Propozice župní soutěže 2010

6. února 2010 v 14:17 | Zbyněk Harašta |  Organizační

Část gymnastika, šplh, plavání

P R O P O Z I C E
Župní soutěže sokolské všestrannosti pro rok 2010
gymnastika, šplh, plavání


Datum konání: sobota 27. března 2010 od 8:00 do 13:30 hod

Místo konání: sokolovna v Přerově, krytý bazén v Přerově

Hlavní činovníci: ředitel závodu Milada Havlíčková
hlavní rozhodčí SG muži a vedoucí sledů Vladimír Tabery st.
hlavní rozhodčí SG ženy Hana Kratochvílová
hlavní rozhodčí šplh Martin Krejčíř
hlavní rozhodčí plavání Blanka Zelingerová
zdravotní zabezpečení Libuše Kohoutová
jednatel Irena Darmová
prezence, zpracování výsledků Zbyněk Harašta

Rozhodčí: A. Bouchalová, O. Fárková, J. Hendrychová, Z. Koluchová,
V. Krestýnová, S. Barták, B. Domanský, J. Fait, R. Machalík,
J. Pospíšil, J. Skopal, P.Vývoda, D. Zbořil

Časový rozpis: prezence: 08:00 - 08:45 hod
porada rozhodčích: 08:45 - 09:00 hod
soutěž v gymnastice a šplhu: 09:00 - 12:00 hod
přesun na krytý bazén: 12:00 - 12:30 hod
soutěž v plavání: 12:30 - 13:30 hod
V případě rychlejšího průběhu soutěže v gymnastice budou závody v plavání zahájeny dříve.
Jízdné: hradí vysílající jednota

Přihlášky: zašle každá jednota na adresu: Sokolská župa Středomoravská-Kratochvílova, Brabansko 2, 750 00 Přerov nebo elektronicky na harasta@oltis.cz. Přihlášky zasílejte ve tvaru uvedeném v příloze těchto propozic nebo použijte přímo tuto přílohu, vždy musí být uvedeno: kategorie, příjmení a jméno, rok narození. Křížkem označte disciplínu, které se závodník zúčastní.
Uzávěrka písemných přihlášek je 24. března 2010, elektronických 26. března 2010 ve 12:00 hod. Včasné zaslání a správné vyplnění přihlášek usnadní a především urychlí počítačové zpracování výsledků!

Odměny: závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili

Kategorie: předškolní děti rok narození 2004 a mladší
mladší žáci a žákyně I. rok narození 2001 - 2003
mladší žáci a žákyně II. rok narození 1999 - 2000
starší žáci a žákyně III. rok narození 1997 - 1998
starší žáci a žákyně IV. rok narození 1995 - 1996
dorostenci a dorostenky rok narození 1992 - 1994
muži a ženy rok narození 1991 a starší

Pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné kategorie rozhoduje rok narození. Cvičenec (cvičenka) může závodit za starší věkovou kategorii. V tomto případě musí cvičenec (cvičenka) absolvovat všechna kola ve všech odvětvích v jedné věkové kategorii.V žádném případě nesmí starší cvičenec závodit v nižší věkové kategorii.

Rozsah soutěže:
Kategorie
SG
šplh
plavání
Předškolní děti
přeskok
lavička
akrobacie


Mladší žákyně I.
přeskok
hrazda
lavička
akrobacie
tyč 3 m
s přírazem
25 m
Mladší žáci I.
přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
tyč 3 m
s přírazem
25 m
Mladší žákyně II.
přeskok
hrazda
kladina nízká
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
25 m
Mladší žáci II.
přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
tyč 4,5 m
s přírazem
25 m
starší žákyně III.a IV.
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
kruhy
tyč 4,5 m
s přírazem
50 m
starší žáci III. A IV.
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
s přírazem
50 m
Dorostenky
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie

100 m
Dorostenci
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
start ze sedu
bez přírazu
100 m
Ženy
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie

100 m
Muži
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
lano 4,5 m
start ze sedu
bez přírazu
100 m

Předpis:
S P O R T O V N Í G Y M N A S T I K A
Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9.2002. Pro cvičební rok 2009/2010 se závodí v sestavách B a dle DODATKU - viz příloha těchto propozic.
Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG platných od 1.9. 2002 a dle změn závodních sestav SG z 31.8.2005 - viz příloha těchto propozic.

Š P L H
Žáci a žákyně startují na startovní značce držením lana (tyče) jednoruč v maximální výšce 150 cm od podlahy. Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na značku nebo nad značku ve výšce stanovené pro danou kategorii. Závodník, který nedošplhá nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.

P L A V Á N Í
Start skokem ze startovního bloku. Z vody odrazem od startovní stěny bazénu. Plave se libovolným plaveckým způsobem. To znamená, že závodník si může zvolit plavecký způsob (prsa, kraul, znak, motýlek) dle vlastního uvážení, ten však v průběhu závodní trati nesmí měnit. Obrátka se provádí dle platných pravidel plavání. Závodník, který nedoplave nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.
Výjimka: v kategorii mladšího žactva I. lze měnit plavecký způsob

Milada Havlíčková v.r., Zbyněk Harašta v.r.
župní náčelnice, župní náčelník
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama