Březen 2011

Župní náčelník informoval Kabelovou televizi

29. března 2011 v 12:15 | Zbyněk Harašta, Jaroslav Skopal

o sokolských soutěžích

Na gymnastickou část v sobotu v přerovské sokolovně přišel i kameraman přerovské kabelovky a natočil několik záběrů. Snad je uvidíme ve středečním pořadu KT Přerov. To byl asi i důvod, proč paní Svatava Měrková požádala bratra Zbyňka Haraštu o několik informací. Ten jí sdělil:
"V sobotu proběhla župní soutěž sokolské všestrannosti nebo chcete-li sportu pro všechny.
Soutěž se skládá ze čtyř disciplín : gymnastika, šplh, plavání, atletika. Každá je obodovaná a po ukončení všeho se vyhlašují celkoví vtězové.
První tři proběhly v sobotu. Atletika proběhne 14. 5.
V příloze posílám přesné rozpisy v jednotlivých disciplínách a výsledky, pokud by vás něco z toho zajímalo.
Župa kopíruje hranice okresu. A postupuje se z ní do celostátního kola, postupují dva z každé věkové kategorie, kteří se zúčastní všech disciplín.
Dohromady se zúčastnilo 75 závodníků. Ne každý dělal vše. Nutno dodat, že o gymnastiku je menší zájem, na atletice bývá cca 140 závodníků a má po všech stránkách i vyšší úroveň. Tímto vás tam zvu :-)
Něco obecného o sportu pro všechny:
http://www.sokol.eu/COS/sokol.nsf/pages/sport-pro-vsechny-8EEC
http://www.sokol-cos.cz/COS/sokol.nsf/pages/odbor-vsestrannosti-EDCC
Pokud budete ještě něco chtít vědět, klidně napište nebo zavolejte."

Sokol Přerov 1871 - 2011

28. března 2011 v 17:40 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Přehled uskutečněných a plánovaných akcí ke 140. výročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Přerov (1871 - 2011)Příprava a vytištění Památníku Tělocvičné jednoty Sokol Přerov ke 140. výročí vzniku (1871 - 2011) Září 2010 až únor 2011

Slavnostní valná hromada T. J. Sokol Přerov se složením sokolského slibu a s připevněním pamětní stuhy Předsednictva ČOS na jeden z historických praporů 24. února 2011.
Ustavující valná hromada Sokola Přerov se konala 4. května 1871.
Sokolský ples jednoty pro členstvo a přátele 25. února 2011 v přerovské sokolovně
Dětské sokolské šibřinky pro děti, nejmladší žactvo a jejich rodiče s ukázkami činností dětí tohoto věku. Šibřinky plnily mj. i náborové poslání vzhledem k přítomnosti nečlenů Sokola.
Sokolovna 26. února 2011 odpol.

Přehlídka sokolských tanečních souborů a pódiových skladeb za účasti dvaceti skupin ze Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, okolních žup a z Jednoty Trenčín Sokola na Slovensku
Sokolovna v Přerově dne 16. dubna 2011 ve 14,00 hSetkání družstev sokolských seniorů, spojené s dovednostní soutěží. Pozvána jsou koedukovaná družstva i z okolních žup.
Sokolovna 30. dubna 2011 v 10,00 h

Veřejná cvičební hodina, na které oddíly sokolské všestrannosti Tělocvičné jednoty Sokol Přerov předvedou ukázky ze svých cvičebních jednotek. Sokolovna 5. května 2011 v 17,00 h
5. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v loutkovém divadle Sokola Přerov a v předsálí tělocvičny od 13. do 15. května 2011


Výstava dokumentů z historie Sokola Přerov vztahující se k vlastní činnosti (1871 - 2011) i k činnosti Sokola od jeho založení v Praze (1862 - 2011) pod ústředním heslem 150 let v pohybu.
Informační středisko města Přerova, Kratochvilova ulice.
Zahájení je plánováno na 24. října 2011 v 15,00 h


Použité fotografie: Vojtěch Podušel, Jaroslav Skopal, archiv Sokola Přerov, archiv Loutkového divadla Sokola Přerov

Ze slavnostní valné hromady 25.2.2011 v Trenčíně

28. března 2011 v 16:23 | Ľubica Držková, starostka jednoty |  Historie

Sokol v Trenčíne s 20 ročnou obnovenou činnosťou.

Motto : "Rob, v čo veríš, a ver v to, čo robíš! Všetko ostatné je plytvanie energiou
a časom! "


Srdečne Vás všetkých pozdravujem so sokolským pozdravom NAZDAR!
Som veľmi potešená, že sme sa tu na sokolskej pôde mohli stretnúť Sokolky, Sokoli, priatelia a sympatizanti Sokola v Trenčíne. Dovoľte mi, aby som Vám v mojom príhovore pripomenula 20 ročné obdobie obnovenej činnosti Sokola v Trenčíne.
Pred 20 rokmi, 1. februára 1991 prebrala znovu zaregistrovaná Telocvičná jednota Sokol budovu Sokolovne od TTS Trenčín. Zo spomienok už nežijúcich členov a zachytenej histórie br. Vladimíra Chovana je známe, že budova Sokolovne bola v čase navrátenia v katastrofálnom stave. Z vnútorného zariadenia a športového vybavenia zostali len žalostne rozbité zvyšky. TTS investoval len do futbalu, Sokolské ihriská zlikvidovali, na ich mieste postavili futbalový štadión. Začínalo sa na troskách, bez finančných prostriedkov. Pri začiatkoch stálo pár nadšencov. Na prvej členskej schôdzi konanej dňa 21.2.1991 bol zvolený výbor TJ v zložení :
Starosta - br. Rudolf Zaťovič
Správca budovy - br. Štefan Brtiš
Náčelník pre mužov - Juraj Hrdlička
Náčelníčka pre ženy - Milica Svatíková
Členovia výboru - Vincent Chvalný, Jaromír Šinka, Monika Zdvíhalová, Peter Václav, Boris Smetana, hospodárska pracovníčka- Božena Jánošíková
Pozn. Väčšina z nich už však nie je medzi nami.
Po viac ako 40 ročnej odmlke, v nových podmienkach, si Sokol začal hľadať miesto v spoločnosti. Či sa mu to podarilo, nechám na osobné zhodnotenie každého z Vás.
Získať kvalitných cvičiteľov a dostatočné finančné prostriedky, sú dve základné úlohy, od ktorých sa odvíja úspech činnosti. Aj keď nie vždy sa nám darilo napĺňať tieto úlohy, som presvedčená, že Sokol si našiel svoje miesto v občianskej spoločnosti mesta Trenčín
Aby som sa ešte vrátila na začiatok, takže hneď od začiatku sa začalo aj s činnosťou zameranou na sokolskú všestrannosť. Prvými cvičiteľmi boli Milica Svatíková, Soňa Pekařová, Ľubica Naďovičová, Jela Sovová, Miroslava Rybáriková, Juraj Hrdlička, činnosť prebiehala v oddieloch staršie ženy, mladšie ženy a dorastenky, deti, rodičia a deti, muži, stolný tenis. V priebehu rokov sa postupne oddiely formovali, zanikali a vznikali nové. V súčasnosti evidujeme 340 členov neaktívnych a aktívnych, ktorí cvičia v oddieloch - Gymnastika detí, Ženy- Aerobik, Ženy- zdravotné cvičenie, Volejbal muži, Kalanetika, Joga, Karate, Muži- všestrannosť.
Práca v oddieloch je organizovaná rôzne. Sú oddiely, ktoré vykonávajú pravidelné cvičenie pre vlastný úžitok a potešenie, ako napr. ženy - zdravotné cvičenie, muži -všestrannosť, kalanetika, joga. Gymnastika detí z dôvodu širokého vekového rozpätia sa začala deliť na dve skupinky, tým mladším sa venuje cvičiteľka Sovová a Vitálošová, väčšie deti trénuje Evka Hanuliaková, ktorá sa zameriava na atletiku. V posledných rokoch sa s nimi zúčastňuje atletických pretekov organizovaných pre žiakov základných škôl. Volejbalisti sa nielen zúčastňujú na rôznych turnajoch a súťažiach neregistrovaných, ale sami turnaje aj organizujú ako napr. 24-hodinový volejbalový maratón, vianočný turnaj. V minulosti pracoval aj oddiel volejbal -dorky pod vedením br. Alfonza Kuzmu, avšak z dôvodu malého záujmu oddiel nakoniec zanikol. Na krátku dobu 2 rokov 2008 - 2009 bola činnosť obnovená pod vedením br. Juraja Kállaya a br. Miroslava Janta, ale po odchode dievčat na vysoké školy, nezískal ďalšie členky a oddiel sa taktiež rozpadol. Teraz by sme aj medzi seba privítali ženy-volejbalistky, nakoľko turnaje sú väčšinou organizované pre mix a vtedy si musíme hráčky "požičať". Najmladším oddielom je oddiel Karate. Na tréningoch sa stretávajú starší, skúsenejší karatisti, ktorí cvičia pre udržanie kondície a zdokonaľovanie. Prichádzajú však aj deti, ktoré majú záujem o tento druh športu a pod vedením kvalifikovaných trénerov karate sa môžu učiť tomuto športu. Členovia oddielu sa zúčastňujú zahraničných sústredení a skúšok na získanie vyššej kvalifikácie. V Sokole bol rok dozadu činný aj oddiel šermu - bojové umenie, ktorý aj napriek tomu, že mal najmenej členov, jeho členovia boli aktívni pri iných činnostiach v prospech Sokola. Verím, že pozastavenú činnosť v krátkej dobe obnovia. Nakoniec som si nechala oddiel ženy- aerobik, ktorý pod vedením našej náčelníčky, cvičiteľky Mirky Rybárikovej najviac zviditeľňuje Sokol nie len v Trenčíne, na Slovensku, ale predovšetkým za hranicami našej vlasti. S nacvičenými hromadnými skladbami postupne vystúpili na XII.Všesok.zlet Praha 1994 "Lopta v sieťke" , Sokolský zlet USA Chicago 1997, I.STS Košice 1998 "Lopta v sieťke", XIII.Všes.zlet Praha 2000 "To sme my", Gymnaestráda Praha 2001 "To sme my", II.STS Skalica 2004 " To sme zase my" , XIV.Všes.zlet Praha 2006 "Slovensko do toho" , Sokolský zlet pod Ještedem - Liberec 2008 "Slovensko do toho" , III.STS Trenčín 2010 " Slovensko". Sokol si aj po toľkých rokoch zachoval svoju jedinečnosť v organizovaní a nacvičovaní hromadných vystúpení na veľkých plochách za účasti cvičencov všetkých vekových skupín. Atmosféra zletov býva nezabudnuteľná, vystúpenia sú plné emócií, nadšenia, vzniká nová spolupráca, priateľstvá. V mysliach natrvalo zostávajú milé spomienky. Myslím si, že po organizovaní minuloročných III. STS to môžeme všetci len potvrdiť.
Okrem aktivít jednotlivých oddielov sa naša TJ zúčastňuje na podujatiach organizovaných Sokolom na Slovensku - Letných sokolských hrách, spoluorganizuje s Považskou sokolskou župou festival pódiových skladieb, ktorého už 4.ročník sa konal v novembri 2010. Pre deti z materských škôl sme zorganizovali dva ročníky podujatia s názvom "Sokolský vietor do materských škôl" s účasťou cca 150 detí. Ak nám to finančné možnosti dovolia, v máji by sme chceli zorganizovať ďalší ročník. Medzi členskou základňou si našiel svoje miesto obľúbený seminár s cvičením - Deň zdravia a pohybu s lektorkou, rehabilitačnou sestrou Milicou Ondrisovou. Seminár býva 2x do roka. Členovia si taktiež organizovali medzi sebou stolnotenisové turnaje.
Naši členovia nežijú len cvičením, ale aj spoločenským životom. Obľúbené sú turisticko - poznávacie zájazdy ( r.2000 Radhošť, r.2002 Dolný Kubín, Oravský podzámok, Vlkolínec, r.2003 Čachtický hrad). Od roku 2007 sa pravidelne každý rok organizujú priateľské stretnutia so susednými - moravským TJ ako je TJ Uherský Brod a TJ Vlašské Medziříčí na Veľkej Javorine, Bradle a Košariskách, rodisku M.R.Štefánika. Naši členovia sa stretávajú na spoločenských posadeniach a brigádach na úprave sokolovne i jej okolia.
Nedá mi, aby som sa v krátkosti nedotkla otázke financovania športu. Sokol je občianskym združením, ktoré sa hlási k "Športu pre všetkých". Sokol umožňuje pravidelnú telesnú aktivitu všetkým vekovým kategóriám, všetkým vrstvám obyvateľov mesta, čím prispieva k zdravému životnému štýlu populácie. Je viac ako zarážajúce, že schválenou novelizáciou zákona o organizácii a podpore športu, platného od januára 2011, štát prestal finančne podporovať "Šport pre všetkých" . Táto úloha zostala na bremene miest, obcí a VÚC, ktoré vidíme aj na našom prípade mesta Trenčín, nie sú na to pripravené. Takže nám neostáva nič iné, len sa skladať a úsporne hospodáriť, aby sokolovňa bola ja naďalej otvorená pre športové aktivity.
Počas 20-tich rokov prešla zmenou aj budova Sokolovne. Na začiatku, počas "starostovania" br. Zaťoviča, vykonali členovia nespočetné množstvo brigádnických hodín na drobnú údržbu vnútorných priestorov a okolia. Postupom času si budova pýtala viac, sprevádzkovala sa gymnastická miestnosť (zrkadlá, podlaha, elektroinštalácia, ribstoly), prestaval sa priestor po bývalej kotolni na kancelársky priestor (teraz sídlo firmy s oknami), postupne sa vybudovala nová plynová kotolňa s prípojkou, vymenili sa rozvody kúrenia v celej budove, kompletná výmena elektrického vedenia s novými bleskozvodmi, výmena podláh na chodbách a v šatniach, rekonštruované bolo tzv.javisko, vykonali sa maliarske a natieračké práce stien, okien, dverí, nová kanalizácia, WC, sprchy a nakoniec výmena 6 zostáv okien v telocvični. Aj napriek všetkým týmto prácam si priestory pýtajú ďalšie investície, napr. výmena podlahy v telocvični a pod.
Celkom na záver chcem poďakovať za spoluprácu Považskej sokolskej župe, predtým pod vedením starostky ses.Minárikovej a teraz pod vedením starostky ses. Samákovej, s ktorou sme spoločne organizovali väčšinu menovaných podujatí. Ďalej chcem poďakovať všetkým funkcionárom - členom predsedníctva, tajomníčkam, upratovačkám, vrátnikom, ktorí za moje obdobie pôsobili na týchto postoch, vedúcim oddielov, trénerom, cvičiteľom a všetkým Vám , Sokolkám a Sokolom, ktorí tvoríte túto veľkú rodinu športovcov.
Článek je převzat z webu Jednoty Sokol Trenčín

Soutěž všestrannosti, část I

28. března 2011 v 11:36 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Gymnastika, šplh, plavání 26. března 2011

Další fotografie z gymnastiky a šplhu najdete ve fotogalerii
Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova uspořádala 26. března 2011 v přerovské sokolovně a v přerovském krytém bazénu první část své tradiční soutěže všestrannosti věnované základní gymnastice, šplhu a plavání. Pozitivní je, že pozvání na gymnastickou část přijaly i přerovské mateřské školy U Tenisu a Dvořákova a také Středisko volného času Atlas. Jejich družstva rozšířila konkurenci zejména u předškoláků, protože jinak by soutěžila mezi sebou jen družstva Sokola Přerov a Lipník. Tak mezi sebou soutěžilo o medaile a diplomy dvacet pět dětí. Nejlepšího výsledku dosáhla Kateřina Klimešová z MŠ Dvořákova.
V žákovských kategoriích již počet soutěžících značně poklesl. V nejmladší kategorii žákyň (ročník narození 2002 - 2004) dosáhla mezi osmi účastnicemi nejlepšího výsledku Martina Dočkalíková z Atlasu. V dříve početně obsazované stejné kategorii mladších žáků se v soutěži ukázala jen trojice chlapců Sokola Přerov, z níž nejvíce bodů získal Darian Poljak. Svědčí to o tom, že z venkovských tělocvičen mizí hrazdy, bradla a kruhy, a pokud přece jen někde zůstaly, pak chybí pro gymnastiku nadšený a kvalifikovaný cvičitel. Mnohde se kluci na venkově věnují jen florbalu, fotbálku nebo jiné míčové hře, ale to je příliš jednostranné zaměření.
Relativně slušný počet soutěžících, osm, měla kategorie žákyň III (ročníky 1998 - 1999). V ní se utkala děvčata ze Sokola Přerov, Hranice a Lipník. Zvítězila Tereza Krejčířová. V souvislosti s náplní jejich soutěže jsem slyšel postesk, že někde v sokolovnách zmizela z vybavení kladina a také lano či tyč pro šplh. V žákovských kategoriích zaslouží uznání cvičitelka Martina Šromotová ze Sokola Lipník, která vždy k soutěžím připravuje své družstvo žákyň různých věkových kategorií. V něm dominují její čtyři dcery, z nichž Johana a Kamila vyhrály své kategorie, bohužel však jen v malé konkurenci. Viktorii odsunula na druhé místo již zmíněná Tereza Krejčířová z Přerova.
V dorostu a ženách se gymnastice stále věnují v Sokole Přerov, kde si Tereza Pitrová a Naděžda Peňáková zaslouží uznání i za předvedené výkony. Obě patří k odchovankyním cvičitelky Anny Bouchalové. Soutěže schopní muži Sokola Přerov se vyčerpali v rozhodování a při technickém zabezpečení soutěže, takže již do závodu sami nenaskočili. Někteří si to vynahradili alespoň ve šplhu a plavání. Šplh celkově absolvovalo 34 závodníků a mezi nimi i několik sokolů z Beňova. Z nich čtrnáctiletý Jan Žalmánek dokonce zvítězil ve své kategorii časem 4,7 s. Nejlepšího času ve šplhu 4,5 s dosáhla žena Vlasta Krejčířová ze Sokola Přerov.
Plavecká soutěž navazovala na gymnastickou část za slušné účasti 52 závodníků. Soutěžící z Přerova, Hranic a Lipníka doplnilo několik jednotlivců ze Sokola Vlkoš a Beňov. Pěknými výkony ve svých kategoriích zaujali přerovští Jana Trefilíková a Artur Tisovský na 25m, lipeňačka Zuzana Gladišová a beňovský Matěj Mudra na stejné trati. Kateřina a Kamila Šromotovy zvítězily na 50m ve svých žákovských kategoriích. V kategoriích starších žáků se na 50 m nejlépe vedlo Michalu Žákovskému z Vlkoše a Jiřímu Kálalovi z Hranic. Na vzdálenosti 100 m vynikl pěkným časem 1:36,5 dorostenec Adam Vašica ze Sokola Vlkoš.
Své připomínky nebo doplňky k článku napište do rubriky komentáře. Tuto formu vstupu zatím téměř nikdo nevyužívá.

Březnová beseda na balkoně

25. března 2011 v 20:02 | Alois Košťálek |  Z činnosti

Ze Sokola Kokory

Už po šesté pozval otevřený sokolský klub seniorů Sokola Kokory své věrné příznivce i nové zájemce do pohodového a domácího prostředí balkonu sokolovny. Tentokrát mělo nedělní odpoledne 20. března 2011 nejen přivítat jaro, ale také připomenout školní léta, učitele a spolužáky z kokorské školy, zejména z let už minulých. Fotografie školních či spíše třídních kolektivů a pedagogických sborů připomenuly přítomným mladá léta. Některé základní rodové rysy zůstaly majitelům četných fotografií od školních let až do současnosti.
Zajímavou kapitolou byla připomínka působení učitelů v T. J. Sokol, což bylo v minulosti zcela běžné a dokonce pět pedagogů působilo během historie jednoty ve funkci starosty či předsedy Sokola Kokory, další pak ve funkci náčelníka, vzdělavatele či kronikáře a výtvarníka.
K dispozici byly četné obrazové a knižní materiály, např. zajímavý titulní list stanov Sokola Kokory z doby přesně před sto lety, kdy sokol rozšiřoval svou činnost o tzv. "ženský odbor". To si vyžádalo, mimo jiné právě v roce 1911 vypracování nových stanov a speciálního povolení a výnosu výnosu c. a k. místodržitelství.
Dalším zájmovým okruhem volné besedy bylo divadlo s četnými fotografiemi her dávaných sokolskými ochotníky nebo i tehdejší základní školou. Hostem klubu byla v tomto případě i někdejší princezna Dišperanda z "Hrátek s čertem" (dnes MUDr. Boženka Zemanová Weiglová ze sokolské učitelské rodiny), která vyměnila prkna provizorního jeviště v Kokorách za téměř profesionální scénu přerovského Dostavníku, kde výrazně působí dodnes. Na jedné z velmi známých fotografií zmiňované Drdovy pohádky nalezneme v divadelním ochotnickém souboru šest starostů či předsedů Sokola Kokory.
Pohodové nedělní odpoledne plynulo ve spolupráci s klubem ŽENŠEN (ženy a šenioři) a jeho obětavými děvčaty podle zavedeného scénáře ve velmi přátelském duchu s nezbytným povídáním a písničkami, ke kterým inspirovaly přítomné opět housle oblíbeného primáše (cimbálovky Lučina a Zemané) Františka Zemana.
Pozvání pořadatelů přijala i ředitelka školy Mgr. Marie Kondlerová a potvrdila tak velmi dobrou spolupráci mezi základní školou a kokorským Sokolem.
Výrazně se do pořadu zapsaly i pozvané učitelské rodiny Josefa Neužila a Jana Štěpána (malíře poválečné sokolské kroniky). Jejich rodinné učitelské anabáze podrobněji přinesou dubnové Kokorské noviny.
Výborná nálada a pospolitost, doma upečené a přinesené dobroty, sluncem zalitý balkon sokolovny, povídání, hudba a společný zpěv, vzpomínání na spolužáky, učitele a mládí, zajímaví hosté a příjemná a obětavá obsluha z vlastních řad, to vše přilákalo na šesté pohodové odpoledne na 40 spokojených účastníků.
Někteří z nich se už chystali na další neděli na podobnou akci obecního úřadu, jiní už plánují podzimní besedu, která bude pravděpodobně věnována muzikantům.
Besedu už tradičně připravil a vedl vzdělavatel Sokola Kokory a kronikář obce Ing. Alois Košťálek.
Obrazové i dokumentární materiály z besedy byly použity i na malé výstavce, která oživila také pro další zájemce Valnou hromadu T. J. Sokol Kokory ve čtvrtek 24. 3. 2011. Ta byla navíc už doplněna o čerstvé fotografie z nedělní besedy.

K Přehlídce sokolských souborů

23. března 2011 v 20:32 | Jaroslav Skopal |  Organizační

16. 4. 2011 v přerovské sokolovně

Organizátoři Přehlídky sokolských tanečních souborů a pódiových skladeb konané 16. dubna 2011 v přerovské sokolovně od 14,00 hodin připravují program ze všech došlých přihlášek a technické zabezpečení celé akce.
Koho uvidíme: Soubor Grácie ze Sokola Vlkoš, oddíl capoeiry z Přerova, ženy s cvičením s kruhy z Jednoty Trenčín Sokola na Slovensku, mládež a Stepující matky ze Sokola Velká, oddíl aerobiku z Beňova, koedukované vystoupení sokolů z Veselí nad Moravou, žákyně, dospělé i country skupinu ze Sokola Valašské Meziříčí, seniory z Hranic, taneční pár z Tanečního sdružení Přerov, pódiovou skladbu dorostenek a dvě skupiny mažoretek ze Sokola pod Radhoštěm, jazzovou loutkovou kapelu ze sokolského loutkového divadla Přerovský kašpárek, Sušické pirátky, Báječný ženský ze Sokola Majetín a dvě skupiny vyslané Sokolem Paršovice.
O svých schopnostech věnovat se pohybu na hudbu nás přesvědčí vozíčkáři se svými asistenty z přerovského občanského sdružení Jsme tady.
K milým hostům budou patřit tři skupiny dětí z přerovských mateřských škol a to z Dvořákovy, Píšťalky a u Tenisu.
Jednotliví účastníci obdrží občerstvení, mládež a dospělí pohlednici přerovské sokolovny, každý soubor Památník Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 1871 - 2011, účastnický list a možná jako suvenýr zbudou i nějaké plakáty k akci.
Co očekáváme od účastníků: Uvítali bychom zaslání hudby předem, předejdeme tak možnému problému, kdy by naše aparatura nepřehrála vámi dovezené CD, což už se bohužel stalo. Hudbu je možné poslat na CD nebo elektronicky přes některou z internetových služeb (např. www.uschovna.cz) V případě, že máte hudbu v mp3, případně jiném komprimovaném formátu, je možné jej poslat běžnou elektronickou poštou. Jsme si vědomi možné větší, či menší ztráty kvality při použití komprese.
Chcete-li si vyzkoušet na místě alespoň nástup na svou skladbu, dostavte se nejméně hodinu před zahájením. Chcete-li si skladbu i zkusit, objevte se už před polednem.
Příchod hlaste organizátorům u bočního vchodu do sokolovny (od Bečvy), kde budete nasměrováni do přidělené šatny. Současně se dozvíte další aktuální informace.
Zahájeno bude hromadným nástupem, při němž k vám krátce promluví starosta jubilující jednoty Vladimír Tabery ml.
Návštěvníci
akce - diváci mají vstup po širokém schodišti do předsálí. Vstupné je dobrovolné, občerstvení v sokolském bufetu.
Dospělé aktivní účastníky i návštěvníky, kteří nespěchají po skončení přehlídky domů, zveme do 30 minut po závěru na malý improvizovaný seminář v předsálí, zahrnující hodnocení akce a vzájemnou informaci o sokolském hnutí u nás a na Slovensku. Po něm malé posezení.
Přehlídka patří ke stěžejním akcím oslav 140. výročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, jehož přesné datum je 4. květen 1871.
Horní fotografii dodala Helena Sedláčková, zbylé dvě autor článku

Z Henčlova

20. března 2011 v 22:33 | Miroslav Rozkošný |  Historie

Sokolská kronika na výstavě v HenčlověVýstavu kronik a dalších dokumentů uspořádal l8. a l9. března Klub seniorů v Henčlově. Prohlédnout si ji přišel každý čtvrtý obyvatel vesnice, což je stopadesát návštěvníků. Mezi vystavenými kronikami a také dalšími dokumenty byla také kronika místní T. J. Sokol a tři jednatelské knihy této tělocvičné jednoty.


Ze zápisů v nich na současné čtenáře dýchnou staré časy, kdy Sokol měl v téměř každé, i té nejmenší vesnici, divadelní soubor, který lákal diváky na představení již jen tituly svých her například Románek z lesa a dalšími poetickými názvy a henčlovská jednota měla ve dvacátých létech minulého století také svojí kapelu. Vedení sokolských jednot žilo také svými problémy pro nás současné členy Sokola naprosto neaktuální. Svědčí o tom například zápis v jednatelské knize z roku l933 : "Dále bratr starosta pověřuje bratra vzdělavatele tím, aby ohlásil žákům Sokola, aby při hraní naší hymny nezdělávali čepici, jak se to stalo v Žeravicích, nýbrž aby stáli jen v pozoru."
Pro současníky neznalé příčiny uvádím, že i tehdejší žáci měli sokolské kroje nebo-li uniformy včetně sokolské čapky.
V archivu naší T.J. Sokol máme dva sokolské mužské historické kroje, které jsou svojí velikostí vhodné pro staršího žáka nebo drobnějšího dorostence, ale i s těmi máme problémy. Stále hledáme někoho z nadšenců, kteří by chtěli omladit skupinu členů naší jednoty, která se v sokolských krojích zúčatňuje oslav významných výročí.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel Sokola Přerov
Spodní ilustrační obrázek je ze sokolské akce v Lověšicích v roce 1936
Vložil J.S.

Akce pro kokorské seniory

16. března 2011 v 20:27 | Alois Košťálek |  Organizační

Sokolští senioři v Kokorách

Otevřený sokolský klub seniorů ve spolupráci s klubem ŽEN ŠEN zve občany na již tradiční a to šesté pohodové odpoledne na balkoně sokolovny. Po úspěšných minulých tématech se tentokrát sejdeme pod heslem:
PŘINESTE SPOLUŽÁKY, UČITELE A KAMARÁDY zejména na fotografiích.
Čekáme i hosty z učitelských rodin, Sokoly pamětníky a možná přijde i primáš. Připomeneme si také historický a současný podíl učitelů na práci Sokola Kokory.
Přijďte si popovídat, pobesedovat a zazpívat podle známých pravidel a to nejen školní písně v neděli 20. března odpoledne ve 14 hodin na balkon sokolovny. Mimo jiné volná prohlídka zajímavých materiálů a dokumentů.
Těšíme se. Ing. Alois Košťálek, vzdělavatel Sokola Kokory

Výbor ČOS stanovil postup vůči SAZCE

5. března 2011 v 21:52 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Chce si zachovat akcionářský podíl, byť bude i menšíHlavním bodem mimořádného zasedání výboru ČOS 5. března 2011 byla situace v Sazce a.s. Jednání se nezúčastnil bratr Jaroslav Bernard, který nedávno rezignoval na funkci starosty ČOS. Proto ho dle platných stanov v plné míře zastupoval bratr Oldřich Lomecký, který, jak se ukázalo, je o problematice Sazky též nejlépe informován. Účastníci jednání dostali do rukou tři dopisy externích subjektů, které by se rády podílely na řešení situace v Sazce. Po delší rozpravě převážil názor, aby si ČOS zanechala i nadále akcionářský podíl, byť může po navýšení základního kapitálu externím subjektem dojit ke snížení podílu dosavadních akcionářů, kteří nový kapitál sami neobohatí. S tím souvisí i druhý související závěr, že ČOS by neměla přijímat žádné finanční závazky ve vztahu k Sazce. Úvěry se snadno přijímají, avšak hůře splácejí a ČOS nehodlá zastavovat svůj majetek.


Byla odsouhlasena tříčlenná komise, která bude dále posuzovat nabídky a vyjednávat. Současnému předsednictvu slouží ke cti, že se v poslední chvíli rozhýbalo a začalo názorově působit na další malé akcionáře, aby postupovali jednotně. Výbor ČOS potvrdil odvolání Jaroslava Bernarda z představenstva a Jana Ulrycha z dozorčí rady Sazky. Zatím však v těchto funkcích zůstávají do doby, než tyto návrhy projdou i valnou hromadou Sazky. Nové jmenovité návrhy připraví předsednicvo a předloží výboru ČOS, který se k řádnému jarnímu zasedání sejde pravděpodobně 21. května.
Závěr jednání již proběhl bez Oldřicha Lomeckého, který po třinácté hodině odejel v historickém úboru zahájit Malostranské masopustní veselí, k čemuž ho opravňuje jeho fukce starosty Prahy 1.


Výbor ve schváleném rozpočtu odsouhlasil i částku k obnově vydávání časopisu Sokol v roce 2011. Počítá se s deseti elektronickými čísly a dvěma tištěnými. Další podrobnosti zatím uvedeny nebyly.
K připomínce jedné sestry, že zápisy z jednání předsednictva chodí pozdě, zaujal jednatel bratr Jan Mandát omluvné stanovisko, že teď je v situaci generála bez vojska, a slíbil nápravu.

Z valné hromady Sokola Přerov

2. března 2011 v 17:06 | Jaroslav Skopal, fota Vojtěch Podušel |  Organizační

24. února 2011

Slavnostní valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se konala v předsálí přerovské sokolovny a zúčastnilo se jí kolem sta delegátů ze všech odborů jednoty. Valnou hromadu řídil starosta jednoty brtatr Vladmír Tabery ml.
"4. května 1871 se konala ustavující valná hromada za účasti třiceti členů. Starostou byl zvolen přerovský vlastenec a pozdější starosta města Přerova, bratr František Štěpka. První cvičení probíhala v tělocvičně obecné školy v nynější Bratrské ulici. Koncem roku stoupl počet členů na 88. V roce 1873 pomohla obecní rada s pronájmem tělocvičny v tehdejším gymnáziu na Horním náměstí. Počet členů byl 116." Tak zahájil svou dvanáctiminutovou vzpomínku nazvanou Průřez dějinami uplynulých 140 let Bohumil Domanský v slavnostní části jinak běžné výroční valné hromady Sokola Přerov konané 24. února 2011.


Předsednictvo České obce sokolské (ČOS) udělilo tělocvičné jednotě k jejímu kulatému výročí pamětní stuhu, která byla při této příležitosti slavnostně uvázána na jeden z historických praporů Sokola Přerov. Do slavnostního rámce zapadlo i udělení bronzových medailí ČOS cvičitelkám, které dlouhodobě vedli a dosud vedou bezplatně cvičení dětí, žactva i dospělých, a to Boženě Šoupalové, Olze Fárkové, Anně Bouchalové, Miladě Havlíčkové a Evě Tšponové.
Také sokolský slib, který písemně potvrdila asi polovina z přítomné stovky delegátů valné hromady, zapadl do slavnostního rámce valné hromady. Slib vyjadřuje věrnost sokolským zásadám, které jsou zakotveny ve Stanovách současného Sokola, a také jejich uplatňování ve prospěch České republiky. Novodobě si lze pod tímto aktem představovat i vyjádření loajality členů jednoty se svou organizací v jejich dobrých i zlých časech. Dnes hrozbu představuje ubývání finančních prostředků pro udržování vyhovujícího technického stavu sokolovny a pokrývání stále rostoucích nákladů na provoz, zejména na tzv. velkou údržbu a nákladů na energie.
Asi polovina účastníků si též převzala čerstvě vytištěný Památník ke 140. výročí Tělocvičné jednoty a dodatečně podpořila jeho vydání osobním malým finančním příspěvkem. Památník netradičně obsahuje i soubor fotografií, většinou barevných, které zachycují téměř všechny formy činnosti, jimiž se přerovský Sokol zabývá. Jsou zde i záběry z utkání nebo tréninků sokolských sportovců v házené, košíkové, karate, boxu, capoeiře a sportovní gymnastice. Nechybí několik záběrů na činnost odboru loutkového divadla. Nejvíce se prezentuje odbor všestrannosti a Věrná garda, takže i počet obrázků z župního sletu v roce 2006, ze slavnostní akademie v roce 2008 a dalších tělovýchovných a vzdělávacích akcí tomu odpovídá. Památník lze i nadále získat u tajemnice v kanceláři jednoty.
Starosta Tělocvičné jednoty Vladimír Tabery ml. vyzval ve své zprávě členstvo k hospodárnosti a k hledání sponzorů. Vysvětlil též nezbytnost zvýšení povinných oddílových příspěvků, které bohužel bude pokračovat i v dalších letech. Valnou hromadu pak zakončil hromadným pozdravem "Nazdar!"
Fotografie Vojtěcha Podušela najdete ve fotogalerii