Ze slavnostní valné hromady 25.2.2011 v Trenčíně

28. března 2011 v 16:23 | Ľubica Držková, starostka jednoty |  Historie

Sokol v Trenčíne s 20 ročnou obnovenou činnosťou.

Motto : "Rob, v čo veríš, a ver v to, čo robíš! Všetko ostatné je plytvanie energiou
a časom! "


Srdečne Vás všetkých pozdravujem so sokolským pozdravom NAZDAR!
Som veľmi potešená, že sme sa tu na sokolskej pôde mohli stretnúť Sokolky, Sokoli, priatelia a sympatizanti Sokola v Trenčíne. Dovoľte mi, aby som Vám v mojom príhovore pripomenula 20 ročné obdobie obnovenej činnosti Sokola v Trenčíne.
Pred 20 rokmi, 1. februára 1991 prebrala znovu zaregistrovaná Telocvičná jednota Sokol budovu Sokolovne od TTS Trenčín. Zo spomienok už nežijúcich členov a zachytenej histórie br. Vladimíra Chovana je známe, že budova Sokolovne bola v čase navrátenia v katastrofálnom stave. Z vnútorného zariadenia a športového vybavenia zostali len žalostne rozbité zvyšky. TTS investoval len do futbalu, Sokolské ihriská zlikvidovali, na ich mieste postavili futbalový štadión. Začínalo sa na troskách, bez finančných prostriedkov. Pri začiatkoch stálo pár nadšencov. Na prvej členskej schôdzi konanej dňa 21.2.1991 bol zvolený výbor TJ v zložení :
Starosta - br. Rudolf Zaťovič
Správca budovy - br. Štefan Brtiš
Náčelník pre mužov - Juraj Hrdlička
Náčelníčka pre ženy - Milica Svatíková
Členovia výboru - Vincent Chvalný, Jaromír Šinka, Monika Zdvíhalová, Peter Václav, Boris Smetana, hospodárska pracovníčka- Božena Jánošíková
Pozn. Väčšina z nich už však nie je medzi nami.
Po viac ako 40 ročnej odmlke, v nových podmienkach, si Sokol začal hľadať miesto v spoločnosti. Či sa mu to podarilo, nechám na osobné zhodnotenie každého z Vás.
Získať kvalitných cvičiteľov a dostatočné finančné prostriedky, sú dve základné úlohy, od ktorých sa odvíja úspech činnosti. Aj keď nie vždy sa nám darilo napĺňať tieto úlohy, som presvedčená, že Sokol si našiel svoje miesto v občianskej spoločnosti mesta Trenčín
Aby som sa ešte vrátila na začiatok, takže hneď od začiatku sa začalo aj s činnosťou zameranou na sokolskú všestrannosť. Prvými cvičiteľmi boli Milica Svatíková, Soňa Pekařová, Ľubica Naďovičová, Jela Sovová, Miroslava Rybáriková, Juraj Hrdlička, činnosť prebiehala v oddieloch staršie ženy, mladšie ženy a dorastenky, deti, rodičia a deti, muži, stolný tenis. V priebehu rokov sa postupne oddiely formovali, zanikali a vznikali nové. V súčasnosti evidujeme 340 členov neaktívnych a aktívnych, ktorí cvičia v oddieloch - Gymnastika detí, Ženy- Aerobik, Ženy- zdravotné cvičenie, Volejbal muži, Kalanetika, Joga, Karate, Muži- všestrannosť.
Práca v oddieloch je organizovaná rôzne. Sú oddiely, ktoré vykonávajú pravidelné cvičenie pre vlastný úžitok a potešenie, ako napr. ženy - zdravotné cvičenie, muži -všestrannosť, kalanetika, joga. Gymnastika detí z dôvodu širokého vekového rozpätia sa začala deliť na dve skupinky, tým mladším sa venuje cvičiteľka Sovová a Vitálošová, väčšie deti trénuje Evka Hanuliaková, ktorá sa zameriava na atletiku. V posledných rokoch sa s nimi zúčastňuje atletických pretekov organizovaných pre žiakov základných škôl. Volejbalisti sa nielen zúčastňujú na rôznych turnajoch a súťažiach neregistrovaných, ale sami turnaje aj organizujú ako napr. 24-hodinový volejbalový maratón, vianočný turnaj. V minulosti pracoval aj oddiel volejbal -dorky pod vedením br. Alfonza Kuzmu, avšak z dôvodu malého záujmu oddiel nakoniec zanikol. Na krátku dobu 2 rokov 2008 - 2009 bola činnosť obnovená pod vedením br. Juraja Kállaya a br. Miroslava Janta, ale po odchode dievčat na vysoké školy, nezískal ďalšie členky a oddiel sa taktiež rozpadol. Teraz by sme aj medzi seba privítali ženy-volejbalistky, nakoľko turnaje sú väčšinou organizované pre mix a vtedy si musíme hráčky "požičať". Najmladším oddielom je oddiel Karate. Na tréningoch sa stretávajú starší, skúsenejší karatisti, ktorí cvičia pre udržanie kondície a zdokonaľovanie. Prichádzajú však aj deti, ktoré majú záujem o tento druh športu a pod vedením kvalifikovaných trénerov karate sa môžu učiť tomuto športu. Členovia oddielu sa zúčastňujú zahraničných sústredení a skúšok na získanie vyššej kvalifikácie. V Sokole bol rok dozadu činný aj oddiel šermu - bojové umenie, ktorý aj napriek tomu, že mal najmenej členov, jeho členovia boli aktívni pri iných činnostiach v prospech Sokola. Verím, že pozastavenú činnosť v krátkej dobe obnovia. Nakoniec som si nechala oddiel ženy- aerobik, ktorý pod vedením našej náčelníčky, cvičiteľky Mirky Rybárikovej najviac zviditeľňuje Sokol nie len v Trenčíne, na Slovensku, ale predovšetkým za hranicami našej vlasti. S nacvičenými hromadnými skladbami postupne vystúpili na XII.Všesok.zlet Praha 1994 "Lopta v sieťke" , Sokolský zlet USA Chicago 1997, I.STS Košice 1998 "Lopta v sieťke", XIII.Všes.zlet Praha 2000 "To sme my", Gymnaestráda Praha 2001 "To sme my", II.STS Skalica 2004 " To sme zase my" , XIV.Všes.zlet Praha 2006 "Slovensko do toho" , Sokolský zlet pod Ještedem - Liberec 2008 "Slovensko do toho" , III.STS Trenčín 2010 " Slovensko". Sokol si aj po toľkých rokoch zachoval svoju jedinečnosť v organizovaní a nacvičovaní hromadných vystúpení na veľkých plochách za účasti cvičencov všetkých vekových skupín. Atmosféra zletov býva nezabudnuteľná, vystúpenia sú plné emócií, nadšenia, vzniká nová spolupráca, priateľstvá. V mysliach natrvalo zostávajú milé spomienky. Myslím si, že po organizovaní minuloročných III. STS to môžeme všetci len potvrdiť.
Okrem aktivít jednotlivých oddielov sa naša TJ zúčastňuje na podujatiach organizovaných Sokolom na Slovensku - Letných sokolských hrách, spoluorganizuje s Považskou sokolskou župou festival pódiových skladieb, ktorého už 4.ročník sa konal v novembri 2010. Pre deti z materských škôl sme zorganizovali dva ročníky podujatia s názvom "Sokolský vietor do materských škôl" s účasťou cca 150 detí. Ak nám to finančné možnosti dovolia, v máji by sme chceli zorganizovať ďalší ročník. Medzi členskou základňou si našiel svoje miesto obľúbený seminár s cvičením - Deň zdravia a pohybu s lektorkou, rehabilitačnou sestrou Milicou Ondrisovou. Seminár býva 2x do roka. Členovia si taktiež organizovali medzi sebou stolnotenisové turnaje.
Naši členovia nežijú len cvičením, ale aj spoločenským životom. Obľúbené sú turisticko - poznávacie zájazdy ( r.2000 Radhošť, r.2002 Dolný Kubín, Oravský podzámok, Vlkolínec, r.2003 Čachtický hrad). Od roku 2007 sa pravidelne každý rok organizujú priateľské stretnutia so susednými - moravským TJ ako je TJ Uherský Brod a TJ Vlašské Medziříčí na Veľkej Javorine, Bradle a Košariskách, rodisku M.R.Štefánika. Naši členovia sa stretávajú na spoločenských posadeniach a brigádach na úprave sokolovne i jej okolia.
Nedá mi, aby som sa v krátkosti nedotkla otázke financovania športu. Sokol je občianskym združením, ktoré sa hlási k "Športu pre všetkých". Sokol umožňuje pravidelnú telesnú aktivitu všetkým vekovým kategóriám, všetkým vrstvám obyvateľov mesta, čím prispieva k zdravému životnému štýlu populácie. Je viac ako zarážajúce, že schválenou novelizáciou zákona o organizácii a podpore športu, platného od januára 2011, štát prestal finančne podporovať "Šport pre všetkých" . Táto úloha zostala na bremene miest, obcí a VÚC, ktoré vidíme aj na našom prípade mesta Trenčín, nie sú na to pripravené. Takže nám neostáva nič iné, len sa skladať a úsporne hospodáriť, aby sokolovňa bola ja naďalej otvorená pre športové aktivity.
Počas 20-tich rokov prešla zmenou aj budova Sokolovne. Na začiatku, počas "starostovania" br. Zaťoviča, vykonali členovia nespočetné množstvo brigádnických hodín na drobnú údržbu vnútorných priestorov a okolia. Postupom času si budova pýtala viac, sprevádzkovala sa gymnastická miestnosť (zrkadlá, podlaha, elektroinštalácia, ribstoly), prestaval sa priestor po bývalej kotolni na kancelársky priestor (teraz sídlo firmy s oknami), postupne sa vybudovala nová plynová kotolňa s prípojkou, vymenili sa rozvody kúrenia v celej budove, kompletná výmena elektrického vedenia s novými bleskozvodmi, výmena podláh na chodbách a v šatniach, rekonštruované bolo tzv.javisko, vykonali sa maliarske a natieračké práce stien, okien, dverí, nová kanalizácia, WC, sprchy a nakoniec výmena 6 zostáv okien v telocvični. Aj napriek všetkým týmto prácam si priestory pýtajú ďalšie investície, napr. výmena podlahy v telocvični a pod.
Celkom na záver chcem poďakovať za spoluprácu Považskej sokolskej župe, predtým pod vedením starostky ses.Minárikovej a teraz pod vedením starostky ses. Samákovej, s ktorou sme spoločne organizovali väčšinu menovaných podujatí. Ďalej chcem poďakovať všetkým funkcionárom - členom predsedníctva, tajomníčkam, upratovačkám, vrátnikom, ktorí za moje obdobie pôsobili na týchto postoch, vedúcim oddielov, trénerom, cvičiteľom a všetkým Vám , Sokolkám a Sokolom, ktorí tvoríte túto veľkú rodinu športovcov.
Článek je převzat z webu Jednoty Sokol Trenčín
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama