Svátek 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Pátek v 23:38 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

uctili i Přerované v roce 2017

Vzpomínání zůstalo co do pestrosti dění i účasti poněkud za dřívějšími roky. Že jde o státní svátek zvýraznila přítomnost sokolské stráže se státní vlajkou u pamětní desky vsazené do zdi radnice na náměsti TGM.

Na obrázku z Deníku.cz od Zuzany Krybusové sokolové drží čestnou stráž u pamětní desky na náměstí TGM v Přerově
Přítomní občané vyslechli projevy náměstka primátora Petra Měřínského, senátorky Jitky Seitlové, představitelky Svazu bojovníků za svobodu Kamily Svobodové a zástupce Konfederace politických vězňů a válečného veterána Vladimíra Hučína. Každý z řečníků přistoupil k odkazu historie, spojené se svátkem, ze svého pohledu a dle svých prožitků. Nejostřejší byl tradičně projev Vladimíra Hučína, který se dotkl současných politických poměrů u nás a též neopomenul zmínit, podle jeho názoru, zbytečnost hladovky držené jeho "názorovým" odpůrcem Tomášem Hradílkem z LIpníka nad Bečvou. Běžnému čtenáři je však skryta hloubka sporu mezi Tomášem Hradílkem a Vladimírem Hučínem, který měl už i několik kol u Krajského soudu v Ostravě. Časem se to snad dozvíme. Psát o tom jen kusé informace by nebylo férové.

Několik snímků autora článku ze Dne válečných veteránů 11. 11. 2017 a ze vzpomínky na 17.l istopad v Přerově najdete v Galerii.

Více o obou akcích přináší:
 

Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu

Pátek v 12:55 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

dne 25. listopadu 2017 v přerovské sokolovně


Ze semináře vedoucích Klubů sokolských seniorů

10. listopadu 2017 v 14:45 | Miroslav Rozkošný

Jeden problém máme všude stejný

 V pátek 3. listopadu 2017 se konal v Tyršově domě v Praze seminář vedoucích a organizátorů Klubů sokolských seniorů, tedy i Věrných gard,  jako je u nás v Přerově. Seminář se konal už potřetí, ale bohužel má stále menší účast, jak v úvodu konstatoval předsedající semináře br. Vlad. Šilhán. Tentokrát jsem napočítal osmnáct účastníků semináře včetně organizátorů.
Pro účastníky zde pořadatelé připravili dvě přednášky. První o básníku Jaroslavu Seifertovi, o kterém jsem se mohli dovědět několik zajímavostí. Například, že jeho dcera a syn dostali za totality povolení k odjezdu k převzetí Nobelovi ceny ve Švédsku až na poslední chvíli a po jejím převzetí se hned museli vrátit. Přišli tak o celotýdenní program určený pro účastníky této mimořádné světové události. Další přednáška na téma Senioři a psychologie zdraví byla účastníkům, tak říkajíc, šitá na míru a přednášející Mgr. Benedíková se přítomné snažila zapojit do jejího průběhu, což se jí bez problémů dařilo. Obě přednášky se setkaly s pochvalou od přítomných.
V diskusi se řada účastníků podělila s ostatními o své zkušenosti s činností v seniorském klubu. Náplň činnosti všech klubů bývá obdobná a nikdo z přítomných nepřišel s nějakou velkou novinkou. Někde však mají problém, že pozvou přednášejícícho na besdu a přijdou jen dva zájemci. To u nás v Přerově neznáme. Já jsem do diskuze přispěl se zkušeností, že mladí důchodci si odcvičí a víc je nic v Sokole nezajímá. " Ale to všude," dostalo se mi odpovědi.
Další obrázky ses. Marcely Janouchové jsou v galerii.
 


Pozvánka na klavírní koncert 2017

30. října 2017 v 16:01 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

v podání Barbory Dostalíkové

Společnou návštěvu koncertu pořádá Věrná garda a vzdělavetelský odbor. Všichni členové Sokola a jejich příbuzní a známí jsou srdečně zváni.


Opět na náměstí TGM a u památníku Jana Gayera

30. října 2017 v 15:28 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

k připomenutí 99. výročí vzniku Československa

Představitelé Sokolské župy Středomoravské - Kratochvlovy a Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se opět v krojích i v civilním oblečení zúčastnili vzpomínky na vznik republiky.
Stalo se tak přesně 99 let poté, kdy byla společná republika Čechů a Slováků vyhlášena a začala být uváděna do života, tedy 28. října. Mala krojovaná skupina přerovských sokolů v předvečer výročí zajela na pozvání města Lipník nad Bečvou do Lipníka, kde se zúčastnila stráže u jejich památníku i položení kytice k němu.
Pietní akt v Přerově oživila přítomnost lipnických skautů, kteří v počtu osmi a ve skautských krojích přijeli rovněž do Přerova. Nejdříve jsme mysleli, že je to na oplátku účasti našich sokolů v Lipníku. Jak v roli reportérky zjistila Dagmar Rozkošná, byli k účasti vyzvání Českou obcí legionářskou, která v Přerově zajistila i přítomnost členů klubu vojenské historie, kteří strážili u pamětních desek TGM i Jana Gayera.
Účast občanů v Přerově na této oslavě se postupně trochu zvyšuje. Snad se podaří dosáhnout jejich vysoké účasti příští rok, kdy výročí vzpomínané historické události bude stoleté.

Několik obrázků Dagmar Rozkošné najdete v galerii a též na
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovane-si-pripomneli-den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenska-20171029.html

K Památnému dni Sokolstva 8. října

9. října 2017 v 17:25 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota) |  Z činnosti

Sokolové i s částí veřejnosti si jej připomenuli i v Přerově dne 6. října 2017

Památný den Sokolstva připadá na 8. října a v posledních letech si jej připomínají v řadě tělocvičných jednot i v samém ústředí ČOS v Praze. V Přerově se letošní vzpomínka konala již 6. října večer. Nejdříve představitelé přerovské jednoty a župy položili kytice k pamětní desce sokolských obětí z naší jednoty u zdi přerovské sokolovny. Kytici za senátorku Jitku Seitlovou položila její asistentka Alžběta Guryčová. Dalším hostem, kterého mohl starosta T.J. Sokol Přerov br. Vladimír Tabery uvítat, byl starosta sousední Sokolské župy Prostějovské br. Svatopluk Tesárek.
Následovala krátká symbolická akce pro sokolské žactvo, ke které její aktivní účastníci museli sestoupit k břehu řeky Bečvy. Děti měly sebou miniaturní lodičky z ořechových skořápek s krátkými hořícími svíčkami. Lodičky vypustily na hladinu řeky a pozorovaly, jak se od nich pomalu vzdalují. Symboliku tohoto aktu vysvětlila již dříve autorka námětu někdejší dlouholetá náčelnice ČOS ses. Jarina Žitná z Liberce. Každá lodička s plamínkem svíčky může představovat jednu dušičky z obětí připomínaného období německé okupace.

Zbývající program v sále loutkového divadla Sokola Přerov měl kulturní část, kterou obstarala hudební skupina CODEX z Hudebního centra Olgy Lukešové, a část vzpomínkovou. V ní si přerovští sokolové tentokrát připomenuli účastníka sokolského odboje JINDRA br. Jana Přidala z Vřesovic u Prostějova. Ten často za svého života jezdil do Přerova. Měl zde i přednášku o odboji na besedě s Věrnou gardou v lednu 2011. Naposledy navštívil Přerov 22. listopadu 2014, kdy se zúčastnil na přerovském hřbitově pietní vzpomínky ke 100. výročí odsouzení a popravy slavného přerovského sokola Slavomíra Kratochvila, první civilní oběti domácího odboje za první světové války. Bratr Jan Přidal se dožil 94 let, zemřel dne 31. srpna 2015 a je pohřben ve Vřesovicích.

Obrázky pana Vojtěcha Podušela z této akce najdete v galerii.

Potlesk už během besedy

4. října 2017 v 19:20 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokol si cení úspěchu z mistrovství Evropy


Mít svého reprezentanta na mistrovství Evropy je pro členy T.J. Sokol Přerov stále nevšední událostí. Letos se to podařilo v posledním červencovém týdnu, kdy se ses. Kristýna Buchtová, členka oddílu Mamut Skippers, jako jediná z České republiky zúčastnila mistrovství v rope skippingu v portugalské Braze. S ní a jejími trenérkami ses. Petrou Holcovou a ses. Kristýnou Holcovou se konala v 27. září v sále loutkového divadla přerovské sokolovny zajímavá beseda, která se setkala s velkým zájmem zejména starších členů jednoty, ale nechyběli zde ani mladí a přerovská veřejnost. Celkem 40 účastníků. Hlavní slovo zde měla trenérka a vedoucí oddílu Mamut Skippers ses. Petra Holcová. S velkým zaujetím zde přiblížila přítomným účastníkům besedy průběh mistrovství, výsledky naší reprezentantky i úroveň soutěžících z jednotlivých států, kde rope skipping má podstatně delší tradici než u nás v Přerově. Podělila se také se svými dojmy z města Braga a břehů oceánu, kam pořadatelé účastníky také zavezli. Svůj výklad doprovázela řadou fotografií a na závěr krátkým videozáznamem. Její výklad přítomní několikrát ocenili potleskem už během besedy. Největšího potlesku se však dostalo všem účastnicím mistrovství až po skončení besedy, kdy starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Petr Douda předal ses. Buchtové čestné uznání župy a za domácí tělocvičnou jednotu Sokol Přerov stejné ocenění náčelnice ses. Helena Sedláčková.
Další obrázky autora jsou uvedeny v galerii.

