I sokolové navšívili vernisáž výstavy o konci selského stavu

11. ledna 2018 v 15:55 | Jaroslav Skopal |  Historie

ve Výstavní síni Pasáž v Přerově dne 10. ledna 2018

Výstava, za jejíž přípravou a konečnou podobou stojí Post bellum a Ústav pro studium totalitních režimů byla včera v podvečerních hodinách zahájena v Přerově v městské Výstavní síni Pasáž a hned při svém zahájení se těšila velkému zájmu návštěvníků. Výstava je putovní, v Přerově se její panely zdrží do 7. února a pak poputují na další místo. Ač to nemá v názvu zakotveno, její téma souvisí s důsledky převzetí moci komunisty v naší zemi v únoru 1948. Čeští a moravští sedláci patřili k těm, kteří záhy poznali, co to jsou ztráta půdy po léta obdělávané, vyhnání z míst, kde byl jejich rod zakořeněn a v některých případech i tvrdé potrestání pobytem ve vězení či na nucených pracech.
To, jak selský stav vznikal, jak se tvrdou prací na půdě udržoval a jak z rozkazu totalitní moci zanikal, to ukazuje názorně formou dobových obrázků, textů, map i odkazů na četné knihy, touto problematikou se zabývající, právě tato výstava. Již před deseti až dvaceti lety se touto problematikou zabýval potomek ze selské rodiny v nedalekých Vřesovic u Prostějova, přerovským sokolům dobře známý bratr Jan Přidal, který zemřel v létě 2015. Na jednu jeho útlou knihu pod názvem Konec selského stavu na Prostějovsku, jejíž druhé vydání vyšlo v roe 2007, výstava neopomenula na jednom panelu vzpomenout.
Nad přerovskou instalací výstavy přijali záštitu senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová a poslanec Marian Jurečka. Obě jmenované osoby se byly nakonec nuceny omluvit. Senátorku omluvila její asistentka z důvodu náhlého odcestování do zahraničí. Poslanec Marian Jurečka ve stejnou dobu plnil svou povinnost účasti na zasedíní Poslanecké sněmovny v Praze. Oba však měli hodnotné zástupce. Z Olomouce přijel a krátce i promluvil nedávno zvolený senátor za Olomoucko pan Lumír Kantor, primář Novorozeneckého oddělení FN v Olomouci, a též přijela nová senátorka za Kroměřížsko paní Šárka Jelínková, ředitelka Domova pro seniory v Bystřici pod Hostýnem.
Vernisáž svou přítomností prosvětlila i přítomnost Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, který též několika slovy ocenil význam zahajované výstavy v městě Přerově. Jsme-li u osobností nezapomeňme uvést i přítomnost zastupitele Jiřího Lapáčka, ředitele Střední školy zemedělské Radovana Rašťáka a s menším zpožděním se dostavivšího primátora Vladimíra Puchalského, jeho náměstka Pavla Košutka a přerovského válečného veterána Vladimíra Hučína. Těch známých osob bylo víc, takže nechť další prominou, že je nejmenuji.
Těšilo mne, že mezi návštěvníky bylo i několik členů Přerovského Sokola.
Vernisáž uvedla a nad jejím průběhem bděla kurátorka výstav v přerovské výstavní síni paní Marta Jandová.
Obrázkovou reportáž z vernisáže, jejímž autorem je fotograf pan Vojtěch Podušel, uvádím v galerii tohoto blogu.
 

Pozvánka na výstavu

4. ledna 2018 v 20:13 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

Rozkulačeno


Této problematice se věnoval za svého života i bratr Jan Přidal z Vřesovic na Prostějovsku, který se narodil v rolnické rodině. Napsal např. knížku "Konec selského stavu na Prostějovsku".

Vánoční večírek Sokola Přerov

19. prosince 2017 v 15:54 | Miroslav Rozkošný, Marie Hudečková |  Z činnosti

Vánoční posezení s generační obměnou

Tradiční program mělo také letošní vánoční posezení T.J. Sokol Přerov. Pořadatel, kterým byl cvičitelský sbor, pozval 15. prosince 2017 na tuto akci všechny členy Sokola a jejich přátele. Sešlo se nás asi padesát a cen do tomboly ještě víc. Dlouhé losování však nikoho nenudilo, protože ho doprovázel potlesk a smích, zvláště, když někdo si šel pro cenu už potřetí. Tak to obvykle na těchto vánočních posezeních bývá. Jednu změnu jsem zde však zaznamenal. Chyběla početná skupina členek Věrné gardy. Jediná přítomná z nich , ses. Radmila Domanská, mně jejich nepřítomnost vysvětlila slovy: "Už to není ono." (Rozuměj jako dřív). Naštěstí sestry z Věrné gardy nahradila na tomto večírku zhruba stejně početná skupina cvičenek středního věku. Při country hudbě br. Petera Suje, tentokrát v neobvyklém složení: basa, jedna kytara a dvoje housle, se dobře bavily. Stejně jako při losování, které pořadatelé označili za zlatý hřeb programu. Doufám, že v blízké době také dobře nahradí ve Věrné gardě a vzdělavatelském odboru dnešní osmdesátileté a starší.
Miroslav Rozkošný, vzdělavatel

Několik dalších obrázků ses. Marie Hudečkové najdete v galerii
 


Pozdrav ze Sokola Uherský Brod

19. prosince 2017 v 15:43 | Jaroslav Skopal

Spolupracujme i nadále

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.
Krásné a pohodové svátky všem.

Sabina Běhůnková - starostka
Tělocvičná jednota SOKOL Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod
tel. 603485600

Z Kateřínského turnaje

3. prosince 2017 v 19:25 | Miroslav Rozkošný

s menší účastí

Už 3. ročník turnaje ve stolním tenisu uspořadala skupina seniorů naší T. J. Sokol Přerov, kteří se pravidelně každé úterý schází za příznivého počasí na zahradě sokolovny ke hře petanque. Hlavně v zimě pak hrají v předsálí sokolovny stolní tenis. Na rozdíl od dvou předcházejících turnajů se letošní turnaj konal už na podzim 25. listopadu na svátek sv. Kateřiny, a proto název Kateřínský. Změna temínu konání turnaje nebyla náhodná. Měla za cíl, aby noví hráči už v tomto zimním období posílili skupinu sedmdesátníků, kteří se pravidelně každé úterý v sokolovně na stolní tenis schází, ale z důvodu stáří už začínají postupně odpadat. Tento záměr se však nepodařilo naplnit, protože při slabé účasti, podle minulého turnaje ani poloviční, nebylo koho získávat.
V turnaji dospělých obhájil první místo minulý vítěz turnaje Pavel Obrtel, druhý skončil stálý účastník sokolských turnajů Filip Haužvic, který si před týdnem dovezl první místo z turnaje v Beňově a třetí místo obsadil Pavel Skřeček. Jediná žena v turnaji, Daniela Šnejdarová, skončila čtvrtá.
Turnaj žáků se stala doménou sourozenců Adama, Jana a Martina Sukových z Lověšic, kteří v tomto pořadí obsadili první tři místa.
Mimo sedmi dospělých a sedmi žáků se turnaje zúčastnil také větší počet pořadatelů, doprovodu mladých hráčů a diváků, celkem pětdvacet účastníků. Po stránce propagace sokolské činnosti v přerovské veřejnosti byl proto turnaj úspěšný.

Turnaj ve stolním tenisu v Sokole Beňov

28. listopadu 2017 v 12:26 | zaslal František Kubík |  Z činnosti

Turnaj ve stolním tenise - Beňov 2016

Letos již v tradičním termínu v pátek 17.listopadu 2017 upořádala naše T.J. turnaj ve stolním tenise, přičemž jsme se pokusili využít tento sváteční den ke sportování. Zájem z řad našich členů bohužel příliš velký nebyl, ale díky "přespolním účastníkům" byla nakonec celková účast slušná.

V kategorii mládeže do 18 let jsme bohužel neměli žádného zástupce a tak tuto kategorii odehráli mezi sebou pozvaní hráči z Dřevohostic. Byli celkem čtyři a bylo na nich vidět, že jsou slušně rozehraní a podle toho to také dopadlo. Kluci hráli na 2 kola systémem každý z každým a nelze říct, že by mezi nimi byl absolutní favorit. Po sečtení výsledků bylo v kategorii "Mládež do 18 let" následující pořadí:

1.místo - DOSTÁL Filip (Dřevohostice)

2.místo - ZMEŠKAL Oldřich (Dřevohostice)

3.místo - NEDĚLA Petr (Dřevohostice)

4. místo - DOSTÁL Adam (Dřevohostice)


V kategorii dospělých se nakonec sešlo 11 hráčů a 3 hráčky, kteří byli rozlosováni do 2 kvalifikačních skupin. V jednotlivých skupinách se hrálo systémem každý s každým a z každé skupiny postoupili hráči na prvních 4 místech do finálové skupiny, kde se hrálo již vyřazovacím způsobem. Ostatní hráči si pak ještě zahráli o konečné umístění ve skupině o 9. až 14. místo.
V kategorii žen, která byla vyhodnocena samostatně , zvítězila Daniela Šnajdarová, před Lenkou Martinákovou a Violou Sehnalovou.

Všichni účastníci byli oceněni diplomy a získali na památku reflexní pásek s logem odboru všestrannosti ČOS. Hráči na stupních vítězů byli navíc oceněni drobnými věcnými cenami.
Věříme, že žádný z účastníků nelitoval, že strávil sváteční dopoledne v pohybu.

V Beňově 17.11.2017 Zapsal: F.K.
Další obrázky jsou v galerii

Svátek 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 2017 v 23:38 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

uctili i Přerované v roce 2017

Vzpomínání zůstalo co do pestrosti dění i účasti poněkud za dřívějšími roky. Že jde o státní svátek zvýraznila přítomnost sokolské stráže se státní vlajkou u pamětní desky vsazené do zdi radnice na náměsti TGM.

Na obrázku z Deníku.cz od Zuzany Krybusové sokolové drží čestnou stráž u pamětní desky na náměstí TGM v Přerově
Přítomní občané vyslechli projevy náměstka primátora Petra Měřínského, senátorky Jitky Seitlové, představitelky Svazu bojovníků za svobodu Kamily Svobodové a zástupce Konfederace politických vězňů a válečného veterána Vladimíra Hučína. Každý z řečníků přistoupil k odkazu historie, spojené se svátkem, ze svého pohledu a dle svých prožitků. Nejostřejší byl tradičně projev Vladimíra Hučína, který se dotkl současných politických poměrů u nás a též neopomenul zmínit, podle jeho názoru, zbytečnost hladovky držené jeho "názorovým" odpůrcem Tomášem Hradílkem z LIpníka nad Bečvou. Běžnému čtenáři je však skryta hloubka sporu mezi Tomášem Hradílkem a Vladimírem Hučínem, který měl už i několik kol u Krajského soudu v Ostravě. Časem se to snad dozvíme. Psát o tom jen kusé informace by nebylo férové.

Několik snímků autora článku ze Dne válečných veteránů 11. 11. 2017 a ze vzpomínky na 17.l istopad v Přerově najdete v Galerii.

Více o obou akcích přináší:

Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu

17. listopadu 2017 v 12:55 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

dne 25. listopadu 2017 v přerovské sokolovně


Ze semináře vedoucích Klubů sokolských seniorů

10. listopadu 2017 v 14:45 | Miroslav Rozkošný

Jeden problém máme všude stejný

 V pátek 3. listopadu 2017 se konal v Tyršově domě v Praze seminář vedoucích a organizátorů Klubů sokolských seniorů, tedy i Věrných gard,  jako je u nás v Přerově. Seminář se konal už potřetí, ale bohužel má stále menší účast, jak v úvodu konstatoval předsedající semináře br. Vlad. Šilhán. Tentokrát jsem napočítal osmnáct účastníků semináře včetně organizátorů.
Pro účastníky zde pořadatelé připravili dvě přednášky. První o básníku Jaroslavu Seifertovi, o kterém jsem se mohli dovědět několik zajímavostí. Například, že jeho dcera a syn dostali za totality povolení k odjezdu k převzetí Nobelovi ceny ve Švédsku až na poslední chvíli a po jejím převzetí se hned museli vrátit. Přišli tak o celotýdenní program určený pro účastníky této mimořádné světové události. Další přednáška na téma Senioři a psychologie zdraví byla účastníkům, tak říkajíc, šitá na míru a přednášející Mgr. Benedíková se přítomné snažila zapojit do jejího průběhu, což se jí bez problémů dařilo. Obě přednášky se setkaly s pochvalou od přítomných.
V diskusi se řada účastníků podělila s ostatními o své zkušenosti s činností v seniorském klubu. Náplň činnosti všech klubů bývá obdobná a nikdo z přítomných nepřišel s nějakou velkou novinkou. Někde však mají problém, že pozvou přednášejícícho na besdu a přijdou jen dva zájemci. To u nás v Přerově neznáme. Já jsem do diskuze přispěl se zkušeností, že mladí důchodci si odcvičí a víc je nic v Sokole nezajímá. " Ale to všude," dostalo se mi odpovědi.
Další obrázky ses. Marcely Janouchové jsou v galerii.

Pozvánka na klavírní koncert 2017

30. října 2017 v 16:01 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

v podání Barbory Dostalíkové

Společnou návštěvu koncertu pořádá Věrná garda a vzdělavetelský odbor. Všichni členové Sokola a jejich příbuzní a známí jsou srdečně zváni.


Kam dál