Odešla sestra Dagmar Zimmermannová

Čtvrtek v 13:32 | Jaroslav Skopal |  Organizační

Sestra Zimmermannová patřila k jádru Věrné gardy Sokola Přerov. Cvičila na sletech a v kroji se i s manželem oba zúčastňovali pietních a slavnostních akcí všude tam, kam byl Sokol Přerov městem přizván.
Čest její památce!
 

Odjíždíme do Grazu

Středa v 20:24 | Petra Holcová |  Organizační

Mistrovství Evropy v rope skippingu začíná již tento čtvrtek

Čas uplynul jako voda a devítičlenná výprava z našeho rope skippingového oddílu Mamut Skippers tento čtvrtek odjíždí na mistrovství Evropy 2019, které se uskuteční v rakouském Grazu. Již od září loňského roku se šest členek našeho oddílu připravovalo nejprve na nominační závod a posléze na účast na letošním ME. Poměřit se s těmi nejlepšími v Evropě míří v juniorské kategorii Pavlína Rybáříková, Markéta Skřečková, Vendula Voldánová a Nicol Svozilová, v kategorii dospělých pak budou soutěžit z našeho oddílu Kristýna Buchtová a Silvie Rychlíková.
Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 18. července v 19 hodin a posléze nás čekají tři nabité soutěžní dny. Zahájení i celé tři soutěžní dny bude možné sledovat živě online na: http://streamster.at/ec-rope-skipping-2019. Kdo by měl zájem o aktuální informace přímo z dění na ME, sledujte nás na Instagramu: https://www.instagram.com/rope_skipping_prerov/ a Facebooku: https://www.facebook.com/ropeskippingprerov/.
Držte nám pěsti!

Ze společné návštěvy prosenického muzea

27. června 2019 v 15:42 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Přijeli jsme jen dva

Nedá se říct, že společná návštěva prosenického muzea 26. června byla na schůzi Vzdělavatelského odboru a setkání Věrné gardy špatně připravena. Termín návštěvy byl předem s přepokládanými účastníky projednán, visely i pozvánky, a přesto jsme v plánovaném termínu přijeli do Prosenic jen dva. Já na kole a br. Jaroslav Skopal autobusem. Přivítáni jsme však byli jako nějaká početná delegace přerovských sokolů.
Členové muzejní komise, kronikář obce Ing. Milan Pospíšilík a kurátorka výstavy svatebních šatu a fotografií, Mgr. Zdeka Dokoupilová, mimo jiné také vedoucí místního folklorního souboru Hanácké Prosének, se nám věnovali jak jen mohli a my jsme se obdivovali kolik krásných exponátů pořadatelé pro výstavu shromáždili, nejen z Prosenic.
Nemenším potěšením pro nás také bylo setkání s příjemnými lidmi, zapálenými pro věc a ochotnými na úkor svého vlastního času zdarma udělat něco i pro jiné. Moje s Mgr. Dokoupilovou, o které jsem už dříve dost slyšel, to bylo setkání první. Ale nebylo to setkání jen příjemné. Domluvena při něm byla také další spolupráce na úrovni Sokola a muzea, a také osobní. Krátké posezení u piva v nedaleké hospodě bylo už jen správnou tečkou za pěkným zážitkem z tohoto letošního rekordně horkého dne.
 


Senioři Sokola Přerov chodí plavat do přírody

25. června 2019 v 22:52 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

Úterky od 17:00 patří návštěvě Laguny

Tak, jak si slíbli, tak konají.
Sice jsme došli jen ve čtyřech, ale stálo to zato. Voda teplá, sice ne tak čistá jako na městském koupališti, ale zato v krásném prostředí, kde za městem začíná přírodní rezervace Žebračka. Koupání je však na vlastní nebezpečí a každý musí vědět, kam chce doplavat. Poznal jsem to sám na sobě, když v závěru jsem musel plavat v poloze na znak.
Bratr Bohumil Domanský si přinesl sokolský ručník ze sletu 1994. Stal se i objektem fotografování. Tradiční jedno pivo na závěr a dali jsme si na shledanou za týden. Chyběl tam ženský prvek, jakoby přerovské sokolky seniorky zapomněly, že Sokol Přerov měl v třicátých a čtyřicátých letech minulého století oddíl vynikajících plavkyň závodnic.
Další obrázky v galerii

V Sokole Přerov na závěr oheň a opékání špekáčků

15. června 2019 v 17:14 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

dne 14. června 2019 v sokolské zahradě

Ještě za velkého tepla v pozdním odpoledni žactvo soutěžilo a ukazovalo, co umí. Prostor kolem závěrečného ohně v sokolské zahradě se zaplnil dospělým členstvem až po 19. hodině.
Kolem ohně pak posedávaly zájmové skupinky z řad seniorské Věrné gardy, sokolského žactvo z oddílů všestrannosti, členstva z žen a mužů, z nichž mnozí v minulém roce cvičili ve sletových skladbách i na XVI. všesokolském sletu, a k nepřehlédnutí byla i pestrá skupina z oddílu rope-skippingu, v níž byla zastoupena dívčí generace od šesti do šestnácti let a s nimi i jejich trenérky. Ta nejmladší část měla sebou nejméně jednoho ze svých rodičů.
Jaká byla atmosféra, o tom vypovídají obrázky umístěné v galerii blogu. Čtyři snímky dodala sestra Marie Hudečková, zbytek je od autora článku. Ochotně připojím i ty další, pokud je někdo zašle.
Na jednom z obrázků v pozadí uvidíte ještě lano napnuté mezi stromy a na něm pokus jedné žákyně o jeho přechod. Do posilování a výcviku ke kázni lze zařadit úklid žíněnek a jiných pomůcek, do kterého se zapojila mládež, což dokumentují snímky pořízené na chodbě sokolovny.
To vše si téměř dva měsíce odpočine, vždyť od pondělka už mají začít přípravy k velkému malování hlavní tělocvičny v naší sokolovně.

Věrná garda zve

14. června 2019 v 12:26 | Miroslav Rozkošný |  Organizační

do Prosenic na výstavu

Věrná garda a vzdělavatelský odbor zvou všechny zájemce ve středu 26. června na společnou návštěvu výstavy Svatební šaty a fotografie v obecním muzeu v Prosenicích. Odjezd linkovým autobusem z autobusového nádraží ve 13, 30 hod. a dále ze zastávky u Výstaviště ve 13,36 hod. a od zemědělské školy ve 13,38 hod.. Upozorňuji, že zastávka u sokolovny bude zprovozněna až 8. října. Odjezd účastníků na kolách ve 13,30 hod. od sokolovny. Miroslav Rozkošný, mobil 732762055

Soutěž seniorů v Olomouci

30. května 2019 v 8:51 | Marie Hudečková |  Z činnosti

Přerov reprezentovaly sokolky

Dne 23.5.2019 se v Olomouci konaly "Sportovní hry seniorů" Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka. Za Přerov se ho zúčastnily ženy ze Sokola Přerov, které vedla sestra Ivana Strážnická. V bojovém a sportovním duchu jsme se utkaly s dalšími 43 družstvy nejen z Olomouckého kraje, ale i ze Slovenska či z Polska. Akce se velmi vydařila, nebylo poražených, ale zvítězili všichni, kteří s velkým zápalem soutěžili v 10-ti disciplínách.
Těšíme se na příští "Sportovní hry seniorů" v roce 2020, snad za Přerov bude více družstev než jen jedno!Sportu zdar!
Marie Hudečková
Sokol Přerov
Dovětek: Naše ženy skončily na velmi pěkném čtvrtém místě. MR

Náměšť na Hané přijala 18. května 2019 sokoly

19. května 2019 v 23:28 | Jaroslav Skopal |  Z činnosti

ze sokolských žup Olomouckého kraje

Kolem dvou set sokolek a sokolů z žup Severomoravské, Olomoucké, Prostějovské a Středomoravské - Kratochvilovy se sjelo na kolech, autobusy, vlakem či vlastními vozidly do Náměště na Hané. Počasí se vydařilo a tak díky pečlivé přípravě domácí T. J. Sokol Náměšť na Hané čas prožitý v okolí Náměště, dole v městysi, či nahoře na zámku a zejména v sousedním areálu U kapličky mohli všichni příchozí prožít pěkný den. V připraveném programu dominoval přizvaný folklorní soubor Klas z Kralic na Hané, který předvedl téměř nekončící pásmo hanácké muziky se zpěvem a tancem. Soubor má za sebou celou řadu vystoupení v zahraničí a to, co předvedl, bylo hodno jeho pověsti. Do programu zasáhli i cvičenci z místní jednoty, doplnění o muže z okolních jednot, takže jejich devítičlenný celek vystoupil s téměř celou skladbou Chlapáci, která byla součástí hromadných vystoupení na všesokolském sletě před rokem v župách, krajích a v Praze. Hanácký humor slovem i písničkou představil posluchačům šéf Hanácké ambasáy z Čech pod Kosířem pan Josef Sýkora. Dokázal roztančit i nějaké ty sokolky, které neodolaly jeho jednoočlenné živé hudbě.
Kulturní zážitek si odnesli mnozí návštěvníci setkání už dopoledne z prohlídky interiérů náměšťského zámku, když jeho odborně připravená průvodkyně je poinformovala o historii zámku i o tom, jakou historickou hodnotu má jeho interiér, který je stále v dobrém stavu.
Sokolským dobrovolnicím a dobrovolníkům z místní sokolské jednoty děkujeme za vřelé přijetí, poskytnuté informace i předané odznaky zhotovené právě k této příležitosti. Dík patří krajské koordinační radě Olomouckého kraje jeho sokolských žup, starostovi místní jednoty br. Tomáši Pečivovi a organizační podpoře Olomoucké župy - Smrčkovy zastoupené náčelníkem br. Antonínem Skácelem.

