Pražský sletový průvod z pohledu přerovského diváka

3. července 2018 v 16:16 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokolský průvod 1. července 2018 v Praze odstartoval sletový týden XVI. všesokolského sletu

a zdál se nekonečný. "Ještě v 11:00 hodin jsme stály na Václavském náměstí, když čelo průvodu vycházelo v deset," řekly mi sokolské sestry z Uherského Brodu. Na prvním čestném místě v něm kráčeli sokolové ze Slovenska a mezi nimi nám přerovanům také řada známých z každoročních společných setkání sokolů na Velké Javořině. Hned za nimi mě svojí početností udivovali sokoli ze Spojených států amerických a Srbska, kterým už na místě srazu vyhrávala jejich malá hudební skupina. V průvodu měli své zastoupení také sokoli ze Švédska, Dánska, Německa, Rakouska, Ruska a dalších zemí, takže průvod dělal dojem, že Sokol je spíš mezinárodní než český.
Po nich v průvodu kráčeli zástupci žup českých, moravských a slezských. Každá jiná. Některé i s nejmenšími sokolíky v původních krojích. Slovácká župa se reprezentovala stylově po svém, tak jak je tento region známý. Vedle sokolů také početnou skupinou mladých děvčat a chlapců v krásných slováckých krojích a rovněž s početnou dechovou hudbou, která jako jediná kráčela v průvodu. Ostatní dechové hudby stály pravidelně rozmístěny (výborný letošní nápad pořadatelů) po celé trase průvodu od Václavského náměstí k Vltavě a odtud oklikou na Staroměstské náměstí. Muzikanti mimo jiné také z předních kolínských dechovek, se nešetřili a umocňovali tak divákům i účastníkům zážitek z pestrobarevného průvodu. Kdo vydržel sledovat  skoro celý průvod, dočkal se i účastníků z našeho přerovského okresu, kteří kráčeli pod hlavičkou Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy. V jejich čele šli starostaTělocvičné jednoty Sokol Přerov Vladimír Tabery, náčelník župy Zbyněk Harašta, vzdělavatel Jakub Navařík a s výbornou náladou i další činovníci a cvičenci, na jejichž dobrovolné obětavé práci doslova stojí činnost Sokola i v přerovském okrese. Někteří přerovští účastníci průvodu, dokonce i mladí, si ještě odpoledne našli čas k návštěvě sokolské mše ve svatovítském chrámu. Ten byl skutečně plný a typicky sokolskou rázovitost v něm dodávaly desítky krojovaných sokolů a sokolek s prapory a šest sokolských pěveckých sborů. Hlavní celebrant mše kardinál Dominik Duka vzpomněl během mše ve svých několika proslovech minulost a ocenil také dnešní záslužnou činnost Sokola. Mimo jiné také slovy: "Sokol není zájmovou organizací, která bojuje za své zájmy, ale společenství, které slouží všem." Z četných sokolských činovníků pak český primas vyzvedl cvičitele, na jejichž dobrovolné práci tato společnost stojí.
Obrázky autora článku o pražském sletovém průvodu najdete v galerii.
 

Z přerovské sokolské zahrady

2. července 2018 v 17:11 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Senioři se vyžívají hlavně v pétanque

Sokol není jen cvičení, ale také sport pro všechny generace.V přerovském Sokole se senioři vyžívají hlavně ve francouzké hře pétanque. Parta seniorů, která se na sokolské zahradě utvořila hned po postavení pétanquového hřiště se zde jednou týdně dopoledne schází k vzájemným utkáním. Ne však vždy jen k přátelským. Loni na podzim zahájili dvoukolovou soutěž v pétanque, kterou zakončili 26.června vyhlášením výsledků a předáním diplomů a cen.
V soutěži zvítězil Jaroslav Pavlištík před Jindřichem Šoupalem a a Milanem Rozkošným. Další soutěž v pétanque bude na sokolské zahradě v Přerově bude zahájena v září. Kdo má zájem, může se v kanceláři sokolovny přihlásit.            
Více obrázků naleznete v galerii.

Závrečný táborák přerovských sokolů

29. června 2018 v 11:55 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Kdo se nehýbal, byla mu zima

Na závěrečné hry a posezení u táboráku si pořadatelé z Tělocvičné jednoty Sokol Přerov nevybírají zrovna nejlepší dny. Vloni se tato akce málem nekonala kvůli silnému odpolednímu dešti a letos 22. června 2018 si účastníci stěžovali na zimu, která náhle vystřídala horké letní počasí. Jako první si na počasí stěžovali pořadatelé br. Harašta a Suja, kteří měli za úkol vytočit bečku piva a kofoly. Chladno však nevadilo rodičům a dětem soutěžícím v míčovém trojboji, kterých se sešlo pětačtyřicecet párů - dospělý a dítě. Soutěžili v kopu na branku, hodu na branku a hodu na basketbalový koš. "Bylo to velice fajn a užívala jsem si to. Hlavně ale děti," pochválila tradiční zakončení cvičebního roku nová tajemnice župy Marcela Zapletalová. Míčový trojboj, který vystřídal jinou loňskou soutěž, neměl svého vítěze, protože pořadatelé ho ani nevyhlašovali. Zato všichni účastníci dostali cen hned několik - veselé gumy s obličeji smajlíků, nafukovací balonek a drobné sladkosti. "Cen si děti víc váží," říkají pořadatelé. "Víc než umístění."
Chladné počasí se neprojevilo u soutěží, ale u táboráku. "Byla veliká zima a nakonec u ohně zůstala sedět jen hrstka starších sokolů," řekla ses. MIlada Havlíčková, která před devátou večerní hodinou odcházela jako jedna z posledních. Celkově se však závěrečná akce na zakončení cvičebního roku velice vydařila. "Byla veliká účast a chybělo jen sluníčko", řekla za pořadatele cvičitelka ses. Zora Horáková.
Další obrázky najdete v galerii.  
 


13. Loutkáské letnice v Přerově

25. června 2018 v 17:11 | Marie Veřmiřovská |  Z činnosti

11., 12. a 13. 5. 2018


LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA PŘEROV


Celostátní přehlídka amatérských loutkových divadel se konala již po třinácté tak jako vždy se sešli loutkáři z celé republiky na dvou místech a to nejdříve v Rakovníku, kde hrálo celkem pět souborůa u nás v Přerově, kde se přehlídka pravidelně pořádá již od roku 2002. U nás si zahrálo celkem 9 souborů.

V pátek jsme uvítali u nás vzácné hosty Mirku a Matěje Kopeckého a též Pavla Maška se Sońou Maškovou, kteří jsou uznávanými a známými výrobci loutek v České republice.

Prvním představením naší přehlídky v pátek byla pohádka KAŠPÁREK, PRINCEZNA A DRAK. Toto představení si u nás zahrál soubor loutkového divadla" PRONITKA" Sokola Prostějov.

Soubor se ve své hře snažil zahrát veselou pohádku s marionetami, které jsou velmi těžké na vodění a tady má soubor jistě ještě rezervy a my se jim snažíme v tomto pomoci. Odměnou jim jistě byl velký potlesk a reakce dětského publika, které se skládalo převážně z žáků ZŠ ze školních družin jejich spontální reakce přesvědčila naše hosty, že jejich pohádka zaujala vtipem i textem.

Večerním představením pro dospělé publikum byla komediální vtipná hříčka v hanáckém nářečí s názvem. "O ZHNILÝM LOJZKOVI aneb PRVNÍ HANÁCKÉ KOSMONAUT". Tu si u nás zahráli KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI-soubor loutkového divadla Sokola Olšany u Prostějova.

Tato vtipná hříčka si získala od začátku velkou pozornost diváků. Její pojetí a vyjádření netradičního děje i ztřeštěné nápady využití známých ruských častušek a neobvyklá spojení životních situací si zaslouží pochvalu. Marionety z Olšan diváky rozesmály, rozezpívaly a potěšili i svým neobvyklým podáním v hanáckém jazyce.

