Květen 2010

Turnaj smíšených družstev ve volejbale

31. května 2010 v 16:52 | Miloš Krajíček |  Z činnosti

v areálu Sokola Velká 29. května 2010

Volejbalový turnaj ve Velké ovládly Dřevohostice

V sobotu 29.5.2010 se na kurtech Sokola Velká konal VII. ročník župního volejbalového turnaje smíšených družstev za nečekaně příznivého počasí. Účastnilo se jej 12 týmů z blízkého okolí, které byly rozděleny do dvou skupin po šesti družstvech. Druzí ve skupině skončili Nevada a Veteráni, kteří využili svých dlouholetých volejbalových zkušeností, Nevadu porazili a obsadili tak 3. místo. Finále patřilo Dřevohosticím a domácím Sokolům z Velké, kteří i přes značnou podporu ze strany publika boj o první místo nezvládli a prohráli 2:0. Dřevohostice si tedy vybojovaly putovní pohár a postup do dalšího kola župního volejbalového turnaje, které se bude konat také ve Velké a to v sobotu 26.6.2010. Více informací naleznete na webových stránkách Sokola Velká www.tjsokolvelka.cz .
Miloš Krajíček
starosta T. J. Sokol Velká

Další snímky jsou z nástupu a z utkání

Župní soutěž všestrannosti

31. května 2010 v 16:16 | Martin Krejčíř, Helena Sedláčková, Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Část atletická Přerov 15. května 2010

Soutěž začala hromadným nástupem všech soutěžících (foto vedle)

Sobota  15. května se, pokud jde o počasí, vydařila a byla ze všech okolních dnů tím nejvhodněším pro župní atletické závody. Na start závodů v atletickém čtyřboji se postavilo 128 soutěžících od nejmladšího žactva až po dospělé. Nejsilněji obsazenou kategorií bylo právě nejmladší žactvo v počtu 35. To bylo podpořeno i dětmi z Mateřské školy U tenisu.
Do Přerova na atletický stadion Spartaku Přerov přijely sokolské výpravy z tělocvičných jednot Sokola Přerov, Beňov, Majetín, Lipník, Vlkoš, Kokory, Brodek a Hranice, celkem z osmi.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Pokud jde o výsledky, odkazujeme na výsledkovou listinu, kterou obdržely všechny zúčastněné jednoty. Ty obsahují i celkový výsledek v soutěži všestrannosti u těch, kteří absolvovali všechny soutěže, tj. sportovní gymnastiku, šplh, plavání a atletický čtyřboj.

Na sousedním obrázku část účastníků Sokola Přerov se nechala zvěčnit na hromadné fotografii

Pochod Veselíčskýmí lesy

17. května 2010 v 12:04 | Tomáš Nádvorník |  Z činnosti

29. května 2010

T.J. SOKOL Veselíčko
pořádá tradiční -
POCHOD VESELÍČSKÝMI LESY
22. ROČNÍK
Termín        :                 sobota 29.5.2010
Prezentace: 07:30 - 10:00 (10:30) ve sportovním areálu Sokolská zahrada
Start          : průběžně v době prezentace
Cíl              : v Sokolské zahradě s bohatým občerstvením
Trasy          : 5km, 15km - plán trasy obdrží účastník při prezentaci
Startovné    : děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
Upomínky   : po absolvování všech kontrol obdrží účastník v cíli pamětní list
Upozornění : všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pochod se koná za každého počasí. Pochod není závod - vítězem je každý, kdo dojde do cíle zdráv a spokojen. Po celé trase platí zákaz rozdělávání ohně.
Milí účastníci, turisté a milovníci přírody, trasa pochodu vede lesními úseky, proto věříme, že se k naší přírodě a jejím obyvatelům budete chovat ohleduplně.
Na vaši účast na dalším ročníku pochodu se těší
- pořadatelé -

Ilustrační foto z restaurace Staměřice v r. 2005 (Jar.Skopal)

Pietní akty k ukončení války v Přerově

9. května 2010 v 21:57 | Jaroslav Skopal, fota Jan Čep |  Z činnosti

7. a 8. května 2010

Již 7. května 2010 v podvečer položila delegace přerovských sokolů společně s veterány naší armády kytičku k památníku osvoboditelů u kasáren na Želátovské ulici.
Další pietní akty za účasti delegací města Přerova, armády, Sokola, Svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů probíhaly 8. května. Svůj zvláštní vztah vyjádřila ke konci války i delegace OV KSČM, která patřila k nejpočetnějším a květinově nejvybavenějším.
První byl na řadě Pomník padlých letců na Třídě generála Janouška. Za Sokol Přerov a naší župu kytičku klade Eva Zajícová (viz obrázek).
Pak se všichni přesunuli na přerovský hřbitov, kde je mimo jiné pochováno i 21 obětí Přerovského povstání, které byli zastřeleny v Olomouci - Lazcích 2. května 1945 a posléze byly jejich ostatky uloženy hromadně na přerovském hřbitově. Je mezi nimi i několik přerovských sokolů. Kytici položili starosta Sokola Přerov Vladimír Tabery, Zdeněk Matyáš ze Sokola Sušice (oba v historických krojích) a sestra Eva Zajícová.
Bratr Bohumil Domanský, místostarosta Sokola Přerov, položil kytici i na symbolický hrob účastníka zahraničního odboje za druhé světové války poručíka Oldřicha Vodičky.
Ten zahynul 26. května 1949 v důsledku týrání při výsleších StB na Pankráci. Podobný osud stihl i některé další účastníky západního zahraničního odboje po únoru 1948.
Soubor pietních aktů pak vrcholil u pomníku rudoarmějce před školou na Želátovské ulici. Zde byla položena mimo jiných i kytice Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. Jediný a současně hlavní projev pronesl primátor města Přerova Jiří Lajtoch. Součástí aktu byla i salva, seskok dvou parašutistů z vrtulníky, který předtím vystoupal do výšky 1000 metrů. Doskok do vymezeného uličního prostoru se vydařil a podle všeho patřil k nejpěknějším zážitkům následujících oslav. Ty patřily vystoupení různých kulturních souborů, mažoretkám, ukázkám historických zbraňových systémů a jiným atrakcím. Organizátoři z města a zejména z armády chtěli k tématu připomínaného výročí připoutat hlavně mládež.
Kdo chtěl, sledoval pak ještě o den později v naší televizi velkolepé oslavy v Moskvě. Reportéři uvedli, že vedle hlavních aktérů z ruské armády se zúčastnili i spojenci z postsovětských republik a také Američané, Britové, Francouzi a Poláci jako někdejší váleční spojenci. Vůbec poprvé tak po Rudém náměstí šly i symbolické jednotky ze zemí Severoatlantické aliance. Francii reprezentovala někdejší stíhací eskadra Normandie-Němen, Američané vyslali rotu 2. praporu 18. pěšího pluku, který své boje završil na Labi, Britové velšskou gardu a Poláci svou čestnou jednotku. Poláci, kteří po boku Sovětů došli až do Berlína, se zúčastnili vítězné přehlídky v Moskvě už v roce 1945.

Pietní akt v Olomouci - Lazcích 30. dubna 2010

5. května 2010 v 22:45 | Miuroslav Rozkošný, Jan Čep |  Z činnosti

Přerovští sokoli uctili památku obětí Přerovského povstání

Poslední den v dubnu jsem byl s přerovskými sokoly, dalšími občany a členy různých delegací účastníkem pietního aktu v Olomouci - Lazcích, který se konal na místě, kde bylo krátce před koncem II. světové války nacisty zastřeleno jedenadvacet Přerovanů. Mezi nimi byli i členové Sokola Přerov Josef Beneš, Marcela Dokládalová, Karel Ertl, František Gremlica, Jan Machovec, Jaroslav Motáň a Hynek Smolka. Proto zde delegace přerovských sokolů položila i kytici.
Řečníkem na této vzpomínkové slavnosti byl PhDr. Rostislav Vysloužil, předseda Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Olomouci. Vylíčil předčasný vznik povstání na základě mylné informace o kapitulaci německých vojsk, jeho průběh a nešťastný konec. Možná nově zaznělo pro účastníky této pietní vzpomínky, když ke stále opakovanému odkazu obětí II. světové války v boji proti válkám a za světový mír, řečník přidal také boj proti korupci, rozvodovosti a dalším jevům, které poškozují naší současnou morálku.
Mě však v jeho projevu zaujala hlavně zmínka o tom, že Přerovské povstání ušetřilo stovky životů vojáků sovětské armády. Podle jeho slov se tak stalo proto, že v Přerově byla v důsledku povstání vyřazena z provozu německá telefonní ústředna a v duchu známého "bez spojení není velení", byla narušena bojeschopnost nacistické armády. Slova R. Vysloužila mě připomněla přednášku konanou několik dnů předtím v rámci Muzejních úterků v přerovském Korvínském domě. Po přednášce zde jeden z přítomných posluchačů vystoupil s názorem, že oběti Přerovského povstání byly zbytečné, a tím také celé toto spontánní vystoupení přerovských občanů proti nacistické okupační moci. Bohužel z nějakých důvodů, možná jen kvůli pokročilému času, nikdo jeho slova o bezvýznamnosti přerovského povstání nevyvracel. Proto se o jednom z významů přerovského povstání zmiňuji alespoň v tomto příspěvku.
V určitých kruzích je také dodnes diskutovanou událostí také význam Pražského povstání, které vypuklo několik dnů po přerovském povstání, dne 5. května 1945. Také o něm se R. Vysloužil zmínil. Hlavně proto, že toto povstání zachránilo život dalším asi dvaceti Přerovanům, kteří byli zatčeni 3. května 1945, ale v důsledku povstání v Praze, a tím přerušením telefonního spojení s hlavním městem, nedošel do Přerova příkaz k jejich popravě. Mezi tehdejšími zatčenými byla také známá přerovská osobnost generál František Rakovčík.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel Sokola Přerov
Fota: Jan Čep
Foto přerovských sokolů od Jana Čepa před návratem do Přerova