Diskutujme o návrhu na změnu Stanov ČOS

20. ledna 2010 v 11:25 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Vybráno z tabulkového dotazníku, který jste dostali do jednot

Námět pro zamyšlení sokolských činovníků i pro valné hromady.
Vyplněné tabulky posílejte do sídla naší župy. První balík připomínek uzavřeme začátkem února a pošleme na ČOS.
Obrázek je z porady tajemníků a starostů moravských žup v Přerově 3. listopadu 2009.
OTÁZKA
Mělo by být podle Vás ve stanovách ustanovení o odpovědnosti statutárních orgánů jednoty, župy či ČOS za způsobenou škodu?
S ohledem na to, že tzv. absolutorium nemá již konkrétní obsah a nejsou s ním spojeny nějaké právní důsledky, doporučujeme ho zcela vypustit. Souhlasíte?
Nemělo by být ustanovení o sokolském slibu vyřazeno a ponecháno zcela na vůli každé jednoty?
Uvažujeme o prodloužení funkčního období činovníků na všech stupních Sokola, a to na 6 šest. Souhlasíte s touto změnou?
Volby výboru jednoty probíhají na valné hromadě jednoty, tedy vrcholném orgánu jednoty. Volby předsednictev žup a ČOS zajišťují dosud výbory žup a výbor ČOS. Přitom vrcholným orgánem župy je valná hromada župy a vrcholným orgánem ČOS je sjezd ČOS. Navrhujeme proto, aby v budoucnosti byla předsednictva žup a předsednictvo ČOS volena valnou hromadou župy, resp. sjezdem ČOS, tedy jejich nejvyšším orgánem. Souhlasíte?
JEN PRO TY, KTEŘÍ ZVOLILI V OT.5 "NE", tedy KÓD 2!!
Proč si to myslíte?
Nezdá se Vám, že současný stav představuje určitou výlučnost či nadřazenost vyslanců nad řádně zvolenými delegáty?
OTÁZKA
Byli byste pro to, aby valné hromady župy a sjezdu ČOS se v budoucnosti zúčastňovali pouze delegáti zvolení v nižších organizačních složkách a odborných orgánech a naopak zvolení vyslanci by byli jen členy výborů žup a výboru ČOS? Je přitom samozřejmé, že vyslanec by mohl být zvolen i za delegáta.
Za poněkud nedemokratické považujeme ustanovení, že kandidáty na funkce v předsednictvu župy a předsednictvu ČOS je dosud možno vybírat pouze z řad příslušných výborů (slovy "zvolit ze svého středu"). Doporučujeme vypustit toto ustanovení. Důvod: máme řadu kvalitních členů i mimo řady vyslanců a zatím také nelze ani nominovat více členů z župy či jednoty, než má župa či jednota vyslanců.
Souhlasíte s vypuštěním těchto slov?
Při ověřování zápisů z valných hromad a sjezdu nám notáři vytýkají, že někteří členové statutárních orgánů (náčelnice, náčelník, předseda odboru sportu a vzdělavatel) jsou voleni odlišně od dalších členů, ačkoliv všichni mají zcela stejnou odpovědnost a rozhodují o důležitých záležitostech.
Neměli by proto být voleni také přímo valnou hromadou nebo sjezdem a příslušné odborné orgány by měly právo jen navrhovat kandidáty na tyto funkce?
Zatímco u jednot je nutné, aby se valná hromada scházela každoročně, navrhujeme, aby se valná hromada župy scházela jen na přelomu volebních období. Souhlasíte?
V návrhu je i přejmenování odborných orgánů. Vede nás k tomu skutečná náplň současné činnosti těchto orgánů.
Souhlasíte, aby se odbor všestrannosti nazýval "odbor sportu pro všechny"?
Souhlasíte, aby se odbor sportu nazýval "odbor výkonnostního a vrcholového sportu"?
Souhlasíte, aby se vzdělavatelský sbor nazýval "kulturně-společenský odbor"?
OTÁZKA
JEN PRO TY, KTEŘÍ ZVOLILI V OT.14 "NE", tedy KÓD 2!!
Proč si to myslíte? Máte jiný návrh?
Navrhujeme i zvýšení působnosti žup a ČOS formou možné ingerence (zasahování, usměrňování) do jednání jednot, resp. žup, a to při dlouhodobé nečinnosti výboru nebo jiného orgánu jednoty, resp. předsednictva župy nebo při zvláště závažném ohrožení právních zájmů jednoty nebo župy (tunelování).
Považujete tuto změnu za správnou?
Mimo stanovy je otázka formování krajských sokolských žup. Považujete tento proces do budoucna za nezbytný nebo by neměl vůbec proběhnout?
Pro budoucnost chceme předejít možnému poškození sloučených žup a navrhujeme, aby počet vyslanců a delegátů byl vždy přímo úměrný počtu členů. Souhlasíte?
Je zcela logické, jsme nemohli postihnout vše a na něco jsem také zapomněli. Proto prosíme - vypište své další návrhy a to i s potřebným zdůvodněním.
Děkujeme za Váš zodpovědný přístup k přípravě novelizace stanov a za vyplnění dotazníku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama