Setkání cvičitelů pamětníků Přerov 3.12.2008

14. prosince 2008 v 20:44 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti
Obrázky viz Galerie
Na počátku bylo přání cvičitelky Ludmily Růžičkové ze Sokola Bystřice pod Hostýnem, která dříve působila na Přerovsku, setkat se s cvičiteli, kteří společně působili ve všestranně zaměřené tělesné výchově. Mělo jít o přátelské popovídání při sklence vína. Výběr dle jejího seznamu jsem pak doplnil o některá další jména, tak aby se všichni zvaní vešli do salonku zvolené restaurace. Vůbec jsem netušil, jaký ohlas toto setkání svolané na začátek prosince 2008 do Přerova může vyvolat, zejména, když jsme je označili jako setkání dlouholetých cvičitelů.

Zúčastnili se jak někteří cvičitelé z České obce sokolské, tak i z České asociace Sport pro všechny (ČASPV), kteří dosud působí v rámci župy Středomoravské - Kratochvilovy či odpovídající oblasti ČSAPV. Původní zamýšlená náplň zavzpomínat na časy o několik desítek let zpět, kdy se většina účastníků podílela i na činnosti tehdejšího Svazu základní a rekreační tělesné výchovy, byla na pozvánce rozšířena i na srovnání současné a dřívější situace v dobrovolné a školské tělesné výchově. Mezi cvičiteli vždy pracovali a ještě dosud pracují kantoři, kteří vedli hodiny tělocviku, a jsou oprávněni porovnávat jejich úroveň dříve a nyní.

Hned na počátku jsme se vzájemně informovali o posláních organizací, ve kterých dnes působíme. Sokol obnovený v roce 1990 navázal jak na své původní tradice, tak i na období před rokem 1990 a to personálně i metodicky. Na hromadná vystoupení na spartakiádách, po odpoutání se od jejich politického záměru podporovat tehdejší režim, se s odstupem času po odborné stránce dívá většina pamětníků jako na částečné udržování tradic všesokolských sletů, z nichž desátý v roce 1938 a jedenáctý v roce 1948 měly vysoký politický náboj. Vždyť Československo se tehdy dvakrát po sobě octlo na osudových dějinných křižovatkách a ve svém důsledku to vedlo k opakovanému nucenému přerušení činnosti Sokola.

ČASPV se rovněž hlásí k odkazu Miroslava Tyrše, spolupracuje i se Slovenským svazem rekreační tělesné výchovy a sportu a udržuje kontakty s řadou evropských organizací zaměřených na tzv. sport pro všechny, což je pojem pro aktivity, kde dosažení vrcholných výsledků nehraje hlavní roli. Podle Věry Vyhlídalové a Václava Pacáka z ČASPV, kdyby obnova Sokola v roce 1990 probíhala trochu jiným způsobem, možná by tato dvojkolejnost činností dvou podobných sdružení nenastala. Já jen dodávám, že obnova Sokola byla založena na restitučních zákonech k navrácení sokolského majetku, což celý proces ovlivnilo.

Ze sokolských cvičitelek a cvičitelů se do diskuse zapojili zejména Blanka Zelingerová, Zdena Koluchová, Milada Havlíčková, Anna Bouchalová, Olga Fárková a Vladimír Tabery st. Dnes se tělocvičné a sportovní aktivity, podle nich, do značné míry komercializovaly, takže část mládeže i dospělých si za takové služby dobrovolně zaplatí. Řada rodičů však, jak se občas zjistí, tak dlouho vybírá pro své ratolesti nějakou atraktivní placenou aktivitu, až přijdou na to, že dítě na ně stejně nestačí a nakonec odmítne další pokusy. Přitom se mohli rodiče hned obrátit na některou z organizací jako Sokol nebo ČASPV. Ty nabízejí svůj pestrý program za výhodnějších cenových podmínek, když místo opakované úhrady stanovených poplatků se vybírá příslušný roční členský a oddílový příspěvek.

Přítomné cvičitelky z řad školských pedagogů i cvičitelé, kteří mohou sledovat průběh některých hodin školní tělesné výchovy ve svých tělocvičnách poskytovaných i k tomuto účelu, konstatovali, že školní tělesná výchova se mnohdy scvrkává obrazně řečeno na míč a hokejku. Jde tedy o sestupný trend, i když jsou i pozitivní výjimky, pokud je kantor ze své podstaty tělocvikář a sportovec.

Pokud byly srovnávány aktivity na úseku všestranných cvičení v současném Sokole a ČASPV, jsou si velmi podobné. Sokol v šestiletých cyklech připravuje své slety, což na nějaký čas znamená zapojení všech věkových kategorií do nácviku sletových skladeb. ASPV se víc věnuje soutěžím v pódiových skladbách než v Sokole. Nicméně dokáže i pro všesokolské slety připravit svou samostatnou účast ve vlastních skladbách. Přitom obě sdružení významně podporují i cvičení a pobyt v přírodě. Tyto údaje platí především o přerovském regionu, za který účastníci setkání hovořili.

Setkání, byť jen spontánně sezvané, ukázalo potenciál možností vzájemné spolupráce Sokola a ČASPV. Nicméně o její konkrétní podobě se nehovořilo. Dobré zkušenosti jsou s účastí mateřských škol např. při nácviku sletových skladeb. Výsledek je, jak podotkla Milada Havlíčková, značně závislý na osobních vztazích cvičitelek a učitelek. Jak získat pro spolupráci základní školy, toť otázka a výzva do budoucna.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama