Květen 2009

Valná hromada Sokola Lipník

22. května 2009 v 11:55 | Jaroslav Skopal |  Organizační
Valná hromada se konala 21.května 2009 v 18,00 v klubovně sokolovny.
Zprávu o činnosti podali Libor a Martina Šromotovi.
Sokolovna je udržována v tom nejnezbytnějšímm rozsahu. Členové přítomní na valné hromadě si uvědomují potřebu velkých peněz z nějakého grantu na další zvelebení sokolovny, k čemuž potřebují fungující výbor jednoty.
Z 12 zletilých členů bylo přítomno 7, takže byli usnášení schopní. Starostou byl zvolen Martin John a kontrolorkou Lenka Ungerová, zvolený výbor si pak zvolil jednatelem Petra Hašku a hospodářkou Martinu Šromotovou. Funkci náčelnice bude souběžně vykonávat Martina Šromotová a vedoucího odboru sportu Martin John.
Základem činnosti je sokolská všestrannost žaček (celkem 12), žen v kondiční a zdravotní tělesné výchově a ve sportu pak hlavně triatlonu se zaměřením na mládež i dospělé.
Jednota si uvědomuje potřebu získat jako členy stolní tenisty a další ženy, aby se jejich členstvím vyřešil právní problém odpovědnosti za případný úraz.

Z klubu seniorů Sokola Kokory

14. května 2009 v 12:15 | Alois Košťálek |  Z činnosti
Klub seniorů Sokola Kokory (samozřejmě otevřený) uspořádal spolu s obecní kronikou a Kokorskými novinami další zajímavou akci na balkoně sokolovny. Nedělní pohodové odpoledne 10. května 2009 bylo věnováno tentokrát společenské akci pod názvem :"Přineste staříčky a koláč". Těmi staříčky byly myšleny nejstarší dostupné fotografie minulých generací, rodinné i spolkové. Fotografií se sešla spousta a velmi zajímavých. Rodiny ze začátku 20. století, členové Sokola Kokory z roku (cca) 1912 apod. Dále byla prezentována kniha členů spotřebního spolku založeného v roce 1897, kde se objevila jména členů spolku z Kokor a dalších 7 okolních obcí. Dokumentováno bylo i to, jak skládali členské podíly, jak nakupovali a utráceli v "konzumu" a jaké pobírali dividendy a výtěžky. Kromě zakladatelů i akcionářů byli členy spolku i starostové obce, faráři, učitelé, předsedové a výboři kokorského Sokola (po roce 1903), doktoři, sestry dominikánky, mlékárenské družstvo, hospodští, sedláci i řadoví občané. Spolek vydržel prakticky až do začátku I. světové války a byl předchůdcem modernějších spotřebních družstev z I. republiky.
Na balkoně panovala dobrá a družná nálada i díky obětavým hostitelkám ze Sokola, zásluhou sokolského vzdělavatele a kronikáře obce, který besedu vedl, i vlivem svépomocně přinesených domácích koláčů a nadýchaných vdolečků, či mřížového koláče a dalších dobrot. Samozřejmě se předávaly i recepty a počítá se i s dalším využitím historických fotografií. V letošním roce jde již o druhou akci klubu. Také tentokrát se sešlo v pěkném prostředí balkonu kokorské sokolovny znovu téměř 30 spokojených účastníků. Je zřejmé, že spolková činnost může a měla by pokračovat i v pozdějším věku. A ti mladší se mohou mezi zkušenými seniory nejen pobavit, ale i o lecčems z minulosti poučit. S další podobnou akcí počítají v kokorském Sokole opět na podzim a už dnes jsme zvědaví na její zaměření. Kš

Sokolové na oslavách Dne vítězství

9. května 2009 v 13:43 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

8. květen 2009

Účast sokolů bylo možno zaznamenat nejen v Přerově, ale i v Hranicích a Sušicích, kde je bylo možno spatřit při položení kytic k památníkům nebo při stafáži během slavnostních aktů.
Jsou použity obrázky z fotogalerie Přerovského deníku
V Přerově jsme položili kytici k Památníku padlých letců na třídě gen. Janouška, potom jsme se přesunuli na hřbitov, kde jsme uctili památku obětí Přerovského povstání a 2. světové války. Zde kytici položili starosta Sokola Přerov Vladimír Tabery společně se Zdeňkem Matyášem ze Sokola Sušice, oba oblečení do historického sokolského kroje, když se museli narychlo přemístit z podobné menší oslavy v obci Sušice do Přerova. To, že historie našeho osvobozování měla i své stinné stránky jsme si uvědomili při položení třetí kytičky u symbolického hrobu účastníka zahraničního odboje za druhé světové války na Západě - poručíka čsl. armády Oldřicha Vodičky z Vlkoše u Přerova, který zahynul v důsledku týrání při výsleších StB na Pankráci 26. května 1949.
Pro hlavní část oslav město Přerov zvolilo položení věnců a kytic u pomníku rudoarmějce na Želátovské ulici. Tam už se všichni přerovští sokolové ani nedostali. Byli tam však jako diváci někteří jiní naši členové, kteří snad pod vlivem předchozí propagace oslav pojali dominantní akci na Želátovské jako jedinou. Zazněl tam dohodnutý projev primátora, zatímco u Pomníku letců a Památníku na hřbitově vše proběhlo v tichosti bez hudby a bez jediné slovní připomínky minulých událostí.
Nové pojetí oslav splnilo jedno z očekávání jeho organizátorů. Na Želátovskou přece jen přišlo víc lidí zejména díky předem avizovanému doprovodnému programu, kde nechyběla starší bojová technika, vystoupení mažoretek i dechové hudby a ukázky národních tanců v krojích. Pěkné počasí pomohlo vytvořit pocit svátku. Průběh oslav bude jistě pořadateli vyhodnocen a doufejme, že při jeho případném opakování za rok budou zváženy připomínky i dalších se zúčastňujících organizací. I přerovští sokolové patrně přinesou o jednu kytici navíc.
Poslední záběr je z připomínky Dne vítězství v Hranicích:

Ze základní gymnastiky Sokola Přerov

6. května 2009 v 17:51 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Úterý 5. května 2009 - Více obrázků ve fotogalerii

Na začátku byla myšlenka člena vzdělavatelského sboru Sokola Přerov Miroslava Rozkošného nechat potomkům památku na cvičení dnešních mužů seniorů. Slovo dalo slovo, muži se dohodli, že v příštím cvičení sjednotí své úbory a pořídí si několik fotografií ze cvičení, kterému se pravidelně věnují.
Na začátku jsme zachytili ještě konec hodiny staršího žactva. Bylo jich mnohem méně než obvykle. Snad to dělá to jaro a skutečnost, že svou župní soutěž všestrannosti již mají za sebou.
Muži senioři i se svým starostou Vladimírem Taberym mladším (stojící druhý zleva) a cvičitelem Rostislavem Machalíkem (stojící třetí zleva) se dali vyfotografovat pod pamětní deskou nacisty popraveného Františka Skopala, po kterém je pojmenován hlavní sál přerovské sokolovny. Pak se pustili do svého cvičení, postupně prošli akrobacií, cvičením na kruzích, na nízkých bradlech a na hrazdě po hlavu. Obsah cvičení je přizpůsoben věkové kategorii 60 až 80 let. Proto už vynechávají přeskok a jen občas zkoušejí i koně našíř, šplh a skoky na trampolíně.
Někteří muži dávají přednost posilovacím strojům v naší posilovně. Když občas přijdou i k nářadí, tak se diví, že to nejde, ač se posilují. Takže poznávají, že jednostranné zatěžování svalstva jim na obratnosti příliš nepřidá. I toto zjištění přinesla příprava na 5. květen 2009.

Stříbrná medaile ČOS

6. května 2009 v 16:35 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Vladimír Tabery ji obdržel 18.4.2009

Česká obec sokolská ocenila stříbrnou medailí ČOS záslužnou práci bratra Vladimíra Taberyho za jeho významnou cvičitelskou práci po obnovení činnosti Sokola v roce 1990. Ta mu byla společně s dalšími oceněnými předána 18. dubna 2009 v Michnově paláci v Praze při zasedání výboru ČOS. Michnův palác je součástí Tyršova domu a po stavebních úpravách slouží k recepcím a k různým slavnostním akcím i mimo rámec Sokola. Předávání bývá doprovázeno i kulturní vložkou, tentokrát v podobě klavírního vystoupení bratra Pavla Brady, starosty Sokola Jihlava.
Na obrázku stojí zprava bývalý náčelník ČOS Bohumír Roubal, Vladimír Tabery z Přerova, starosta ČOS Jaroslav Bernard, vzdělavatel ČOS Jiří Sobota. Dále jsou přítomny vyznamenané sestry z různých žup České obce sokolské. Slavnostní atmosféru podtrhují instalované historické prapory, z nichž každý má svůj příběh včetně vazby na některého z našich prezidentů.

Ohlédnutí za Velikonocemi 2009

3. května 2009 v 22:27 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti
Přerovští sokoli, většinou bývalí aktivní sportovní gymnasté, pravidelně chodí tatarovat s největším tatarem ve městě. Tak tomu bylo i o letošních Velikonocích. Zleva Jan Fait, Slavomír Barták, Bohumil Domanský, František Přívratský, Petr Kopecký a František Králíček.
Slavomír Barták si v praxi pomáhá i běžným tatarem.

64. výročí Přerovského povstání

3. května 2009 v 19:43 | Vojtěch Podušel, Jaroslav Skopal |  Z činnosti
Dvanáctičlenná delegace přerovských sokolů, většinou v sokolských krojích, se zúčastnila 30.dubna 2009 oficiální vzpomínky u příležitosti 64. výročí Přerovského povstání z 1. května 1945.
Povstání vzniklo na podkladě neověřené zprávy, že Německo již kapitulovalo a obnovuje se Československá republika. Povstání začalo tím, že jeho účastníci začali odzbrojovat německé vojáky. Německé velení odpovědělo velmi tvrdě, 21 zatčených přerovských občanů bylo zatčeno a odsouzeno k smrti. Rozsudek byl vykonán na střelnici v Olomouci - Lazcích 2. května 1945 večer.