Pozvánka na Památný den sokolstva 2017

3. října 2017 v 14:55 | Miroslav Rozkošný

6. října 2017


Soutěž dokončilo 128 borců

2. října 2017 v 10:42 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Krajské sokolské závody v atletice 2017 pro 4 župy

Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova byla pověřena uspořádat letošní krajskou soutěž v lehké atletice.
Závody se konaly v sobotu 16. září 2017 na atletickém stadionu Spartaku Přerov, Velká Dlážka. Pozvány byly župy Olomoucká, Prostějovská a Severomoravská. Ředitelem a zpracovatelem výsledků byl Zbyněk Harašta, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř a jednatelkou Eva Nadrchalová. Rozhodčími byli cvičitelé z žup, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplín. Závodilo se ve 13-ti nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí bylo jakž tak vyhovující - "bezprašné", tj. deštivé.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků. Z župy Olomoucké nastoupilo 33 závodníků, ze Středomoravské 31, z Prostějovské 38, ze Severomoravské 26. V tomto pořadí dopadlo i soutěžení žup navzájem. Za Přerovskou župu závodilo 6 jednot. Uvedeme jejich zkratky a zároveň počet účastníků: Beňov Be 2, Hranice Hr 6, Kokory Ko 2, Lipník Li 4, Přerov Pr 9, Vlkoš Vl 8. Celkem bylo klasifikováno 128 borců. V roce 2016 ve stejné soutěži v Olomouci závodilo 178 borců. V každé kategorii je zde uveden počet závodníků a v závorce počet z pořadatelské župy. Předškolní kategorie - 2011 byla z organizačních důvodů vynechána.
Žáci I. 2008-2010, 15 (3)
6. Vl Langer Jiří 11. Pr Harašta Matěj 15. Pr Herčík Lukáš
Žákyně I. 2008-2010, 17 (5)
1. Vl Kroupová Ema, 2. Vl Pavlíková Anna, 7.Vl Kutálková Eliška, 9. Li Tomková Alice
Žáci II 2006-2007, 14(2)
7. Pr Jelínek Jan 14. Poljak Lecian
Žákyně II 2006-2007, 21 (4)
1.Li Štěpánová Jarmila 2Hr Spilková Veronika 13.Hr Zavadilová Michaela 16Vl Fryčová Em
Žáci III 2004-2005, 11 (3)
6.Be Habčák Jan, 9. Hr Svoboda Antonín 11.Hr Spilka Miroslav
Žákyně III 2004-2005, 12 (2)
5. Li Štěpánová Bára 8. Li Kubíčková Barbora
Žáci IV 2002-2003, 11 (2)
2. Ko Hluší Vilém, 8. Pr Poljak Darian,
Žákyně IV 2002-2003, 12 (2
6. Vl Matlochová Lucie, 8. .Vl Tomšů Kristýna
Dorostenci 1999-2001, 3 (2)
1. Ko Majárek Jan, 3. Pr Zbořil Jan,,
Dorostenky 1999-2001, 4 (01
3. Be Hrbasová Táňa
Muži 1 1998-, 3 (1)
1. Vl Tomanec Martin
Muži 2 1998 2 /2)
1. Pr Harašta Zbyněk , 2. Hr Spilka Petr
Ženy 1998-, 3 (2)
1. Pr Krejčířová Vlasta, 3. Hr Spilková Martina

Školní děti s přibývajícím věkem se zajímají víc o míčové hry. Úspěchy při závodění nejsou jen výsledkem talentu, ale představují i dřinu. V horším případě zdraví a tělesně zdatní cvičenci opouštějí tělocvičnu, sedí za stolem, čtou knihy nebo sledují televizi, případně přejdou na pasivní používání počítačů. Počítač byl vynalezen především k počítání. Lze ho použít k programování a tím k praktickému využívání u opakovaných výpočtů. Užitečný je zejména při používání internetu. Velice škodlivý by byl při propadnutí hrám.

Několik dalších obrázků Miroslava Rozkošného naleznete v galerii

Úspěšná štafeta navzdory počasí

26. září 2017 v 11:39 | Miroslav Rozkošný

Postřehy z týdne Spolu v pohybu

Zúčastnit se všech akcí šestidenního programu plného zábavy a sportu v naší sokolovně nazvaného Spolu v pohybu bylo nad možností jednotlivce. Proto ani já nemohu o všech částech programu psát, a tak aspoň několik postřehů. Propagace v rámci jednoty byla výborná. Škoda jen, že v Přerovském deníku nám z celého programu uveřejnili jen prohlídku sokolovny a táborák. Zato přerovská televize Nej nám v propagaci vyšla vstříc.
Program týdne Spolu v pohybu začal v pondělí 18. září v 9,00 hodin stolním tenisem a s dobrou účastí většiny těch, kteří se v zimním období schází k této hře. Pod očekáváním však byla návštěva akce pro seniory nazvaná Nechci doma sedět v papučích, která začala o hodinu později. (Seniorům se asi doma velice líbí). Úterý bylo velice vydařené. Muži senioři s velkým zápalem pokračovali v pétanguové soutěži a sešlo se jich tolik, že si ani všichni nemohli na dvou drahách podle libosti zahrát. Přesto mohl aspoň někdo nový přijít.
Také nejmenšími dětmi se to úplně hemžilo v sále sokolovny. Nabídku naší jednoty využily tři mateřské školy. Děti s chutí překonávaly všechny překážky nastavené v sále, ale nejvíc si užívaly nově zakoupený aitrack. Koupený byl převážně z dotací ČOS. Středeční program, do kterého se zapojili studenti Zdravotní školy a zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, by si však zasloužil větší zájem našich členů i veřejnosti. Je vidět, že lidé péči o zdraví stále podceňují a pomoc hledají až u lékařů, často však zbytečně pozdě. Také čtvrteční ukázky našich sportovních oddílů by si zasloužily větší zájem diváků. Pátku nepřálo počasí. Nebránilo však prohlídkám sokolovny konaným v rámci Noci sokoloven. Narušilo však posezení u táboráků. Zde si zasloužili velkou pochvalu muzikanti a mezi nimi poprvé i jedna žena - houslistka. Všichni to byli přátelé a známí našeho člena br. Petera Suje. Muzikanti i za škaredého počasí hráli dlouho do večera a nejvíc posluchačů měli mezi dětmi, které se rozhodly, respektive dostaly od rodičů povolení, v sokolovně přespat. Bylo jich čtrnáct a v sobotu ráno se zúčastnily vítání sokolských štafet před naší sokolovnou. Přitom si v deštivém počasí přeběhly se štafetou alesponˇ Tyršův most.
Jako první překvapili se štafetou naše pořadatelé sokoli z Rokytnice. Po nich přiběhla štafeta ČOS z Prahy. Rovněž ta byla přivítána domácí slivovicí a výborným koláčem ses. Mužíkové, který všem a zvláště pražánům velice chutnal. Štafeta z Prahy k nám dorazila ze Slovácka přes malou vesnici Třebětice u Holešova. Všude byla podobně vítána jako u nás a dál pokračovala na Olomoucko. Kdo chtěl, mohl se od bratrů z Prahy dovědět hodně zajímavého. Jako například já od starosty Sokola Kampa. Po sokolech z Prahy přijeli na kolách ještě sokoli z Beňova vedení starostou br. Františkem Kubíkem. Byli zmoklí, ale nadšení.

Jak jsem v úvodu napsal, ani já jsem nemohl být na celém programu týdne Spolu v pohybu a nemůžu proto psát o všem co s ním souviselo. Také moje postřehy nemohou být úplně objektivní. Proto své názory napište i ostatní. Co však vím určitě je, že všichni, kteří se na přípravě této akce podíleli, si zaslouží velké poděkování. Nemohu je však jmenovat všechny, protože výčet jejich jmen by byl velice dlouhý a ještě bych mohl na někoho zapomenout.

Obrázky autora z akce Spolu v pohybu i z předcházející krajské sokolské soutěže v atletice, konané v Přerově, naleznete v galerii obrázků.


Kam dál