Pozvánka na soutěž všestrannosti 26. března

17. ledna 2011 v 19:50 | Zbyněk Harašta, Milada Havlíčková, Jar.Skopal |  Organizační

Část I - gymnastika, šplh a plavání

P R O P O Z I C E

Župní soutěže sokolské všestrannosti pro rok 2011
gymnastika, šplh, plavání


Datum konání:        sobota 26. března 2011 od 8:00 do 13:30 hod
Místo konání:          sokolovna v Přerově, krytý bazén v Přerově
Hlavní činovníci:        ředitelka závodu                                      Milada Havlíčková
                                   hlavní rozhodčí SG muži a sledů              Vladimír Tabery st.
                                   hlavní rozhodčí SG ženy                          Hana Kratochvílová
                                   hlavní rozhodčí šplh                                 Martin Krejčíř
                                   hlavní rozhodčí plavání                             Blanka Zelingerová
                                   zdravotní zabezpečení                              Libuše Kohoutová
                                   jednatel                                                   Irena Darmová
                                   prezence, zpracování výsledků                 Zbyněk Harašta
Rozhodčí:                A. Bouchalová, O. Fárková, J. Hendrychová, Z. Koluchová,
                                V. Krestýnová, S. Barták, B. Domanský, J. Fait, R. Machalík,
  J. Pospíšil, J. Skopal, P.Vývoda, D. Zbořil
Časový rozpis:      
prezence:                                                  08:00 - 08:45 hod
porada rozhodčích:                                    08:45 - 09:00 hod
soutěž v gymnastice a šplhu:                      09:00 - 12:00 hod
přesun na krytý bazén:                               12:00 - 12:30 hod
soutěž v plavání:                                        12:30 - 13:30 hod
V případě rychlejšího průběhu soutěže v gymnastice budou závody v plavání zahájeny dříve.
Jízdné:                   hradí vysílající jednota
Přihlášky:              zašle každá jednota na adresu: Sokolská župa Středomoravská-Kratochvílova, Brabansko 2, 750 00 Přerov nebo elektronicky na harasta@oltis.cz. Přihlášky zasílejte ve tvaru uvedeném v příloze těchto propozic nebo použijte přímo tuto přílohu, vždy musí být uvedeno: kategorie, příjmení a jméno, rok narození. Křížkem označte disciplínu, které se závodník zúčastní.
Uzávěrka písemných přihlášek je 23. března 2011, elektronických 25. března 2011 ve 12:00 hod. Včasné zaslání a správné vyplnění přihlášek usnadní a především urychlí počítačové zpracování výsledků!

Odměny:                  závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili
Kategorie:                předškolní děti                   rok narození          2005 a mladší
                                 mladší žáci a žákyně I.       rok narození             2002 - 2004
                                 mladší žáci a žákyně II.      rok narození             2000 - 2001
                                 starší žáci a žákyně III.       rok narození             1998 - 1999
                                 starší žáci a žákyně IV.        rok narození            1996 - 1997
                                 dorostenci a dorostenky      rok narození            1993 - 1995
                                 muži a ženy                       rok narození          1992 a starší
Pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné kategorie rozhoduje rok narození. Cvičenec (cvičenka) může závodit za starší věkovou kategorii. V tomto případě musí cvičenec (cvičenka) absolvovat všechna kola ve všech odvětvích v jedné věkové kategorii.V žádném případě nesmí starší cvičenec závodit v nižší věkové kategorii.

Rozsah soutěže:
Kategorie
SG
šplh
plavání
Předškolní děti
přeskok
lavička
akrobacie


Mladší žákyně I
přeskok
hrazda
lavička
akrobacie
tyč 3 m
s přírazem
25 m
Mladší žáci I
přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
tyč 3 m
s přírazem
25 m
Mladší žákyně II
Přeskok
hrazda
kladina nízká
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
25 m
Mladší žáci II
Přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
25 m
starší žákyně III a IV
Přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
kruhy
tyč 4,5 m
s přírazem
50 m
starší žáci III a IV
Přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
s přírazem
50 m
Dorostenky
Přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
100 m
Dorostenci
Přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
start ze sedu
bez přírazu
100 m
Ženy
Přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
100 m
Muži
Přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
start ze sedu
bez přírazu
100 m

Předpis:
S P O R T O V N Í     G Y M N A S T I K A
Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9.2002. Pro cvičební rok 2010/2011 se na župní úrovni závodí v sestavách A a dle dodatku - viz příloha těchto propozic.
Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9. 2002 a dle dodatku - viz příloha těchto propozic.

Š P L H
Žáci a žákyně startují na startovní značce držením lana (tyče) jednoruč v maximální výšce 150 cm od podlahy. Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na značku nebo nad značku ve výšce stanovené pro danou kategorii. Závodník, který nedošplhá nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.

P L A V Á N Í
Start skokem ze startovního bloku. Z vody odrazem od startovní stěny bazénu. Plave se libovolným plaveckým způsobem. To znamená, že závodník si může zvolit plavecký způsob (prsa, kraul, znak, motýlek) dle vlastního uvážení, ten však v průběhu závodní trati nesmí měnit. Obrátka se provádí dle platných pravidel plavání. Závodník, který nedoplave nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.
Výjimka: v kategorii mladšího žactva I. lze měnit plavecký způsob

Milada Havlíčková v.r., župní náčelnice; Zbyněk Harašta v.r., župní náčelník
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama