Dřevohostičtí sokolové se vzdali sokolského majetku

Dnes v 14:22 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Sokolovna jim už nebude říkat "pane!"

Se smutkem v duši jsem si přečetl článek Jaroslava Jančíka v Dřevohostickém zpravodaji 1/2018. Sokolovna byla převedena na obec. Spolková činnost oslabuje. Péče o vlastní majetek upevňuje vztahy a zvedá osobní prestiž činovníků. To už je pryč. Jakoby veškerou sílu spolykala péče o osobní majetek a na spolkový už nezbylo.

 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov před sto lety

17. května 2018 v 14:35 | Miroslav Rozkošný |  Historie

Jak obětaví a pilní byli naší předci

Letos na jaře začal magistrát našeho města s obnovou části nové zídky na sokolské zahradě, která se zřítila působením kořenů stromů rostoucích na pozemku městského bazénu. Stavba nové zídky vyvolala otázku, jak stará byla ta stará. Bratr Bohumil Domanský se domnívá, že byla postavena v roce 1921. Kvůli tomuto zjištění se začetl do Památníku našeho Sokola z roku 1931. Z něho se můžeme také dovědět jak pilní a obětaví byli naší sokolští předci. Atˇ jsou pro nás příkladem, a proto z článku cituji:
"Rychle rostoucí počet členů a žactva, po těžce vykoupené svobodě v roce 1918, vedl k přístavbám sokolovny a k vybudování Stadionu pro cvičení v příznivé roční době, pro veřejná vystoupení tělocvičná, divadelní, pro slavnosti, závody, hry, kluziště a tenis. Stadion jest propůjčován i jiným spolkům. Byl vybudován v roce 1919 na zakoupených a zčásti br. Štěpánem Kleinem věnovaných pozemcích na pravém břehu Bečvy proti mostu na "Brabantsku" roku 1921 nákladem 500 000 Kč, při čemž skoro veškeré práce zemní a pomocné, dovozy a odvozy stavebního materiálu byly provedeny zdarma sokolskou prací, cihly a vápno bylo rovněž darováno příslušníky jednoty. Rovněž většina prací řemeslnických provedena členy zdarma.
Ilustrační obrázek je ze stavby nové sokolovny 1935
Byla stanovena pracovní povinnost, a to mužům 50 pracovních hodin, ženám a dorostu 25. Zdarma bylo poskytnuto 1500 povozů a 400 nákladních aut. Bylo odpracováno přes 40 000 hodin, na penězích místo práce odvedeno 35 000 Kč.
Betonová tribuna jest pro 1490 osob, s dalšími místy k sedění 1 830 míst, k stání 4 - 4,5 tisíc, úhrnem 6 - 7 tisíc lidí. Koupí tou se stala jednota majitelkou domů čp. 566 a 567.
V roce 1923 provedeny na Stadionu šatny a sprchy, později pavilon pro nábytek a nářadí na tenisové hřiště."
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Připomenutí Dne vítězství v Přerově

10. května 2018 v 17:22 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel |  Z činnosti

dne 8. května 2018 i za účasti sokolů

Vzpomínky proběhly na tradičních místech u pomníku padlých letců na třídě gen. Karla Janouška, u památníku padlých na Městeském hřbitově a u pomníku rudoarmějce v Želátovské ulici.
Novinkou byla opět stafáž vojáků. Zajistila ji vlajková četa aktivích vojenských záloh, které velel Vladimír Tabery, jinak též starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Na Městském hřbitově ji rozšířil i o sokoly v historických krojích.

Pietní akty zdokumentoval mj. i pan Vojtěch Podušel, jehož fotoreportáž je k vidění ve fotogalerii.
 


Pozvánka na turnaj do Velké

7. května 2018 v 19:07 | Marek Beneš |  Organizační

na 26. května 2018


K ukázkové hodině Sokola Přerov

5. května 2018 v 19:03 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Dva důvody pro veřejnou cvičební hodinu

Letošní veřejná cvičební hodina, která se konala 3. května 2018 v přerovské sokolovně, byla o něco slavnostnější než jindy. Důvody k tomu měli pořadatelé hned dva. Byla to jediná akce T.J. Sokol Přerov uspořádaná v rámci oslav stého výročí založení republiky a dalším důvodem byl letošní XVI. všesokolský slet. Hned před zahájením programu předal starosta jednoty br. Vladimír Tabery medaile zasloužilým členům. Nejvyšší zde předané ocenění bronzovou medaili ČOS dostala ses. Zdenka Koluchová. Medaile Lídy Chytilové, kterými začala letos přerovská jednota oceňovat své členy, obdržely sestry Božena Šoupalová, Eva Tšponová a Blanka Zelingerová. Stejnou medaili pak převzal starosta T. J. Sokol Přerov z rukou náčelnice jednoty ses. Heleny Sedláčkové. Poté se ujala slova moderátorka programu ses. Marcela Haraštová, která hned v úvodu slíbila přítomným pěkný zážitek z vystoupení cvičenců a sportovců.
Mezi nimi také poprvé ukázku šesti sletových skladeb. Všichni vystupující se určitě velice snažili, i když úroveň jejich vystoupení bylo různé. Mě mile překvapilo vystoupení početné skupiny dětí ze dvou přerovských mateřských škol, které spolu s paní učitelkami nacvičila župní náčelnice ses. Milada Havlíčková. Zejména mě zaujalo, jak dobře si některé děti dokázaly skladbu zapamatovat a naučit. Velmi dobře připravena na svoje vystoupení byla Věrná garda a obě skupiny žen, zatímco muži nepředvedli ani všechno co se dosud ze své sletové skladby naučili. Navíc právě při jejich vystoupení nejvíc zlobila zvuková technika. To však jsou jen moje subjektivní dojmy, a proto jsem se zeptal některých diváků, jak se jim veřejná cvičební hodina líbila.
Radmila Domanská: "Mě se ani neptej, musela bych to jenom zkritizovat. Ne cvičence, ale diváky. Neuměli se chovat. Z předvedených vystoupení to u mě vyhrálo to poslední."
Milan Geryk: "Mě se to líbilo."
Bohumil Domanský: "Ozvučení v sále bylo špatné. Nebylo rozumět. Cvičenci neměli mít na rukách hodinky a na krku řetízky. Jinak se mi cvičení líbilo."
Marie Navrátilová: "Nejhorší bylo ozvučení sálu. Lidé nerozuměli, a proto se bavili. Tím to bylo ještě horší. Výbor by s tím už měl něco dělat, protože stejné to bývá třeba i na plesech."

Fotoreportáž pana Vojtěcha Podušela naleznete v galerii

2. květen 2018

3. května 2018 v 20:39 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Z pietní vzpomínky v Olomouci Lazcích


Devět členů z naší T. J. Sokol Přerov, z toho šest krojovaných, se 2. května zúčastnilo pietní vzpomínky na místě popravených účastníků Přerovského povstání v Olomouci Lazcích. V autobuse, který tradičně také letos vypravil Magistrát města Přerova, se však letos sešlo méně účastníků než obvykle, shodla se většina přítomných. Přes velmi pěkné jarní počasí podobně tomu bylo i na místě pietní vzpomínky.
Také vojenská hudba zde tentokrát poprvé hrála jen v menším sedmičlenném obsazení. Počet představovaných čestných hostů a účastníků z řad vojska byl letos snad větší než jindy předtím. Nechyběl ani zájem veřejných sdělovacích prostředků. Přítomní byli i četní zástupci města Přerova v čele s primátorem Vladimírem Puchalským. Také letošním účastníkem pietní vzpomínky byl primátor Olomouce Antonín Staněk (ČSSD), který toho na veřejnosti stihne hodně. Den předtím byl například na oslavách 1. máje na náměstí TGM v Přerově. Olomoucký primátor měl na pietní vzpomínce hlavní projev. Tradičně jako jeho dlouholetý předchůdce dr. Vysloužil z Českého svazu bojovníků za svobodu mluvil bez čtení a velice pěkně. Ve svém projevu, jak sám úvodem zdůraznil, se zaměřil hlavně na příčiny minulých i současných válek.

Další obrázky Jany Pivodové najdete v galerii.

K průběhu křtu knihy o generálu Františku Moravcovi

30. dubna 2018 v 23:46 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Město Přerov podpořila akci, která proběhla pod hlavičkou Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Vynikající prostředí Slavnostní síně přerovského zámku, dostatečná návštěva lidí se vztahem k tématu, účast potomků z více míst ČR a dokonce i generálovy vnučky Anity Moravec Gard až z USA, zájem regionálních médií, to jsou další faktory, které přispěly k úspěšnému průběhu křtu knihy Generál František Moravec, jeho boj, rodina, vzpomínky, který proběhl 28. dubna 2018 dopoledne v Přerově. Ostatně, podívejte se:
Fotografickou reportáž připravil pan Vojtěch Podušel, naleznete ji v galerii tohoto blogu.

V Přerově lze knihu zakoupit v pokladně Muzea Komenského, v pobočce Knihkupectví Kosmas v přerovské Obchodní galerii a v knihkupectví Mezi Světy v Palackého ulici.

7. ročník Pochodu svobody

28. dubna 2018 v 19:57 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Pochod svobody zatím s největší účastí

Ve čtvrtek 19. dubna uspořádala T. J. Sokol Přerov, Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově už sedmý ročník Pochodu svobody po stopách čtyřčlenné židovské rodiny Wolfových, která byla tři roky ukrývaná za 2. světové války v Tršicích a Zákřově. Náš pochod se konal zhruba týden po tom, kdy Tršice navštívila velká skupina amerických studentů, kteří tuto obec každoročně zahrnují do své pravidelné evropské trasy - Berlín, Buchenwald, Praha, Lidice, Osvětim.
Letos poprvé jsme šli bez spoluzakladatele této akce prof. Michaela Tesaře, kterého nahradila prof. Olga Blažková.
Paní profesorka s sebou přivedla dosud největší skupinu účastníků z řad studentů - celkem šestadvacet, což je zhruba o deset víc než dosud bylo obvyklé. Tradičně také letos pochod nevynechal další jeho spoluzakladatel, Mgr. Zdeněk Smiřický z Českého svazu bojovníků za svobodu. Poprvé se tohoto pochodu zúčastnila ses. Marie Hudečková, která s sebou přivedla tři kamarádky. Se mnou tedy počet účastníků narostl na zatím rekordních třiatřicet. Pochod jsme tradičně zahájili prohlídkou obecního muzea s poutavýma a zasvěceným výkladem jeho správkyně paní Lenky Svrčkové. Vynechat jsme nemohli ani oba pomníčky věnované pronásledovaným Židům a jejich zachráncům - jeden v lese a další na návsi. Krátce jsme se zastavili také u velkého pomníku v Zákřově, který je věnovaný obětem tragické události téměř na konci války. Z obvyklé trase jsme však vynechali hřbitov a přehradu, abychom stihli odjezd linkového autobusu do Přerova ve 14,05 hodin. Nakonec všechno dobře dopadlo a ještě zbyla skoro hodina na odpočinek na návsi a občerstvení v restauraci Na Radnici.

Další obrázky najdete v galerii.

Z jarního zasedání Sboru vzdělavatelů České obce sokolské

18. dubna 2018 v 16:21 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Hudby budou pravidelně rozmístěny

Zasedání se konalo 14. dubna v Tyršově domě v Praze za přítomnosti 28 vzdělavatelů nebo jejich zástupců ze 42 pozvaných. Jednání Sboru úvodem označil vzdělavatel ČOS br. doc. Zdeněk Mička za více pracovní než jiná.
Důvodem byl připravovaný XVI. všesokolský slet, při kterém má vzdělavatelský odbor řadu náročných úkolů. Mezi nimi také zabezpečení sletového průvodu Prahou při němž bude třeba padesát dobrovolníků jako pořádková služba. Budou proto požádány župy, aby každá vypomohla jedním až dvěma dobrovolníky. Velmi diskutovanou záležitostí na tomto zasedání byly také dechové hudby v průvodu. Oproti minulému sletu, kdy v prvn&ia cute; české části průvodu šlo dost dechovek a v moravské části skoro žádná, takže lidé na chodníku volali na cvičence: "Kde máte dechovku ?", dojde letos ke změně. Ve dva a půl kilometru dlouhém průvodu bude pravidelně zhruba po dvou stech metrech rozděleno třináct dechovek. Bez větších problémů se zatím jeví kulturní část sletu zejména díky dobré spolupráci Vzdělavatelské odboru ČOS a vedení Národního divadla. Po přidělení menší části vstupenek VIP hostům a zahraničím delegacím budou ostatní vstupenky zdarma přiděleny župám. Přihlédnuto při tom bude k jejich zásluhám. Vzdělavatelský odbor se také bude snažit zajistit přístup zájemců z řad cvičenců na stadion po dobu zkoušek, jak si přejí účastníci zasedání. Méně uspokojivě odpověděl br. doc. Mička na moji otázku zda se nebude opakovat situace z minulého sletu, kdy vstupenky byly vyprodané a řada sedadel zůstala prázdná. Vzdělavatel br. doc. Mička slíbil, že můj dotaz bude tlumočit na sboru náčelníků, poněvadž se jedná o jejich záležitost. " Situace se může opakovat. Náčelníci nepřijímají kritiku," vysvětlil Mička. Na závěr dopoledního jednání přítomní delegáti vyjádřili přání, aby letošní podzimní zasedání se konalo jako výjezdní. Nejlépe někde na Moravě.

Pozvání na ukázkovou hodinu

16. dubna 2018 v 12:29 | Helena Sedláčková |  Organizační

ke stému výročí vzniku Československa


Kam dál