Další fotografie autora článku najdete v galerii

Tři řečníci a všichni mluvili pěkně

7. května 2019 v 11:14 | Miroslav Rozkošný |  Z činnosti

Letošní Lazce zase trochu jinak

Tradičně také letos 2. května vypravil přerovský magistrát autobus na pietní vzpomínku v Olomouci Lazcích, kde byli popraveny oběti přerovského povstání z 1. května 1945. Celkem nás v autobuse jelo 19 a z toho nadpoloviční většina 10 členů naší T. J. Sokol Přerov. Z nich jen tři krojovaní muži, letos poprvé ani jedna žena. Ještě vloni a dříve nás krojovaných jezdil dvojnásobek. Na místě příjezdu někdo poznamenal, že je zde snad víc aut než lidí.
Ale těch bylo také hodně, díky četným delegacím. Místo velké vojenské hudby zde hrálo jen sedm hudebníků, ale nás stálé účastníky to už nepřekvapilo. Svůj úkol splnili, ale bohužel nic víc, protože mohli také zahrát něco na uvítaní příchozích a po skončení pietního aktu. Úplně poprvé zde však vystoupili tři řečníci a všichni mluvili pěkně. Pokud si dobře pamatuji, dříve to byl jen jeden: dlouhá léta řečník nadaný od Pána Boha, profesor Vysloužil a asi poslední dva roky olomoucký primátor a dnešní ministr kultury Antonín Staněk. Letos to byli přerovský a olomoucký primátor, mimochodem ten druhý nás krojované přerovské sokoly osobně přišel pozdravit. Třetím řečníkem byl PhDr. Pavel Kopeček z Univerzity Palackého, přerovským sokolům známý z různých besed a přednášek. Letos byl také účastníkem našeho turnaje ve stolním tenisu. Co také bylo na letošních Lazcích úplně poprvé, byla to neposečená tráva na místě pietního aktu. Řeklo by se maličkost, ale každého do očí hned trkla. Někteří si také stěžovali na vratké židle, které měly nahradit pevnější lavičky, ale na měkkém travnatém povrchu se tak úplně nestalo. Celkově však lze říci, že pietní akce proběhla důstojně. Bohužel v přerovském autobuse nás na ní letos jeli sami důchodci většinou ve věku nad osmdesát roků a nevzpomínám si, že si za deset roků někdo, kvůli účasti na této vzpomínce vzal dovolenou.
Další obrázky br. Františka Hudečka naleznete v galerii

Z výsledků I. části soutěže všestrannosti 2019

6. května 2019 v 16:01 | Milan Geryk, Zbyněk Harašta |  Z činnosti

Všestrannost: gymnastika, šplh, plavání

Župní soutěž se konala v neděli 28. 4. 2019 v sokolovně Přerov a v krytém bazénu v Přerově. Ředitelem závodu byl Zbyněk Harašta, který pak na počítači zpracoval výsledky a ty zveřejnil na nástěnkách. Zúčastnilo se 88 závodnic a závodníků. Z toho Přerov (Pr) 37, Lipník (Li) 15, Hranice (Hr) 13, Rokytnice (Ro) 11, Vlkoš (Vl) 11, Brodek (Br) 1. Každý se mohl zúčastnit více disciplín (g, š, p). Na sál přivedl závodníky starosta Vladimír Tabery. Překvapil velký počet diváků z rodičů a příbuzných i nezávodících cvičenců. Oproti loňsku se zlepšilo vybavení modrním cvičebním nářadím. Medaile dostali vždy první tři cvičenci z každé věkové kategorie, celkem 85 medailí. Do všestrannosti zatím chybí závody v lehké atletice, které jsou plánovány na 9. 6. 2019. Bylo klasifikováno 167 závodníků. Pro 88 účastníků vychází teoreticky téměř 2 klasifikace na jednoho.
Účast v gymnastice: 50, z toho Pr 25 (14), Li 13 (5), Hr 5 (3), Ro 7 (5) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí SG pro muže Jaroslav Barták, pro ženy Hana Kratochvílová.


 • Předškolní dívky (2013 a ml.) - (4)

1.Pr Neisnerová Ema, 2.Pr Grmelová Nikol, 3.Pr Přikrylová Marcela

 • Předškolní hoši (2013 a ml.) - (3)

1.Pr Tesař Matyáš, 2.Pr Gazdík Jan, 3.Pr Kubačka Mikoláš

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (1)

1.Ro Vymazal Vilém • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (9)

1.Li Řezáčová Tina, 2. Li Tomková Lenka, 3.Li Štěpánová Petra

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (2)

1.Ro Jurečka Štěpán, 2.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (9)

1.Li Koudeková Eliška, 2.Pr Králová Barbora, 3.Pr Kubíková Veronika

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (8)

1.Ro Tesař Antonín, 2.Ro Hrnčiřík Vojtěch, 3.Ro Horák Pavel

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (7)

1.Hr Spilková Veronika, 2.Pr Gájová Marie, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (2)

1.Pr Krejčíř Mikuláš, 2.Pr. Jiránek David

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Drozdová Alice, 2.Pr Čevelová Veronika, 3.Pr Velímová Lucie

 • Muži (2000 a st.) - (1)

1.Li John MartinÚčast ve šplhu: 48, z toho Pr 20 (12), Li 12 (6), Hr 9 (6), Ro 7 (4) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí šplhu Martin Krejčíř.

 • Předškolní hoši (2013 a ml.) - (4)

1.Pr Král Ondřej

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (2)

1.Ro Vymazal Vilém, 2.Pr Dostál Radim

 • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (7)

1.Li Řezáčová Tina, 2. Li Vozáková Natálie, 3.Pr Lottmannová Karolína

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (1)

1.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (10)

1.Li Tomková Alice, 2.Hr Sýkorová Anna, 3.Li Koudeková Eliška

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (6)

1.Ro Tesař Antonín, 2.Ro Hrnčiřík Vojtěch, 3.Pr Jelínek Jan

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (7)

1.Hr Spilková Veronika, 2.Pr Majerová Karolína, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Krejčíř Mikuláš, 2.Hr Spilka Miroslav, 3.Pr Polívka Jan

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (3)

1.Pr Drozdová Alice, 2.Li Kopecká Gabrila, 3.Pr Velímová Lucie

 • Muži (2000 a st.) - (3)

1. Pr Slouka Otakar, 2.Pr Harašta Zbyněk, 3.Li John Martin

 • Ženy (2000 a st.) - (4)

1.Pr Krejčířová Vlasta, 2.Hr Spilková Martina, 3.Ro Tesařová HelenaÚčast v plavání: 69, z toho Pr 25 (11), Li 12 (2), Hr 12 (5), Ro 8 (3), Vl 11 (6), Br 1 (1) (v závorce jsou uvedeny počty medailí prvních 3 závodníků). Hlavní rozhodčí plavání Blanka Zelingerová.

 • Žáci 1 (2010 - 2012) - (3)

1.Pr Pohančeník Tomáš, 2.Pr Punčochář David, 1.Ro Vymazal Vilém

 • Žákyně 1 (2010 - 2012) - (9)

1.Vl Ryšavá Kateřina, 2.Ro Sladečková Ellen, 3.Pr Punčochářová Kristýna

 • Žáci 2 (2008 - 2009) - (3)

1.Vl Sobek Petr, 2.Ro Jurečka Štěpán, 3.Hr Spilka Jan

 • Žákyně 2 (2008 - 2009) - (12)

1.Vl Ryšavá Adéla, 2.Vl Kutálková Eliška, 3.Li Hradilová Klára

 • Žáci 3 (2006 - 2007) - (10)

1.Pr Havránek Petr, 2.Hr Čížkovský Denis, 3.Pr Jelínek Jan

 • Žákyně 3 (2006 - 2007) - (9)

1.Vl Kutálková Anna, 2.Hr Spilková Veronika, 3.Hr Ryparová Kateřina

 • Žáci 4 (2004 - 2005) - (5)

1.Pr Jiránek David, 2.Hr Hollaschke Jiří, 3.Pr Krejčíř Mikuláš

 • Žákyně 4 (2004 - 2005) - (4)

1.Pr Velímová Lucie, 2.Pr Čevelová Veronika, 3.Pr Drozdová Alice

 • Muži (2000 a st.) - (8)

1.Li John Martin, 2.Li Tomek Tomáš, 3.Br Kratochvíl Lukáš

 • Ženy (2000 a st.) - (6)

1.Pr Krejčířová Vlasta, 2.Vl Kutálková Kateřina, 3.Hr Hollaschkeová VandaNa jiném místě jsme upozorňovali, čím Sokol bojuje proti sedavému způsobu života a otylosti. Musíme cvičit a zároveň kontrolovat pomocí závodění. Jestliže někdo v závodech obsadí horší místo, nemá důvod s cvičením přestat, neboť stále zůstává vpředu proti necvičícim. Zejména gymnastika vyžaduje i paměť závodníků a celoroční námahu cvičitelů a cvičitelek.

Kam dál