Říjen 2009

Oblastní sraz cvičitelů seniorů

14. října 2009 v 20:47 | Jaroslav Skopal |  Organizační

P O Z V Á N K A
na oblastní sraz cvičitelů seniorů
Termín: Sobota 14. listopadu 2009
Místo: Sokolovna T.J. Sokol Olomouc
Dopravní spojení: Z vlakového nádraží tramvají č. 1 nebo 7 na zastávku Tržnice a pěšky
kousek zpět nebo pěšky po Třídě Kosmonautů (kolem Alberta, podél tramvajových kolejí těchto linek, ne č. 2 a 4 do centra) - asi 20 min.
Presence: od 8.00 v sokolovně
Zahájení: 9.00
Program: Pilates (lektorka Mgr. Bubenová, soukromá vedoucí pilates)
Informace o Sokolském Brnu a průřez skladbou pro ně, nebo stručný nácvik jiné skladby (P. Vývoda)
Informace o koedukované sletové skladbě a zkouška průpravných cviků pro ni (L. Kocmichová)
Stručně o skladbě cvičební hodiny (pokud zbude čas - V. Dostál)
Ukončení: Předpokládané ve 14.30
Pomůcky: Cvičební úbor a obuv, psací potřeby
Jízdné: Hradí vysílající organizace nebo účastník sám
Stravování: Z dovezeného občerstvení, zajištěna káva
Návratka: Na adresu Václav Dostál, Heyrovského 2, Olomouc nebo mailem na adresu
tom.dostal@centrum.cz, do 4. listopadu 2009

Sraz je určen nejen pro vedoucí (cvičitele), ale také pro prosté cvičence. Zveme srdečně také cvičitelky. Pokud by někdo tvrdil, že ženy nebo prostí cvičenci nemají přístup nebo dokonce, že se účastnit nesmějí, jde o mystifikaci. Kromě odborné lektorky Pilates se srazu zúčastní náčelnice ČOS a autorka "Písničky" a nové sletové skladby L. Kocmichová.

Bohumír Roubal v.r.; Václav Dostál v.r.

ved. sboru seniorů; garant srazu

Přehlídka kulturních souborů a pódiov. skladeb

14. října 2009 v 20:40 | Jaroslav Skopal, Irena Darmová |  Organizační
Pozvánka s návratkou
Název akce: Přehlídka sokolských kulturních souborů a pódiových skladeb
Pořadatel: Sokolská župa Sředomoravská - Kratochvilova s technickou podporou Sokola Přerov
Místo: Sokolovna T.J. Sokol Přerov, Brabansko 2, Přerov; předvádění skladeb na sále, diváci kolem a na galerii
Termín: sobota 16. ledna 2010, 14,30 -17,30 h
Cíl akce: Představit výsledky činnosti kulturních souborů sokolských tělocvičných jednot a odborů všestrannosti v pódiových skladbách
Délka vystoupení: do dvaceti minut
Vyplněné návratky k aktivní účasti zašlete e-mailem nebo v tištěné podobě na župu co nejdříve
Vstupné pro diváky: dobrovolné
Návratka
Tělocvičná jednota:
Na Přehlídku sokolských kulturních souborů a pódiových skladeb v Přerově dne 16. ledna 2010 přihlašujeme z naší tělocvičné jednoty
Soubor - skupinu:
Počet vystupujících: Předpokládáná délka skladby v min.:
Hudba na nosiči:
Dne
Jméno, telefon, e-mail adresa odpovědné osoby:

Výstup na Blaník

13. října 2009 v 22:39 | Jaroslav Skopal |  Organizační

28. října 2009


Krajská soutěž v atletice

8. října 2009 v 16:48 | Martin Krejčíř, Irena Darmová |  Z činnosti

Prostějov 3. října 2009

Další obrázky viz fotogalerie
Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova v sobotu v Prostějově obhájila 2. místo za župou Prostějovskou a v přetohavání lanem jsme byli první a získali 500,- Kč, které věnoval bratr Přidal ze Sokola Vřesovice.
Kdybychom měli obsazné všechny kategorie, troufám si říct, že jsme mohli letos dosáhnout na příčku nejvyšší. I tak to byl příjemně strávený den. (I.D.)

Ohlédnutí za Memoriálem J. Václavíka

8. října 2009 v 16:36 | Alois Košťálek |  Z činnosti

Mohelnice 6.9.2009

Na horním snímku ženy Sokola Hranice
Sportovní čtyřutkání sokolských žup Olomouckého kraje (pod patronací krajského zmocněnce ČOS bratra Sobotíka za účasti manželky bratra Václavíka) se konalo v areálu Sokola Mohelnice v neděli dne 6. 9 2009.
Reprezentační družstva jednotlivých žup tvořená zástupci tělocvičných jednot župy se střetla ve více sportech a to v malé kopané mužů, ve stolním tenise mužů i žen, ve volejbale mužů i žen v beachvolejbale smíšených dvojic a v nohejbale mužů.
Sokolská župa Středomoravská Kratochvilova má již tradičně problémy obsadit všechny druhy sportu a potýká se s menší ochotou jednot a sportovců župu reprezentovat.
V roce 2009 byla naše situace o to těžší, že velké a aktivní volejbalové jednoty Velká a Dřevohostice se prakticky ve stejném termínu měly zúčastnit finále přeboru ČOS ve volejbale smíšených družstev v jižních Čechách. Jak se dodatečně zjistilo, T. J. Sokol Dřevohostice se nakonec finále vůbec nezúčastnil.
Účast na memoriále byla zajišťována v dostatečném předstihu již před prázdninami a intenzívně v druhé polovině srpna.
V rámci přípravy bych chtěl vyzvednout postoje sokolských činovníků z Hranic, Rokytnice a Majetína (br. Vývoda, br. Mraček a br. Rokyta), kteří přispěli výrazně ve svých jednotách k propagaci memoriálu a zajištění účasti. Také informace z kanceláře župy byly na jednotách včas. Pochopení jsme našli i v dalších jednotách, např. ve Vlkoši.
Čtyřutkání jsme nakonec obsadili takto : malá kopaná Sokol Rokytnice 15 účastníků, nohejbal Sokol Majetín (5) a Sokol Vlkoš (3), volejbal žen Sokol Hranice (8), stolní tenis žen Sokol Vlkoš (2). Bez problému se podařilo obsadit doprovod zastupující župu (3). Sportovce doprovázelo i několik příznivců z jednot a rodin.
Poprvé v historii těchto čtyřutkání se nám podařilo jednu z disciplin vyhrát a to díky kompaktnímu a obětavému kolektivu žen ze Sokola Hranice, které měly největší bodový podíl na umístění župy, které se podařilo opustit tradiční čtvrté místo a porazit o jeden bod Sokoly z Prostějovska. Bodovali však i všichni ostatní účastníci a celé reprezentaci župy tak patří upřímný dík. Výkony našich sokolských sportovců sledoval i starosta župy br. J. Skopal a tajemnice sestra I. Darmová. Ze závodů a pěkného předávání hodnotných cen byla pořízena i fotodokumentace a sportovní výsledky byly prezentovány (včetně fotografií) i na webu.
Pochválit je nutno i pořadatele ze Sokola Mohelnice zejména za vytvoření příjemného sportovního prostředí v hlavním areálu. Nemůžeme však nevzpomenout oprávněnou kritiku od hráčů malé kopané, kteří tvořili nejpočetnější část naší výpravy. Malá kopaná byla odsunuta na okraj obce více méně mimo pozornost organizátorů, nebylo zde zajištěno občerstvení a odpovídající zázemí, utkání řídil jeden z místních hráčů a to dokonce podle jiných pravidel, než se malá kopaná závodně hraje. Jako vedoucí výpravy musím konstatovat, že hráči ze Sokola Rokytnice byli řekněme poněkud zklamáni a roztrpčeni, když věnovali zájezdu do Mohelnice výraznou pozornost i předcházející sobotu.
Některé jednoty, které přislíbily účast ve stolním tenise mužů a volejbale mužů zklamaly, u některých dalších se nepodařilo žádné reprezentanty vůbec získat. Osvědčilo se sestavení celého družstva z jediné tělocvičné jednoty. Vzhledem k roztříštěnosti a vzdálenostem se tentokrát osvědčilo použití vlastní dopravy osobními auty, jen početná výprava Rokytnice jela vlakem.
Celkově je možno hodnotit vystoupení župy na Memoriálu J. Václavka v Mohelnici jako úspěšné, neodpovídá však zcela enormnímu nasazení v přípravě a zajišťování. Klíčovým úkolem činovníků tak zůstává případná příprava čtyřutkání na Přerovsku v budoucnu.

Setkání Věrné gardy Sokola Přerov

1. října 2009 v 15:27 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

30. září 2009

Odbor Věrné gardy Sokola Přerov se sešel 30. září 2009 odpoledne. V úvodu se bratr Bohumil Domanský vrátil k 27. květnu 2009, kdy se v Praze zúčastnil vzpomínky na atentánt na R. Heydricha, který se konal u nově odhaleného památníku v blízkosti místa atentátu. Blíže viz článek z června tr.
Sestra Zdeňka Koluchová podala zprávu o své cestě na slet amerických sokolů (ASO), který se konal koncem června 2009 v texaském městě Fort Worth. S ní se ze Sokola Přerov zúčastnila i sestra Ivava Jelínková. Ve skladbě Spějme dál vystoupilo kolem sta cvičenců z ČOS. Ti přijeli za své s různými cestovními kancelářemi nebo si cestu zorganizovali sami, jako v případě 24-členné skupiny ze Slovácka, se kterou nacvičovaly a jely i naše dvě sestry. Nejdříve dva týdny jezdili po Texasu a pak zakotvili ve Fort Worthu, kde probíhal slet ASO. Ten byl součástí Mezinárodního sportovního a kulturního festivalu, takže i diváci byli asi z dvaceti většinou amerických zemí.
Podle Zdeňky Koluchové slet se vydařil a cesta všem účastníkům přinesla zajímavé zážitky. Věnoval se jim i starosta místního Sokola bratr Jerry Milan, který jim umožnil návštěvu řady zajímavých míst ve městě. Také se zúčastnili setkání se sokoly z Corpus Christi v jejich tělocvičně, kde ještě stihli pohovořit se známým propagátorem vzájemných vztahů mezi Texasem a Českou republikou bratrem Jerry Elznerem. Ten nedávno zemřel, viz samostatný článek ze září tr.
V závěru setkání Věrné gardy všichni popřáli sestře Ludmile Chytilové (na obrázku prvá zprava) k jejím nedávným 98. narozeninám. Diskutovali jsme i nad starými fotografiemi ze Sokola Přerov a z naší župy, což souviselo s připravovaným muzejním úterkem na téma sokolské vzpomínky dne 1. prosince 2009 v Přerově.