Únor 2011

Dětské šibřinky Sokola Přerov

26. února 2011 v 20:56 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

26. února 2011

I letos se dětské šibřinky v přerovské sokolovně těšily velkému zájmu nejen dětí a rodičů navštěvujících pravidelná cvičení Sokola, ale i řadě příchozích. V tomto ohledu bylo sobotní odpoledne pozvánkou ke vstupu do Sokola právě pro ty nečleny.


Tradičním zahájením byl nástup masek pod vedením zkušených cvičitelek Marie Perutkové a Boženky Šoupalové. Potom si děti zatančily na známé melodie. Vše s přehledem řídila vedoucí nejmladšího žactva Sokola Přerov Milada Havlíčková.


Zpestřením bylo vystoupení dětí z Mateřské školy Dvořákova v malé taneční skladbě a z MŠ Píšťalka, odkud se přišly pochlubit svým uměním mladičké mažoretky.


Následovala pestrá cvičení na stanovištích, která byla malou ukázkou toho, jak děti cviči v Sokole. Sobotní odpoledne se skutečně vydařilo. Poděkovat se sluší za technickou pomoc i náčelníkovi přerovského Sokola Davidu Zbořilovi a náčelnici Heleně Sedláčkové a řadě dalších za poskytovaný servis v šatně a v bufetu.

Hodnocení župního srazu cvičitelů dne 19.2.2011

22. února 2011 v 16:02 | Milada Havlíčková |  Z činnosti

očima župní náčelnice

                                                                        
Program:
1. Zahájení                                             
2. Cvičení s netradičními pomůckami                                  
3. Názvosloví                                                                    
4. Prezentace skladeb pro XV. VS - nahrávka z pracovního předvedení v Praze   
5. Informace z náčelnictva župy                                                                
6. Rozprava a výměna poznatků a zkušeností z cvičitelské práce                    
7. Závěr                                                                                                                            

1/ Župní cvičitelský sraz zahájila ses. Havlíčková, která seznámila přítomné s programem.
V úvodní části se cvičitelé pod jejím vedením zahřáli při honičkách a country tanci.            
2/ Netradiční cvičební pomůcky a jejich zařazení ve cvičebních jednotkách si pro cvičitele připravily ses. E. Hanečková a B. Zelingerová.
V první části pod vedením ses. Hanečkové bylo cvičení s PET lahvemi a ve druhé části bylo zařazeno cvičení se židlemi, které vedla ses. B. Zelingerová.              
3/ Názvosloví, které je důležité při cvičitelské práci i při nácviku skladeb pro slet, si cvičitelé ověřili formou testu.Jak cvičitelé uspěli se svými znalostmi poznali v druhé části hodiny pod vedením br. J. Skopala.            
4/ Cvičitelům byla promítnuto DVD - Pracovní předvedení skladeb pro XV. VS, které se uskutečnilo 12. prosince 2010 v Praze v T. J. Sokol Královské Vinohrady. Tato prezentace sloužila k tomu, aby cvičitelé měli možnost rozhodnout se, kterou skladbu mohou se svými cvičenci nacvičit.                                   
5/ Informace a připomínky z náčelnictva župy:                                   
Soutěž všestrannosti( gymnastika, šplh, plavání) - 26. 3. 201O Přerov.                    
První nácvičné sletových skladeb
- březen 2011 Praha - skladby: Návštěvníci, Jonatán, Muzikantská písnička a Člověče, nezlob se.
Přehlídka kulturních souborů a pódiových skladeb - 16. 4. 2011
v Přerově .       
Veselé soutěžení seniorů 30. 4. 2011 v Přerově            
Soutěž všestrannosti ( atletika) - 14. 5. 2011 Přerov            
Župní turistický výlet- Javorníky - 4. 6. 2011 - podrobnější informace budou zaslány do T. J. v měsíci březnu a podle počtu přihlášených účastníků budou objednány autobusy.       
6/ V rozpravě si cvičitelé vyměnili své zkušenosti a poznatky ze své cvičitelské práce a upřesnili svou účast na nácvičných srazech. Zájem o nacvičování projevily cvičitelky z T. J. Paršovice, Hranice, Lipník a Velká. Zatím podle předběžného zájmu lze konstatovat, že se naše župa zapojí do nácviku v 11 skladbách.     
7/ Sokolským pozdravem "NAZDAR" byl ukončen župní sraz cvičitelů.

Starosta České obce sokolské rezignoval

20. února 2011 v 21:47 | Helena Rezková |  Organizační

Tisková zpráva z Předsednictva ČOS 19. února 2011

Starosta České obce sokolské (ČOS) Jaroslav Bernard dnes na zasedání předsednictva České obce sokolské rezignoval na svůj post ve vedení Sokola. "Rozhodl jsem se tak po zralé úvaze," řekl Jaroslav Bernard a svůj krok zdůvodnil zhoršujícím se zdravotním stavem.
Do zvolení nového starosty Sokol povede první místostarosta Oldřich Lomecký. "Předsednictvo po rezignaci Jaroslava Bernarda navrhlo při svém dalším jednání odvolání zástupců ČOS v orgánech Sazka a. s.," uvedl místostarosta Lomecký. V představenstvu Sazky zastupuje Českou obec sokolskou bývalý starosta Jaroslav Bernard a v dozorčí radě zasedá člen předsednictva ČOS Jan Ulrych.
Další kroky, které povedou ke zvolení nového starosty ČOS, podniknou sokolové na mimořádném zasedání výboru ČOS 5. března. "Výbor zvolí kandidátní komisi, která připraví volbu nového starosty České obce sokolské," dodal Oldřich Lomecký.
Předsednictvo ČOS se také jednomyslně připojilo k žádosti minoritních akcionářů ze 4. února letošního roku o svolání mimořádné valné hromady společnosti Sazka a. s.
Česká obec sokolská je nejstarší tělocvičnou organizací v České republice a v roce 2012 oslaví již 150. výročí svého založení. Ve stejném roce se uskuteční i XV. všesokolský slet.


Za ČOS

Oldřich Lomecký, první místostarosta ČOS

vlevo foto Oldřicha Lomeckého (zdroj idnes),
nahoře vpravo Jaroslav Bernard na III. Slovenských tělovýchovných slavnostech v Trenčíně koncem června 2010, foto Jaroslav Skopal

Sraz cvičitelů 19. února 2011

19. února 2011 v 22:32 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

byl věnován cvičení i sledování sletových skladeb

Do XV. Všesokolského sletu zbývá ještě patnáct měsíců, ale již dnes se sokolští cvičitelé rozhodují, co budou ve svých tělocvičných jednotách nacvičovat. Tomuto rozhodování posloužil i seminář cvičitelů 19. února v přerovské sokolovně, na který se sešlo téměř čtyřicet cvičitelek a cvičitelů.
Přijeli zástupci sokolských jednot Přerov, Hranice, Velká, Vlkoš, Lipník, Majetín, Veselíčko, Paršovice a Sušice.
V úvodu měli možnost si protáhnout své tělo pod vedením cvičitelek Milady Havlíčkové, Evy Hanečkové a Blanky Zelingerové.

Teprve potom se věnovali sledování nahrávek sletových skladeb z jejich úvodního předvádění v prosinci 2010 v Praze. Skladby jsou věnovány jednotlivým věkovým kategoriím od rodičů a dětí až po seniory.
V závěru si župní náčelník Zbyněk Harašta a náčelnice Milada Havlíčková mohli zaznamenat zájem cvičitelů o jednotlivé skladby i ochotu zúčastňovat se ústředních nácvičných, které začínají již v březnu tr. Nácvik v jednotách se rozběhne až po letních prázdninách.

Sokolský ples v přerovské sokolovně

17. února 2011 v 12:03 | Jana Tovaryšová |  Organizační

a také dětské šibřinky


Sokolský ples v Kokorách

17. února 2011 v 11:11 | Alois Košťálek |  Organizační

a den poté dětský karneval

Cvičitelé si mohou v sobotu dopoledne zajít do přerovské sokolovny na cvičitelský sraz od 8,00, kde kromě ukázek náplně cvičebních jednotek se seznámí i s vieonahrávkou nových sletových skladeb.  JS

Sokolský bál v Brodku u Přerova

15. února 2011 v 12:16 | Viktor Kocian |  Organizační

v naší sokolovně

Na obrázku Jaroslava Skopala je zachycena brodecká solovna koncem listopadu 2010

Šibřinky a valné hromady

14. února 2011 v 19:12 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Ze Sokola Týn nad Bečvou a Přerov

Valná hromada bude trvat déle než obvykle s ohledem na zařazení programových bodů ke 140. výročí. Nový Památník ke 140. výročí jednoty má barevnou fotografickou přílohu a bude k dispozici na valné hromadě.

Co nového v sokolském boxu

13. února 2011 v 23:51 | Petr Maršálek |  Z činnosti
Ohlas na článek z 10. ledna 2011 na tomto blogu

Dobrý den,
děkujeme za představení našeho oddílu BOX Club TJ Sokol Vítkovice na stránkách přerovského Sokola. Text, který jste o nás zveřejnili, jsme nedávno opravili, proto Vás chci poprosit o opravu i ve Vašem komentáři. Nový text zní:
Oddíl BOX CLUB TJ Sokol Vítkovice byl založen v únoru 2010 v Českém domě trenéry Ladislavem Martinčíkem, Petrem Maršálkem a Stanislavem Časkou v součinnosti s TJ Sokol Vítkovice zastoupeným starostou Ing. Miroslavem Buroňem.
Naším cílem je dostat mládež z ulice do tělocvičny. Zaměřujeme se především na sportovce od 12 let a výše. Chceme zlepšit jejich fyzickou kondici, pohybovou koordinaci a naučit pravidelné návyky cvičení, čimž získají sebekontrolu a sebevědomí pro zvládnutí různých stresových situací.
Učíme chytrý box, který je založen na dobré technice a taktice. Chceme takto vychovávat sportovce z Ostravy, kteří nás budou reprezentovat na vrcholových akcích, jako jsou např. různé mezinárodní turnaje, Mistrovství Evropy, Mistrovství Světa a Olympijské hry.
Také provozujeme kondiční box pro dospělé (muži i ženy) a pro některé zájemce Thaibox.
Děkuji
S pozdravem
Petr Maršálek
Připojené foto je z alba Jiřího Svačiny (na obr. vpravo),
 který se v současnosti věnuje posílení činnosti oddílu boxu Sokola Přerov (vložil Jaroslav Skopal)

Z příprav přehlídky tanečních souborů a pódiových skladeb

2. února 2011 v 20:59 | Jaroslav Skopal |  Organizační

ke 140. výročí Sokola Přerov

Jak již bylo uvedeno dříve na tomto blogu, naše župa ve spolupráci se Sokolem Přerov připravují na 16. dubna 2011 již podruhé nesoutěžní přehlídku tanečních skupin a pódiových skladeb.
Současný stav přihláených souborů nasvědčuje tomu, že v Sokole má navrch taneční projev. Jak ukazuje následující přehled dosud přihlášených, budeme mít opět hosty i zpza hranic naší župy a dokonce i z blízkého Slovenska. Zatím nám chybí přihlášky některých loňských účastníků, např. ze Sokola Dřevohostice či z Paršovic.
Ještě by se nám hodily další přihlášky. Takže, kde je chuť ozvěte se naší župní kanceláři nebo i mně.
Stav přihlášených ke 2.2.2011
Poř. Čís.
T.J., organizace, soubor, kontakt)
Skladba
Délka min.
Kategorie a počet
Poznámka
1
Sokol Vlkoš, soubor Grácie, Alena Gálíčková
Kankán
4
Ženy 7

2
Sokol Přerov,
capoeira, Tomáš Šenovský
Stylizovaná ukázka
6
Muži ?
Zatím jen ústně
3
Sokol Trenčín, Olga Jelínková, Mir.Rybáriková
Cvičenie s kruhmi
5
Ženy 16

4
Sokol Velká, mládež, Veronika a Šárka Hlavinkovy
Trpaslíci
5
Žactvo (8-15 let) 12

5
Sokol Velká, soubor Stepping Mothers, Šárka Hlavinková
Cats
5
Ženy

6
Sokol Beňov, oddíl aerobiku, Lenka Pavlíková
Pomáda po beňovsku
5
Ženy 6

7
Sokol Beňov, oddíl aerobiku, Lenka Pavlíková
Kankán
4
Ženy 6

8
Soubor společenských tanců, Košice, Alžbeta Ďurišinová
Polka
4
Ženy 13-14
Záleží na podmínkách
9
Soubor společenských tanců, Košice, Alžbeta Ďurišinová
Charleston
4
Ženy 13
Záleží na podmínkách
10
Sokol Valašské Meziříčí, Jana Vlčková
Mexické tance La Negra

Dospělí
upřesní
11
Sokol Valašské Meziříčí, Jana Vlčková
Clogging(?) step

Žákyně
upřesní
12
Sokol Valašské Meziříčí, Jana Vlčková
Country tance

?
upřesní
13
Sokol Hranice, senioři, Pavel Vývoda
Zacvičme si spolu


v jednání
14
Jakub Navařík, soutěžní párové tancev jednání
15
Sokol Majetín
Country


v jednání
   16       Sokol Sušice,                       Sušické pirátky    5            Ženy 6
              Marcela Dlouhá
                   
Obrázky v tomto článku jsou z loňské přehlídky 16. ledna 2010