích a městech.
· Způsob předání: běžci si mohou kolík předat klasickým způsobem jako v atletice, cyklisté však musí zastavit - už kvůli bezpečnosti a také kvůli kolíku: nejrychlejší je předávat celý batoh s připevněným kolíkem; organizaci předávání kolíků a stuh musí garanti podrobně připravit (nacvičit) a s přehledem průběžně řídit
4. Doprovodné programy
· Plně v režii jednotlivých jednot.
· Účel je jasný: propagace Sokola a Sletu. Např. akademie, sportovní turnaje, soutěže pro děti, divadlo, koncerty, táboráky

Na úřední záležitosti je zatím čas.


Dovědět se více o štafetě je možné z webových stránek štafety http://stafeta.sokol.cz . Zde bude v den D jako minule možno online sledovat průběh štafety. V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte přímo na mě.


Župní garant:
Zbyněk Harašta
Telefon přes den:
585 511 120
Telefon večer:
581 219 707
Mobil:
605 851 370
Email: