K Památnému dni Sokolstva 8. října

9. října 2017 v 17:25 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Podušel (fota) |  Z činnosti

Sokolové i s částí veřejnosti si jej připomenuli i v Přerově dne 6. října 2017

Památný den Sokolstva připadá na 8. října a v posledních letech si jej připomínají v řadě tělocvičných jednot i v samém ústředí ČOS v Praze. V Přerově se letošní vzpomínka konala již 6. října večer. Nejdříve představitelé přerovské jednoty a župy položili kytice k pamětní desce sokolských obětí z naší jednoty u zdi přerovské sokolovny. Kytici za senátorku Jitku Seitlovou položila její asistentka Alžběta Guryčová. Dalším hostem, kterého mohl starosta T.J. Sokol Přerov br. Vladimír Tabery uvítat, byl starosta sousední Sokolské župy Prostějovské br. Svatopluk Tesárek.
Následovala krátká symbolická akce pro sokolské žactvo, ke které její aktivní účastníci museli sestoupit k břehu řeky Bečvy. Děti měly sebou miniaturní lodičky z ořechových skořápek s krátkými hořícími svíčkami. Lodičky vypustily na hladinu řeky a pozorovaly, jak se od nich pomalu vzdalují. Symboliku tohoto aktu vysvětlila již dříve autorka námětu někdejší dlouholetá náčelnice ČOS ses. Jarina Žitná z Liberce. Každá lodička s plamínkem svíčky může představovat jednu dušičky z obětí připomínaného období německé okupace.

Zbývající program v sále loutkového divadla Sokola Přerov měl kulturní část, kterou obstarala hudební skupina CODEX z Hudebního centra Olgy Lukešové, a část vzpomínkovou. V ní si přerovští sokolové tentokrát připomenuli účastníka sokolského odboje JINDRA br. Jana Přidala z Vřesovic u Prostějova. Ten často za svého života jezdil do Přerova. Měl zde i přednášku o odboji na besedě s Věrnou gardou v lednu 2011. Naposledy navštívil Přerov 22. listopadu 2014, kdy se zúčastnil na přerovském hřbitově pietní vzpomínky ke 100. výročí odsouzení a popravy slavného přerovského sokola Slavomíra Kratochvila, první civilní oběti domácího odboje za první světové války. Bratr Jan Přidal se dožil 94 let, zemřel dne 31. srpna 2015 a je pohřben ve Vřesovicích.

Obrázky pana Vojtěcha Podušela z této akce najdete v galerii.
 

Potlesk už během besedy

4. října 2017 v 19:20 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Sokol si cení úspěchu z mistrovství Evropy


Mít svého reprezentanta na mistrovství Evropy je pro členy T.J. Sokol Přerov stále nevšední událostí. Letos se to podařilo v posledním červencovém týdnu, kdy se ses. Kristýna Buchtová, členka oddílu Mamut Skippers, jako jediná z České republiky zúčastnila mistrovství v rope skippingu v portugalské Braze. S ní a jejími trenérkami ses. Petrou Holcovou a ses. Kristýnou Holcovou se konala v 27. září v sále loutkového divadla přerovské sokolovny zajímavá beseda, která se setkala s velkým zájmem zejména starších členů jednoty, ale nechyběli zde ani mladí a přerovská veřejnost. Celkem 40 účastníků. Hlavní slovo zde měla trenérka a vedoucí oddílu Mamut Skippers ses. Petra Holcová. S velkým zaujetím zde přiblížila přítomným účastníkům besedy průběh mistrovství, výsledky naší reprezentantky i úroveň soutěžících z jednotlivých států, kde rope skipping má podstatně delší tradici než u nás v Přerově. Podělila se také se svými dojmy z města Braga a břehů oceánu, kam pořadatelé účastníky také zavezli. Svůj výklad doprovázela řadou fotografií a na závěr krátkým videozáznamem. Její výklad přítomní několikrát ocenili potleskem už během besedy. Největšího potlesku se však dostalo všem účastnicím mistrovství až po skončení besedy, kdy starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy br. Petr Douda předal ses. Buchtové čestné uznání župy a za domácí tělocvičnou jednotu Sokol Přerov stejné ocenění náčelnice ses. Helena Sedláčková.
Další obrázky autora jsou uvedeny v galerii.

Pozvánka na Památný den sokolstva 2017

3. října 2017 v 14:55 | Miroslav Rozkošný

6. října 2017

 


Soutěž dokončilo 128 borců

2. října 2017 v 10:42 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta

Krajské sokolské závody v atletice 2017 pro 4 župy

Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova byla pověřena uspořádat letošní krajskou soutěž v lehké atletice.
Závody se konaly v sobotu 16. září 2017 na atletickém stadionu Spartaku Přerov, Velká Dlážka. Pozvány byly župy Olomoucká, Prostějovská a Severomoravská. Ředitelem a zpracovatelem výsledků byl Zbyněk Harašta, hlavním rozhodčím Martin Krejčíř a jednatelkou Eva Nadrchalová. Rozhodčími byli cvičitelé z žup, většinou z jednoty pořadatelské. Pravidla byla objasněna v písemně vydaných propozicích. Jednotlivé výkony byly bodovány podle všeobecně uznávaných pravidel pro možnost sčítání výsledků disciplín. Závodilo se ve 13-ti nezávislých kategoriích podle věku účastníků. Počasí bylo jakž tak vyhovující - "bezprašné", tj. deštivé.
Tato zpráva se opírá o natištěné počítačové výsledky. Obsahuje pořadí bodovaných závodníků. Z župy Olomoucké nastoupilo 33 závodníků, ze Středomoravské 31, z Prostějovské 38, ze Severomoravské 26. V tomto pořadí dopadlo i soutěžení žup navzájem. Za Přerovskou župu závodilo 6 jednot. Uvedeme jejich zkratky a zároveň počet účastníků: Beňov Be 2, Hranice Hr 6, Kokory Ko 2, Lipník Li 4, Přerov Pr 9, Vlkoš Vl 8. Celkem bylo klasifikováno 128 borců. V roce 2016 ve stejné soutěži v Olomouci závodilo 178 borců. V každé kategorii je zde uveden počet závodníků a v závorce počet z pořadatelské župy. Předškolní kategorie - 2011 byla z organizačních důvodů vynechána.
Žáci I. 2008-2010, 15 (3)
6. Vl Langer Jiří 11. Pr Harašta Matěj 15. Pr Herčík Lukáš
Žákyně I. 2008-2010, 17 (5)
1. Vl Kroupová Ema, 2. Vl Pavlíková Anna, 7.Vl Kutálková Eliška, 9. Li Tomková Alice
Žáci II 2006-2007, 14(2)
7. Pr Jelínek Jan 14. Poljak Lecian
Žákyně II 2006-2007, 21 (4)
1.Li Štěpánová Jarmila 2Hr Spilková Veronika 13.Hr Zavadilová Michaela 16Vl Fryčová Em
Žáci III 2004-2005, 11 (3)
6.Be Habčák Jan, 9. Hr Svoboda Antonín 11.Hr Spilka Miroslav
Žákyně III 2004-2005, 12 (2)
5. Li Štěpánová Bára 8. Li Kubíčková Barbora
Žáci IV 2002-2003, 11 (2)
2. Ko Hluší Vilém, 8. Pr Poljak Darian,
Žákyně IV 2002-2003, 12 (2
6. Vl Matlochová Lucie, 8. .Vl Tomšů Kristýna
Dorostenci 1999-2001, 3 (2)
1. Ko Majárek Jan, 3. Pr Zbořil Jan,,
Dorostenky 1999-2001, 4 (01
3. Be Hrbasová Táňa
Muži 1 1998-, 3 (1)
1. Vl Tomanec Martin
Muži 2 1998 2 /2)
1. Pr Harašta Zbyněk , 2. Hr Spilka Petr
Ženy 1998-, 3 (2)
1. Pr Krejčířová Vlasta, 3. Hr Spilková Martina

Školní děti s přibývajícím věkem se zajímají víc o míčové hry. Úspěchy při závodění nejsou jen výsledkem talentu, ale představují i dřinu. V horším případě zdraví a tělesně zdatní cvičenci opouštějí tělocvičnu, sedí za stolem, čtou knihy nebo sledují televizi, případně přejdou na pasivní používání počítačů. Počítač byl vynalezen především k počítání. Lze ho použít k programování a tím k praktickému využívání u opakovaných výpočtů. Užitečný je zejména při používání internetu. Velice škodlivý by byl při propadnutí hrám.

Několik dalších obrázků Miroslava Rozkošného naleznete v galerii

Úspěšná štafeta navzdory počasí

26. září 2017 v 11:39 | Miroslav Rozkošný

Postřehy z týdne Spolu v pohybu

Zúčastnit se všech akcí šestidenního programu plného zábavy a sportu v naší sokolovně nazvaného Spolu v pohybu bylo nad možností jednotlivce. Proto ani já nemohu o všech částech programu psát, a tak aspoň několik postřehů. Propagace v rámci jednoty byla výborná. Škoda jen, že v Přerovském deníku nám z celého programu uveřejnili jen prohlídku sokolovny a táborák. Zato přerovská televize Nej nám v propagaci vyšla vstříc.
Program týdne Spolu v pohybu začal v pondělí 18. září v 9,00 hodin stolním tenisem a s dobrou účastí většiny těch, kteří se v zimním období schází k této hře. Pod očekáváním však byla návštěva akce pro seniory nazvaná Nechci doma sedět v papučích, která začala o hodinu později. (Seniorům se asi doma velice líbí). Úterý bylo velice vydařené. Muži senioři s velkým zápalem pokračovali v pétanguové soutěži a sešlo se jich tolik, že si ani všichni nemohli na dvou drahách podle libosti zahrát. Přesto mohl aspoň někdo nový přijít.
Také nejmenšími dětmi se to úplně hemžilo v sále sokolovny. Nabídku naší jednoty využily tři mateřské školy. Děti s chutí překonávaly všechny překážky nastavené v sále, ale nejvíc si užívaly nově zakoupený aitrack. Koupený byl převážně z dotací ČOS. Středeční program, do kterého se zapojili studenti Zdravotní školy a zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, by si však zasloužil větší zájem našich členů i veřejnosti. Je vidět, že lidé péči o zdraví stále podceňují a pomoc hledají až u lékařů, často však zbytečně pozdě. Také čtvrteční ukázky našich sportovních oddílů by si zasloužily větší zájem diváků. Pátku nepřálo počasí. Nebránilo však prohlídkám sokolovny konaným v rámci Noci sokoloven. Narušilo však posezení u táboráků. Zde si zasloužili velkou pochvalu muzikanti a mezi nimi poprvé i jedna žena - houslistka. Všichni to byli přátelé a známí našeho člena br. Petera Suje. Muzikanti i za škaredého počasí hráli dlouho do večera a nejvíc posluchačů měli mezi dětmi, které se rozhodly, respektive dostaly od rodičů povolení, v sokolovně přespat. Bylo jich čtrnáct a v sobotu ráno se zúčastnily vítání sokolských štafet před naší sokolovnou. Přitom si v deštivém počasí přeběhly se štafetou alesponˇ Tyršův most.
Jako první překvapili se štafetou naše pořadatelé sokoli z Rokytnice. Po nich přiběhla štafeta ČOS z Prahy. Rovněž ta byla přivítána domácí slivovicí a výborným koláčem ses. Mužíkové, který všem a zvláště pražánům velice chutnal. Štafeta z Prahy k nám dorazila ze Slovácka přes malou vesnici Třebětice u Holešova. Všude byla podobně vítána jako u nás a dál pokračovala na Olomoucko. Kdo chtěl, mohl se od bratrů z Prahy dovědět hodně zajímavého. Jako například já od starosty Sokola Kampa. Po sokolech z Prahy přijeli na kolách ještě sokoli z Beňova vedení starostou br. Františkem Kubíkem. Byli zmoklí, ale nadšení.

Jak jsem v úvodu napsal, ani já jsem nemohl být na celém programu týdne Spolu v pohybu a nemůžu proto psát o všem co s ním souviselo. Také moje postřehy nemohou být úplně objektivní. Proto své názory napište i ostatní. Co však vím určitě je, že všichni, kteří se na přípravě této akce podíleli, si zaslouží velké poděkování. Nemohu je však jmenovat všechny, protože výčet jejich jmen by byl velice dlouhý a ještě bych mohl na někoho zapomenout.

Obrázky autora z akce Spolu v pohybu i z předcházející krajské sokolské soutěže v atletice, konané v Přerově, naleznete v galerii obrázků.


Synchronně ve třech

15. září 2017 v 19:52 | Petra Holcová

Pozvánka na besedu


Spolu v pohybu 2017

12. září 2017 v 15:28 | Vlasta Krejčířová, Petr Douda |  Organizační

od 18. do 23. září 2017

Program pro jednotlivé dny naleznete v galerii pod názvem Týden v pohybu 2017

Cvičení v Sokole Přerov začíná 11. září 2017

2. září 2017 v 20:08 | Vlasta Krejčířová na facebooku |  Organizační

Rozvrh podle oddílů


Členka Mamut Skippers Sokola Přerov uspěla na Mistrovství Evropy v rope skippingu

15. srpna 2017 v 14:23 | Petra Holcová |  Z činnosti

Věříme v další úspěchy

Rope skippingový oddíl T.J. Sokol Přerov Mamut Skippers ukončil letošní soutěžní sezónu účastí na Mistrovství Evropy v rope skippingu v portugalské Braze v termínu od 25. do 31. července. Členka našeho oddílu Kristýna Buchtová jako jediná závodnice reprezentovala Českou republiku a získala zde krásné umístění. V celkovém pořadí složeném ze tří disciplín si mezi juniorskými závodnicemi vybojovala 21. místo. Největší úspěch pak měla v disciplíně Single rope freestyle (sestava se švihadlem), kde se umístila 16. z 34 závodnic. Právě freestylové sestavy jsou její silnou stránkou. V rychlostní disciplíně 30 vteřin speed (skok střídnonož) překonala svůj osobní rekord, který ovšem na nejrychlejší evropské závodnice nestačil a zajistil jí 30. příčku. Podobně dopadla i ve vytrvalostní disciplíně 3 minuty speed, kde rovněž pokořila osobní rekord, ale ten stačil pouze na 32. místo z 36 závodnic.
Pro čtrnáctiletou závodnici, která se tomuto sportu věnuje teprve třetím rokem, je to ovšem obrovský úspěch. Její soupeřky totiž z pravidla pocházely ze zemí, kde je rope skipping mnohem více rozšířen a děvčata trénují od útlého věku. I tak se Kristýně podařilo nechat mnohá z nich na místech pod sebou a sklidit tak velký úspěch ne jen u diváků, ale i rozhodčích a ostatních soutěžících, kteří byli jejím výkonem mile překvapeni. Kristýna si tak může na konto k zlatým umístěním z letošního Mistrovství České republiky v rope skippingu rovněž připsat úspěchy na Mistrovství Evropy a bez pochyby ji další krásná umístění teprve čekají.

Velký úspěch to pak byl především i pro rope skippingový oddíl Sokola Přerov, který se takto významné soutěže ve své pětileté existenci účastnil poprvé. V České republice navíc nepatří k nejstarším rope skippingovým klubům a musel si své jméno dlouhá léta budovat. Již nyní však oddíl plánuje účast na podobných soutěžích a příprava pro následující sezónu právě začala. Pevně věříme, že tento úspěch nebude naším jediným a posledním.

Setkání s potomky gen. Františka Moravce v Přerově

9. srpna 2017 v 20:47 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Hosté byli přijati na radnici a v loutkovém divadle debatovali s účastníky besedy

V rámci své návštěvy České republiky na začátku srpna 2017 navštívily Přerov vnučka brigádního generála Fr. Moravce paní Anita Moravec Gard a pravnučka Alicia Carter z USA. Doprovázeli je vnučka generálova bratra Václava Moravce paní Marta Šenkapounová z Chotusic, vnuk generálova bratra Václava Moravce pan Ivan Moravec s manželkou Věrou, oba z Brna, a jejich rodinná přítelkyně a tlumočnice Eliška Tomsová.
Přijetí hostů vedením města bylo velmi srdečné a hosté je po skončení návštěvy vysoce hodnotili.
Odpoledne patřilo besedě o generálu F. Moravcovi, o jeho rodině, zejména manželce Vlastě a dcerách Haně Tatianě. Ty všechny našly nový domov v USA, protože gen. Moravec byl nucen pod hrozbou zatýkačů po únoru 1948 uprchnout do svého již tetího exilu. Zde shodou okolností se na na jejich přechodu přes západní hranici podílel i Zdeněk Lukaštík, někdejší člen Sokola Přerov.
Na přípravě besedy se podíleli sokolští činovníci Jakub a Eva Nadrchalovi, kteří technicky zajistili promítnutí třiceti obrázků z připravované publikace o generálově boji, osudech členů jeho širší rodiny a vzpomínkách jeho bývalých spolupracovníků. Besedu zahájil a řídil starosta Sokola Přerov br. Vladimír Tabery.
Po besedě následovalo neformální rozloučení v sokolské hospodě, která je nově vytapetována s využitím sokolských motivů a díky nekouření a dobré přístupnosti se stává vhodným prostředím i pro jiná sokolská setkání.

Kam dál