Duben 2011

Pozvánka na ukázkovou cvičební jednotku

30. dubna 2011 v 18:32 | Helena Sedláčková |  Organizační

Další akce ke 140. výročí vzniku Sokola PřerovPřerovská sokolovna, Brabansko 2, 5. května v 17 hodin
Program:
1. Rodiče s dětmi - B. Šoupalová
2. Nejmladší žactvo - M. Havlíčková
3. Mladší žactvo - H. Sedláčková, Z. Holas
4. Gymnastika - Fr. Chytil
5. Starší žactvo - Krejčířovi
6. Loutkové divadlo - jazz
8. Ženy aerobik - H. Hetychová
9. Karate - Vl. Futák
10. Ženy zdravotní tělocvik - B. Zelingerová
11 Box - J. Svačina
12. Ženy seniorky - E. Hanečková
13. Společné cvičení všech - T. Smolková

Z oslav 140. výročí přerovské jednoty

30. dubna 2011 v 18:04 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Sokolští senioři soutěžili v pohybových dovednostechPřerovská sokolovna se zaplnila v sobotu 30. dubna padesáti seniory, kteří přijeli z Kroměříže, Přerova, Olomouce, Hranic a Hošťálkové. Jejich čtyřčlenná smíšená družstva soutěžila ve střelbě na koš, v penaltách florbalovou hokejkou do prázdné branky, v jízdě na koloběžce, v rychlosti převlékání a v pohybové hře s podáváním klobouku. Ti, kteří nezávodili, převzali role rozhodčích, diváků a vedení akce. K těm patřili zejména Zdena Koluchová a Bohumil Domanský.
Toto setkání seniorů bylo zařazeno do oslav 140. výročí vzniku Sokola v Přerově. Nezáleželo tak ani na vítězi, jako na dobrém pocitu, že i senioři se dokáží pobavit a poměřit své pohybové schopnosti. Nejstarším aktivním účastníkem byl podle všeho Oldřich Bilík ze Sokola Přerov, který letos oslaví své 87. narozeniny. Soutěžící družstva byla odměněna účastenskými listy, památníkem Sokola Přerov a každý závodník i pohlednicí sokolovny.
I. i II. část obrázků jsou již zveřejněny ve fotogalerii

Jarní motiv z Kokor

22. dubna 2011 v 15:10 | Alois Košťálek |  Historie

jako přání pěkných Velikonoc

Krásné rozkvetlé jaro a veselé Velikonoce k tomu srdečně přejí Košťálkovi z Kokor. Třešeň jsme zasadili s manželkou před padesáti lety, už je trochu poničená, ale pořád krásná, jako jaro.


Přehlídka se vydařila

19. dubna 2011 v 16:43 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Z oslav 140 let Sokola Přerov
V sobotu 16. dubna 2011 uspořádali přerovští sokoli společně se Sokolskou župou Středomoravskou - Kratochvilovou svou největší akci k připomenutí 140. výročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Šlo o přehlídku sokolských tanečních souborů a pódiových skladeb. Pozvání na přehlídku z vedení města přijal člen Rady města Přerova Tomáš Dostal, který svou návštěvu využil též k prohlídce interiéru přerovské sokolovny. Významné výročí připomenul při hromadném nástupu vystupujících starosta Sokola Přerov Vladimír Tabery ml.

Přehlídka ukázala úroveň v některých oblastech sokolské činnosti. Tance ve stylu country předvedly soubory ze Sokola Majetín, Paršovice a Valašského Meziříčí. Stepování předvedly ve svých tanečních číslech žákyně ze Sokola Valašské Meziříčí a soubor Cats ze Sokola Velká. Nejpočetněji zastoupenou jednotou byl Sokol Frenštát pod Radhoštěm, který vyslal vedle dorostenek i dvě skupiny dívčích mažoretek Lékorky a Lékořice. Mažoretkový sport si našel cestu i do mateřských škol, což dokázalo vystoupení předškolních dětí z mateřské školy Píšťalka. Na přehlídce vystoupily ještě děti z dalších dvou přerovských mateřských škol a to U Tenisu a Dvořákova. Hravou skladbu pro žactvo ukázala koedukovaná skupina ze Sokola Velká.
Programové zaměření pobavit na plesech zcela naplnily ženy ze Sokola Sušice, Beňov a Vlkoš. Beňovské ženy to dokonce dokázaly ve dvou skladbách, z nichž jedna byla orientována vysloveně na kankán. Na kankánu bylo založeno i vystoupení vlkošských žen. Diváci se mohli přesvědčit, že kankán je náročný jak na dobrou fyzickou kondici, tak i na finančně nákladný taneční úbor. Jak vypadá společenský tanec v tom nejnáročnějším pojetí, to předvedl Jakub Navařík se svou partnerkou, kteří vystoupili pod hlavičkou Tanečního sdružení Přerov.
Úspěšně dopadlo i vystoupení sokolských loutkářů z domácí jednoty pod názvem Jazzová kapela. I v ní vedl jednu loutku Jakub Navařík a vedoucí loutkářského odboru Marie Veřmiřovská jako prolog řídila na svižnou hudbu pohyby loutky černošského saxofonisty. Za zcela ojedinělé lze považovat "taneční" vystoupení čtyř vozíčkářů a jejich asistentek ze sdružení Jsme tady, které mělo demonstrovat formy práce s hendikepovanými občany.
Klasickému pojetí pódiových skladeb se nejvíce blížily ukázky ze dvou koedukovaných skladeb určených pro hromadná vystoupení a to seniorů ze Sokola Hranice a Sokola Veselí nad Moravou. Zcela na závěr si ponechávám hodnocení vystoupení našich zahraničních hostů z Jednoty Trenčín Sokola na Slovensku. Jak uvedla starostka trenčínské sokolské jednoty Ľubica Držková, naše pozvání na přehlídku je vyprovokovalo k úsilí připravit si pro Přerov něco zcela nového, takže Olga Jelínková přišla se skladbou Cvičení s kruhy pro šestnáct žen, pro kterou též pečlivě vybíraly střihovou hudbu. Nácvik vedla náčelnice jednoty Miroslava Rybáriková. Skladba byla pečlivě nacvičena a i předvedena a já osobně jsem jim v této oblasti považoval za nejlepší.
Při závěrečném krátkém posezení jsme společně s župní starostkou Povážské sokolské župy Olgou Samákovou hodnotili podmínky sokolské práce u nás a na Slovensku za současných podmínek. Starostka Samáková se cítila v přerovské sokolovně velmi dobře. Sama, i jako stavařka, hodnotila interiér sokolovny, byť vyžadující opravy, jako autentický a dnes historicky cenný, který vypovídá o architektuře třicátých let minulého století. Kupodivu její výroky se dost shodovali i s přerovskými památkáři, kteří si někdy před rokem sokolovnu rovněž prohlíželi.
Sokolkám z Trenčína je třeba poděkovat nejen za to, že přivezli do Přerova pěknou skladbu, která by se dala úspěšně předvádět i na velké ploše s větším počtem celků, ale i za tu kopu dobré nálady, kterou do Přerova přivezly. To se poznalo zejména v tom závěrečném a již neoficiálním čase před jejich odjezdem domů. Štáb naší župy a jednoty, který připravoval celou akci, z toho měl jistě radost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za odvedenou práci alespoň sestrám Ireně Darmové, Miladě Havlíčkové, Heleně Sedláčkové, Marcele Haraštové a bratrům Zbyňkovi Haraštovi, Davidu Zbořilovi, Rostislavu Michalíkovi, Bohumilu Domanskému a starostovi jednoty Vladimíru Taberymu ml.
Poznámka: Fotografie Vojtěcha Podušela z vlastní přehlídky jsou již zveřejněny ve fotogaleri tohoto blogu

Turnaj ve stolním tenise

14. dubna 2011 v 10:23 | František Kubík |  Organizační

pořádá Sokol Beňov 16. dubna 2011

T.J. Sokol Beňov pořádá Turnaj
ve stolním tenise
Kde: Sokolovna T.J. Sokol Beňov
Kdy: 16.4.2011 od 9:00 hod
Kategorie: Určeno po neregistrované hráče
Podle struktury a počtu přihlášek další rozdělení na kategorie (mládež, muži, ženy).
V případě nízkého počtu neregistrovaných hráčů bude počet účastníků doplněn o hráče do úrovně okresního přeboru (v samostatné kategorii)
Startovné: 50Kč
Hrací systém: Podle počtu účastníků bude upřesněn na místě
Ceny: Pro 3 nejlepší v každé kategorii věcné ceny
Občerstvení: Bohaté občerstvení zajištěno v místě
Přihlášky: přijímá do 15.4.2011 František Kubík, tel.777327221, E-mail: františek.kubik@seznam.cz
Sportovní úbor,přezůvky,pálku a dobrou náladu s sebou!!
Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé!!


Aktuální upřesnění: Pokud máte ve své jednotě příznivce tohoto sportu, kteří by si chtěli v sobotu trošku "zapinkat", tak mi dejte vědět buď na uvedenou E-mailovou adresu nebo na mobil 777327221. Uzávěrka přihlášek v pátek 15.4.2011 do 18 hodin.


Díky za spolupráci. FK

Za historií Sokola do Kokor

6. dubna 2011 v 22:42 | Alois Košťálek |  Historie

Z historie Sokola a župy

V rámci besedy sokolského klubu seniorů T. J. Sokol Kokory 20. března 2011 se podařilo získat některé cenné historické fotografie, zejména pak od rodiny někdejšího vzdělavatele, rádce ženského odboru a posléze starosty kokorského Sokola bratra Františka Hučína, Kokory 81.Na jedné z nich vidíme husté sokolské šiky pochodující po historickém Tyršově mostě přes Bečvu, jehož obnova či novostavba je dnes středem pozornosti občanů. Všimněme si nejen historické městské zástavby asi z roku 1913. František Hučín je uprostřed těsně před praporem na konci skupiny pravděpodobně vedení župy Středomoravské, jejíž transparent je nesen v čele průvodu. Ve viditelné části průvodu, sahající možná až na náměstí, vidíme jen muže, krojované Sokoly a zaznamenáváme značný zájem, jak se tehdy říkalo "obecenstva".


V této době však už sílí tzv. ženské odbory (v Kokorách od roku 1912), jejichž činnost bratr Hučín výrazně po celá léta podporoval. Na dalším snímku vidíme první vedení ženského odboru Sokola Kokory sestry Pavlíkovou a Přecechtělovou s rádcem ženského odboru Františkem Hučínem, který se pak po válce, v nově vzniklé Československé republice, stal starostou Sokola Kokory.

Fotografie poskytl Jan Hučín z rodinného archivu

Historie 140 let Sokola Přerov ve zkratce

6. dubna 2011 v 22:22 | Bohumil Domanský, Jaroslav Skopal |  Historie

1871 - 2011, vybráno z nového Památníku jednoty

4. května 1871 se konala ustavující valná hromada za účasti třiceti členů. Starostou byl zvolen přerovský vlastenec br. František Štěpka, pozdější starosta Přerova a zemský poslanec. První cvičení probíhala v tělocvičně ve Školní ulici (Bratrská), později v hostinci na Pančavě (Za Mlýnem). Koncem roku stoupl počet členů na 88. V roce 1894 začalo cvičit i žactvo a dorost. Jednota měla 174 příslušníků, z toho 46 z řad mládeže. 19. března 1896 byla zahájena stavba první sokolovny Na Marku, k jejímuž slavnostnímu otevření došlo 8. srpna 1897. V roce 1900 byl založen veslařský odbor Sokola. V roce 1901 měla jednota 248 příslušníků, z toho 88 mládeže. 17. ledna 1907 se konala ustavující valná hromada ženského odboru Sokola v Přerově. První předsedkyní byla zvolena ses. Žofie Kryšková, první náčelnicí ses. Žofie Polamová. Odbor ihned zahájil tělocvičnou a vzdělávací činnost. V prvním roce měl 78 členek.
V letech 1914 - 1918 během první světové války byla činnost Sokola ochromena. Většina bratří byla povolána do zbraně. V roce 1914 to bylo 66 sokolů. V legiích později působilo třicet bratří. 18. listopadu 1914 byli v Přerově zatčeni bratři Slavomír Kratochvil, Vojtěch Fárek, Vladimír Stejskal, a později také br. František Radoušek. Byli obviněni z šíření protistátních a protiválečných letáků. U Slavomíra Kratochvila byly letáky nalezeny a tak byl v Ostravě odsouzen k smrti a tentýž den 23. listopadu 1914 zastřelen. Tuto oběť vzpomínal i pozdější první prezident Československé republiky T. G . Masaryk. 29. října 1918 vyhlásil jednatel Sokola br. Ladislav Elmer v Přerově republiku Československou a byl pověřen správou přerovského hejtmanství. Bratr Štěpán Klein byl jmenován vojenským velitelem a začal tvořit základy vojenského tělesa v Přerově. Nejslavnějším přerovským legionářem sokolem se stal por. Jan Gayer, který v červnu 1918 zemřel v Rusku na následky svého předchozího zranění v bitvě u Lipjagu.
V roce 1921 sokoli vybudovali sokolský stadion na Brabansku. 13. září 1936 byla slavnostně otevřena za účasti Sokolstva téměř z celé republiky nová sokolovna na Brabansku, která dodnes složí svému účelu. Stará sokolovna byla přestavěna na sokolské kino ALFA. 13. dubna 1941 byla zastavena činnost Sokola. Hned po vzniku Protektorátu 15. března 1939 byla činnost Sokola sledována Gestapem, protože sokolští činovníci se stali významnými účastníky odboje proti nacistické okupaci. Během 2. světové války bylo popraveno, umučeno v koncentračních táborech a padlo v květnovém povstání v našem městě 38 členů Sokola Přerov. Všem bylo v roce 1945 uděleno čestné členství jednoty "in memoriam" a jejich jména jsou uvedena na pamětní desce, umístěné na přerovské sokolovně. Vězněno bylo 80 příslušníků přerovské jednoty.
V letech 1946 - 1948 se přerovští sokolové snažili přivést svoji činnost na předválečnou úroveň a ještě ji rozšířit. Sokolstvo stálo před XI. všesokolským sletem plánovaným na léto 1948 a chtělo jím před světem prokázat svou úspěšnou obnovu. Koncem roku 1947 dosáhla přerovská jednota nejvyšší členské základny ve své historii - 2234 dospělých, 1000 žactva a dorostu, celkem 3234 příslušníků. Po XI. všesokolském sletu v roce 1948 nezávislá činnost Sokola skončila a v roce 1952 byla zastavena úplně. Doplatila na to vyloučením a vězněním celá řada členů. K obnově činnosti přerovského Sokola došlo 7. března 1990. Starostou byl zvolen br. Zdeněk Tichý a místostarostou ses. Ludmila Chytilová. K navrácení a předání podstatné části majetku Sokolu Přerov došlo ze strany Spartaku Přerov 31. srpna 1993.