Duben 2009

Vrtulník na hřišti Sokola Kokory

30. dubna 2009 v 16:39 | Alois Košťálek |  Z činnosti
Na hřišti Sokola Kokory přistál poprve v historii T. J. vrtulník záchranné služby. Plocha uprostřed obce tak byla vhodně využita ke zdravotnickému zásahu. Přistání "povolil" jednatel Sokola KOKORY Ing.Ludvík Láhner. Vzlétnout se však neodvážil a tak si pilotní kabinu jen vyzkoušel. Foto Ing. A. Košťálek, vzdělavatel jednoty

Propagace jednot

28. dubna 2009 v 10:23 | Jaroslav Skopal |  Organizační
Své údaje si doplnili na www.sokol.eu jednoty Sokol: Beňov, Dub, Kokory, Přerov, Rokytnice a Velká.
Sokolu Sušice zbývá doplnit činnost a opravit chybu, u Sokola Dřevohostice chybí kontaktní osoba.
Změny a úpravy lze posílat na vvranova@sokol.eu
Chválím ty, kteří zapracovali a vyzývám ostatní jednoty, ať je následují.
Starosta župy

Atletická část soutěže všestrannosti

26. dubna 2009 v 20:52 | Jaroslav Skopal, Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Stadion Spartaku Přerov, 25.4.2009

Další fotografie viz galerie
Atletické části župní soutěže všestrannosti Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy se zúčastnilo 110 závodníků z tělocvičných jednot Sokol Přerov, Vlkoš, Hranice, Beňov, Lipník, Brodek u Přerova, Paršovice a Majetín.

Nejvíc účastníků - 28 dovedli rodiče z řad předškolních dětí. Další nejlépe obsazenou kategorií byly mladší žákyně II - těch závodilo 16. Na atletice je vždy nejvíc soutěžících. Jen málo z nich však prošlo předtím soutěží ve sportovní gymnastice, šplhu a plavání, takže těch všestranných nakonec mnoho není.
U nejmladšího žactva - předškoláků prošlo gymnastikou a atletikou 9 dětí, nejvíc ze Sokola Přerov. Všestranné mladší žákyně I, které navíc šplhaly a plavaly, byly dvě a to Alena Štěpánová z Přerova a Jolana Šromotová z Lipníka. V kategorii mladší žákyně II si známku všestrannosti vysloužilo pět žaček z Lipníka, Přerova a Hranic. Přerovský Marián Poljak byl jediným, který rovněž zvládl podmínky všestranné účasti v soutěžích. Dvě vsestranné máme u starších žákyň III a to Kamilu Šromotovou z Lipníka a Anežku Procházkovou z Brodku. U žáků III si zaslouží uznání za všestrannou účast Jiří Kálal z Hranic a Vojtěch Bařinka z Přerova. Nejstarším všestranným závodníkem se stal starší žák v kategorii IV Patrik Michalík ze Sokola Přerov.
Poděkovat musíme hlavním organizátorům Miladě Havlíčkové, Zbyňkovi Haraštovi, Ireně Darmové, Vojtěšce Weigelové a Martinovi Krejčířovi, jakož i zúčastněným rozhodčím.
Za dobře připravený stadion pak i Miloši Přidalovi, který je též členem Sokola Přerov, i když o atletiku se stará ve Spartaku Přerov.

Valná hromada Sokola Dřevohostice

20. dubna 2009 v 17:11 | Jaroslav Skopal |  Organizační

19. dubna 2009

Valnou hromadu řídil jednatel bratr Tomáš Doušek. Zprávu za uplynulé období přednesl starosta jednoty bratr Petr Dostál. Hlavní akcí na zvelební sokolovny bylo dílčí zateplení, jehož se podařilo dosáhnout výměnou oken včetně vstupních dveří do vestibulu sokolovny. Jednotě se podařio získat přímou dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dílčí zprávy o činnosti z oddílů a odborů přednesli místostarosta jednoty bratr Karel Jakubál (házená), jednatel Tomáš Dušek (malá kopaná), Stanislav Skýpala (ochotnický divadelní soubor), Ladislav Sigmund (Běh naděje), sestry Růžena Jakubálová (volejbal), Věra Buchtová (country tance) a další bratři a sestry.
Na horním obrázku jsou zleva bratři Karel Jakubál, Petr Dostál a Stanislav Skýpala.
Sokol Dřevohostice vznikl 8. května 1909, takže na letošní rok připadá stoleté výročí tělocvičné jednoty. K tomu se připojuje 80 let od vzniku oddílu české házené a 60 let od přechodu oddílu na mezinárodní házenou. To vše jednota oslaví 20. a 21. června 2009.
Jednota dobře vychází i s úřadem městyse. Sokol Dřevohostice patří k hybným silám tělovýchovy. sportu a kultury v místě.

Jubileum starosty a vzdělavatelský sbor

12. dubna 2009 v 19:15 | Martin Krejčíř, Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Ze Sokola Přerov

Členové výboru Sokola Přerov na své schůzi 9. dubna 2009 poblahopřáli svému starostovi bratru Vladimíru Taberymu mladšímu k jeho nedávným padesátinám. Mezi gratulanty byl i bratr Bohumil Domanský za Věrnou gardu.
Vzdělavateský sbor Sokola Přerov se den předtím, jak uvádí Miroslav Rozkošný, zabýval pravidly sokolského oslovování a zdravení. Bratr Zimmermann na schůzi vzdělavatelského sboru vyjádřil znepokojení, že zejména mladí sokoli nepoužívají pozdrav nazdar. S ním všichni souhlasili. Někteří se ale přidali také k mému názoru, že někteří mladí sokoli se ostýchají zdravit starší místo dobrý den nazdar. Proto je vyzýváme i touto cestou, aby se neostýchali zdravit i sedmdesátileté sokoly pozdravem nazdar. A ti by naopak měli tento pozdrav bez urážky přijímat i třeba od desetiletého žáka. Oslovování bratře a sestro se již mezi mladými zaběhlo.