Listopad 2009

Beseda na balkóně kokorské sokolovny

29. listopadu 2009 v 16:22 | Alois Košťálek |  Z činnosti

V klobouku

Na besedy v tomto až nečekaně příjemném prostředí jsme si už pomalu zvykli. Na pozvánkách či plakátcích bývají tato nedělní odpoledne označena jako pohodová a tento přívlastek musíme označit i tentokrát jako pravdivý a přiléhavý. Listopadová beseda (15. 11.) byla připravena pod názvem "Přijděte v klobouku",
byl to však pouze jeden z bodů daleko širšího programu. Otevřený sokolský klub seniorů ve spolupráci s klubem ŽEN ŠEN a obecní kronikou připravil pro více než 30 občanů zejména starší a střední generace zajímavá témata, spoustu dokumentačního materiálu, starých knih a fotografií a také dobrou zábavu při povídání, ale i při hudbě a zpěvu.
Zajímavé argumenty k tématice "kokorského konzumu" či přesněji "Spotřebního konsumního spolku v Kokorách" založeného před 110 lety, přinesl pan Ing. Čestmír Jemelka, jehož rodina od spoluzakladatele spolku Ferdinanda Teimera zakoupila za I. republiky dům č.p. 45. Na základě znalostí o celkové dispozici domu a podle charakteru některých stavebních prvků je přesvědčen o tom, že na fotografii v KN není dům č. p. 45. Pak by nezbývalo, než dále pátrat po tom, ve kterém kokorském tak velkém domě byl "Teimerův konzum" umístěn, pokud by k takovému podrobnějšímu zkoumání bylo dosti sil a našli se navíc třeba i pamětníci. Účastníci besedy si mohli prohlédnout i starý vývěsní štít "Obchod hovězím dobytkem", nalezený v čísle 45 na půdě stodoly a dokumenty o dalších zajímavých až dobrodružných aktivitách dravého, ač ne vždy úspěšného, místního podnikatele z minulého století.
Vzpomenuto bylo u příležitosti "Dne veteránů" také těžkých osudů rodin Mílkových a Lichnovských, kterým se otcové z I. světové války nikdy nevrátili. Rovněž zajímavé osudy některých kokorských legionářů si jistě zaslouží naši další pozornost do budoucnosti.
Atraktivní klobouky, vlňáky a přehozy nebyly příliš četné, zato cukroví a koláčů z domácích zdrojů se sešlo tolik, že zbylo i na výslužku. Děvčatům to v kloboucích opravdu slušelo. Vojenská důstojnická čepice z I. republiky patřívala kokorskému veterináři MVDr. Josefu Štojdlovi.
V lehčím tónu se nesly nad fotografiemi vzpomínky na poslední kokorské pochování basy v roce 1989, zvláště když byli přítomni někteří z hlavních aktérů této kdysi mimořádně populární atrakce (F.S. , A. K., J. S.). Objevily se i fotografie z historické "basy" ještě v sále U Dohnalů s pány F. Matuškou a F. Veselským..
Obojživelná delegátka klubu ŽEN ŠEN (Dr.L.), která se zároveň s dalšími obětavými děvčaty starala i o občerstvení, seznámila přítomné s plány klubu na zimní období a na další sezónu.
Ve chvílích přátelského povídání si mohli individuální zájemci prohlédnout i nové zajímavé materiály - Zápisy československé strany socialistické z let 1945 - 1948, staré plány na přestavbu sokolovny už z období I. republiky a z 50. let, knihy členských příspěvků Sokola se spoustou zajímavých jmen, inventář oddílu české házené z období před 70 lety a další.
K dobré pohodě a veselé náladě významně přispěla i návštěva z "dalekého" Mníšku pod Brdy. Kokorský "emigrant" J. U. nejen že rád přišel na besedu i s manželkou, ale přinesl s klávesami i hudbu a zpěv. Všichni se rádi připojili a tak naše lidové se nesly z balkonu i do temného sálu. Někteří zpěváci se zvlášť vyznamenali a také ostatní se výborně bavili. V přestávkách mezi písněmi došlo i na "veselé historky z natáčení". Všichni se nasmáli do sytosti a tak si podle nejnovějších výzkumů výrazně upevnili své zdraví.
Za pěkné, družně a spokojeně prožité odpoledne zaslouží dík opravdu všichni účastníci, každý z nich nějak přispěl k úspěchu akce a pochvalu všichni, kteří besedu na balkoně připravili a zabezpečili. Jakmile se "nalíhne" nějaký nový a zajímavý nápad, je možné, že se na balkoně sokolovny v Kokorách opět setkáme.

Sokolský šplh

29. listopadu 2009 v 16:13 | Alois Košťálek |  Z činnosti

Účastníci z Kokor

Otevřený závod ve šplhu pořádala v Přerově 26. lisstopadu Středomoravská sokolská župa Kratochvilova. Závodu se každoročně zúčastňuje i výprava T. J. Sokol a Základní školy Kokory. Letos nás zaskočila chřipka, jelo nás méně, než jiná léta, ale i celková účast na závodech byly vlivem nemocnosti nižší. Zato jsme měli ne cestu počasí spíše zářijové, než listopadové. Sportovní výsledky byly vcelku průměrné, ale výrazného úspěchu jsme přece jen dosáhli, Mezi mladšími žáky I obhájil své loňské výrazné vítězství JAN KUDLIČKA, který byl i letos o téměř dvě vteřiny rychlejší než jeho soupeři. Na třetí místo v téže kategorii dosáhl DANIEL MACHALA. Trochu smutní jsme byli z účasti děvčat. K deseti chlapcům se přidala jediná - IVETA DRÁBKOVÁ, která skončila druhá. Na stupně vítězů se dostal 3. místem mezi mladšími žáky II i DAVID HORÁK. Všem závodníkům děkujeme za účast a snahu. Zlatému J. Kudličkovi i ostatním ze stupňů vítězů byly předány diplomy. Snad nás napřesrok bude více i ve starších kategoriích a určitě rádi přivítáme i děvčata.

Smutná zpráva

22. listopadu 2009 v 19:11 | Jaroslav Skopal

Za Bohumírem Barošem

Jedna z posledních fotografií s Bohumírem Barošem z roku 2008 (Bohumír Baroš sedící vpravo)

Bohumír Baroš zemřel ve věku 95 let 18. listopadu 2009
Článek o Bohumíru Barošovi najdete v srpnových článcích, kdy jsme si připoměli jeho 95. narozeniny.
Pohřeb se koná v Přerově 23. listopadu ve 13,40 hodin.

Pozvánka z Dřevohostic

22. listopadu 2009 v 18:57 | Irena Darmová, Jaroslav Skopal

Country bál 28. listopadu 2009

Klub country tanců ze Sokola Dřevohostice vystoupil na akademii v Přerově 24.10.2008:

Ještě k beňovské oslavě

22. listopadu 2009 v 18:51 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

31. října 2009

Tělocvičná jednota Sokol Beňov za významné pomoci České obce sokolské a své obce ukončila rekonstrukci své sokolovny. "Rekonstrukce probíhala v měsících červen až říjen 2009 a členové místní tělocvičné jednoty při ní odpracovali více než 1600 brigádnických hodin a díky další finanční podpoře sponzorů i členů tak vzniklo dílo, které svojí hodnotou určitě přesahuje částku 1 milión Kč", tak zhodnotil rozsah dokončené rekonstrukce František Kubík, jeden z členů realizačního týmu. Rekonstrukce zahrnovala nové topení, elektroinstalaci, výměnu oken a úpravu vnitřního interiéru včetně vymalování a výměny obložení. Nejvíce času přímo na stavbě odpracoval náčelník Evžen Janda.
Slavnostní otevření proběhlo 31. října 2009 odpoledne před plným sálem. K tomu přispěl hlavně doprovodný tělovýchovný a kulturní program, v němž vystoupily nejen děti z místní jednoty, z mateřské školy, základní školy, taneční školy z Přerova, ale též ženy z domácí tělocvičné jednoty s aerobicky a tanečně laděnými skladbami. Programem provázel starosta jednoty Zbyněk Batěk. Ten připomenul i blížící se 115. výročí narození beňovského rodáka Rudolfa Lukaštíka, významného sokolského činovníka.


Přítomný starosta obce Beňov Ivo Pitner mi sdělil, že obci se podařilo udržet školu, i když na to musí doplácet z vlastních prostředků. Škola se Sokolem dobře spolupracuje a Sokol se snaží pro vyžití dětí vytvořit ty nejlepší podmínky. Proto práce budou pokračovat a zaměří se na venkovní sportoviště. Program sledovali i bratři Bohumil Domanský, který v roce 1991 jako župní sokolský činovník pomáhal Sokolu Beňov s obnovou jeho činnosti, a Bohumír Hovůrka, bývalý starosta tělocvičné jednoty.
Beňovské cvičenky byly pozvány na sokolskou župní přehlídku kulturních souborů a pódiových skladeb, která se uskuteční v přerovské sokolovně 16. ledna 2010 odpoledne.


28. říjen 2009 v Přerově

15. listopadu 2009 v 15:44 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel |  Z činnosti

Malé ohlédnutí za oslavami

Další obrázky ve fotogalerii
Již podruhé nastoupili přerovští sokolové s historickými prapory u pamětní desky T. G. Masaryka na náměstí TGM v Přerově. Pěkný projev přednesl starosta T.J. Sokol Přerov Vladimír Tabery mladší. Po skončení hlavní části oslav sokolové v útvaru přešli i k památníku J. Gayera, legionáře a člena Sokola, který padl v boji légií při obraně sibiřské magistrály. I tam položili kytičku.