Sobotní ráno se vždy jeví jako vhodný čas k slavnostnímu oficiálnímu zahájení přehlídky, kterého se účastní zástupci města, kraje, Sokola Přerov i Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy, Nipos Artamy a pozdrav nám od paní senátorky Jitky Seitlové přinesla i její asistentka.

Prvního sobotního představení se pak ujal náš domácí soubor "PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK" loutkového divadla sokolaPřerov. Divákům jsme zahráli letošní premiéru O CHYTRÉ PRINCEZNĚ.

Pohádku jsme zahráli s marionetami z dílny pana Maška, které byli pro tuto pohádku dle našeho přání speciálně zhotoveny. Podobají se řezbovaným loutkám s detaily v obličejové části a ladilo i oblečení loutek dle našich speciálních požadavků. Soubor si zahrál inscenaci pro menší děti s chutí i s nadšením.

Novým souborem, který se u nás představil, byl loutkový soubor "KLUBÍČKO " ze ZÁBŘEHU na Moravě. Přivezli k nám pohádkový pořad O LOUTKÁCH.

Tento pak pojali jako naučný program s představováním typů loutek, se kterými se v loutkových divadlech můžeme setkat. Toto představování pak prokládali živými pohádkovými výstupy s písničkami. Představení zaujalo, mělo spád a také diváci odměnily interpretky velkým potleskem.

Soubor z Rakovníka "PŘED BRANOU" přivezl pohádku KAŠPÁREK A ČERTI.

Tak jako vždy k nám rakovničtí přivezli skvělou zábavu s živáčky, marionetami a vtipným textem i písněmi naživo. A také jako vždy se bylo na co dívat. Mnohé soubory si můžou od nich načerpat také velkou inspiraci pro svá představení.

S varietním vystoupením za námi přijel soubor "ŠPALÍČEK"z Plzně.

Posledním vystoupením sobotního dne bylo varietní vystoupení našich přátel z Plzně.

Viděli jsme to, co loutky dovedou aniž by promluvily. Kašpárek pak vtipně spojoval všechna vystoupení a bylo se na co dívat. A také se zde ukázalo vodičské umění marionet v neobvyklém projevu. Jedním z nejhezčích vystoupení byl tanec baletky, ale smích vzbudili i klauni a obdiv patřil všem loutkám a jejich vodičům.

Večer jsme vyplnili zajímavostmi z historie všech hrajících souborů a besedou o rodu Matěje Kopeckého samotnou legendou a našim dlouholetým kamarádem Matějem. Dále jsme souborům promítly pak filmovou vzpomínkou na vystoupení našeho souboru v senátu v Praze před deseti lety.

Později večer se nám vydařilo přátelské posezení a popovídání u táboráku.

Loutkové divadlo souboru pražská "JISKRA" si u nás zahrálo tradičně netradiční pohádkovou POPELKU .

Loutkový koncert předvedla pak v neděli ráno Jiskra z Prahy. Popelka byla ukázkou vyspělého vodičského umění i hereckého mluveného projevu. V textu se objevily komické situace, zajímavé a překvapivé prvky i dvojrole v hereckém řeči. Hezkou a nezvyklou atmosféru utvářely i masky na obličejích herců a postava víly živáčka, která posouvala děj a pomáhala nejen Popelce. A tak kamarádům z Prahy musíme za jejich výkon i vtipné a vynikající představení poděkovat.

Loutkový soubor KACAFÍREK z CHRUDIMI k nám přivezl zajímavé představení TŘI /NE/ZNÁMÉ BAJKY.

Jednoduchou a zároveň působivou inscenaci přivezli chrudimští. Maňásky a loutky i kreslená verze pohádky to vše spojovalo toto pěkné a poučné představení. Bylo důmyslně připraveno a s živými herci ve spojení s loutkami se to vše chrudimským podařilo příjemně skloubit. Publikum se podařilo zaujmout i poučit a potlesk nás všech si právem zasloužili.

Poslední vystoupení se odehrálo v režii souboru "SRDÍČKO" z VYSOKÉHO MÝTA s názvem JAKKAŠPÁREK VYLÉČIL LUCIFERA.

Přehlídku pak uzavíral soubor z Vysokého Mýta. Ten hraje s marionety a jejich předností jsou velmi pěkné kulisy od jejich člena Viktora Čápa, které pohádce dodávají tu nezaměnitelnou pohádkovou atmosféru. Soubor si pak s chutí sobě vlastní zahrál pohádku, která se právem dětem líbila.

A na závěr se můžu přidat zajímavost-skoro ve všech pohádkách se letos nám objevili čerti zlí, líní i hloupí, ale vždy všechno dobře dopadlo. Kašpárek a dobré pohádkové bytosti si vždy s nimi poradily.

A pokud se ve hrách čerti neobjevili, vždy se bojovalo s drakem s lidskou pýchou a také s hloupostí si poradili i naši zvířecí kamarádi a umění též vodičské se ukázalo jako nezbytná součást všech nejen varietních vystoupení.

Tak skončily 13.LL .

Tentokrát byla divácká účast menší, protože se v Přerově souběžně konaly další dvě velké akce pro děti a také nádherné počasí lákalo do přírody. Přesto však bylo divadlo zaplněno nejen účastníky přehlídky ale i našimi věrnými příznivci z řad dětí i dospělých.

Závěrem bilance-jako vždy se setkalo na naší přehlídce kolem 12O amatérských loutkářů z celé republiky.

Přehlídka opět splnila vše, co loutkáři potřebují. To je výměnu zkušeností, další inspirace herní činnosti s možnosti porovnání si toho co hrajeme na svých vlastních scénách s tím, co hrají naši přátelé z amatérských loutkových divadel v celé naší zemi.

A tak se už se všichni těšíme na příští rok, kde se zase setkáme se sokolskými loutkovými soubory.

Připomenutí legionáře a sokola Jana Gayera

22. června 2018 v 15:28 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Gayerovy slavnosti sokoly trochu zaskočily

Letošní pietní vzpomínka na významného českého legionáře a přerovského rodáka Jana Gayera, která se konala 15. června u jeho památníku Na Marku byla mimořádně významná. Konala se u příležitosti stého výročí vzniku Československa a na programu měla slavnostní křest knihy ředitele Státního okresního archivu v Přerově Jiřího Lapáčka nazvanou Legionář Jan Gayer. Další bod programu byl pro nás sokoly neméně významný - konalo se zde žehnání praporu Jednoty Československé obce legionářské v Přerově Jana Gayera, které vykonal vojenský kaplan. Jedná se o repliku praporu, který přerovští sokoli věnovali v roce 1938 legionářům. Jeho originál byl po dobu obou totalit dobře ukryt a dnes je součástí sbírek Muzea Komenského.
Bohužel letošní Gayerovy slavnosti nás sokoly trochu zaskočily, protože den jejich konání byl dnem přípravy na krajský sokolský slet a navíc v pravé poledne se konal pohřeb naší významné členky ses. Anny Široké. Hlavní pořadatel a také řečník na pietní vzpomínce Petr Sehnálek z Muzea Komenského byl proto rád, že jsme se slavnosti zúčastnily alespoň tři starší členové v krojích (mimo mě také Br. Bohumil Domanský a br. Antonín Zimmermann), i když tentokrát snad poprvé na této slavnosti bez praporu. Přesto pietní vzpomínka u památníku Jana Gayera vyzněla slavnostně. Zásluhu na tom měla poměrně početná skupina uniformovaných členů legionářské obce a dechová hudba složená ze starších zkušených muzikantů. Za jejího doprovodu pak po skončení slavnosti většina z padesáti přítomných odešla v průvodu na nádvoří zámku k prohlídce historické vojenské techniky a dokumentů ze života Jana Gayera.

Další obrázky Vojtěcha Podušela z této vzpomínkové akce najdete v galerii.

Ohlasy na Krajský slet v Přerově

19. června 2018 v 15:18 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

dne 16. června 2018 na stadionu Spartaku


V sobotu 16. června 2018 odpoledne odvedlo 1700 cvičenců, cvičitelů skladeb a organizátorů Krajského sletu v Přerově úspěšně výsledek své roční přípravy. Sletu se aktivně zúčastnily všechny čtyři sokolské župy Olomouckého kraje: domácí Středomoravská - Kratochvilova, Olomoucká - Smrčkova, Prostějovská a Severomoravská. Ze sousedního Moravskoslezského kraje hostovala v Přerově i Sokolská župa Beskydská. Z ní přijelo do Přerova 128 žen, které přispěly k tomu, že skladba "Ženobraní" se v účasti stala nejpočetnější ze všech skladeb pro dospělé.

Organizovanými součástmi krajského sletu byly slavnostní zahájení na náměstí TGM, průvod cvičenců na plochu stadionu Spartaku Přerov, projevy pozvaných čestných hostů před hlavní tribunou, vztyčení státní vlajky, předvedení jedenácti skladeb a na závěr i spuštění státní vlajky. Slovem provázel bratr Jakub Navařík, vzdělavatel domácí župy. Časté potlesky během předváděných skladeb dokládaly, že všechna vystoupení diváci ohodnotili jako úspěšná. I samotní činovníci krajského sletu nabyli příjemného pocitu z vydařené akce. Domácí župní náčelník br. Zbyněk Harašta k tomu poznamenal: "Soudě podle ohlasů cvičenců, byli všichni spokojení. A to nejen s průvodem a vystoupením, ale i s organizací celého dne, který cvičenci strávili secvičením na odpolední vystoupení. Příprava sletu byla náročná. Divácký úspěch předčil očekávání. Bez party lidí, kteří se tomu věnovali dlouho a intenzivně ve svém volném čase a zadarmo, by to nešlo. Za to jim patří velké poděkování."

Pět skladeb bylo věnováno dětem a žactvu, ty ostatní dospělým. Nejvíc cvičenců, 342, vystoupilo ve skladbě "Noty" pro předškolní děti. Krajská vedoucí skladby a župní náčelnice Středomoravské župy sestra Milada Havlíčková uvedla: "Skladba je efektní, děti ji rády cvičily. Za naši župu Středomoravskou bylo 171 cvičenců a dalších 171 cvičenců bylo ze župy Olomoucké (36), Severomoravské ( 36) a Prostějovské (99). V naší župě bylo zapojeno hodně mateřských škol a tak z počtu 171 bylo z tělocvičných jednot Sokol Přerov 18 a Hranice 9. Spolupráce při zkouškách byla výborná a děti i nacvičující mají můj velký obdiv, děti vše zvládly velmi dobře. O tom svědčí i zprávy, které jsem následně dostala ze školek formou sms nebo e,mailem. Mám radost, že ta roční práce nebyla zbytečná." Zbývá podotknout, že ses. Havlíčková sama má za sebou celoživotní práci učitelky i ředitelky v mateřském školství.

Vedoucí skladby pro starší žactvo "Cirkus" sestra Vlasta Krejčířová na facebooku krátce k přípravě sletu zmínila: "Jsem na všechny moc hrdá. A ráda bych poděkovala těm, kteří nejsou vidět, ale kteří na tom nejvíc zapracovali. Za všechny alespoň Zbyňkovi, Miládce, Marcele ..." Ses. Krejčířová skladbu nejen nacvičovala, ale i sama cvičila.

Když jsem s fotografem Vojtěchem Podušelem procházel velké množství fotografií, které během krajského sletu pořídil, řekl mi, že při fotografování mu vadily jeho vlastní slzy. Byly to slzy dojetí ze zaujatých a soustředěných tváří cvičenců ve skladbách dospělých. Mířil na ně objektivem svého aparátu a uvědomil si, že s takovým zaujetím se už dlouho nesetkal. Je to snad nejlepší souhrnné ohodnocení žen a mužů vystoupivších na krajském sletu ve skladbách pro dospělé. Zmíněné zaujetí pozoroval i při činnostech mimo cvičení, jako jsou nástupy sokolských praporů a vlajkových čet při práci se státní vlajkou. Zde pro změnu ocenil jednoho z mužů sletu bratra Vladimíra Taberyho. Nejvíce obrázků pořídil ze skladby pro dorostenky a ženy "Siluety". Ocenil efekty, které se s obručemi dají vytvořit. V této atraktivní skladbě, jak mi sdělil br. Zb. Harašta, měly zastoupení všechny na sletu účinkující župy s výjimkou domácí Středomoravské. Krajská vedoucí Lenka Otáhalová je z župy Olomoucké.

Krajský slet je za námi, mnozí z těch, kteří se v Přerově převedli, zamíří hned na začátku prázdnin do Prahy k vystoupením do Prahy, která se stanou vyvrcholením XVI. Všesokolského sletu, věnovanému mj. i oslavě stoletého výročí vzniku Československé republiky.
V galerii si můžete ke krajskému sletu najít tři složky obrázků od pana Vojtěcha Podušela.

Hektický den

16. června 2018 v 12:22 | Miroslav Rozkošný, foto Marie Hudečková |  Z činnosti

Před krajským sletem

Posílám foto sestry Marie Hudečkové ze včerejšího úklidu stadionu. Včera to by pro nás hektický den. V poledne pohřeb sestry Anny Široké (dožila se 98 let), v 17,00 vzpomínka u pomníčku Gayera. Tam jsme byli jen tři v kroji, já, Bohuš a Zimmermann a bez kroje Radmila a Honza Fait. Ostatní připravovali slet. Celkem nás tam bylo padesát lidí, jak jsem spočítal, plus hudba. V úterý nepřijdu, mám nastupovat do práce. Mirek

Opět po šesti letech

31. května 2018 v 9:46 | Z Přerovských listů a sletového manuálu vybral Jaroslav Skopal |  Organizační

Blíží se sokolský svátek, v Přerově bude krajský slet

 Slavnostni průvod cvičenců krajskeho sletu se vyda v sobotu 16. června ve 14 hodin z naměsti TGM k hřišti Spartaku Přerov. Na stadionu nastoupi před obecenstvo teměř 1700 cvičenců - od těch nejmenšich děti až po seniorske cvičence. Uderem 15. hodiny začne přehlidka jednotlivych skladeb. V Přerově divaci uvidi stejně jako v Praze všech jedenact skladeb, ktere pro letošni slet členove Sokola nacvičili.

Už podruhé po sobě se v Přerově koná krajský sokolský slet. "Krajská koordinačni rada vybrala Přerov právě
proto, že máme dobře situovaný areál i s tribunou, poblíž je také sokolovna a centrum města. Poslední sokolský slet, který se konal před šesti lety, z tribun zhlédly asi dva tisice divaků," informoval Jakub Navařík, vzdělavatel Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy. V jedenácti skladbách se v Přerově předvede 1677 cvičenců z pěti moravských sokolských žup."Nácvik skladeb trval od září loňkého roku. Asi stovka cvičenců z Přerova zamíří v prvním červencovém týdnu také na celostatni slet do Prahy," zminil Jakub Navařík, který se
sám aktivně zapojil do skladby pro muže s názvem Borci. Jak přiznal, je to jeho první skladba, do které se za svého vice než dvacetileté působeni v Sokole aktivně zapojil.Sdělení vždělavatele Sokola Přerov

30. května 2018 v 19:51 | Miroslav Rozkošný

Sokolská kapka krve

Dárci krve a krevní plazmy darované v prvním poletí letošního roku nahlaste se na vrátnici nebo vzdělavateli , mobil 732762055. Váš odběr bude započítán do soutěže Sokolská kapka krve. Vloni se naše jednota umístila ze 34 účastníků soutěže na 11. místě a byla na třetím mstě z moravských jednot a druhá z naší župy. Předběhl nás Týn. n. B. Termín přihlášek: 10. červenec 2018

K župnímu sletu v Hranicích

28. května 2018 v 12:25 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

v sobotu 26. května 2018

Průvod cvičenců z náměstí ke sportovní hale jsem neviděl, pouze jsem při dojezdu k hale, místu konání sletu, viděl spokojené obličeje některých jeho účastníků, jako např. bratří Zbyňka Harašty či Jakuba Navaříka. Místní sokolští činovníci mi pomohli najít volné místo na čelní tribuně, takže pohled na celé vystoupení jsem měl příjemný. Zatím jsem se nedostal k žádným obrázkům z tohoto vydařeného župního sletu, tak alespoň pro informaci o některých, kteří se do příprav jeho programu aktivně zapojili, použiji tabulky z manuálu k tomuto sletuProgram vlastních sletových skladeb proběhl v souladu s plánem dle Manuálu k tomuto sletu, který byl zpracován ve spolupráci s činovníky krajského sletového pro krajský slet v Přerově. Oba manuály mají stejnou koncepci a šablonu.
Hlavní, co mě potěšilo:
Program proběhl v souladu s manuálem, který byl dodržen a tak přispěl k celkovému příznivému dojmu. Je zřejmé, že vše bylo předem nacvičeno, včetně nástupu a závěru. Pouze bych přidal připomínku k výzvě moderátora pro dobu povstání diváků. Podle mne by stačila jen na dobu trvání zahajovací sletové znělky.
Úroveň provedení skladeb odpovídala době, kdy do sletu v Praze zbývá ještě víc než měsíc. Tedy odpovídala termínu konání župního sletu a očekávání.
Moje manželka, která se mnou skladby sledovala, si pochvalovala vystoupení, kde vystupovaly děti - tzv. drobotina, po jejím. Jejich relativně příznivě velká účast a jednotné úbory tento pocit jen posílily.
Sám jsem pak byl zaujat strhujícím tempem a zaujetím pro cvičení u skladby "Cirkus" pro starší žactvo. Nádherně se v něm uplatnila i sama vedoucí skladby ses. Vlasta Krejčířová, jíž to její subtilní postava plně umožnila.
Potěšila i účast žen a mužů ve sladbě Asociace sportu pro všechny (ASPV), u níž se vždy objevují nějaké nové prvky v oblečení či v náčiní, což je patrné i pro tento sletový rok.
Je příjemné konstatovat, že vystoupili i cvičenky a snad i cvičenci z jiných žup, zejména z Prostějovské.
Skladba žen Ženobraní se pro závěr hodila, protože v ní byla účast cvičenek dostatečně vysoká.
Znám trochu poměry v Sokole Přerov, takže mě zaujala aktivní účast dvou a více cvičenců ze sokolských rodin, jako např. rodiny Haraštovy, Krejčířovy, Taberyovy, Sujovy, Poljakovy, Zbořilovy a patrně i dalších. Pro obdobné konstatování u dalších zapojených jednot mi chybí podklady, ale určitě se takové rodiny zapojily i v Sokole Hranice.
Co snad mohlo chybět širší veřejnosti:
Informovanost o akci. Neviděl jsem tam lidi z přerovských médií. V době, kdy článek píši, se na internetu ze sletu v Hranicích neobjevila žádná fotografie. Manuál župního sletu, obsahující vše potřebné, je na stránce Sokola Přerov, ve spojení s Hranicemi či župou bylo obtížné něco dohledat.
Na závěr: AŤ DOBŘE DOPADNE I KRAJSKÝ SLET V PŘEROVĚ DNE 16. ČERVNA 2018.

Kam dál