Žákovský turnaj ve stolním tenisu

Včera v 17:17 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

o jarních prázdninách

 

Vzpomínka na slavné sokolské gymnasty a spůolupráci s Pamětí národa

29. ledna 2020 v 19:59 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Věrná garda Sokola Přerov s nabitým programem

Pravidelné shromáždění těch, kteří se hlásí k odboru Věrné gardě v Sokole Přerov se konalo 29. ledna 2020 odpoledne. Jednání zahájila a řídila sestra Eva Tšponová.
První bod programu byl věnován vzpomínce na dva bývalé sokolské gymnasty , kteří sklízeli úspěchy na soutěžích v nářaďovém tělocviku zejména v období první republiky. Dobře se na toto téma připravil br. Bohumil Domanský, též bývalý sportovní gymnasta. Věnoval se hlavně osobnostem Jana Gajdoše a Aloise Hudce (oba z nářaďové školy v Brně).
Bratr Richard Drábek přijel z Vinar, aby si s námi připomenul své nedávné 91. narozeniny. Krátce povyprávěl, jak se v loňském roce zapojil do vzpomínek pamětníků, které programově řídí a zaznamenává Paměť národa. Připomenul obtíže, s jakými musel zápasit za okupace a v období kolektivizace po roce 1948. Výběr z jeho vzpomínek je dosažitelný na webu Paměti národa pod jeho jménem.
Jednalo se i o připravované soutěži seniorů, kterou chystá Sokol Přerov i pro další sokolské jednoty i mimo naší župu. V současnosti se dolaďují cvičení na stanovištích, kterých bylo navrženo osm. Termín soutěže s navazujícím společenským setkáním je 21. duben 2020 dopoledne v přerovské sokolovně.

Ilustrace ke stanovištím soutěže seniorů

24. ledna 2020 v 23:27 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

dle propozic předchozího článku

Tento krátký článek si klade za cíl přiblížit zájemcům o soutěž názorně pomocí fotografií uvedených v galerii, co je vlastně v soutěži čeká za úlohy.
Demonstrátorem mi byl Tomáš, který cvičí s družstvem seniorů. Pak ještě zůstal na sportovní hry mužů, kteří nastoupili o hodinu později. Tentokrát si vybrali fotbálek. Nás dva ochotně nechali dodělat fotografie, když nám ještě chyběla střelba na koš. Rám se síťkou na nižší koš už jsme nezasouvali, na jednom obrázku je vidět jeho deska.
Do soutěže jsme původně chtěli u žebříku zařadit průlez libovolným oknem žebříku. Některé starší ženy se od zeleného stolu obávaly, že by to bylo příliš náročné. Zkuste to posoudit z následujícího obrázku:
Jsme na blogu, své komentáře můžete uvést formou nástroje Přidat komentář.
 


Zveme sokolské seniorky a seniory na malou prověrku zdatnosti

17. ledna 2020 v 11:22 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Soutěž vychází z kruhového tréninku aplikovaného na seniorský věk


Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Brabansko 566/2, 750 02 Přerov I - město; tel. 581 201 956, 734 442 765, e-mail: sokol-prerov@volny.cz


POZVÁNKA


Vzdělavatelský odbor T. J. Sokol Přerov vás zve na

Soutěž seniorů a společenské setkání konané 21. dubna 2020
v přerovské sokolovně (ul. Brabansko 2)

Program:
9:00 - 9:30 Prezentace tří až čtyřčlenných družstev a jejich doprovodů
9:30 - 10:10 Zahájení, uvítání, zahřátí a rozcvičení
10:15 - 12:00 Soutěž na osmi stanovištích (blíže na druhé straně)
12:00 - 12:30 Přestávka
12:30 - 15:00 V předsálí tělocvičny vyhlášení výsledků, na které naváže podání občerstvení a společenské setkání

Přihlášené jednoty žádáme, aby předběžnou účast s odhadem zúčastněných sdělili e- mailem na adresu uvedenou v hlavičce této pozvánky do 17. března 2020 a konečnou jmenovitou účast sdělili formou přiložené návratky do 7. dubna 2020.

Na setkání s vámi se těší za vzdělavatelský odbor se seniory Věrné gardy Sokola Přerov

Miroslav Rozkošný
vzdělavatel T. J. Sokol Přerov

Příloha: Návratka

Pravidla soutěže

Za seniory jsou považováni ti, kteří nabyli důchodového věku. Družstvo je tří nebo čtyřčlenné a složené bez ohledu na to, kolik je v něm žen nebo mužů. Do výsledku družstev se započítávají vždy tři nejlepší výkony z každého stanoviště.
Stanoviš budou mít svého rozhodčího s vlastními hodinkami k odměřování jedné minuty u činností na čas. Na žádost závodníka lze minutový termín zkrátit. V družstvu soutěží závodníci po sobě, ne současně. Rozhodčí v záznamním lístku označí (škrtne) ze čtyř výkonů vždy ten nejslabší, který se do součtu družstva nezapočítá. U tříčlenných družstev platí všechny výkony.
Úkoly při cvičení vám samým poslouží k posouzení stavu vlastní obratnosti, stavu některého svalstva, schopnosti udržet rovnováhu, přiměřené vytrvalosti apod. Při cvičeních kontrolujte, zda stačíte, zastavte a ukončete v případech, kdyby vám nebylo dobře.

Stanoviště a úkoly na nich

Žebřík nízký (4 m) u stěny:Vylézt nahoru s dohmatem na nejvyšší příčku žebříku a po sousedním žebříku slézt dolů. Jeden tento výkon = 1 bod.
Dvě lavičky nízké 1,5 m paralelně: Přejít lavičku a po sousední zpět. Jeden tento výkon = 1 bod.
Florbal: Střelba hokejkou na branku ze vzdálenosti 8 metrů. Počet úspěšných střel z 5 možných = počet bodů.
Bradla po pás:Vstoupit mezi žerdě, jednu žerď podlézt, z druhého konce bradel opět vstoupit mezi žerdě a opět žerď (tu druhou) podlézt a vrátit se do výchozího postavení. Jeden tento výkon = 1 bod.
Hrazda po prsa: Ze svisu ležmo opakovaně shyby s přiblížením hlavy k hrazdě; 1 shyb = 1 bod.
Žebřiny: Leh pokrčmo a mírně roznožmo, nohy zaklesnuty o spodní příčky, ruce v týl; opakovaně sed, předpažit a dotek 2. spodní příčky. Každý sed = 1 bod.
Koš cvičný snížený: 5 pokusů střelby na koš ze 4 metrů. Úspěšný pokus = 1 bod.
Tři díly bedny: Překonávat opakovaně sedem či jinak, vždy se vrátit do výchozího postavení před bednou. Jeden výkon = 1 bod.

Forma návratky

Soutěž seniorů 21. 4. 2020 v Přerově
Soutěžící
JménoPříjmeníRok narození
1.
2.
3.
4.
Doprovod
Jména, příjmení


Vyplněnou tabulku pošlete, prosím, nejpozději do 7.4.2020 na adresu: T. J. Sokol Přerov, Brabansko 2, 750 02 Přerov nebo e-mailem na: sokol-prerov@volny.cz.

Zemřel br.Drahomír Surynek

6. ledna 2020 v 19:37 | Jaroslav Skopal

Nejlépe ho znali přerovští sokolští gymnasté


Výzva sokolským dárcům

4. ledna 2020 v 21:48 | Miroslav Rozkošný
"Dárci krve a krevní plazmy, členové Sokola, zapište počet odběrů za celý rok 2019 na vrátnici sokolovny. Termín uzávěrky 20. ledna 2020. Vaše odběry budou nahlášeny do celostátní soutěže ČOS nazvané Sokolská kapka krve."

Vydařená akce pro rodiny

3. ledna 2020 v 16:44 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Vánoční kila shazovali v sokolovně

Odpolední program v přerovské sokolovně pod názvem "Mámo, táto, nebudˇ šnek" se pomalu stává tradiční povánoční akcí T. J. Sokol Přerov. Letos se konal již po osmé. Její cíl je jasný: nabídnout dětem i dospělým možnost pohybu. V sobotu 28. prosince 2019 využilo této příležitosti přes devadesát zájemců, zatímco v předcházejících létech to bylo kolem šedesáti. Dětmi i dospělými se tak úplně hemžil velký sál sokolovny, předsálí, přísálí i galérie.
Stále obsazené byly tři stoly na stolní tenis, tři hřiště na badminton a kupodivu velký zájem byl i o žíněnky na kterých si děti i dospělí měřili pomocí stopek svoji fyzickou kondici. Nabídek, které pořadatelé zájemcům připravili, bylo však víc a někteří zde proto dali svému tělu pořádně zabrat.


Sokolští senioři hovořili v Praze o svých klubech

24. prosince 2019 v 11:54 | Miroslav Rozkošný

Seminář s vánočním posezením

Česká obec sokolská má oficiálně přihlášeno pětadvacet seniorských klubů včetně Věrných gard. Tomuto počtu odpovídal i počet účastníků na semináři vedoucích a organizátorů klubů sokolských seniorů, který se konal 14. prosince v sokolovně T. J.
Sokol Vršovice.
Z naší župy se mimo mě zúčastnil br. Karel Student z Dřevohostic. Jinak zde v drtivé většině převládaly ženy ve věku blížícímu se osmdesátce. Zřejmě proto, že i jinde je tomu jako u nás: pro mladší ročníky není Věrná garda přitažlivá.
Program semináře tradičně začal přednáškou.
Tentokrát na téma Aktivní pohyb v seniorském věku " hovořil br. Jarek Kučera. Ten svůj výklad začal optimisticky citátem W. Churchilla: "Už je mi tolik let, že si nemohu dovolit nepohodové dny". Dále pak přímo hýřil radami jak správně žít. Z nich zmíním aspoň dvě: "Nejhorší je přestat se pohybovat. " To jistě ví všichni sokoli. Možná ale někdo neví, že se nemáme bát pít vodu z kohoutku, protože u nás jsou zavedeny velice přísné hygienické normy na tuto vodu. Zajímavý byl také referát ses. Viktorínové, která seznámila přítomné se soutěžemi pro mládež a seniory, které za dobu své existence příslušná komise vyhlásila. Za celou dobu existence komise jich bylo dvanáct. V současné době komise hodnotí soutěž "Jak jsme obnovovali Sokol" do které je přihlášeno šestadvacet účastníků a zásluhou Br. Domanského a br. Skopala mezi nimi také naše jednota. Pořadí nejlepších v této soutěži bude vyhlášeno v prvním pololetí příštího roku. Bohatá byla také diskuze. V ní se jako obvykle omílalo, kdy používat název Věrná garda a kdy seniorský klub. Mimo jiné zde zazněl názor, že Věrná garda se hodí pro členy ještě cvičící na sokolských sletech a pro necvičící seniorský klub. Z diskutovaných témat byl výjimkou můj příspěvek, kdy jsem hovořil o aktivním sportování seniorů v naší T.J. Sokol Přerov, kteří nejen sami sportují, ale turnaje pořádají i pro ostatní zájemce, včetně žáků.
Po skončení semináře nás několik účastníků semináře zůstalo na vánočním posezení s místní sokolskou cimbálovou muzikou Kyčera, které pořádala Věrná garda. Škoda, že jsme nemohli zůstat posedět déle kvůli odjezdu vlaku. Bylo nám tam fajn.
Ilustrační foto z května 2016 zachycuje přerovské seniory při soutěži v petanque na sportovišti v sokolské zahradě.

Z rekreačního sportu v Sokole Přerov

6. prosince 2019 v 16:57 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Úspěšný turnaj ve stolním tenisu

Skupina seniorů, kteří se v zimním období schází v naší sokolovně ke hraní stolního tenisu uspořádali 16. listopadu čtvrtý ročník turnaje v tomto sportu pro neregistrované hráče všech kategorií. Účast hráčů na tomto turnaji byla o osm nižší než rekordní počet na minulém lednovém turnaji.
Stalo se tak zřejmě proto, že naše pozvánka tentokrát výjimečně nevyšla v Přerovských listech. Účast hráčů na turnaji byla i tak dost velká na to, aby ho mohli pořadatelé do 13,00 hodin zvládnout. Zúčastnilo se celkem 24 hráčů z Přerova a Olomouce.
Původně pořadatelé předpokládali, že hráči budou rozděleni do tří kategorií Nakonec ale jediná žena v turnaji a starší žáci byli přiřazeni do kategorie mužů. Díky tomu se dostalo více cen nejen na tři nejlepší v každé kategorii, ale také jako ceny útěchy a další ocenění pro některé ostatní. V kategorii mužů zvítězil Jaroslav Zaoral, před loňským vítězem Filipem Haužvicem a Jiřím Hamplem.

Kategorii mladších žáků vyhrál stálý účastník těchto turnajů Martin Suk z Lověšic před Vojtěchem Haganem a Rostislavem Holým. Poděkování za úspěšné zvládnutí turnaje si hlavně zaslouží br. Milan Rozkošný a František Štěpánek, kteří zaznamenávali výsledky u stolu rozhodčích, a Jan Haužvic, který průběh turnaje řídil.

Poprvé jsme navštívili i hrob s urnou br. Sylvestra Plevy

23. listopadu 2019 v 19:49 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Tradiční pouť přerovských sokolů a příznivců 23. listopadu 2019 začala u hrobu Slavomíra Kratochvila

U jeho hrobu jsme položili první kytičku a br. Bohumír Domanský v krátkém projevu shrnul pohnutý osud této první civilní oběti
odboje proti Rakousku-Uhersku po začátku první světové války. Od jeho popravy v den vzpomínky uplynulo právě 105 let.
Nově jsme pak navštívili nedaleký hrob s uloženými urnami br. Sylvestra Plevy a jeho manželky Milady. Na tomto místě jsem seznámil účastníky se souhrnným shrnutím Plevovy učitelské a sokolské dráhy včetně jeho podílu na druhém odboji
na začátku okupace nacistickým Německem.

Sylvestr Pleva

činovník Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy a Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Narodil se v Přerově 31. prosince 1882 v rodině přerovského zahradníla. Jeho manželka se jmenovala Milada. Neměli dětí. Bratr Sylvestr Pleva byl povoláním učitel. Do jedné mnohostránkové publikace týkající se města Přerova, která vyšla s největší pravděpodobností v roce 1933, uplatnil br. Pleva svůj článek s názvem "Tělocvičná jednota Sokol". U jeho fotografie a jména je uvedeno odborný učitel a starosta těl. jednoty Sokol. V elektronické Encyklopedii města Brna v oddíle Osobnosti je u Sylvestra Plevy uvedeno "řídící učitel ve výslužbě". Dále již o Plevově učitelování čerpám z publikace "Dějiny přerovského školství" z roku 2012. Ta o něm uvádí, že na 1. měšťanské škole v Přerově působil jako začínající učitel. Bylo to v roce 1921 a o rok později už nesla název Slaměníkova chlapecká škola měšťanská v Přerově. V dalším je Sylvestr Pleva uváděn jako ředitel (správce) Blahoslavovy obecné školy chlapecké a dívčí v Přerově pro období 1931 až 1933. Sídlila tehdy na Malé Dlážce.Poslední ředitelskou štací br. Sylvestra Plevy pak byla Obecná škola chlapecká Žerotínova v ulici Boženy Němcové a to v období 1933 až 1939. Školu zřejmě opustilzačátkem roku 1939, protože měl být podle tehdy platných předpisů v 56 letech penzionován. Nahrazen byl Františkem Šedivým.Z těchto kusých údajů je patrné jedno, že vedle naplňování učitelské profese, se stala jeho životní náplní dobrovolná práce pro spolek Sokol.
Z "Památníku šedesátého výročí Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 1871 - 1931" můžeme vyčíst prvou stopu o jeho sokolské činovnické dráze. Uvádí se v něm, že v roce 1922 zastával funkci vzdělavatele v naší jednotě. V roce 1928 byl poprvé zvolen starostou přerovského Sokola. Po opakovaných dalších volbách v této funkci setrval až do roku 1939, kdy byl v rámci preventivní nacistické zatýkací akce "Albrecht der Erste" v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava dne 1. září s mnoha dalšími potenciálními odpůrci Německé říše zatčen. Bratra Plevu jsme též našli na jedné fotografii z roku 1935, kde stojí uprostřed první řady mnohočetného Správního výboru pro výstavbu nové sokolovny na pravém břehu Bečvy. V župním památníku sokolských obětí druhé světové války z roku 1946 jsou u jeho jména uvedeny i další funkce, a sice starosta I. okrsku a člen župního předsednictva.
K tomu, co Sylvestr Pleva stihl ještě vykonat v rámci sokolského druhého odboje před svým zatčením, vyívámzejména údaje z knihy Pavla Kopečka "Cílem byla svoboda", která vyšla v roce 2015. Odbojové centrum z místních sokolských činovníků se začalo formovat hned v prvních dnech okupace, tedy po 15. březnu 1939 a bratr Sylvestr Pleva je tam uváděn na jednom z prvých míst. Byl též mezi těmi, kteří začali navazovat spolupráci s dalšími centry sokolského odboje, konkrétně s Olomoucí, kde stáli v čele starosta Sokolské župy Olomouc br. JUDr. Otakar Smrčka a župní náčelník br. Miloslav Václavík. Při formování Obrany národa se vytvářely též politické komise či skupiny a v Přerově stál zpočátku v jejím čele právě br. Sylvestr Pleva. Širší odbojářskou spolupráci měly umožňovat národní výbory. Existoval již Zemský národní výbor v Brně (ZNV) a právě tam si měli pro instrukce jezdit bratři František Skopal a Sylvestr Pleva.
Po svém zatčení 1. září 1939 byl br. Sylvestr Pleva ještě s dalšími jedenácti osobami z politického okresu Přerov, který zahrnoval i Kojetín, krátce internován ve Štěpánově u Olomouce. Odtud byl br. Pleva jako jeden z hlavních organizátorů Obrany národa poslán do koncentračního tábora Buchenwald. Jeho úlohu v Obraně národa (ON) převzal br. František Skopal. Ten sám pak byl zatčen 27. května 1940. Gestapo pak odhalilo napojení obou Přerovanů i na vedoucí odbojové skupiny v Olomouci, tj. bratry Otakara Smrčku a Miloslava Václavíka. Zatklo je v srpnu 1940. V rámci vyšetřování přerovské politické skupiny ON byli pak do Olomouce převezeni br. František Skopal a z Buchenwaldu i br. Sylvestr Pleva. Společně však souzeni nebyli. Bratr Sylvestr Pleva byl s ohledem na vážný zdravotní stav převezen z Vratislavi do věznice Mírov, v níž na následky TBC plic 8. listopadu 1941 zemřel. Dá se předpokládat, že urna s jeho ostatky byla předána jeho manželce Miladě Plevové. Teď už jen víme a dokonce vidíme, že zde na přerovském hřbitově v jeho prestižní části jsou urny obou manželů uloženy vedle sebe. Dne 12. března 1943 se pak společně naplnil i smutný osud bratří Otakara Smrčky a Miloslava Václavíka z olomouckého vedení a Františka Skopala z přerovského vedení Obrany národa, kteří byli po předchozím soudu v Berlíně popraveni ve Vratislavi.

Další procházka přerovským hřbitovem vedla ještě ke hrobům sester Ludmily Chytilové a Blaženy Šonské, br. Rudolfa Lukaštíka a jeho manželky Anežky a nakonec ke hrobu Karla Zejda mladšího a jeho otce Karla Zejdy.

Kam dál